haritada ara :   km  
Adilcevaz'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
Cihangir köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Cihangir
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçedere köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Xaskündürk
E1848 📖: Hatsgıntrug [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İpekçayır köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖Murxus [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölüstü köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖Manik [ Erm "konacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karakol köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Karakol
Kürt-Sünni yerleşimi
Danacı köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖Uri [ Erm "söğütlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Ermenilerin göçünden sonra Adilcevaz'ın içinden Türkler yerleşmiştir. Günümüzde halen Türk çoğunluklu bir köydür. metonio
Dizdar köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Dizdar
Kürt-Sünni yerleşimi
Kilise mv - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Iskançelakorz Manastırı [ Erm skançelakordz "Mucize Gösteren" ]
Çanakyayla köy - Adilcevaz - Bitlis
1946 📖: Virangazi
1928 📖: Virankadı
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Adilcevaz ilçe - Adilcevaz - Bitlis
1282 📖: Âdelcewz
E1075 📖: Ardzge [Artske] Արծկե
A947 📖: ḍât el-Cewz [ Ar "ceviz düzü" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice kaynaklarda Artske/Ardzge adı kullanılır. Arapça isim 890 yılı dolayında kısa ömürlü bir beylik adı olarak belirmiştir. ■ İlçeye bağlı köylerden dördü eski Türk köyüdür. Diğerlerinin çoğu Haydaranlı Kürtlerine aittir. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Türk ve Çerkezler mevcuttur.
■ İlçe merkezinin şu anki haliyle %65i Türk/Türkmen, %35i Kürd kökenlidir. Danacı/Uri ve Yıldız/Mastafa köyleri halen Türk çoğunlukludur, Çanakyayla, Harmantepe ve Süphan köyleri bir dönem Türk nüfusluyken Kürtleşmiştir. Erikbağı ise İran kökenli Küresünnilerle meskunken yine Kürtler çoğunluk haline gelmiştir. Ayrıca Yıldız köyünün Türkleşmiş Kürt veya Çerkes olduğu iddiası yanlıştır. Kürt çoğunluklu kırsal bölgede Kürtler nasıl Türkleşsin? Ya da Yolçatı ve Aygırgölü'deki Çerkesler Çerkes benliğini korurken Yıldız köyündekiler nasıl birden Türkleşip Türküm desin? metonio
Harmantepe köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Norşincik
E1902 📖: Norşnag [ Erm "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aygırgölü köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Aygırgölü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Adilcevaz yerlisi ve toprak sahibi bir kaç Türk-Sünni aile tarafından Osmanlı döneminde muhacir Çerkeslerin iskânı için satılmış arsalar üzerine kurulmuş bir Şapsığ köyüdür. metonio
Yolçatı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Keğos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Yıldız köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Mastafa
Yukarısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖Sipan yk. [ Kr sipan "buzul" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Aşağısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖Sipan aş. [ Kr "buzul" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Erikbağı köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Koceri
E1902 📖: Gocer [ Erm "tomruklar (veya tomurcuklar)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Küresünni azınlık dışındaki nüfus genel olarak Kürttür. metonio
Gültepe mah Aydınlar - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Gültepe
Aydınlar bld - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Gâzux
E1902 📖: Kozox / Gârzux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yazlık mah Kömürlü - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Marnik aş. + yk.
Karşıyaka köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Horanis
E1848 📖: Xorants [ Erm "çukurgeçit?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki 8. yy'a dek bölgede etkin olan Xoruni/Xorxoruni hanedan adından. SN
Karaşeyh köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Karaşeyh
Kürt-Sünni yerleşimi
Örentaş köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Xarabe Sor [ Kr "kızılören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akyazı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Akkilise
Kürt-Sünni yerleşimi
Kömürlü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1946 📖: Peşnekömür
1925h 📖: Peşnetor
E1848 📖: Béşnakomer [ Erm "beşin (?) ağılları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Esenkıyı köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Berket / Perket
E1902 📖: Pargad
E1848 📖: Pargaşad [ Erm "ekşili, acısu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gümüşdöven köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 1928 📖Hekesor / Yekesor
E1902 📖: Ékétsor [ Erm ayketsor "bağ dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1956'da eski köy terkedilerek köy sınırları içinde bulunan Zilket mevkiine taşındı. SN
Göldüzü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖Arin [ Erm ar'in "kıyı, yamaç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Buradaki gölün adı halen Arin veya Aren olarak söylenir. SN
Heybeli köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Norşîn
E1848 📖: Norşén | Gıjinorşén [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Haydaran) yerleşimi
Kavuştuk köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Arıncikos
E1902 📖: Arinçguys [ Erm "arinç (?) yanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akçıra köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Arcıra yk.
E1848 📖: Arçıra [ Erm "suönü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yarımada köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Karakeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.