haritada ara :   km  
Ak��aova'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Çakmaklar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Çakmaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ İzmid sancağının Kandıra kazası Çakmaklar karyesinde hayvan hastalığı zuhur ettiği. H-27-08-1323 Manav
■ Koord: 40° 58' 39'' D, 29° 53' 23'' K
Yağcılar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Yağcılar
Manav yerleşimi
■ Koord: 41° 4' 25'' D, 29° 53' 45'' K
Terziler mahalle - Derince (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Terziler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 2'' D, 29° 54' 29'' K
Teksen mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Düzköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy kütüğüne kayıtlı 1200 kişi çoğunlukla İzmit'te oturmaktadır. Manav
■ Koord: 41° 0' 59'' D, 29° 54' 44'' K
Küçüklü mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Küçüklü
■ Koord: 41° 4' 24'' D, 29° 55' 1'' K
Tatarahmet mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Delihasanlar
■ 20. yy başında Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi.
■ Delihasanlar, Karamanlı alt köyler olarak Tatarahmete tâbidir. Manav yerleşimi, Tatar değil. Çakırlar, Pirollar köyleri yakındadır. Tataran yani Tatarlar (Postacı ekipleri) kelimesine bakınız. Çeşme yapılış târihi 1800, Tatar yerleşimi olması düşük ihtimal. Manav
■ Koord: 40° 58' 31'' D, 29° 55' 12'' K
Pınarlı mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Karamadin
■ Kandıra kazasına bağlı Karamedin köyü ahalisinden Peşmanoğlu Hüseyin'i katledip, varlığını gasbeden eşkiyanın başı Laz Süleyman'ı yakalayarak teslim edene atiyye vaad edildiği halde, henüz semeresi görülmediğinden bahisle, icabının icrası. H-8 -06-1316 Manav
■ Koord: 41° 7' 5'' D, 29° 55' 30'' K
Avdan mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Avdan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 4' 6'' D, 29° 55' 59'' K
Karamanlı mahalle (Tatarahmet bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Karamanlı
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 20'' D, 29° 56' 13'' K
Yorgalar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Yorgalar
■ Koord: 41° 2' 47'' D, 29° 56' 14'' K
Piroğlu mahalle (Bulduk bağ) - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 56' 51'' D, 29° 56' 39'' K
Selametli mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Selametli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 48'' D, 29° 56' 57'' K
Ulupınar mahalle (Bulduk bağ) - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Ulupınar
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 29° 57' 4'' K
Çağırgan mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Çağırkan
1915h 📖 : Kuyulu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Asıl adı Kuyulu olan köye yakındaki Çağırgan tepesinin adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 56' 3'' D, 29° 57' 6'' K
Akçaova mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Akçaova
1891c 📖 : Akabad
■ 19. yy’da kaza merkezi idi. SN
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Son 300 sene boyunca sulak orman kenarlarında “açma” tâbir edilen sistemle dâima çiftlikler kurulmuş. Bucak ve ilçe köyleri ekseriyetle 15-20 hâneyi geçmez. Yörenin ilk kaşar ustası ve buralı olan İsmâil Baran 2016 senesinde 87 yaşında burada vefât etmiştir. Manav
■ Koord: 41° 2' 18'' D, 29° 57' 7'' K
Çalca mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Çalca
Manav yerleşimi
■ Koord: 41° 0' 30'' D, 29° 57' 10'' K
Bulduk mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Hocalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1951 tarihli kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 56' 44'' D, 29° 57' 25'' K
Nasuhlar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Nasuhoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 29° 57' 59'' K
Akıncı mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Hatipler yk.
Manav yerleşimi
■ Koord: 41° 3' 5'' D, 29° 58' 0'' K
Abdipaşa mahalle (Kubuzcu bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Abdipaşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 24'' D, 29° 58' 27'' K
Fethiye mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Fethiye
Ab 📖 : Aturabana
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 1871'de bucaklara nâhiye denmeye başlanmıştı. 1885'de Bulgaristan'dan geldiklerinde İzmit'teki Mihaliç (Gündoğdu) Rum köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık bilhassa şehirden uzak yerleşim tercih edip buraya yerleşmişlerdir. Fethiyeden olduğu Veyisler köyüne giden imam takriben 1924'te dul bir Manavla evlenip orada kalmıştır. Kızı da Veyisler sülâlesine gelin gitmiştir. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 29° 58' 36'' K
Akçağıl mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1844 📖 : Tatarilyas Divanı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Ak Çakıl mevki ismi iken köy ismi Güğüşler adı tuhaf bulundugu için yanlış imla ile yazıya geçirilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 29° 58' 49'' K
Çalyer mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : İkinci Çalca
1915h 📖 : Taslaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Çalyar da denir. Manav
■ Koord: 40° 57' 36'' D, 29° 58' 57'' K
Kubuzcu mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Azaklı, Abdipaşa ve Böcekler adlı alt köyleri vardır. SN
■ Koord: 40° 59' 57'' D, 29° 59' 10'' K
Hamursuzlar mahalle (Gebeşler bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Hamursuzlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 34'' D, 29° 59' 35'' K
Gebeşler mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Gebeşler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 26'' D, 29° 59' 56'' K
Deliveli mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Deliveli
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 26'' D, 30° 0' 10'' K
Hacışeyh mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Hacışeyh
■ Koord: 40° 59' 44'' D, 30° 0' 28'' K
Çiftlik mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 55'' D, 30° 0' 34'' K
Dölekler mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Dölekler
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 19'' D, 30° 0' 49'' K
Veyisler mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Veyisler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan bir çiftlik veya köy kalıntısı vardı. Manav
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 0' 51'' K
Gırgırlar mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Gırgırlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1940'larda bu köyün kadınları boyalı yumurtaları komşu köy çocuklarına dağıtırdı. Manav
■ Koord: 40° 56' 35'' D, 30° 1' 17'' K
Tongurlu mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Tongurlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 10'' D, 30° 1' 18'' K
Karacalar mahalle (Tatarahmet bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Karacalar
Manav yerleşimi
■ Ölüme sebebiyetten mevkuf olup hakkındaki ilamın bozulması sebebiyle iadesi istenen Kaymas nahiyesi Karacalar köyünden İsmail bin İbrahim'in İzmid'e gönderildiği. R-21-10-1324 Manav
■ Koord: 40° 57' 19'' D, 30° 1' 26'' K
Şerefsungur mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Sungurlu
1915h 📖 : Tekeli + Okçuoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 15'' D, 30° 1' 28'' K
Sarışeyh mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Sarışık
■ Manav yerleşimi. Baş pehlivanlardan Çakıcı İzzet buralıdır. Aydın DemirHalkı 1920'lerde civâr köylere iç güveyi giderek azalmıştır. Alt köyler: Alacalar, Davul. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Ağaçlı kazası Sarışeyh divanı karyeleri temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 30° 2' 9'' K
Karadivan mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Kemerler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 1'' D, 30° 2' 40'' K
Üğümce mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : By. + Kç. Öğümce
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 33'' D, 30° 3' 6'' K
Sarıhocalar mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Sarıkocalar
1890hk 📖 : Sarıcalar
■ Koord: 40° 54' 6'' D, 30° 3' 21'' K
Piroğlu mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 33'' D, 30° 6' 32'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.