haritada ara :   km  
Akıncılar'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Üzengi köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Üzengi
Kavak köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Kavak
Sapanlı köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Xordik [ Erm xortig "hendek" ]
Balçık köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Balçık
Çörengeç mah Balçık - Akıncılar - Sivas
1916h 📖 Çörengeç
Ekenek köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Gelinbağad
Yukarısarıca köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Sarıca yk.
Yağlıçayır köy - Akıncılar - Sivas
E1902 📖 Alamonig [ Erm ]
1665 📖 Alamelik
E905 📖 Aramanyag [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün büyük kısmı baraj gölü altında kalmıştır. 10. yy'da Tovma Ardzruni ve 13. yy'da Vartan Areveltsi tarafından zikredilen Aramanyag kalesi hakkında bilinen şey, İspir ve Erzincan'ın `ötesinde` (batısında) bulunduğudur. SN
Abdurrahman köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Abdurrahman
Sıyrındı köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Sıyrındı
Kılıç köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Kılıç
Uğrunca köy - Akıncılar - Sivas
1912hk 📖 Oruca
Derecik köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Derecik
Yeşilyazı mah Akıncılar - Akıncılar - Sivas
1916h 📖 Aş. Ezbider
E1901 📖 Vari Adzbder [ Erm "Aşağı Ezbider (Akıncılar)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akıncılar ilçe - Akıncılar - Sivas
E1902 📖 Adzbıder
1665 📖 Ezbider
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba yakınında bulunan tarihi Garmrag Surp Nşan manastırının 19. yy sonlarında `acınacak durumda olduğu, sadece 100 dönüm kadar ekilebilir arazi, bir üzüm bağı ve küçük bir değirmene sahip olduğu` kaydedilmiştir (Epr II.333). SN
■ 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad [bugünkü Suşehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Abad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının vergilerini ödediklerine ve yöre ahalisi ile iyi geçindiklerine dair ... deyar heyran
Yünlüce köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Karmış
İkizyurt köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Arap + Aziz
Alevi (Türk) yerleşimi
Altıntepe mah Akıncılar - Akıncılar - Sivas
hl 📖 Hudüğü
1928 📖 Xodik [ Erm "çayırcık" ]
■ Burada yaşayan 13 büyük ailenin yedisinin Türkmen (biri Giresunlu Çepni), altısının İmranlı üzerinden gelmiş Koçgirilerden olduğunu söyleniyor. metonio
Şenbağlar köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Şahnigâr
Alevi (Türk) yerleşimi
Doğantepe köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Bahattinşeyx [ Kr/Tr ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı yakın zamanda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. metonio
Avşar köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
Ortaköy mah - Akıncılar - Sivas
1912hk 📖 Ortaköy
Kayı köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
Dündar köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Dündar
Sevindik köy - Akıncılar - Sivas
1912hk 📖 Sevindük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Ballıdere köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Tırçik [ Erm "kuşçağız" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Köy halkı yakın zamanda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. metonio
■ Köy halkı Alevi-Türkken, Şu anda Sünni-Türktür. Mursallı
Eskibağ köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Eskibağ
Onarı köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Onarı
Geyikpınar köy - Akıncılar - Sivas
E1901 📖 Avsundu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yusufşeyh köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Yusufşeyh
Yusufeli köy - Akıncılar - Sivas
1916h 📖 Ağıllar
Çiçekli köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Dümlic
E1902 📖 Tımluc
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Akıncılar ilçesinin eski idari birimi olan Dümlüc nahiyesi merkez kasabası idi. SN
Elibüyük köy - Akıncılar (Gölova bucağı) - Sivas
1928 📖 Elibüyük
Göllüce köy - Akıncılar - Sivas
E1901 📖 Abana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aşağıyeniköy köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Yeniköy aş.
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Köy, yöreye göç eden Çeçen beyleri tarafından kurulmuştur.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.