Aladağ'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kıcak mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928: Kıcak [ Tr kilarcık? ]
1919hb: Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başına ait haritalarda (War Office GSGS 2097) bu yerde Kilarcık Suyu (dere) ve Gâvurköy adlı yerleşim gösterilir. SN
  Posyağbasan mah - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
<1960: Posyağbasan [ Erm pos "çukur" ]
E1902: Yağbasan
■ Pos yörenin adı, Yağbasan köyün adıdır. SN
  Dölekli mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928: Dölekli [ Tr "aş." ]
  Ceritler mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928: Ceritler [ Tr Cerit "aş." ]
  Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb, 1928: Karaköy
1928: Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Kirakos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973'te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
  Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb: Meydan
E1199: Partsırpert Բարձրբերդ [ ErmRus "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Kirakos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. (Epr I.390). Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
  Yeniköy mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955: Giregi
1919hb: Giraği
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955'te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Eğner mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928: Eğnir
E1265: Agner / Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce vikipedi'de "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
  Dailer mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928: Dailer [ Tr dai "duacı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km