Akyazı'da 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gebeş mah - Akyazı - Sakarya
1928k: GebeşOrman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Mahalle halkı Kafkas göçmenidir. Berk Ulusoy
  Çıldırlar mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1487t: Yortan [ Tr "aceleci" ]
■ Mahalle'yi Batı Anadolu'nun yerlisi olan Manav Türkmenler'i kurmuştur. Sonraları Balkanlar'dan gelen Türk Muhacirler ile Doğu Karadeniz'den gelen Çepni kökenli Karadeniz Türkmenler'i de yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Kepekli mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910ht: Kepekli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Buğdaylı mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
Çr: Psirdzxa
1928k: İrfaniyeSani [ Tr "İkinci İrfaniye" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  BedilKazancı mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Kürtlerden oluşuyor, rivayetlere göre, bugünkü Irak / Kerkük`den göç etmişler. Geçen yüzyılın başlarında, Bulgaristan ve Yugoslavyadan göçmenler yerleşmiş. Türk
  BedilTahirbey mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Tahirbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bedilkadirbey mah - Akyazı - Sakarya
hl: Balballı
1928k: BedilKadirbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Erdoğdu mah - Akyazı - Sakarya
1946k: Beydilisimo [ Kürd/Tr beğdili/badıllı "aş." ]
1928k: CaferanlıKürt [ Kürd caferan "aş." ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Manav
■ Mahalle halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Mahalle halkı Osmanlı Devri'nde, İran'ın Hamedan Bölgesi'nden gelmiştir. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 6 Kürd yerleşkesinden birisidir. Berk Ulusoy
  Çatalköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Çatalköprü
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mahalle halkı Rumeli/Balkan muhacir/göçmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yenidoğan mah - Akyazı - Sakarya
1952rg: Yeniköy (mah)
■ Sukenarı köyüne bağlı Yeniköy mahallesi 24.10.1952'de Yenidoğan adıyla köy oldu. SN
  Uzunçınar mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Uzunçınar
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Bıçkıdere mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928k: Bıçkıdere
Çr: Kaldaxara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni (Abhaz) yerleşimi
■ Mahalle'yi Ermeniler kurmuştur. Fakat tehcir sebebiyle Ermeniler'den kalan bu mahalleye Abhazlar iskan edilmiştir. Yani mahalle halkı günümüzde Abhazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eskiormanköy mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Orman
■ Daha eski ismi: Orman Şevkiye. 1940'larda gelen Kırcaali ve civâri muhâcirleri bugunkü nüfusun yarisi teskil eder. Manav
  Eskibedil mah - Akyazı - Sakarya
1521t: Bedil [ Tr Beğdili "aş." ]
■ Köy halkı yerli (manav), laz ve muhacirlerden oluşmaktadır. Türk
  Kızılcıkorman mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy 90 harbi denilen osmanlı rus savaşı sırasında balkanlardan göç eden muhacir türkler tarafından kurulmuş olup 70 li yıllarda özellikle trabzon araklı yeşilyurt beldesinden göç almış köydür. Türk
  Batak mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Batak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı tamamen Çerkesler'den oluşmaktadır. Sakarya'nın Büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla köy de, mahalle statüsüne sahip olmuştur. Berk Ulusoy
  Yeniorman mah - Akyazı - Sakarya
1928k: OrmanŞevkiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Vakıf mah - Akyazı - Sakarya
1487t: K. Vakıf
Eski adı: Sarıçayır
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sarı Çayır kazâsının merkezi burasıydı. 1487 târihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'nde Küçük Vakıf olarak geçer. Gelin baba evinden ayrılırken babası kızının beline kırmızı kurdela bağlar. Manav
  Salihiye mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Salihiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Taşburun mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Taşburun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kumköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Kumköprü
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Hanyatak mah - Akyazı - Sakarya
■ Mahalle halkı Trabzon'dan göç etmiştir. Mahalle halkı köken itibariyle Rum fakat din itibariyle Müslüman'dır. Mahalle halkı zaman içinde Türk kültürünü benimsemiştir. Berk Ulusoy
  Alaağaç mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Alaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Mahalle halkı Kafkasya'dan gelen Abazalar ile Trabzon'dan göç eden Lazlar'dan oluşmaktadır. Ayrıca mahallede birkaç hane Çerkes ile Çepni kökenli Karadeniz Türkmen'i de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1487t: Akyazı (idari bölge)
  Topağaç mah - Akyazı - Sakarya
1487t, 1928k: Ramaslı
■ Kısmen Laz yerleşimi Manav
  Karaçalılık mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: KürdKuzuluk
■ Sapanca Kürtköye takriben 18. asrın başında yerleşen Kürtler yabâni hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ile ve Kuzuluk mevkiine dağılmışlar. Buraya Kürt Kuzuluk denmiş. Laz ve Gürcü muhâcirler eklendi. 1912-1922 arasında Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırmak zorunda kalmışlar. Kürt Kuzuluk ismi 1960 darbe vakti resmen kaldırıldı. Manav
  Düzyazı mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Süpren
1487t, 1928k: Süpran
  Yağcılar mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Yağcılar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kuzuluk mah - Akyazı - Sakarya
Çr: BecY'kita
1902hk: Kuzuluk
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 18. yy'da Kürtlerle iskan edilmiş olan köye daha sonra Kafkasya muhacirleri yerleştirildi. SN
■ 1750'de gelen Kürdler İhlas ve Topçu Sırtı mevkiinde dağınık yerleşmişlerdi. Manav
  Pazarköy mah - Akyazı - Sakarya
Çr: LawY'kita
1928k: Pazarköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hasanbey mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Hasanbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Laz yerleşimi Manav
  Ballıkaya mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür. Türk
■ Mahalle halkının kökeni 24 Oğuz Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle halkı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden göç etmiştir. Mahalle halkı Karadeniz Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yongalık mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Harunusta mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Harun
  Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928k: İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Boztepe mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Boztepe
■ Laz yerleşimi Manav
■ Mahalle halkı Trabzon'dan göç eden Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eskikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
1946k: TürkBeynevit
1928k: Beğnevid
  Altındere mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Beğnevid
■ Beynevit Eskikonak ve Yenikonak mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni belediyedir. SN
■ Mahalle halkı ekseriyetle Abhazlar'dan oluşmaktadır. Ayrıca Trabzon'dan göç eden Çepni kökenli Karadeniz Türkmenler'i de yaşamaktadır. Mahalle'de ikamet eden Abhazların, Abhazya'nın Gup Köyü ve dolaylarından gelmiş ve köyü kurmuşlardır. Berk Ulusoy
  Yenikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
Çr: KucY'kita
1928k: ŞarkiBeynevit [ Tr "Doğu Beynevit" ]
  Beldibi mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Beldibi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahalle halkının çoğunluğu Gürcüler'den oluşmaktadır. Ayrıca mahallede birkaç hane Çerkes kökenli vatandaşlarda vardır. Berk Ulusoy
  Çakıroğlu mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1928k: Çakıroğlu
1573t: Mikâil
■ 1487 tarihli Bursa tahririnde Mikâil vakfı ile Çakıroğlu vakfı zikredilir. Her iki vakfın I. Murad (1361-1384) döneminde kurulduğu anlaşılıyor. SN
  Ekinciler mah Gökçeler - Akyazı - Sakarya
1902hk: Ekinciler


Grafik harita göster     haritada ara : km