Afşin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Binboğa mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946k: Binboğa
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Binboğa bunlardan birisidir. metonio
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Oğuz Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Türkçayırı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: SerkisÇayırı [ Erm Sarkis "öz." ]
■ Köyün kurucuları Ermeniler'dir. Ermeniler 1915-1916 yıllarında Lübnan'a tehcir edildiler. Köye ise sonraları Hunu yani Arıtaş beldesinden Sünni Oğuz Türkmenleri ile Atmalıkaşan köyünden Alevi Kurmanç Kürdleri göç etmiştir. Köy halkı Sünni Oğuz Türkmenler ile Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Nüfus itibariye Sünni Oğuz Türkmenleri daha kalabaklıktır. Berk Ulusoy
  Türksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Kilisecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kilisecik adlı Ermeni yerleşiminin 20. yy'da zaptı nedeniyle `Türksevin` adı verildiği anlaşılmaktadır. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çukurpınar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Çukurpınar
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ağcaşar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1523t: Ağcaşar [ Tr "akçaşehir" ]
■ 19.yy sonlarında Dersim-Pertek Karaveliyan köyünden gelen Molla Veli, daha önce Ermeni yerleşimi olan köyü satın almış veya elde etmiştir. Köy halkının bir kısmı Pilvenk, diğeri Şadili aşiretine mensup olup tümü Kürt-Alevidir. SN
■ "Ağcaşar köyü 19.yy sonlarında Dersim'in Pertek İlçesinin Kerawelian mezrasına gelen Mılla Veli tarafından satın alınmıştır. Köy eski bir Ermeni yerleşimidir. Ağcaşar köyü iki aşiretten oluşur. Köy halkının bir kısmı Pilwenk aşiretine, diğeri ise Şadili aşiretine mensuptur. Köy halkının kültürü Kürd- Alevidir." Mehmet Bayrak http://www.binboga.org/ yalcin
  Yazıköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
Eski adı: AbazaKöyü
1523t, 1928k: Yazıkilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dağlıca mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Marabuz
■ Karş. Ramsay HG 273, Hild Kapp. 92, Zgusta II.371. Hurman Kalesi (Hısn-ı Rummân) bu kasabanın yakınındadır. SN
  İncirli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918ht: İncirli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Deveboynu mah - Afşin - Kahramanmaraş
Çr: Anzurey
1918ht: Deveboynu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Kabardey) yerleşimi
■ Köye bağlı Yeşildere mahallesi Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kargabükü ve Deveboynu köyünün adları Çerkezce Anzurey olarak geçmektedir Türk
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Çerkesler'den oluşmaktadır. Köye bağlı Yeşildere mahalle/yayla/mezrası ise Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Büyüksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Sevin
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Armutalanı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Armutalan
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili/Beydili Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kargabükü mah - Afşin - Kahramanmaraş
Çr: Anzurey
1918ht: Kargabükü
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1860'lı yıllarda Rusya'dan göç eden Çerkesler (Kabardey) tarafından kurulmuştur. Köyün adı bölgede bulunan Bük(bögürtlen) bitkisinin ve de kargagaların fazla olmasından gelmekte ve Kargabükü denmiştir. Yerel dilde ise Anzurey diye gecer. Türk
  Arıtaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Xunu
E1075: Xoni
■ Xônion adıyla 10. yy'da piskoposluk makamı idi. Anna Komnena 12. yy'da bu yeri Xónios olarak adlandırır. SN
■ Mahalle'nin eski adı Hunu'dur. Mahalle tarihi bir höyük üzerine kurulduğu için bu isim verilmiştir. Mahalle 13. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde mahalle halkı yine Sünni Oğuz Türkmenler'inden oluşmaktadır. Mahalle'ye bağlı Öztürk, Çatak, Örülük, Gülistançatı, Bel, Suçıkan, Subatan, Osmanoğlu, Ebelikli, Evciyur, Bahrana, Taşoluk, Peynirlik, Cinlioluk, Bozkoyun, İncilikız adında obalar ve yaylalar bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Kötüre mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Kötüre
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ TRT Sanatçısı Özlem Özdil'in baba tarafından köyüdür. metonio
  Hurman kale - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1282b: HısnRummân
OYu: Rômaina
■ Hérmon/Hurman çayı 11. yy'a ait Rumca Digenês Akritas destanında zikredilir. Honigmann s. 72-73'e göre Arapların Hısn Karyet Rummân dedikleri köy Afşin-Elbistan santralinin olduğu Yazıdere köyü olmalıdır. SN
  Başüstü mah - Afşin - Kahramanmaraş
E1900~: Nışenud [ Erm "bademli" ]
■ Köyün Ağcakoyunlu Türkmenlerince kurulduğu sanılmaktadır. Türk
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  EshabıKehf mv - Afşin - Kahramanmaraş
E1900~: YotnManuk [ Erm "yedi gençler (yedi uyurlar)" ]
■ Kuran'da zikredilen Ashabı Kehf öyküsünün orijinal Süryanice versiyonu olayın Efesos kentine yakın bir mağarada geçtiğini belirtir. Buradaki Efesos şimdili Efsun/Afşin kenti olmalıdır. SN
  Söğütdere mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Köy toprakları Osmanlı Devri'nde Türkmen Beyleri tarafından avlak yani av amaçlı kullanılırdı. Berk Ulusoy
■ Köyde Kürt veya Alevi kökenli bir nüfus bulunmuyor. Sünni Türk yerleşimi* metonio
  Ördek mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Ördek
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dokuztay mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kerevin
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili/Beydili Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Esence mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk, 1928k: Ketiz/Kitiz
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Emirli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Emirli
Eski adı: Çobanpınarı
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Emirilyas mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: İmireles
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Emirilyas bunlardan birisidir, lakin köyde Sünni Türkler de bulunmaktadır. metonio
