Akdağmadeni'de 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Olucak köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1928k: Olucak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Olucak Köyünde Reşvan aşiretinin Mahini cemaatindendir. 1890'lı yıllarda Adıyaman'dan gelmedirler. Köyde Kürtçe herkes tarafindan akıcı bir şekilde konuşulur. Kürt kültür gelenek ve görenekleri köyde sürdürülmektedir. Mar(d)astan
  Abdurrahmanlı köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1907hk: Abdurrahmanlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 90 hane Rum nüfusu vardı. SN
■ Gümüşhanedeki madenlerin kapatılmasından sonra Torul ile Dorona (Kocadal) vb. köylerden 300 kadar Helen âile 1840-45 arası bu çevreye yerleşti fakat Doronalılar bu köyde çoğunluktaydı. Köyün koruyucu azizleri aziz Konstantin ile azize Eleni idi. Buradan iyi pehlivanlar yetişiyordu. Mübâdele ile çok büyük kısmı Giannitsadaki Konikovo (Dytiko) köyüne iskân edilirken birazı da Dramada bir yerde iskân edilmiştir. Balkan harbinde Slavların Bulgaristan ve Sırbistana kaçışıyla boşalan köye iskan edilen bu Pontoslu kafile içinde Samsunlular da vardı. Dytikoya çok sonraları birkaç Vlah ile Doğu Trakya Heleni âile iskân edilmiştir. Aynı azizler Dytikoda da geçerlidir güreşçilik hâkeza. Manav
  Kartal köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1928k: Kartal
Kürd yerleşimi
  Akçakışla köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Akcakışla
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den ve Yörükler'den oluşmaktadır. Köyde Kafkas göçmeni nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Çampınar köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: İhsanıhamid [ Tr "Abdülhamid ihsanı" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yünalanı köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1928k: Yünalanı
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çaypınar köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1928k: Emerek
■ Köyün tarihi Anadolu Selçukluları'na kadar uzanmaktadır. Köyün ilk adı Dikilitaş'tır. Sonra Emerek ve en son da şimdiki adını almıştır. Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gümüşdibek köy - Akdağmadeni - Yozgat
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. 1915-1916 senelerinde Ermeniler'in Lübnan'a tehcir edilmesiyle köy bir süre boş kaldı. 1923 senesinde ise Balkanlar'dan gelen Muhacir Türkler köye iskan edildi. Köydeki Muhacir Türkler'in soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Tarhana köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Tarhana
■ Köy 19. yüzyılda Sünni Türkmenler tarafından kurulmuştur. Berk Ulusoy
  Eynelli köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Eynelli
■ Köy halkı Osmanlı Devri'nde Halep'ten gelen Türkmenler'den oluşmaktadır. Yani köy halkı Sünni Türkmen'dir. Berk Ulusoy
  Kırlar köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Kırlar
■ Köy halkı Sünni Yörükler'den oluşmaktadır. Kırlar köyü ile Konacı köyü aynı soydan gelmektedir. Berk Ulusoy
  Akçakoyunlu köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1946k: Akcakoyunlu
■ © 15.09.1837 Bozok sancağına muzaf Akdağ kazasına bağlı Kozan karyesinde Akçakoyunlu Aşireti'nden Seyyid Mustafa bin Halil tarafından yaptırılan mescidin camiye tahviliyle hitabet görevinin kendisine tevcihi. deyar heyran
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıfakılı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Hacıfakılı
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güllük köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Güllük
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Halhacı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Xalxacı [ Tr "halka" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Boyalık köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Boyalık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Konacı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Konacı
■ Köy halkı Sünni Yörükler'den oluşmaktadır. Konacı köyü ile Kırlar köyü aynı soydan gelmektedir. Berk Ulusoy
  Oluközü bld - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Oluközü
■ Salatalık turşusu ile meşhur. Bir de kahvaltıda kızartılıp yenen küçük değişik tatlı bir biberi vardır. tuğrul kanat
  Altılı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Zaimgeçidi
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Özer köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Özer
  Dolak köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Dolak
  Tekkegüney köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Tekkegüney
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Şahnaderesi köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Şahnaderesi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Bahçecik köy - Akdağmadeni - Yozgat
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bir tepeyle ayrılmış iki mahalleden oluşan köyün Doğu yarısı eski Rum mahallesidir. SN
  Çalışkan köy - Akdağmadeni - Yozgat
Y650~: Xarsianón Kastron [ Yun "Xarsiana kalesi" ]
■ 7. ile 9. yy'larda Bizans'ın Xarsianón vilayetinin merkezi olan müstahkem yer idi. Arap kaynaklarında Kal'a-i Harsanos olarak geçer. SN
  Sekikaşı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Sekikaşı
Kürd yerleşimi
  Akbaş köy - Akdağmadeni - Yozgat
