haritada ara :   km  
Akyazı'da 65 yerleşim bulundu.
sırala 
Gebeş mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Gebeş Orman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Çıldırlar mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1487a 📖: Yortan [ Tr "aceleci" ]
Kepekli mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Kepekli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Buğdaylı mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928 📖: İrfaniye Sani [ Tr "İkinci İrfaniye" ]
Ab 📖: Psirdzxa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
Bediltahirbey mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Tahirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
Ab 📖: Khaldaxuraa
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Bedilkazancı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Bedil Rushanbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Kürtlerden oluşuyor. Geçen yüzyıl başlarında Çerkesler ve daha sonra Bulgaristan ve Yugoslavyadan göçmenler yerleşmiş. Türk
Bedilkadirbey mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Bedil Kadirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
Ab 📖: Balballı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Erdoğdu mah - Akyazı - Sakarya
1946 📖: Bedili Sımo [ Tr bedil "aş." ]
1928 📖: Caferanlı Kürt [ Kr caferan "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Çevrede toplamda irili ufaklı 13 Şêxbizin yerleşimi bulunmaktadır. Manav
Çatalköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Çatalköprü
Rumeli göçmeni yerleşimi
Yenidoğan mah - Akyazı - Sakarya
1952 📖: Yeniköy (mah)
■ Sukenarı köyüne bağlı Yeniköy mahallesi 24.10.1952'de Yenidoğan adıyla köy oldu. SN
Uzunçınar mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Uzunçınar
Kürt-Sünni yerleşimi
TürkOrmanköy mah - Akyazı - Sakarya
1946 📖: Eski Ormanköy
1928 📖: Orman
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
Bıçkıdere mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Bıçkıdere
Ab 📖: Kaldaxara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi
Eskibedil mah - Akyazı - Sakarya
1521t 📖: Bedil [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy'da Sakarya'ya iskan edilen Badıli Kürtlerinin ana yerleşimidir. Sonradan Kafkas ve Rumeli muhacirleri de yerleşmiştir. SN
Kabakulak mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Kabakulaklar
Kızılcıkorman mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Kızılcıkorman
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Sukenarı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Sukenarı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Haritada "Sukenarı" adında tek yerleşim yeri olmasına rağmen; Hem Akyazı ilçesinde hem Hendek ilçesinde aynı isimli birer köy vardır ve içiçedir. Aralarındaki sınır ise ortasından akan "Dinsiz deresi" dir. ishak levent
Batak mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Batak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Yahyalı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Yahyalı
Yeniorman mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Orman Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Vakıf mah - Akyazı - Sakarya
Eski adı: Sarıçayır
1487a 📖: KüçükVakıf
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Roman (Çingene) yerleşimi
■ Sarı Çayır kazâsının merkezi burasıydı. 1487 târihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'nde Küçük Vakıf olarak geçer. Gelin baba evinden ayrılırken babası kızının beline kırmızı kurdela bağlar. Manav
Salihiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Salihiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Ubıx) yerleşimi.
Osmanbey mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Osmanbey
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Taşburun mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Seyfeler mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Seyfeler
Kumköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Kumköprü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Hanyatak mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Nüfusun bir bölümü halen Romeika dilini koruyan Çaykara muhacirleridir. SN
Alaağaç mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Alaağaç
Eski adı: Mahmutsabit
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1484 📖: Akyazı (idari bölge)
■ İlçe nüfusu Karadenizliler (halk arasında `Lazlar`), Rumeli muhacirleri ve Kafkasya kökenlilerden (halk arasında `Çerkes`) oluşur. SN
Topağaç mah - Akyazı - Sakarya
1487a 📖: Ramaslı
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Karaçalılık mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Kuzuluk Kürdler
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Sapanca Kürtköye takriben 18. asrın başında yerleşen Kürtler yabâni hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ile ve Kuzuluk mevkiine dağılmışlar. Buraya Kürt Kuzuluk denmiş. Laz ve Gürcü muhâcirler eklendi. 1912-1922 arasında Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırmak zorunda kalmışlar. Kürt Kuzuluk ismi 1960 darbe vakti resmen kaldırıldı. Manav
Yuvalık mah - Akyazı - Sakarya
1487a 📖: Yuvalaklı
Düzyazı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Süpren
1487a 📖: Süpran
Taşyatak mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Taşyatak
Yağcılar mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Yağcılar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kuzuluk mah - Akyazı - Sakarya
1902hk 📖: Kuzuluk
Ab 📖: Bec Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 18. yy'da Kürtlerle iskan edilmiş olan köye daha sonra Kafkasya muhacirleri yerleştirildi. SN
■ 1750'de gelen Kürdler İhlas ve Topçu Sırtı mevkiinde dağınık yerleşmişlerdi. Gürcüler de bulunur. Manav
Pazarköy mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Pazarköy
Ab 📖: Law Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Hasanbey mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Hasanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
Ballıkaya mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür.
Yongalık mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Germiye Yongalık
Ab 📖: Beyzir Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Şerefiye mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Papazharmanı
Harunusta mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Harun
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Yenikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
1946 📖: Beynevit Şarkiye
1928 📖: Şarki Beynevit [ Tr "Doğu Beynevit" ]
Ab 📖: Kuc Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Altındere mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖: Beğnevid
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Beynevit'in Eskikonak ve Yenikonak mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni belediyedir. SN
Boztepe mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Boztepe
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Akyazı nahiyesi Boztepe karyesinde orman içinde yerleşmek üzere gelen Ordu kazası ahalisinden kırk beş nüfusun ormanların dahil ve haricinde muhacirin iskanı yasak olmasına binaen masraflarının ödenerek memleketlerine iadeleri. H-4 -12-1326 Manav
Eskikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
1946 📖: Türk Beynevit
1928 📖: Beğnevid
■ Mahalle halkı Sünni Türkler'den meydana gelmektedir. Lakin Yenikonak mahallesi Abhazlar'dan oluşur. Altındere kasabasında Türkler, Abhazlar ve Lazlar yaşamaktadır. Mustafa
Beldibi mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Beldibi
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
Taşağıl mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: Taşağıl
Çakıroğlu mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1928 📖: Çakıroğlu
1573t 📖: Mikâil
■ 1487 tarihli Bursa tahririnde Mikâil vakfı ile Çakıroğlu vakfı zikredilir. Her iki vakfın I. Murad (1361-1384) döneminde kurulduğu anlaşılıyor. SN
Ekinciler mah Gökçeler - Akyazı - Sakarya
1902hk 📖: Ekinciler


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.