haritada ara :   km  
Alaca'da 101 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Küçükkeşlik köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Keşlik [ Tr "manastır" ]
Alevi yerleşimi
Akçiçek köy - Alaca - Çorum
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
İmat mah Alacahöyük - Alaca - Çorum
1925h 📖: İmat
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy Türk olan Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. Cihad Gümüs
Yüksekyayla köy - Alaca - Çorum
1968 📖: Kicik
1925h 📖: Gıcık
Külah köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Külah
Alevi yerleşimi
Suludere köy - Alaca - Çorum
Eski adı: -
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Perçem köyüne bağlı Merdan ve Suludere mahalleleri 7.02.1948'de Suludere adıyla ayrı köy statüsü kazandı. SN
Çelebibağı köy - Alaca - Çorum
1919hb 📖: Kötüköy
Alevi yerleşimi
■ 1813'te Veli Paşa isyanına katılan Malatya Akçadağ/Kürecik havalisi Kürt-Alevilerinin sürgün edildiği köylerden biridir. Kötüköy adı bu vesileyle verilmiş olmalıdır. SN
■ Köyde Kürt Aleviler gibi Ali Seydi Ocağına mensup Türk aileler de vardır. Hekimhan Akmağara köyünden gelmişlerdir. Cihad Gümüs
Küçükhırka köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kç. Hırka
Alacahöyük bld - Alaca - Çorum
1919hb 📖: Höyük
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Çomar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Çomarpınar
1925h 📖: Çomar
Alevi yerleşimi
Kalecikkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kalecikkaya
Kıcılı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Ğıcılı
Mahmudiye köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çerkes Karahisarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Karamahmut mah Alacahöyük - Alaca - Çorum
1928 📖: Karamahmut
Alevi yerleşimi
Kalınkaya mah Alacahöyük - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kalınkaya
Alevi yerleşimi
Perçem köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Perçem
Alevi yerleşimi
Büyükhırka bld - Alaca - Çorum
1925h 📖: By. Hırka
Çevreli köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Alamaslı
Alevi yerleşimi
Harhar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Xarxar
Alevi yerleşimi
Dedepınarı köy - Alaca - Çorum
1980 📖: Erenköy
1925h 📖: Veled
Alevi yerleşimi
Eskiyapar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Eski Yapar [ Tr Yapar "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Köy yarıya Kürt ve Türk Alevilerinden oluşur. Mar(d)astan
Yatankavak köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Yatankavak
Kargın köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kargın [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
Kızkaraca köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kızkaraca
Haydar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Haydar
Alevi-Türk yerleşimi
Çatalbaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çatalbaş
Değirmendere köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Değirmendere
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
İbrahim köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İbrahim
Küre köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Küre
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
Evci köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Evci
Akçaköy köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Manişar
Alevi yerleşimi
Büyükcamili köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: By. Camili
Alevi yerleşimi
Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖: Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Seyid Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin türbesi kabul edilen Şammaspur Tekkesi önemli bir Bektaşi ziyaretidir. Eski bir manastır üzerine inşa edildiği anlaşılıyor. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
■ Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi'nde Ebû Said Bahadır Han'ın vefat tarihinde (1335) Amasya ve civarında meskun Türk beylerini anlatırken, Çorum üzerinde rekabet eden iki beyden bahseder, ve bu beylerden Develühisârı’nda ikâmet iden Hüsâmeddin Timur Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in çiftliği 1912 yılına dek Hüseyinabad olarak bilinen Alacadır. H. Ongan Arslan
Küçükcamili köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kç. Camili
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köylünün kökeni Alaca'nın Değirmenönü köyüne dayanmaktadır. Mursallı
Boğaziçi köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Hışır
Kuyumcusaray köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kuyumcuviran
1925h 📖: Koyuncu / Kuyumcu
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
Kayabüvet köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kayabüvet [ Tr büğet "gölcük" ]
Değirmenönü köy - Alaca - Çorum
K 📖: Dibareş [ Kr ]
1925h 📖: Değirmenönü
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Koyunoğlu köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Koyunoğlu
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Çırçır köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çırçır
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Fakılar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Fakılar
Tevfikiye köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Tevfikiye
Örükaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Örükaya
Ünalan köy - Alaca - Çorum
1960 📖: Damalan
1925h 📖: Domalan [ Tr dombay alan "manda alanı" ]
■ Eski adı muhtemelen Türkçe 'Dombayalan' biçiminden. SN
Çetederesi köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Çetederesi
1925h 📖: Çete
Kâbilkışla mz - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kabılkışlaları
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Şeyh Çoban Ocağı'nın talip köylerinden. Qizilbash
Geven köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Geven
Alevi yerleşimi
Kuyluş köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kuyluş
Kuzkışla köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kuzkışla
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Çal köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Yağlıçal [ Tr "çalılık, yoz arazi" ]
Sincan köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Sincan [ Tr sincan "kızılcığa benzer bir tür dikenli yemiş" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ/Kumık) yerleşimi.
