Akyazı'da 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gebeş mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Gebeş Orman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çıldırlar mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1487a 📖 Yortan [ Tr "aceleci" ]
  Kepekli mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖 Kepekli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Buğdaylı mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
Ab 📖 Psirdzxa
1928 📖 İrfaniye Sani [ Tr "İkinci İrfaniye" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Bediltahirbey mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Khaldaxuraa
1928 📖 Tahirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Bedilkazancı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Bedil Rushanbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Kürtlerden oluşuyor. Geçen yüzyıl başlarında Çerkesler ve daha sonra Bulgaristan ve Yugoslavyadan göçmenler yerleşmiş. Türk
  Bedilkadirbey mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Balballı
1928 📖 Bedil Kadirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Erdoğdu mah - Akyazı - Sakarya
1946 📖 Bedili Sımo [ Tr Bedil "aş." ]
1928 📖 Caferanlı Kürt [ Kr caferan "aş." ]
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Manav
  Çatalköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Çatalköprü
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Yenidoğan mah - Akyazı - Sakarya
1952 📖 Yeniköy (mah)
■ Sukenarı köyüne bağlı Yeniköy mahallesi 24.10.1952'de Yenidoğan adıyla köy oldu. SN
  Uzunçınar mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Uzunçınar
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  TürkOrmanköy mah - Akyazı - Sakarya
1946 📖 Eski Ormanköy
1928 📖 Orman
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
  Bıçkıdere mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
Ab 📖 Kaldaxara
1910h 📖 Bıçkıdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi
  Küçücek mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928 📖 Gücecek
1573t 📖 K. Güce
  Eskibedil mah - Akyazı - Sakarya
1521t 📖 Bedil [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 19. yy'da Sakarya'ya iskan edilen Badıli Kürtlerinin ana yerleşimidir. Sonradan Kafkas ve Rumeli muhacirleri de yerleşmiştir. SN
  Kabakulak mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Kabakulaklar
  Kızılcıkorman mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Kızılcıkorman
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Sukenarı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Sukenarı
  Batak mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Batak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yahyalı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Yahyalı
  Yeniorman mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Orman Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Vakıf mah - Akyazı - Sakarya
Eski adı: Sarıçayır
1487a 📖 K. Vakıf
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sarı Çayır kazâsının merkezi burasıydı. 1487 târihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'nde Küçük Vakıf olarak geçer. Gelin baba evinden ayrılırken babası kızının beline kırmızı kurdela bağlar. Manav
  Salihiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Salihiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Osmanbey mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Osmanbey
  Taşburun mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Taşburun | Aziziye Balâ
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Seyfeler mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Seyfeler
  Kumköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Kumköprü
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Hanyatak mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
  Alaağaç mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Alaağaç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
  Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1484 📖 Akyazı (idari bölge)
  Topağaç mah - Akyazı - Sakarya
1487a 📖 Ramaslı
■ Kısmen Laz yerleşimi
  Karaçalılık mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Kuzuluk Kürdler
■ Sapanca Kürtköye takriben 18. asrın başında yerleşen Kürtler yabâni hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ile ve Kuzuluk mevkiine dağılmışlar. Buraya Kürt Kuzuluk denmiş. Laz ve Gürcü muhâcirler eklendi. 1912-1922 arasında Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırmak zorunda kalmışlar. Kürt Kuzuluk ismi 1960 darbe vakti resmen kaldırıldı. Manav
  Yuvalık mah - Akyazı - Sakarya
1487a 📖 Yuvalaklı
  Düzyazı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Süpren
1487a 📖 Süpran
  Taşyatak mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Taşyatak
  Yağcılar mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Yağcılar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bosnanın bilinmeyen bir bölgesinden bir miktar göç almıştır. Manav
  Kuzuluk mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Bec Y'kita
1910h 📖 Kuzuluk | Aziziye Zîr
1902hk 📖 Kuzuluk
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 18. yy'da Kürtlerle iskan edilmiş olan köye daha sonra Kafkasya muhacirleri yerleştirildi. SN
■ 1750'de gelen Kürdler İhlas ve Topçu Sırtı mevkiinde dağınık yerleşmişlerdi. Manav
  Pazarköy mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Law Y'kita
1928 📖 Pazarköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Hasanbey mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Hasanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi
  Ballıkaya mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür.
  Yongalık mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Beyzir Y'kita
1928 📖 Germiye Yongalık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Şerefiye mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Papazharmanı
  Harunusta mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Harun
  Yenikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Kuc Y'kita
1946 📖 Beynevit Şarkiye
1928 📖 Şarki Beynevit [ Tr "Doğu Beynevit" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Altındere mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Beğnevid
■ Beynevit'in Eskikonak ve Yenikonak mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni belediyedir. SN
  Boztepe mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Boztepe
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Eskikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
1946 📖 Türk Beynevit
1928 📖 Beğnevid
  Beldibi mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Beldibi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Taşağıl mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Taşağıl
  Durmuşlar mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Durmuşoğlu
  Mansurlar mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1573t 📖 Mansur
  Gökçeler mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Gökçeler
  Çakıroğlu mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1928 📖 Çakıroğlu
1573t 📖 Mikâil
■ 1487 tarihli Bursa tahririnde Mikâil vakfı ile Çakıroğlu vakfı zikredilir. Her iki vakfın I. Murad (1361-1384) döneminde kurulduğu anlaşılıyor. SN
  Ekinciler mah Gökçeler - Akyazı - Sakarya
1902hk 📖 Ekinciler
  Haydarlar mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Hayduklar


Grafik harita göster     haritada ara : km