Akmeşe'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kadriye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kadriye | Gülbahçe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Asil ismi Gülbahçe hâlen yaygindir. 1893'de Adapazarda iskân edilemiyen aileler buraya yönlendirildi. Kitlik zamani komsu Ermeni köyü Haskal (Mecidiye) kol kanat gerdi. Manav
  Mecidiye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Yukarı Mecidiye + Domuzkışla | Gayrimüslim Mecid
E1902 📖 Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Eski Mecidiye ve Yukarı Mecidiye (Muhacir Mecidiye) adlı iki mahalle idi. 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş olan eski köyden bugün eser kalmamıştır. Nusaybinli Aziz Yakub'a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı.Yukarı mahalle Alevi yerleşimidir. SN
  Karaabdülbaki mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Karabat
1928 📖 Karaabdülbaki
■ 20. yy başında Manav/Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Eski ismi Karabat isimli sülaleden. Manav yerlesimi iken Rumeli muhâcirleri eklenmistir. Manav
  Sapakpınar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sapakpınar
1909hb 📖 Pazarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Güvercinlik mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Güvercinlik
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
  Kurtdere mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Tevfikiye Rumeli muhâcirlerinden teşkil olup harman sonunda saya şenliği tertiplenir. Ayı, deve, keçi, hayalet kılığına giren gençler ''Sayacı geldi duydunuz mu, Selam verdi aldınız mı, sayacının sayası, Hz. Ali'nin sayası" diyerek bir sopaya bağladıkları 40 âdet çanı da büyük bir gürültüyle çalan gençler, hâne sahiplerinden çobanın hakkını isterler. Manav
  Bağlıca mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Roçkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir süreliğine Çerkes yerleşimi. Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
  Uzanlar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Uzunlar
  Ambarcı mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar Manav
  Akmeşe mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Akmeşe
1921h 📖 Ermeşe
1909hb 📖 Armaşa
1890hk 📖 Armaş [ Tr Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy'da kurulmuş ve Batı Anadolu'daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921'de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. İlk gelen Ermeniler bir süre Piramatlarda kaldı. Spit tepesinde Rumlar oturmaktaydı. Muhtemelen oraya Armaş kuruldu. Manav
  Ortaburun mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ortaburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Bulgaristan'in Razgrad ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
  Toramanlar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Toramanlar
  Budaklar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Budaklar
  Süleymaniye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Süleymaniye
  Çavuşoğlu mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Çavuşoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Düğmeciler mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Dökmeciler / Düğmeciler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yenice mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Aşırlar mah - Adapazarı (Akmeşe bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aşırlar


Grafik harita göster     haritada ara : km