haritada ara :   km  
Adilcevaz'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
Cihangir köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 : Cihangir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 42° 36' 0'' K
Bahçedere köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 : Xaskündürk
E1848 📖 : Hatsgıntrug [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 59'' D, 42° 37' 59'' K
İpekçayır köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 : Murxus [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 40'' D, 42° 38' 12'' K
Gölüstü köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 : Manik [ Ermenice "konacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 29'' D, 42° 38' 43'' K
Karakol köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 : Karakol
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 20'' D, 42° 39' 1'' K
Danacı köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 : Uri [ Ermenice "söğütlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Ermenilerin göçünden sonra Adilcevaz'ın içinden Türkler yerleşmiştir. Günümüzde halen Türk çoğunluklu bir köydür. metonio
■ Koord: 38° 48' 20'' D, 42° 40' 35'' K
Dizdar köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 : Dizdar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 57'' D, 42° 40' 56'' K
Kilise mevki - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Iskançelakorz Manastırı [ Ermenice skançelakordz "mucize gösteren" ]
■ Koord: 38° 50' 4'' D, 42° 41' 55'' K
Çanakyayla köy - Adilcevaz - Bitlis
1946 📖 : Virangazi
1928 📖 : Virankadı
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 59'' D, 42° 42' 6'' K
Adilcevaz ilçe - Adilcevaz - Bitlis
1282 📖 : Âdelcewz
E1075 📖 : Ardzge [Artske] Արծկե
A947 📖 : ḍât el-Cewz [ Arapça "ceviz düzü" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice kaynaklarda Artske/Ardzge adı kullanılır. Arapça isim 890 yılı dolayında kısa ömürlü bir beylik adı olarak belirmiştir. ■ İlçeye bağlı köylerden dördü eski Türk köyüdür. Diğerlerinin çoğu Haydaranlı Kürtlerine aittir. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Türk ve Çerkezler mevcuttur.
■ İlçe merkezinin şu anki haliyle %65i Türk/Türkmen, %35i Kürd kökenlidir. Danacı/Uri ve Yıldız/Mastafa köyleri halen Türk çoğunlukludur, Çanakyayla, Harmantepe ve Süphan köyleri bir dönem Türk nüfusluyken Kürtleşmiştir. Erikbağı ise İran kökenli Küresünnilerle meskunken yine Kürtler çoğunluk haline gelmiştir. Ayrıca Yıldız köyünün Türkleşmiş Kürt veya Çerkes olduğu iddiası yanlıştır. Kürt çoğunluklu kırsal bölgede Kürtler nasıl Türkleşsin? Ya da Yolçatı ve Aygırgölü'deki Çerkesler Çerkes benliğini korurken Yıldız köyündekiler nasıl birden Türkleşip Türküm desin? metonio
■ Koord: 38° 48' 17'' D, 42° 44' 7'' K
Harmantepe köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Norşincik
E1902 📖 : Norşnag [ Ermenice "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 52' 0'' D, 42° 46' 0'' K
Aygırgölü köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 : Aygırgölü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Adilcevaz yerlisi ve toprak sahibi bir kaç Türk-Sünni aile tarafından Osmanlı döneminde muhacir Çerkeslerin iskânı için satılmış arsalar üzerine kurulmuş bir Şapsığ köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 50' 35'' D, 42° 49' 4'' K
Yolçatı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Keğos [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 38° 47' 37'' D, 42° 49' 33'' K
Yıldız köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Mastafa
Türk yerleşimi
■ Sünni-Hanefi Türk köyüdür. Halkı Türkçeden başka dil bilmez. metonio
■ Koord: 38° 51' 55'' D, 42° 50' 35'' K
Yukarısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖 : Sipan yk. [ Kürtçe sipan "buzul" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 41'' D, 42° 51' 28'' K
Aşağısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖 : Sipan aş. [ Kürtçe "buzul" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 22'' D, 42° 52' 31'' K
Erikbağı köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 : Koceri
E1902 📖 : Gocer [ Ermenice "tomruklar (veya tomurcuklar)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Küresünni azınlık dışındaki nüfus genel olarak Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 47' 21'' D, 42° 52' 35'' K
Gültepe mahalle (Aydınlar bağ) - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Gültepe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 56' 27'' D, 42° 56' 13'' K
Aydınlar belediye - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Gâzux
E1902 📖 : Kozox / Gârzux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 22'' D, 42° 56' 17'' K
Yazlık mahalle (Kömürlü bağ) - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Marnik aş. + yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 57' 37'' D, 42° 57' 14'' K
Karşıyaka köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Horanis
E1848 📖 : Xorants [ Ermenice "çukurgeçit?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki 8. yy’a dek bölgede etkin olan Xoruni/Xorxoruni hanedan adından. SN
■ Koord: 38° 48' 28'' D, 42° 57' 27'' K
Mollafadıl köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Mollafadıl
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 15'' D, 42° 57' 47'' K
Karaşeyh köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Karaşeyh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 8'' D, 42° 58' 8'' K
Örentaş köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Xarabe Sor [ Kürtçe "kızılören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 25'' D, 42° 58' 16'' K
Akyazı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 : Akkilise
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 11'' D, 42° 59' 27'' K
Kömürlü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1946 📖 : Peşnekömür
1925h 📖 : Peşnetor
E1848 📖 : Béşnakomer [ Ermenice "beşin (?) ağılları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 40'' D, 43° 0' 15'' K
Esenkıyı köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Berket / Perket
E1902 📖 : Pargad
E1848 📖 : Pargaşad [ Ermenice "ekşili, acısu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 25'' D, 43° 0' 21'' K
Gümüşdöven köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 1928 📖 📖 : Hekesor / Yekesor
E1902 📖 : Ékétsor [ Ermenice ayketsor "bağ dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1956’da eski köy terkedilerek köy sınırları içinde bulunan Zilket mevkiine taşındı. SN
■ Koord: 38° 58' 49'' D, 43° 0' 43'' K
Göldüzü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 : Arin [ Ermenice ar'in "kıyı, yamaç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Buradaki gölün adı halen Arin veya Aren olarak söylenir. SN
■ Koord: 38° 49' 1'' D, 43° 1' 18'' K
Gölbaşı mahalle - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Arcıra aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 53' 56'' D, 43° 2' 24'' K
Heybeli köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Norşîn
E1848 📖 : Norşén | Gıjinorşén [ Ermenice norşén "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Haydaran) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 57'' D, 43° 2' 39'' K
Kavuştuk köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Arıncikos
E1902 📖 : Arinçguys [ Ermenice "arinç (?) yanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 47'' D, 43° 3' 50'' K
Akçıra köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Arcıra yk.
E1848 📖 : Arçıra [ Ermenice "suönü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 43° 5' 50'' K
Yarımada köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 : Karakeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 43° 8' 51'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.