Afşin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Binboğa mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946k: Binboğa
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Binboğa bunlardan birisidir. metonio
  Türksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Kilisecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kilisecik adlı Ermeni yerleşiminin 20. yy'da zaptı nedeniyle `Türksevin` adı verildiği anlaşılmaktadır. SN
  Ağcaşar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1523t: Ağcaşar [ Tr "akçaşehir" ]
■ 19.yy sonlarında Dersim-Pertek Karaveliyan köyünden gelen Molla Veli, daha önce Ermeni yerleşimi olan köyü satın almış veya elde etmiştir. Köy halkının bir kısmı Pilvenk, diğeri Şadili aşiretine mensup olup tümü Kürt-Alevidir. SN
■ "Ağcaşar köyü 19.yy sonlarında Dersim'in Pertek İlçesinin Kerawelian mezrasına gelen Mılla Veli tarafından satın alınmıştır. Köy eski bir Ermeni yerleşimidir. Ağcaşar köyü iki aşiretten oluşur. Köy halkının bir kısmı Pilwenk aşiretine, diğeri ise Şadili aşiretine mensuptur. Köy halkının kültürü Kürd- Alevidir." Mehmet Bayrak http://www.binboga.org/ yalcin
  Yazıköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
Eski adı: AbazaKöyü
1523t, 1928k: Yazıkilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Dağlıca mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Marabuz
■ Karş. Ramsay HG 273, Hild Kapp. 92, Zgusta II.371. Hurman Kalesi (Hısn-ı Rummân) bu kasabanın yakınındadır. SN
  Deveboynu mah - Afşin - Kahramanmaraş
Çr: Anzurey
1918ht: Deveboynu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Kabardey) yerleşimi
■ Köye bağlı Yeşildere mahallesi Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kargabükü ve Deveboynu köyünün adları Çerkezce Anzurey olarak geçmektedir Türk
  Kargabükü mah - Afşin - Kahramanmaraş
Çr: Anzurey
1918ht: Kargabükü
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1860'lı yıllarda Rusya'dan göç eden Çerkesler (Kabardey) tarafından kurulmuştur. Köyün adı bölgede bulunan Bük(bögürtlen) bitkisinin ve de kargagaların fazla olmasından gelmekte ve Kargabükü denmiştir. Yerel dilde ise Anzurey diye gecer. Türk
  Arıtaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Xunu
E1075: Xoni
■ Xônion adıyla 10. yy'da piskoposluk makamı idi. Anna Komnena 12. yy'da bu yeri Xónios olarak adlandırır. SN
  Hurman kale - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1282b: HısnRummân
OYu: Rômaina
■ Hérmon/Hurman çayı 11. yy'a ait Rumca Digenês Akritas destanında zikredilir. Honigmann s. 72-73'e göre Arapların Hısn Karyet Rummân dedikleri köy Afşin-Elbistan santralinin olduğu Yazıdere köyü olmalıdır. SN
  Başüstü mah - Afşin - Kahramanmaraş
E1900~: Nışenud [ Erm "bademli" ]
■ Köyün Ağcakoyunlu Türkmenlerince kurulduğu sanılmaktadır. Türk
  EshabıKehf mv - Afşin - Kahramanmaraş
E1900~: YotnManuk [ Erm "yedi gençler (yedi uyurlar)" ]
■ Kuran'da zikredilen Ashabı Kehf öyküsünün orijinal Süryanice versiyonu olayın Efesos kentine yakın bir mağarada geçtiğini belirtir. Buradaki Efesos şimdili Efsun/Afşin kenti olmalıdır. SN
  Esence mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk, 1928k: Ketiz/Kitiz
  Emirli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Emirli
Eski adı: Çobanpınarı
  Emirilyas mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: İmireles
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Emirilyas bunlardan birisidir, lakin köyde Sünni Türkler de bulunmaktadır. metonio
  Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1660eç, 1914hk: Efsus [ Ar A(r)fsûs ]
1525t, 1914hk: Yarpuz [ Yun Arbsos ]
E1077v: Apşun Ափշուն [ Yun A(r)bson ]
■ İmparator III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imparator Maurikios'un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944'e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
