haritada ara :   km  
Alanya'da 96 yerleşim bulundu.
sırala 
Okurcalar mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Okurcalar
Ulugüney mah - Alanya - Antalya
1282 1928 📖 📖 Alara
E1199 📖 Alar gen. Alara
■ 12. yy sonlarında Kilikya kralı Levon'a biat eden Manavgad'lı Mihael adlı kişinin beyliği idi. Asıl isim «Alar» olup Türkçeye muhtemelen Ermenice tamlayan ekiyle «Alara» aktarılmıştır. Adın nihai kökeni belirsizdir. SN
İncekum mah - Alanya - Antalya
1968 📖 Yeşilköy
1926h 📖 Marazlı [ Tr "hastalıklı" ]
■ Eski Marazlı mevkiine 1960'larda Yeşilköy adı verildi. Daha sonra Esentepe (Karaboynuz) köyünün katılmasıyla İncekum belediyesi kuruldu. Belediye 2014'te lağvedildi. SN
Çakallar mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Çakallar
Türkmen yerleşimi
Esentepe mah İncekum - Alanya - Antalya
1928 📖 Karaboynuzlar
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Gündoğmuş ilçesi'ne bağlı Senir köyünden gelmiştir. Hasan Budak
Saburlar mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Saburlar
Avsallar mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Avsallar
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Gündoğmuş ilçesinin Senir köyünden gelmiştir. Hasan Budak
Akdam mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Akdam
Türkler mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kürtler
1926h 📖 Kürd Damları
■ Kimlik değişimi ilgi çekicidir. SN
Karamanlar mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Karamanlar
Türkmen yerleşimi
Orhan mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Orhan
Payallar mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Payallı
Gözübüyük mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1844 📖 Gözübüyük [ Tr "büyük pınar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde 'Ekrad taifesinin' iskan edildiği köylerdendir. SN
Soğukpınar mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Kobuşlar
Emişbeleni mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Belen
Güney mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1530t 📖 Güney
Burçaklar mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Burçaklar
Konaklı mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Talatiye [ Tr "Talatlı (öz.)" ]
1914hk 📖 Şarapsa Han [ Tr şarabsalar "cave-master" ]
■ Eski Talatiye köyü Şarapsa Hanı olarak bilinen Selçuklu kervansarayının adıyla anılmaktadır. Adın doğrusu 'şarab-salar' olup 13. yy'da idari bir unvandır. Şarabsalar Esedüdddin Ayaz adlı kişi Selçuklu vekayinamelerinde anılmıştır. SN
Güzelbağ mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1530t 📖 Kızılağaç
Toslak mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Toslak
Türkmen yerleşimi
■ Belde halkı Adana-Kozan'dan gelen Avşar Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
Yenice mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Yenice
Kayabaşı mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Kayabaşı + Alakilise
Elikesik mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Elikesik
Bayır mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Bayır
Gümüşgöze mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Sirge
Sinekkale mv - Alanya - Antalya
1926h 📖 Asar
Y17 📖 Hamaksía [ Yun "kağnı yeri" ]
■ Bizans dönemi sonuna dek meskun yerleşimdir. 'Sinek' adının Türkçe kökenli olması ihtimali düşüktür. SN
Yeniköy mah - Alanya - Antalya
Eski adı: İzikara
1960 📖 Yeniköy
■ Gündoğmuş ilçesine bağlı Akyarı (Tavşanalanı) köyünden ayrılan birkaç aile tarafından yakın devirde kurulmuş bir köy olduğu söylenir. SN
Hacıkerimler mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Hacıkerimler
■ 1990'lı yıllarda köy statüsüne kavuştu. SN
Yasirali mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Yasirali
Bücükler mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Bücüklüsu
Ayasofya mv - Alanya - Antalya
E1199 📖 Surp Sofi [ Erm "aziz Sofia" ]
Y150 Y535 📖 📖 Kolybrassós [ AnaD ]
■ Bizans döneminde piskoposluk makamı (`kaza`) olan kent, 12. yy sonunda Baron Vart adlı bir Ermeni beyinin hükmündedir. Fetihten sonra terk edilmiştir. Görkemli bir kaya mezarı, tiyatro ve sur kalıntıları bulunur. SN
Hacımehmetli mah Alanya - Alanya - Antalya
1928 📖 Hacımehmetli
Bayırkozağacı mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1530t 📖 Kozağacı
Paşaköy mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Kuzyaka
Gökçen mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Göcen
Ehmedek mah Alanya - Alanya - Antalya
Eski adı: Ehmedek
■ Alanya kalesinin ve kale çevresindeki mahallenin adıdır. `Çağatay lehçesinden` alındığına ilişkin görüşler ciddiye alınamaz. SN
Türktaş mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Türktaşı
■ Cumhuriyet öncesi dönemde 'Türk' sözcüğü yer adlarında genellikle Türkmen (göçer) anlamındadır. SN
Alanya ilçe - Alanya - Antalya
1914hk 📖 Alaiye / Alaya
1282 1333 📖 📖 ˁAlaiya [ Tr "Alaeddin (Keykubad) yeri" ]
Y1220 📖 Kalonóros [ Yun "güzeldağ" ]
Y-350 📖 Korakésion [ Yun "kuzguncuk" ]
■ MÖ 67'de Pompeius'un Akdeniz korsanlarına kazandığı deniz zaferiyle anılan Korakesion limanı idi. Yunanca «kóraks» (`kuzgun`) adından isim aldığını sanmamak için bir neden yoktur. ■ 13. yy'da Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad onuruna Alaiye adı verildi. 20. yy başlarına dek adın bu biçimi kullanılmıştır. SN
Süleymanlar mah - Alanya - Antalya
1914hk 📖 Süleymanlar
Mahmutseydi mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Mahmutseydi
Cikcilli mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Cikcilli
Dereköy mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Dere Türbelinas
1926h 📖 Türbinas | Alaiye Yaylası
