Aliağa'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tavşan ada - Aliağa - İzmir
Y: Plati nisí [ Yun "yassıada" ]
  Çakmaklı mah - Aliağa (Yenice bucağı) - İzmir
Boşnak yerleşimi
■ Çakmaklı adı burada bulunan çakmaktaşı yataklarından gelmektedir. ahmet uhri
  Nemrutlimanı mv - Aliağa - İzmir
Y-454: Kymê
■ MÖ 1. binyıl başlarında Yunanistan'dan göçen Aiol'lar tarafından kurulmuş ve Antik çağda Kuzey Ege'nin en önemli limanlarından biri olmuştur. 15. yy'a dek kent olarak varlığını sürdürmüştür. SN
  Arapçiftlik mv - Aliağa - İzmir
1890hk: Arapçiftlik
■ Petkim tesislerinin yerinde bulunan küçük yerleşimden geriye iz kalmamıştır. SN
  Aliağa ilçe - Aliağa - İzmir
1890hk: Aliağa
Y-454: Myrina
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İzmir (S-myrna) ile aynı adı taşıyan antik Myrina limanı kasabanın hemen kuzeyinde, Kocaçay deresi ağzındadır. 19. yy sonlarına dek özel mülk olan Aliağa çiftliği üzerinde 1867'den sonra Aliağa köyü kuruldu. 1914 nüfusu Rumlardan oluşmaktaydı. SN
  Samurlu mah - Aliağa - İzmir
1890hk: Samurlu
  Şehitkemal mah - Aliağa - İzmir
1928: Şehitkemal
1838, 1890hk: Öküzköy
■ Yunan işgali sırasında öldürülen Menemen kaymakamı Kemal Beyin adı verilmiştir. Şehitkemal köyü yakın tarihte karayolu kıyısına taşınmış, eski köy ise Güneydoğu kökenli göçmenlerce iskân edilmiştir. SN
  Güzelhisar mah - Aliağa - İzmir
1350: Güzelhisar
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Saruhanlı Beyliği döneminde kurulan yerleşim, 19. yy ortalarına dek kaza merkezi idi. Menemen Güzelhisarı adıyla da anılır. ■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Filibe-Drjanovo'dan 30 hane Pomak iskân edildi. SN
  Kazıkbağlar mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
Y-350: Elaía [ Yun "zeytinlik" ]
■ Pergamon'un limanı Atina haraç listelerinde ve İskender'in halefleri arasındaki savaşlarda anılır. Kısmen deniz altında kalan antik liman vardır. SN
■ Eski adı Antik Pergamon'un limanı olan Elaia'dır ve zeytinlik ya da zeytin iskelesi gibi düşünülebilir. Aynı yerde antik liman kalıntıları ve antik yerleşimin izleri de gözlenmektedir. ahmet uhri
  Çıtak mah - Aliağa - İzmir
1451: Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
■ Köyün eski yeri daha kuzeyde bulunan Dedeköy mevkii idi. SN
  Yenişakran mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
Eski adı: -
■ Aşağışakran köyüne ait sahil kesimi 1950'li yıllarda yerleşime açıldı. 1990'dan sonra belediye statüsü kazandı. SN
  Uzunhasanlar mah - Aliağa - İzmir
1728: Uzunhasanlar
■ Uzunhasanlar adıyla eski bir yerleşim olduğu halde köy listelerinde 1946'dan önce adına rastlanmaz. SN
  Karakuzu mah - Aliağa - İzmir
1946: Karakuzu
■ 1930'dan sonra kurulmuş yeni bir köydür. SN
  Kalabak mah - Aliağa - İzmir
1890hk: Kalabak [ Tr ]
  Hacıömerli mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928: Hacıömerli
■ Manisa'ya bağlı iken 1941'de İzmir iline aktarıldı. SN
  Erkeşli mah - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
■ Daha önce ayrı köy iken halkın terk etmesi üzerine 2.03.1946'da tüzel kişiliği kaldırıldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km