haritada ara :   km  
Aladağ'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
Gerdibi mah - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
1928 📖 Gerdibi
Büyüksofulu mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 B. Sofulu
1919hb 📖 Karsantıoğlu
Kıcak mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Kıcak [ Tr kilarcık? ]
1919hb 📖 Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başına ait haritalarda (War Office GSGS 2097) bu yerde Kilarcık Suyu (dere) ve Gâvurköy adlı yerleşim gösterilir. SN
Posyağbasan mah - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
<1960 📖 Posyağbasan [ Erm pos "çukur" ]
E1902 📖 Yağbasan
■ Pos yörenin adı, Yağbasan köyün adıdır. SN
Kökez mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Kökez
Dölekli mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Dölekli [ Tr "aş." ]
İbrişim mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Ebrişim
Kabasakal mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Kabasakal
Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖 Meydan
E1199 📖 Partsırpert Բարձրբերդ [ Erm "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Giragos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. (Epr I.390). Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
Ceritler mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Ceritler [ Tr "aş." ]
Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 1928 📖 📖 Karaköy
1928 📖 Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Giragos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973'te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
Yüksekören mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Yüksekören
Yeniköy mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955 📖 Giregi
1919hb 📖 Giraği
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955'te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
Eğner mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Eğnir
E1265 📖 Agner / Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve Vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce Wikipedia'da "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
Boztahta mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Boztahta
Akören mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Akveren
1919hb 📖 Ağviran
Mazılık mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Mazılık
Darılık mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Darılık
1919hb 📖 Darıçukur
Topallı mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Topallı
Uzunkuyu mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Uzunkuyu
Kızıldam mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖 Kızıldam
Dailer mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Dailer [ Tr dai "duacı" ]
Köprücük mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Menkâş
1919hb 📖 Mangıç
Gökçe mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Gökçe
1919hb 📖 Güce
Karahan mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 Karahan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.