Akköy'de 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Batıköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 📖 Batıköy
1902hb 📖 Batnaz [ Yun çoğ. akk. patines "basamaklar" ]
Y1890hk : Patinotiki (ada) [ Yun patinothíki "basamak yeri" ]
Y-450 📖 Ladê (ada)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün üzerinde bulunduğu tepe, Milet limanı önünde MÖ 499'da tarihin bilinen ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle denizden uzak kalmıştır. SN
  Akköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891s 📖 Akköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
2000 📖 Didim
1928 📖 Yenihisar
Y-450 📖 Dídyma [ AnaD ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. ■ Evvelce Yoran ve Yenihisar adını taşıyan kasabaya, 1999 yılında turistik nedenlerle, antik Yunanca adın Fransızca telaffuza uygun biçimi olan Didim adı verildi. SN
  Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525 📖 Balat [ Yun paláti "saray" ]
Y-600 📖 Mílêtos [ AnaD ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devletilerinden biri idi. ■ Milet ören yeri üzerinde bulunan Balat kasabası 19. yy'da Balat maa Bafi nahiyesi merkezi idi. 20. yy ortalarında arkeolojik sahadan 1 km güneydeki yeni yerine taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Akyeniköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 📖 Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Serçin mah - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968 📖 Gölönü
1890hk 📖 Serçin [ Yun sarakínos "Arap" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km