Adana'da 635 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Akçatekir mah - Pozantı - Adana
1968k: Akçaköy
1928k: Şeyhli
  Ömerli mah - Pozantı - Adana
1919hb: Omarlı
  Pozantı ilçe - Pozantı - Adana
Ar: Badandûn [ Yun acc. *podandón ]
Y150, Y535: Padyandá/Podandós
Hit: Padwanda [ Luw ]
  Gökbez mah - Pozantı - Adana
1928k: Göbez
  Belemedik mah - Pozantı - Adana
1919hb: Belemecik | Polemedi (neh)
■ Adını Belemedik ırmağından (Çakır Suyu) alan yeni yerleşimdir. SN
  Fındıklı mah - Pozantı - Adana
1919hb: FundukluHan [ Tr funduk "konaklama yeri, otel" ]
  Kamışlı mah - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
1928k: İrikler yk.
1919hb: KamışlıHan
■ İrikler köyüne yakın Kamışlı Han mıntıkasında Cumhuriyet döneminde oluşan yerleşimdir. Bir dönem bucak merkezi idi. SN
  Murtçukuru mah - Karaisalı - Adana
1915hb: MurtÇukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
  Durak mah - Karaisalı - Adana
1928k: Durak
  Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928k: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Hamidiye mah - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
Eski adı: Koçakboğazı
Alevi yerleşimi
  Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
1928k: Milvankale
E1199: Molevon
■ 14. yy'dan itibaren Latince <> (`Leon dağı`) ve Ermenice <> kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN
  Dağdibi mah - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
1928k: PerakendeSolaklı [ Tr "dağınık Solaklı (aş.) göçerleri" ]
  Çakıt neh - Karaisalı - Adana
Eski adı: Belemedik
  Nergizlik mah - Karaisalı - Adana
1915hb: Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1895, 1928k: Ceceli/Çeceli
1791d: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik mah - Karaisalı - Adana
1928k: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Kuzgun mah - Karaisalı - Adana
1928k: Kuzgun
  Fadıl mah - Karaisalı - Adana
1928k: Fadıl
  Aktaş mah - Karaisalı - Adana
1928k: Aktaş
  Tuzla mah - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
■ Muhacir yerleşimidir. Naşidiye mahallesi Hakkıbey, Hayriye mahallesi Uğurkaya adını almıştır. SN
  Gökkuyu mah - Karaisalı - Adana
■ Eski liste ve haritalarda Çakıt Fellahlar köyü olarak gösterilen yer olmalıdır. SN
  Çukur mah - Karaisalı - Adana
1928k: Çukur
  Kuyucu mah - Karaisalı - Adana
1928k: Kuyucu
  Gökçeler mah - Seyhan - Adana
1928k: Gerdan
  Tabur mah - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
Eski adı: Tapur [ Tr "işlenmemiş toprak" ]
  Zeytinli mah - Seyhan - Adana
1928k: Zeytun
  Pirili mah - Çukurova - Adana
1928k: Pirili
  Kuyumcular mah - Seyhan - Adana
1928k: Kuyumcular
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çorlu mah - Karaisalı - Adana
1928k: Çorlu
  Yolgeçen mah - Seyhan - Adana
1928k: Yolgeçen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapı mah - Karataş - Adana
Eski adı: -
  Şambayadı mah - Seyhan - Adana
1928k: Şambayadı [ Tr Şam Bayadı "aş." ]
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti şurut-ı hilâf tekâlif tahmili ile rencide edilmekle men'i hakkında. (g. tt) © »»» 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [= Zülkadriye eyâleti Bozok' a bağlıydı (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Gemerek’in Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi) ] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek Şambeyadı aşiretlerinin nüfuslarının ümera-yı askeriye marifetiyle nüfuslarının yazdırıldığı. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km