haritada ara :   km  
Akkuş'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
Çökek mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Çökek
Sünni Türk yerleşimi
Kargı mah - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Gürgenliyatak mah - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
Ambargürgen mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Ambargürgen
Sünni Türk yerleşimi
Taşoluk mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Taşoluk
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Şahin mah - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 1967 yılına kadar Çamalan köyüne bağlı bir köy mahallesiydi. Günümüzde standart köy statüsüne sahip bir Alevi Türkmen köyüdür. Bektaşi
Dağyolu mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Eldirdi/Eldürti
Çamalan Salman mah Salman - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Çamalan
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1988 yılında Çamalan köyü ve Salman köyü birleşerek bir tüzel kişilik alarak bir kasaba belediyesine sahip oldular. 2013 yılında Ordu'nun büyükşehir olmasıyla birlikte kasaba belediyesi sona erdi. Hem Salman hem de Çamalan, Ordu'ya bağlı birer mahalleye dönüştüler. Eski tarihlerde Alevi Türkmen köyü olan Çamalan, günümüzde Sünnileşmiştir. Fakat Türkmen gelenek ve görenekleri halen yaşatılmaktadır. Bektaşi
Salman mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Salman
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Salman kasabası eski tarihlerde Alevi Türkmen köyü olarak görülmektedir. Sonraları ise Sünni mezhebi kabul etmiştir. Türkmen gelenek ve görenekleri halen yaşatılan kasaba da 2013 yılında Ordu büyükşehir olunca, Ordu'ya bağlı bir mahalleye dönüştü. Bektaşi
Seferli mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Seferli
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Alan mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Alan
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Ceyhanlı mah - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişte Alevi Türkmen köyü olan Ceyhanlı günümüzde Sünni mezhebe bağlanmıştır. Köy halkı halen Türkmen kültürünü yaşatmakta ve muhafaza etmektedir. Bektaşi
■ Daha evvel Damuz köyüne bağlı idi. Cihad Gümüs
Haliluşağı mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Haliluşağı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişte Alevi Türkmen köyü idi. Şimdi ise Sünni Türkmen köyüdür. Halen köy şenliklerinde Türkmen geleneğinin bir parçası olan keşkek yapılır ve dağıtılır. Bektaşi
Akpınar mah - Akkuş - Ordu
1968 📖: Kuzköy
Sünni Türk yerleşimi
■ 1884 yılına kadar Karakuş nahiyesi merkezi idi. Cihad Gümüs
Külekçili mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Külekçili [ Tr külek "tahta kova" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Alevi geçmişi olmayan bir köydür. Ordu'nun yerlisi sayılabilecek olan bir köydür ve halkı da Sünni Türkmen'dir. Bektaşi
Ortabölme mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Ortabölme
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Çavdaranızı Külekçili mah - Akkuş - Ordu
■ Sünni Türk yerleşimi. Mahallede yerleşik “Gümüş” sülalesi aslen Salıpazarı ilçesinden gelmiştir. Cihad Gümüs
Meyvalı mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Damuz
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişte Alevi Türkmen köyü idi. Günümüzde Sünni olmuştur. Halen Türkmen kültürü yaşatılmaktadır. Köy halkı Sünni Türkmen'dir, denilebilir. Bektaşi
Çamlıca mah - Akkuş - Ordu
1968 📖: Alaniçi
1928 📖: Fartana [ Yun ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy ortalarına kadar bir Rum köyü iken, Rumlardan boşalan köye Tokat’tan gelen Hamzalı sülalesi gelip yerleşmiştir. Cihad Gümüs
Yeniköy mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: Minnatlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Kuşçulu mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Kuşçulu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Yeşilköy mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: Ekincik (mah)
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Çavdar mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Çavdar [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Kemikgeriş mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Kemikgeriş
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Çukur mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Çukur
Alevi-Türk yerleşimi
Gedikli mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Gedikli
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Ormancık mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Kemah
Sünni Türk yerleşimi
Ketendere mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Ketenderesi
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Akkuş'ta Körmen ve Çukur hariç Alevi köyü kalmadı. Bu köyler evvelden Alevi idi, artık değiller. Cihad Gümüs
Yolbaşı mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Körmen/Kömran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Yörede “Körmen” ismiyle bilinmektedir. Köyün isminin aynı isimli bitkiden geldiği rivayet edilmektedir. Cihad Gümüs
Koççuğaz mah - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
Argan yayla - Akkuş - Ordu
Kurtboğazı mah - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
Akkuş ilçe - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Yazlıkbelen
1876a 1928 📖Karakuş
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha evvel bilhassa Tokat yöresinden gelen yoğun Alevi nüfus ciddi nisbette Sünni olmuştur. Bugün sadece Körmen ve Çukur köyleri hâlâ Alevi inancını sürdürmektedir. Cihad Gümüs
Çaldere mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Çaldere
Sünni Türk yerleşimi
Gökçebayır mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Tifi
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Düğencili mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Düğencili
Sünni Türk yerleşimi
Muratlı mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Dumantepe Yaylası
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Burası Batum göçmenlerinin yaşadığı bir Gürcü köyüdür. Yüksek rakımlıdır. O yüzden yayla olarak geçiyordu. Fakat Gürcüler temelli yerleşmeye başlayınca köy oldu. Bektaşi
Karaçal mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Karaçalı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ordu sınırları içinde 70 civarında Alevi Türkmen yerleşimi bulunmaktadır. Ekserisi Gümüşhane Kürtün'deki Güvenç Abdal Ocağına taliptir. Köy halkı Alevi Türkmen'dir. Yazdığım bütün köyler halen Alevi Türkmen köyleridir. Cem yaparlar, kermesleri ve törenleri de vardır. Karadeniz'deki birçok Alevi Türkmen köyü Sünnileşmiştir. Fakat Alevi olanlar halen vardır. Karaçal köyü de halen Alevi Türkmen köyüdür. Bektaşi
■ Akkuşta Körmen ve Çukur hariç Alevi köyü kalmadı. Bu köyler evvelde Alevi idi, artık değiller. Karaçal köyü hakkında bilgi: https://www.akkusilcesi.com/karacal-mahallesi Cihad Gümüs
Esentepe mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Kabakulak
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Çayıralan mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Çayıralan
Sünni Türk yerleşimi
Yeşilgüneycik mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
Kızılelma mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Kızılelma
Sünni Türk yerleşimi
Damyeri mah - Akkuş - Ordu
1928 📖: Damyeri
Sünni Türk yerleşimi
Tuzak mah - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Tuzak
Sünni Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.