  Tanır mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Tanır
Lt180: Ptandaris/Ptandara [ Luw ]
■ Tanır/Tanur adı, geç Roma dönemine ait yol rehberlerinde kaydedilen Ptandaris'ten türemiştir. SN
  Höyüklü mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Tilafşun [ Ar/Tr "Afşintepe" ]
  Kangal mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Kangal
■ Türkmenistan muhacirleri iskan edilmiştir. SN
  İnci mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918ht: TürkPoskoflu
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ 1878 Posof muhacirleri tarafından kurulmuşken nüfus kompozisyonu değişmiştir. SN
■ Köy 1878 Osmanlı-Rus savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelenler tarafından kurulan bir köydür. Türk
  Soğucak mah - Afşin - Kahramanmaraş
Çr: Astemirey
1928k: Soğucak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Nadirköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Natır [ Ar "tarla muhafızı, korkuluk" ]
  Berçenek mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1968k: Tarlacık
1928k: Berçenek [ Kürd berçemik ]
1914hk: Berçin [ Kürd berçem "ırmakyanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Aşık Mahzuni Şerif'in köyü. yalcin
■ 1840 ile1860 yılları arasında, Elbistan ilçesinin Hasankendi Köyünden gelen Türkmen Alevilerden kurulmuşdur. maho
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Tarlacık bunlardan birisidir. metonio
  Büyüktatlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Çöllolar [ Kürd çelo "aş." ]
1914hk: B. Tatlar
Türkmen yerleşimi
■ Halkı aslen Nurhak ilçesinin Kullar Tatlar köyünden gelme Çöplü, Avşar ve Yörük Türkmenidir. Remzi
  Büğet mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1946k: Büvğet
1928k: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
■ 1893 harbinde Erzurum Horasandan göç eden gurup, Büget köyünü kurmuşlardır. İsminin anlamı "Bent" demektir. Türk
  Yazıdere mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Poskoflu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1878 Harbinde Posof (eski Posxov) muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
  Çomudüz mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kızçomu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Kürt, Türk, Alevi ve Sünni bulunmaktadır. Türk
  Kaşanlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kaşanlı
■ Kaşanlı köyü Atmi (Etmaneki ) Aşiretine baglidir. Alxasli yoktur köyde. Kaşanlilarin aslen Iran´in Kashan sehrinden geldikleri icin Kaşan´lı ismi verildigi söylenir. Firat imirza
  Ortaklı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Mehre
1914hk: Möxre
  Kuşkayası mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Kuşkayası
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir Türk
  Haticepınar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
Kr: GundêJorî [ Kürd "Yukari köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Etmaneki) yerleşimi
■ Aslen Ermeni köyüdür. Ermenice ismini kimse bilmez fakat Hrant Dink'in dedesinin orali oldugunu söylerler ve onlara köyde Molê Avadîk (Avedik ailesi) derlermis. Dedesi daha sonra Gürün'e sonra da Malatya'ya göc etmis. Daha köyde evleri duriyor. Şu an orada Kaşanlı´lar kaliyorlar. Firat imirza
  Örenli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
Kr: GundêVêron | GundêOrte [ Kürd "viran köy, orta köy" ]
■ Kaşan köyüne bağlı Örenli ve Haticepınarı mahalleleri 12.08.1949'da Örenli adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Ermeni köyüdür aslen. Kaşanlı toplumu oraya vardiginda yikilmis bir köy olarak görüyorlar ve oraya yaşlilar Gunde Vêron derler. Köyün meydaninda bir kilise varmis zamaninda, Hz. İsa´nin mozaigini hatirliyorlar orta yaslilar. Şu an Gundê Ortê derler (orta köy). Haticepinarina Gundê jori (yukari köy ) derler. Firat imirza


Grafik harita göster     haritada ara : km