haritada ara :   km  
Aliağa'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Tavşan ada - Aliağa - İzmir
Y1900~ 📖 Plati nisí [ Yun "yassıada" ]
Çakmaklı mah - Aliağa (Yenice bucağı) - İzmir
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Çakmaklı adı burada bulunan çakmaktaşı yataklarından gelmektedir. ahmet uhri
Nemrutlimanı mv - Aliağa - İzmir
Y-454 📖 Kymê [ AnaD ]
■ MÖ 1. binyıl başlarında Yunanistan'dan göçen Aiol'lar tarafından kurulmuş ve Antik Çağ'da Kuzey Ege'nin en önemli limanlarından biri olmuştur. 15. yy'a dek kent olarak varlığını sürdürmüştür. SN
Arapçiftlik mv - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Arapçiftlik
■ Petkim tesislerinin yerinde bulunan küçük yerleşimden geriye iz kalmamıştır. SN
Bozköy mah - Aliağa - İzmir
1531 📖 Bozköy
Aliağa ilçe - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Aliağa
1585 📖 Aliağa Çiftliği
Y-454 📖 Myrina [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İzmir (S-myrna) ile aynı adı taşıyan antik Myrina limanı kasabanın hemen kuzeyinde, Kocaçay deresi ağzındadır. 19. yy sonlarına dek özel mülk olan Aliağa çiftliği üzerinde 1867'den sonra Aliağa köyü kuruldu. 1914 nüfusu Rumlardan oluşmaktaydı. SN
Samurlu mah - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Samurlu
Şehitkemal mah - Aliağa - İzmir
1928 📖 Şehitkemal
1838 1890hk 📖 📖 Öküzköy
■ Yunan işgali sırasında öldürülen Menemen kaymakamı Kemal Beyin adı verilmiştir. Şehitkemal köyü yakın tarihte karayolu kıyısına taşınmış, eski köy ise Güneydoğu kökenli göçmenlerce iskân edilmiştir. SN
Güzelhisar mah - Aliağa - İzmir
1350 📖 Güzelhisar
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Saruhanlı Beyliği döneminde kurulan yerleşim, 19. yy ortalarına dek kaza merkezi idi. Menemen Güzelhisarı adıyla da anılır. ■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Filibe-Drjanovo'dan 30 hane Pomak iskân edildi. SN
Helvacı mah - Aliağa - İzmir
1531 📖 Helvacı
Çaltıdere mah - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Çaltıdere
Kazıkbağlar mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
Y-350 📖 Elaía [ Yun "zeytinlik" ]
■ Pergamon'un limanı Atina haraç listelerinde ve İskender'in halefleri arasındaki savaşlarda anılır. Kısmen deniz altında kalan antik liman vardır. SN
■ Eski adı Antik Pergamon'un limanı olan Elaia'dır ve zeytinlik ya da zeytin iskelesi gibi düşünülebilir. Aynı yerde antik liman kalıntıları ve antik yerleşimin izleri de gözlenmektedir. ahmet uhri
Çıtak mah - Aliağa - İzmir
1451 📖 Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
■ Köyün eski yeri daha kuzeyde bulunan Dedeköy mevkii idi. SN
Çıfıtkale kale - Aliağa - İzmir
1902hk 📖 Çıfıt Kalesi
Y-454 📖 Gryneion / Gryneia [ AnaD ]
Yenişakran mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
Eski adı: -
■ Aşağışakran köyüne ait sahil kesimi 1950'li yıllarda yerleşime açıldı. 1990'dan sonra belediye statüsü kazandı. SN
Uzunhasanlar mah - Aliağa - İzmir
1728 📖 Uzunhasanlar
■ Uzunhasanlar adıyla eski bir yerleşim olduğu halde köy listelerinde 1946'dan önce adına rastlanmaz. SN
Aşağışakran mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Çakran aş.
1890hk 📖 Çakran
Erkeşli mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
■ Daha önce ayrı köy iken halkın terk etmesi üzerine 2.03.1946'da tüzel kişiliği kaldırıldı. SN
Karaköy mah - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Karaköy
Karakuzu mah - Aliağa - İzmir
1946 📖 Karakuzu
■ 1930'dan sonra kurulmuş yeni bir köydür. SN
Bahçedere mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Bahçedere
Kalabak mah - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Kalabak
Hacıömerli mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Hacıömerli
■ Manisa'ya bağlı iken 1941'de İzmir iline aktarıldı. SN
Kapıkaya mah - Aliağa - İzmir
1890hk 📖 Kapukaya


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.