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Oğuz Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çobanbeyli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Melikir
1918ht: Merikil
■ Mahalle halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1660eç, 1914hk: Efsus [ Ar A(r)fsûs ]
1525t, 1914hk: Yarpuz [ Yun Arbsos ]
E1077v: Apşun Ափշուն [ Yun A(r)bson ]
■ İmparator III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imparator Maurikios'un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944'e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
  Tanır mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Tanır
Lt180: Ptandaris/Ptandara [ Luw ]
■ Tanır/Tanur adı, geç Roma dönemine ait yol rehberlerinde kaydedilen Ptandaris'ten türemiştir. SN
  Höyüklü mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Tilafşun [ Ar/Tr "Afşintepe" ]
■ Mahalle'nin eski Tılafşın'dir. Tılafşın kelimesi Afşin'in Dili anlamına gelmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Sultan Alparslan'ın ünlü komutanlarından Afşin Bey'in kümbeti de, bu mahalle'de bulunmaktadır. Mahalle halkı Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kangal mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Kangal
■ Türkmenistan muhacirleri iskan edilmiştir. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  İnci mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918ht: TürkPoskoflu
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ 1878 Posof muhacirleri tarafından kurulmuşken nüfus kompozisyonu değişmiştir. SN
■ Köy 1878 Osmanlı-Rus savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelenler tarafından kurulan bir köydür. Türk
■ Köyün kurucuları Ahıska Türkleri'dir. Sonraları köye Alevi Kurmanç Kürdleri göç etmiştir. Köy halkı Ahıska Türkleri ile Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Soğucak mah - Afşin - Kahramanmaraş
Çr: Astemirey
1928k: Soğucak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Nadirköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Natır [ Ar "tarla muhafızı, korkuluk" ]
  Berçenek mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1968k: Tarlacık
1928k: Berçenek [ Kürd berçemik ]
1914hk: Berçin [ Kürd berçem "ırmakyanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Aşık Mahzuni Şerif'in köyü. yalcin
■ 1840 ile1860 yılları arasında, Elbistan ilçesinin Hasankendi Köyünden gelen Türkmen Alevilerden kurulmuşdur. maho
■ Köy halkı sadece Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de Alevi Kürd veya Zaza nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Tarlacık bunlardan birisidir. Ana maddeyi düzenlemeyi düşünüyor musunuz? metonio
  Altaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Altaş
■ Mahalle halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Büyüktatlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Çöllolar [ Kürd çelo "aş." ]
1914hk: B. Tatlar
Türkmen yerleşimi
■ Halkı aslen Nurhak ilçesinin Kullar Tatlar köyünden gelme Çöplü, Avşar ve Yörük Türkmenidir. Remzi
  Çağılhan mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Çarğan
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Büğet mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1946k: Büvğet
1928k: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
■ 1893 harbinde Erzurum Horasandan göç eden gurup, Büget köyünü kurmuşlardır. İsminin anlamı "Bent" demektir. Türk
  Karagöz mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk: Karagöz
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yazıdere mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Poskoflu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1878 Harbinde Posof (eski Posxov) muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
  Tatlar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
Eski adı: K. Tatlar
■ Mahalle halkı Kıpçak Türkleri ile Yörük Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Mahalle'ye bağlı başlıca yaylalar ise; Akyer yani Ayer, Maşat ve Yukarı'dır. Berk Ulusoy
  Çomudüz mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kızçomu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Kürt, Türk, Alevi ve Sünni bulunmaktadır. Türk
  Kaşanlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Kaşanlı
■ Kaşanlı köyü Atmi (Etmaneki ) Aşiretine baglidir. Alxasli yoktur köyde. Kaşanlilarin aslen Iran´in Kashan sehrinden geldikleri icin Kaşan´lı ismi verildigi söylenir. Firat imirza
■ Mahalle halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çoğulhan mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Çoluxan
1914hk: Çoğulxan
■ Mahalle halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortaklı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: Mehre
1914hk: Möxre
  Kabaağaç mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946k: B. Kabaağaç
■ Mahalle halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuşkayası mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918ht: Kuşkayası
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir Türk
  Haticepınar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
Kr: GundêJorî [ Kürd "Yukari köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Etmaneki) yerleşimi
■ Aslen Ermeni köyüdür. Ermenice ismini kimse bilmez fakat Hrant Dink'in dedesinin orali oldugunu söylerler ve onlara köyde Molê Avadîk (Avedik ailesi) derlermis. Dedesi daha sonra Gürün'e sonra da Malatya'ya göc etmis. Daha köyde evleri duriyor. Şu an orada Kaşanlı´lar kaliyorlar. Firat imirza
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Örenli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
Kr: GundêVêron | GundêOrte [ Kürd "viran köy, orta köy" ]
■ Kaşan köyüne bağlı Örenli ve Haticepınarı mahalleleri 12.08.1949'da Örenli adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Ermeni köyüdür aslen. Kaşanlı toplumu oraya vardiginda yikilmis bir köy olarak görüyorlar ve oraya yaşlilar Gunde Vêron derler. Köyün meydaninda bir kilise varmis zamaninda, Hz. İsa´nin mozaigini hatirliyorlar orta yaslilar. Şu an Gundê Ortê derler (orta köy). Haticepinarina Gundê jori (yukari köy ) derler. Firat imirza
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km