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den ve Rumlar'dan oluşuyordu. Ermeniler 1915-1916 senelerinde Lübnan'a tehcir edildiler. Rumlar ise 1923 senesinde Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan'a gönderildiler. Aynı sene köye Rumeli göçmeni Muhacir Türkler yerleştirildi. Berk Ulusoy
  Kayabaşı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Kıllıpınar
■ 21.5.1956 tarihli kararnameyle Kayabaşı adı verildi. SN
■ Köyde 20. yüzyılda Ermeniler, Rumlar ve Türkmenler yaşıyordu. Ermeniler 1915-1916 senesinde Lübnan'a tehcir edildiler. Rumlar ise 1923 senesinde Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan'a gönderildiler. Aynı yıl köye Selanik Muhacir'i Türkler yerleştirildi. İlerleyen zamanlar da ise Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler'de yerleşti. Berk Ulusoy
  Karacaören köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Karacaören
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Akdağmadeni ilçe - Akdağmadeni - Yozgat
1891c: Akdağmadeni
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Gümüş ve çinko-kurşun madenleri 19. yy'dan itibaren işletilmiş ve diğer Anadolu madenlerinde olduğu gibi Rum nüfus yerleşmiştir. SN
■ Helenler (Rumlar) ekseriyetle Gümüşhaneden gelmişti. Civarda ayrıca Keşişler mezrasında da Helenler vardı. Mübâdele daha başlamadan evvel Grevena etraf köylerinde birikmeye başlamışlardı; örneğin Kivotos köyünde Bursalı Helenlerle berâber otururlar. Manav
  Beyazıtkaçağı mah Hacıfakılı - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Kaçak
■ Beyazıtkaçağı mahallesi Hacıfakılı Köyü'nün yaylası durumundadır. Beyazıtkaçağı halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bulgurlu köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Kabud [ Erm "gökçe" ]
  Davulbaz köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Davulbaz
■ Bu köy ile Yukarıçulhalı köyü arasında bulunan Çıkrıkçı mevkiinde Rumlara ait maden işletmesi vardı. SN
  Gündüzler köy - Akdağmadeni - Yozgat
Kr: Elmelık
1928k: Ermelik
1907hk: Ermelek | Ermenek [ Tr Ermenlik? ]
Kürd yerleşimi
  Yeniyapan köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Yeniyapan
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yedişehir köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Yedişehir
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Karapir köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Karapir
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı 20. yüzyılda Rumlar'dan oluşuyordu. Rumlar 1923 senesinde Mübadele kapsamında Yunanistan'a gönderildi. Köye de Doğu'dan getirilen Kurmanç Kürdler'i yerleştirildi. Berk Ulusoy
  Boğazköy köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Boğazköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Abazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Okçulu köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Okçulu
■ Köy halkının bir kısmı Çukurova'dan gelen Sünni Türkmenler'den, diğer kısım ise Kafkasya'dan gelen Ahıska Türkler'inden oluşmaktadır. Köy 18. yüzyılda bu iki kavim tarafından birlikte kurulmuştur. Berk Ulusoy
  Çıkrıkçı mah Yukarıçulhalı - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Çıkrıkçı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sarıgüney köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: BahşayişiHamid [ Tr "Abdülhamit bağışı" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Evci köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Evci
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Rumlar'dan oluşuyordu. 1923 senesinde Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Rumlar Yunanistan'a gönderilmiştir. Aynı sene Rumeli'den gelen Muhacir Türkler'de köye yerleştirilmiştir. İlerleyen yıllar da köye Bulgaristan Muhacir'i Türkler de yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Taşpınar köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Taşpınar
Kürd yerleşimi
  Kızılcaova köy - Akdağmadeni - Yozgat
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıçulhalı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Culfalı aş.
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dokuzköy köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Dokuzlar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alicik köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Alicik
  Bozhöyük köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Bozhöyük
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Tarsus taraflarından gelen Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çerçialanı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Çerçialanı
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Veziralanı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Veziralanı
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereyurt köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Sıtma
■ Köy halkı 93 Harbi sonrasında Kafkaslar'dan gelen Ahıska Türkler'i tarafından kurulmuştur. Köyde eskiden Sıtma hastalığına iyi gelen kaynaklar bulunduğu için Sıtma ismi verilmiştir. Berk Ulusoy
  Ardıçalanı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Ardıçalanı
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çağlayan köy - Akdağmadeni - Yozgat
1946k: Çağlağan
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yazılıtaş köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928k: Yazılıtaş
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km