Akhisar'da 95 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sakarkaya mah - Akhisar - Manisa
1906hk: Sakarkaya
■ Kısmen Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Evkafteke mah - Akhisar (Palamut bucağı) - Manisa
1928k: Evkafteke [ Tr "evkaf tekke" ]
  Sindelli mah - Akhisar (Palamut bucağı) - Manisa
1928k: Sindelli [ Yun *Sindala? ]
■ Sindel için Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Mecidiye mah - Akhisar (Palamut bucağı) - Manisa
1928k: Mecidiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Zeytinliova mah - Akhisar (Palamut bucağı) - Manisa
1906hk: Yayaköy
1928k: Palamut (idari bölge)
  Yatağan mah - Akhisar - Manisa
1928k: Yatağan
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Hamidiye mah - Akhisar (Palamut bucağı) - Manisa
1928k: Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kapaklı mah - Akhisar - Manisa
1928k: Kapaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Baltaci isminde bir Rum çiftligi iken 1878'lerde Tesalya Yenişehirli (bugünkü Larissa) muhacirler iskan edilmistir. Manav
  Sünnetçiler mah - Akhisar - Manisa
1906hk: Sünnetci
1891s: Sünnetciler
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Eroğlu mah - Akhisar - Manisa
1891s: Eroğlu
  Beyoba mah - Akhisar - Manisa
1928k: Beyoba
Alevi yerleşimi
  Doğuca mah - Akhisar - Manisa
1928k: Doğuca
  Bekirler mah - Akhisar - Manisa
1891s: Bekirler
■ Bekirler köyünün eski adı halk arasında Gevenalı olarak bilinmektedir. Köyün yakınındaki tepe de Geventepe adıyla anılır. Köyün çevresinde, kök boya ve kitre yapımında kullanılan "Geven" bitkisinin görülmesi eski ismin bu bitkiyle ilgisi olduğunu düşündürmektedir. Ersoy TOPUZKANAMIŞ
  Rahmiye mah - Akhisar - Manisa
1928k: Rahmiye
  Tütenli mah - Akhisar - Manisa
1906hk: Milinci/Milinik
1891s, 1928k: Milinge
  Sazoba mah - Akhisar - Manisa
1928k: Sazoba
Y150, Y787: Hierokaisária? [ Yun "Hazreti Sezar kenti" ]
Alevi yerleşimi
■ 4., 6. ve 7. kilise konsillerine delege gönderecek kalibrede bir ilçe merkezi olan Hierocaesaria kentinden geriye fazla iz kalmamıştır. SN
  Medar mah - Akhisar - Manisa
1960k: Ovaköy
1891s, 1928k: Meder
  Akhisar ilçe - Akhisar - Manisa
1333b: Akhisar
Y17: Thyateira
■ Thyateira kenti İncil'in Vahiy kitabında zikredilen 12 Asya kentinden biridir. Plinius'a nazaran daha önceki adı Pelopeia imiş. SN
■ Mübâdil ile çevreye Dramanın Osanica (Sidironero) Pomakları iskân edildi. Manav
  Musalar mah - Akhisar - Manisa
1891s: Musalar
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Sarıçalı mah - Akhisar - Manisa
1891s: Sarıçalı
Alevi yerleşimi
  Çamönü mah - Akhisar - Manisa
1891s, 1928k: Karasonya
  Yenice mah - Akhisar - Manisa
1891s: Yenice
  Hasköy mah - Akhisar - Manisa
1928k: Hasköy
  Yaykın mah - Akhisar - Manisa
1928k: Yaykın
  Aşağıdolma mah - Akhisar - Manisa
Eski adı: -
■ Dolmadeğirmen köyü Aşağı Mahallesi 12.7.1954'te Aşağıdolma adıyla köy oldu. SN
  Musaca mah - Akhisar - Manisa
1928k: Musaca
  Topluca mah - Akhisar - Manisa
1906hk: Bekerle
1660eç, 1928k: Bergele
  Çoruk mah - Akhisar - Manisa
1928k: Çoruk
  Doğankaya mah - Akhisar - Manisa
1891s, 1928k: Görenez
  İsaca mah - Akhisar - Manisa
1891s: İsaca
  Göcek mah - Akhisar - Manisa
1928k: Göcek
  Gökçeler mah - Akhisar - Manisa
Eski adı: Manastır
1891s: Gökçeler
  Hamit mah - Akhisar - Manisa
1891s: Hamid
  Çıtak mah - Akhisar - Manisa
1928k: Çıtak


Grafik harita göster     haritada ara : km