haritada ara :   km  
Akşehir'de 37 yerleşim bulundu.
sırala 
Değirmen mah - Akşehir - Konya
1923h 📖: DeğirmenDeresi (neh)
Gölçayır mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Yağdiyan
1800~ 📖: Yahşiyan
Saray mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Sarıoğlu
Atakent mah - Akşehir - Konya
1928 📖: Nadir
■ Rum mimar (Ilgınlı) Thyrianos 1222'de bu köye ilk camiyi inşa etti. Manav
Tekkeköy mah - Akşehir - Konya
1923h 📖: Tekkeköy
Sorkun mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Sorkut
Akşehir ilçe - Akşehir - Konya
1333 📖: Akşehr
Y17 Y1118 📖Philomêlion [ Yun "Philomelos (öz.) kenti" ]
■ İskender'in maiyetinden Philomelos tarafından kurulduğunu Strabon aktarır. MÖ 2. yy'a ait Philomêlion sikkeleri mevcuttur. 1117 yılındaki Bizans-Selçuklu çatışmaları sırasında halâ aynı adı taşıyordu. 1381'de Akşehir adıyla sancak idi. SN
Alanyurt mah - Akşehir - Konya
1928 📖: Maruf
1912hk 📖: Marıflı [ Tr "marif mektebi olan" ]
Kozağaç mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Kozağaç
Kuruçay mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Monas [ Yun ]
Çimendere mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1923h 📖: Çimen Deresi (neh)
Savaş mah - Akşehir - Konya
1928 📖: Bermanda
1912hk 📖: Permata | Gâvurköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadele öncesinde burada yaşayan halk Türkçe anadilli Ortodoks Hristiyanlardı. metonio
Adsız mah - Akşehir - Konya
1923h 📖: Atsız
■ 1872 tarihli Beşinci Konya Salnamesinde Atsız Köyü’nün nüfusu ile ilgili olarak 41 haneden ibaret olduğundan bahsedilmektedir. M. Hakan
Engilli mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Engilli
Karabulut mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Karabolat
Doğrugöz mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Eğrigöz
Ilıcak mah - Akşehir - Konya
1928 📖: Elfiras
1912hk 📖: Ellevrez [ Yun ]
Gedil mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Gedil [ Yun kodyli "çanak" ]
Bozlağan mah - Akşehir - Konya
1923h 📖: Bozlakan
Söğütlü mah - Akşehir - Konya
1928 📖: Milyas
1912hk 📖: Melles
Tipi mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Tepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © Konya Ilı Akşehir İlçesi Tuzlukçu Bucağının Ortatıpi Köyüne bağlı Tipi ve Göçmen mahallelerinin bu köyden ayrılarak (Tipi) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmeleri 13/3/1946 gününde onanmıştır. [RsGz: 6269] deyar heyran
Ortaköy mah - Akşehir - Konya
1730z 📖: Ortaköy
■ © 02.10.1730 Akşehir'e tabi Ortaköy karyesi ahalisinin ağnam rusumu hakkında şikayetleri. deyar heyran
Karahöyük mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Karayük
Yaşarlar mah - Akşehir - Konya
1926h 📖: Kürtköy
■ © 12/7/1954 den itibaren Konya Vilâyeti Akşehir Kazası Tuzlukcu Nahiyesine bağlı Kürt Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine bağlanmışdır. deyar heyran
Çamlı mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1928 📖: Bise / Pise
Y200~a 📖: Pissia [ AnaD ]
Üçhöyük mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1928 📖: Akaid
1912hk 📖: Ağayıt
Altıntaş mah - Akşehir - Konya
1912hk 📖: Görnes [ Yun ]
Yazla mah - Akşehir - Konya
1919hb 📖: Apsarı
Yaylabelen mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1912hk 📖: Ökes
Reis mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1912hk 📖: Reis
Ortaca mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1923h 📖: Ortaca
Yeşilköy mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
Eski adı: Yılanyusuf
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyü 1864 yılında bölgeye gelen Çerkesler'in Bjeduğ kolu kurmuştur. Balkanlar'dan gelen Muhacir Türkler ise köye 1877 yılında yerleşmiştir. M. Hakan
Gözpınarı mah - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1928 📖: Azarı
Y200~a 📖: Ázara / Ezara [ AnaD ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.