Akçasoku x - Alaca - Çorum
1928 📖: Ağcasoku
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
Dutluca köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Dutluca
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
İsahacı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İsahacı
Alevi yerleşimi
Mazıbaşı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Mazıbaşı
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Kızıllı köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kızıllı
Yenice köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Yenice
Alevi yerleşimi
Çikhasan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çikhasan
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Bazi aileler Tokat/Zile'ye bagli Alihoca köyünden göç edip bu köye yerlesmislerdir. Hulusi
Koçhisar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Koçhisar
Alevi yerleşimi
■ Eski Koçhisar köyü baraj altında kalmış ve yeni yerleşim alanına taşınmıştır. SN
Karatepe köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Karatepe
Alevi yerleşimi
Kızılyar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kızılyar
Akören köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Akviran
Alevi yerleşimi
Kapaklı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kapaklı
Ç1920~ 📖: Alhtıkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Dereyazıcı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Dereağcı
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Hüseyinabad arazisindeki Kavili aşiretinin köylerinden Dereyaycı karyesi ahalilerinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin... deyar heyran
Balçıkhisar köy - Alaca - Çorum
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
Çatalkaya köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Arapseyfi
1907hk 📖: Arapsefer
Çöplü köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çöplü [ Tr Çepni "aş." ]
Beşiktepe köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Beşiktepe
■ 93 Harbi’nden sonra Artvin-Şavşat ve Ardanuç'un çeşitli köylerinden gelenler ile Bayburt Çerçi kasabasından gelenler tarafından kurulmuştur. SN
Çatak köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Çatak
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kılavuz köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kılavuz
Alevi (Kavli) yerleşimi
Gökören köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Gökviran
Ab 📖: Bzağokıt
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Bolatçık köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Bolatçık
İsmailli köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İsmailli
Avutmuş köy - Alaca - Çorum
1968 📖: Çöplü Avutmuş [ Tr Çepni "aş." ]
1925h 📖: Avutmuş
Dölderesi köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Dölderesi
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karnıkara köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Karnıkara
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1936'da Bulgaristan'in Tutrakan ve cevresinden getirilen göçmenler yerleştirilmiştir. SN
Sultanköy köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Sultanköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Büyükkeşlik köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Keşlik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski adı: Nesimi Keşlik. Şeyh Çoban Ocağı'nın bir kolu bu köydedir. Şeyh Çoban Ocağı Kâvli aşiretinin bağlı olduğu ocaktır. Ocağın ana merkezi Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunmaktadır. Qizilbash
■ Çorumda yaşayan (özellikle Mecidözü, Hüseyinabad(Alaca), İnallu’da) ve kısmen Çarsancağa (=Akpazar/Mazgirt/Tunceli. sene H 1173) nakil edilen Mecidözünde kışlayıp Yaylacıkdağı arkasındaki Keçeciözü mahallinde [~Turhal/Pazar-Amasya sınırında] yaylaklara göçen Kavillü/Gavili/Kavli Kürd aşireti hakkında H 1265`ye ait bir yazı bulunmakta.(Normal güzergahını terk ederek Kazabat-Tokat kazalarına gittiklerine dair 1173`de ayrıca H 1183'de kapısız levend eşkiyası ile birleşerek Gedagra ahalisini gasb ettiklerine dair. ** Aşiretin köyleri: Keşlik, Kulağuz, Dereyaycı(Hüseyinabad), Akpınar, Kabil+Kuşkışla+Dutluca(Inallu), Çırçır(Inallu), Değirmenönü (Inallu), Ağçasoku+Kıranyaycı+Morça (Inallu), Düdüklük+Pınaroğlu(Inallu),Köysan( Kızılkümbet), Palabıyık+Haydudoğlu(Mecidözü), Şalıoğlu+Şakaklı (Mecidözü), Kadıderesi(Mecidözü), Molla Hasanoğlu+Soycak, Kanlı Osman +Yeni(Mecidözü), Mustafa Çelebi+Bazarlı(Mecidözü), Fındıklı(Kızılkümbet/Sivas), Kozluca(Mecidözü). İmadöyüğü(Hicri 1284) İncesu+Çulhalı+Eskikışla(Çorumkürdü aşireti) deyar heyran
Gerdekkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Gerdekkaya
Tutaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Tutaç
Bozdoğan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Bozdoğan [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
Yeniköy köy - Alaca - Çorum
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
■ 1926 tarihli Erkanı Harbiye haritasında isimsiz köy olarak gösterilir. SN
Soğucak köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Soğucak
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Çopraşık bld - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çopurşeyh
Kürkçü köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Acemşar [ Tr "İranlı kenti" ]
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
Killik köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Killik
Seyitnizam köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Seyitnizam
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Gazipaşa köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Gazipaşa
■ Hangi Gazi Paşa'nın kastedildiği tespit edilemedi. SN
Sancı köy - Alaca - Çorum
1838 📖: Sancı | Xurund
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Bahçeli köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Bağçeli
Altıntaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Altuntaş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Karaçal köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Karaçal
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖: By. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Salyanlı) yerleşimi
Küçükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖: Aşağı Dona
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Belpınar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Belpınar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.