haritada ara :   km  
Altıeylül'de 89 yerleşim bulundu.
sırala 
Ertuğrul mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Ertuğrul
Alevi-Türk (Amuca) yerleşimi
■ Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Köy halkı, Bulgaristan'dan gelme Amuca oymağından Türk-Alevilerdir. Mursallı
Aliağa mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h 📖: Kışlak
Alevi-Türk yerleşimi
Aynaoğlu mah - Altıeylül - Balıkesir
Eski adı: -
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
Ortamandıra mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Ortamandıra
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Köse Süleyman ocağına bağlıdır. Manav
■ Köylünün kökeni Bergama'nın Narlıca köyüne dayanır. Mursallı
Gökköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: Gökköy
Macarlar mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Macarlar
Eski adı: Naldöken
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ 16. asır başında Srem'den Macar olduğu söylenen bir kısım Hristiyan (esir, yeniçeri?) Gelibolu'ya iskân edilmişti. Manav
Cinge mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Çinge
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kısmen Rumeli muhâciri yerleşimi. Rumeli muhâcileri 1893'te iskân edilmiştir. Manav
Altıeylül ilçe - Altıeylül - Balıkesir
Eski adı: -
■ 2014 yılında Balıkesir Merkez ilçesinin bölündüğü iki yapay ilçeden biridir. Balıkesir'in 1922 yılında Yunan işgalinden kurtuluş günü anısına Altıeylül adı verildi. SN
Bereketli mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Mastavra [ Yun *Mástaura ]
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunan dönemindeki adı kaydedilmemiş ise de Aydın-Nazilli ve Antalya-Kaş'taki Mastaura'larla aynı olmalıdır. SN
Pamukçu mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Eftelye
Y822y 📖: Pteléai [ Yun "karaağaçlar" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Aziz Theodoros Studítês'in (759-826) bir mucize gerçekleştirdiği yer olarak anılır. SN
Bayat mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Bayat [ Tr "aş." ]
Selimiye mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Selimiye
Lt1204 📖: Achirai
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Antik Achyraoús kenti yakınında Bizans imp 2. İoannes Komnenos'un 1139 yılında inşa ettirdiği Ochyra kalesi şimdi Taşköy baraj gölü altında kalmıştır. Şimdiki kasaba 93 Harbinden sonra Rumeli muhacirlerinin iskanı için kurulmuştur. SN
Küçükbostancı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Çitnehor Tepeciği
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi.
Köseler mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Köseler
Alevi-Türk (Amuca) yerleşimi
■ Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Köy halkı, Bulgaristan'dan gelme Amuca oymağından Türk-Alevilerdir. Mursallı
İnkaya mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: İnkaya
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
Ovaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h 📖: Atranas / Adranas [ AnaD Atramissós? ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1521 senesinde 27 hâneli Tımar arazisi olan yerleşimde bulunan iki değirmen Giridizade Mehmet Paşa'ya âitti. 93 Harbinden sonra Bulgaristan Haskovo Yazla köyünden 4 kardeş hâricinde 60 hâne muhâcir köyün bir mahallesine iskân edilmiştir. Haskovo'da Yazla köyünün komşusu Dereköylü muhâcirler Balya'da Yarışalanı mevkiine iskân edilmiştir. Manav
Orhanlı mah - Altıeylül (Çağış bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Orhaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Güney Marmara'da yapılan en geniş katılımlı 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nü anma etkinliklerinden birisi (1992-1993 yılları) bu köyde gerçekleştirildi. Perit Taymaz
Paşaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: Paşaköy
Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
Atköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: Atköy
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunanistan Larissa muhâcirleri köyün altında hânelerini kurdular. Bulgaristan Veliko Trnovo muhâcirleri ise köyün yukarı mahallesinde Manavlarla yanyana oturdular. Manav
Ayvatlar mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Ayvatlar
Yörük yerleşimi
Karaman mah - Altıeylül - Balıkesir
1902hk 📖: Karaman
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Köylü mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: Köylü
Balıklı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Mendexora
1702 📖: Mandraxori [ Yun mandraxôri "çit köy, ağıl köy" ]
Akarsu mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: İrvana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Rum yerleşimi olan Sardunya, köy merkezininin güney batı kısmında yer almaktaydı. Manav
Kürse mah - Altıeylül (Yeniköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Kürs
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Razgrad'ın Karağaç (Brestovene) köyünden 93 Harbiyle gelen muhâcirlerin bir kısmı Edirne, Gelibolu üzerinden Biga'ya vardıktan bir müddet sonra Rum Ortodoksların oturduğu bu köye taşınmıştır. Muhtemelen Rum Ortodoks ile Rumeli muhâciri köyde berâber yaşamıştır çünkü kekeme Rum'un kilise yerine Kürse dediği zikredilir. Manav
■ 1935-1955 döneminde ismi "Kürsü" olarak geçiyor.1955 den sonra "Kürse"oluyor. ishak levent
Ovabayındır mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Ovabayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
Y200~ 📖: Áttaos / Attaia
■ Barrington Atlas'a göre antik Attaea adlı yerleşimdir. Ancak bu tespit Strabon'un Attaea, Plinius'un Mysia'daki Attaleia adıyla andığı yerlerle uyuşmamaktadır. TİB 13 sf. 435 Áttaos adını verir. SN
Yenice mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Yenice


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.