1891c 📖 Durbanas [ Yun ]
■ Türbelinas Yaylası'nın ana yerleşim merkezidir. SN
Meşeardı mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Maşad [ Tr "mezarlık" ]
Çıplaklı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Çıplaklı
Tosmur mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Tosmur
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Gedevet mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Gedevet [ Yun kataváthis "yayla yeli" ]
■ Türbelinas Yaylasında Dere köyüne bağlı mahalledir. Son yıllarda yazlık yerleşim alanı olarak büyüdü. SN
Değirmendere mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Değirmendere
Karakocalı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Karakocalı
Basırlı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Basırlı
Asmaca mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Asmaca
Oba mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Oba
Kestel mah - Alanya - Antalya
1968 📖 Çamyolu
1928 📖 Kestel [ Yun kástro "hisar" ]
Kızılcaşehir mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Kızılcaşehir
Bademağacı mah - Alanya - Antalya
1915hb 📖 Bademağacı
Mahmutlar mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Mahmutlar
Türkmen yerleşimi
■ Alanya ilçesinin ilk belde belediyesi ve en büyüğüdür. Belde halkı Tarsus'tan gelen Varsak Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
Yaylalı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Yaylalı
Obaalacami mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Obaalakilise
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Kargıcak mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Kargucak
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
Akçatı mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Araplar
Kuzyaka mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kuzyaka
Seki mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Seki
Bıçakçı mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Bıçakçılar
İshaklı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1530t 📖 İshaklı
Uğurlu mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kıvrasıl
1530t 📖 Kirvasil [ Yun kyrios Basíl "Vasil Bey" ]
İspatlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 İspatlı
■ Köy adının İspatoğulları isimli aileden alındığı söylenir. SN
Gözüküçüklü mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Gözüküçüklü
Üzümlü mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Üzümi
Aliefendi mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1926h 📖 Aliefendi
Laertes mv - Alanya - Antalya
Y17 1811 📖 📖 Laertês [ Yun ]
■ Antik kale ve kentin kalıntıları denizden 850 m yükseklikte, Gözüküçüklü köyü yakınındaki dağdadır. 3. yy'da Antik Çağ filozoflarının toplu biyografilerini yazan Diogenes Laertius buralı idi. SN
Keşaflı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Keşşaflı
Türkmen yerleşimi
Demirtaş mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1946 📖 Belen
1914hk 📖 Sedra
Y17 📖 Syedrá [ AnaD ]
■ Daha önce Göngele/Yaylakonak köyünde bulunan Demirtaş nahiye merkezi 1936'da yeni iskân edilen eski Sedra (Belen) köyüne taşındı. 1970'ten sonra yerleşim birimine de Demirtaş adı verildi. SN
Yeşilöz mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1926h 📖 Domalan [ Tr dombay alan "manda alanı" ]
1914hk 📖 Dombalan
Kocaoğlanlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Kocaoğlanlı
Uzunöz mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Metdere
Türkmen yerleşimi
Uğrak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Yuları
Beyreli mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Beyreli
Hocalar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Hocalar
Öteköy mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Öteköy
Aydap mah Uğrak - Alanya - Antalya
1926h 📖 Aydap
Y75 📖 İotapê [ AnaD ]
■ Selevkî kralı IV. Antioxos'un (MÖ 175-168) karısı İotapê adına kurduğu antik kentin harabeleri mevcuttur. SN
Şeyhler mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Şeyhler
Gümüşkavak mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kababaladan [ Yun plátanos "çınar" ]
Yaylakonak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Göngele [ Yun ]
1928 📖 Demirtaş (idari bölge)
■ 1936 yılına dek Göngele/Demirtaş nahiyesi merkez köyü idi. SN
Özvadi mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Bohça + Çandır + Mezarlıkbaşı
■ 2000'den sonra Hocalar köyünden ayrılan birkaç mahalle birleştirilerek köy statüsü kazandı. 'Vadi' sözcüğü geleneksel Türk yer adlarında görülmez. SN
Taşbaşı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Taşbaşı
İmamlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 İmamlı
Türkmen yerleşimi
Tırılar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1946 📖 Tırılar
■ Eskiyörük köyüne bağlı mahalle iken, Eskiyörük'ün Serik ilçesine bağlanması üzerine ayrı köy oldu. SN
Bucak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1530t 📖 Bucak
Fakırcalı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Fakırcalı
Çamlıca mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Kıllı
Yalçı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Yalçıyavaş
■ 1990'lı yıllarda köy statüsüne kavuştu. SN
Sapadere mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Sapadere
Alacami mah - Alanya - Antalya
1946 📖 Dim Alacami
1928 📖 Dim Alakilise
Beldibi mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Beldibi
Başköy mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1980 📖 Başköy
Karapınar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1970 📖 Karapınar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.