Akköy'de 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Batıköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960k: Batıköy
1906ht: Batnaz [ Yun çoğ. acc. Patines "basamaklar" ]
1890hk: Patinotiki (ada) [ Yun patinothíki "basamak yeri" ]
Y-450: Lade (ada)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün üzerinde bulunduğu tepe, Milet limanı önünde MÖ 499'da tarihin bilinen ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle denizden uzak kalmıştır. SN
  Akköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891s: Akköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928k: Yenihisar
Y-450: Dídyma [ Luw ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. SN
  Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525p: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Y-600 Y535: Mílêtos
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Akyeniköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960k: Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Serçin mah - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968k: Gölönü
1891s: Serçin [ Yun sarákinos "Arap" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km