Adaklı'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1901hb: Kermanuk aş. [ Erm ker manuk "besili bebe?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hasbağlar köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Kârmurun yk.
1901hb: Kermanuk yk. [ Erm ker manug Գեր մանուկ "semiz çocuk?" ]
  Bağlarpınarı köy - Adaklı - Bingöl
1916ht: Temiran
E1902: Tarman/Terman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 270 hane Ermeni ve 30 hane kadar Müslim nüfusu vardı. Protestan cemaati de mevcuttu. SN
  Gökçeli köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Horhor [ Erm xorxor? "çağlayan" ]
E1900~: Oror
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeldeğirmeni köy - Adaklı - Bingöl
1916ht: Zermak
E1902: Cermag [ Erm Ճերմակ "akköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 100 hane Ermeni ve 15 hane Müslim ile Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Kamışgölü köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Tumik [ Kürd tumik "tümsek" ]
  Cevizli x - Adaklı - Bingöl
1916ht: Sirnut [ Erm ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Ağbinik [ Erm ]
E1912: Aboğnak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Topağaçlar köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Dizmori
1901hb: Tezmorik
  Osmanuşağı x - Adaklı - Bingöl
1916ht: Osmanuşağı
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
  Aysaklı x - Adaklı - Bingöl
1916ht: İnak [ Erm inag? "dokuzpınar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Karaçubuk köy - Adaklı - Bingöl
1901hb, 1928k: Dimlek [ Kürd dimilî "aş." ]
  Danatepe mah Adaklı - Adaklı - Bingöl
1916ht: Pulur [ Erm plur բլուր "höyük" ]
  Döşlüce mah - Adaklı - Bingöl
E1201, 1928k: Seğank [ Erm սեղանք "sunaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erm <> çoğ. <> `1. masa, 2. sunak, altar, adak yeri`. Köyün 1201 tarihli kilisesinin yazıtı 19. yy sonunda belgelenmiştir. 1872'de 23 hane Ermeni ve 8 hane Kürt nüfusu vardı. SN
  Güngörsün köy - Adaklı - Bingöl
1916ht, 1928k: Hösnek/Hösenk [ Erm hosank? "akıntı" ]
1960k: Adaklı (idari bölge)
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Adaklı nahiye/ilçe merkezi daha önce burada iken, şimdiki kasaba merkezi olan Azakpert köyüne taşındı. SN
  Maltepe köy - Adaklı - Bingöl
1916ht: Kâzîr [ Erm kazer գազեր "böğürtlenli" ]
  Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928k: Azakpert
E1400~: Asdğapert Աստղաբերդ [ Erm "Astğik kalesi" ]
Y553: Artaleson (kale)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan'a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı'ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987'de ilçe oldu. SN
  Kozlu köy - Adaklı - Bingöl
1916ht: Kozlu + Boç [ Erm boç "kuyruk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boyalı köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Hollan (başka yer)
■ Eski köy boşaltılarak tahrip edilmiş, aynı isimle sefil bir yerleşke kurulmuştur. SN
  Arıca köy - Adaklı - Bingöl
hl: Karalyan
1928k: Karaaliyan [ Kürd/Tr "karaaliler" ]
  Erler köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Kürdan [ Kürd "Kürtler" ]
  Erbaşlar köy - Adaklı - Bingöl
1928k: ÇermeiKarîr [ Kürd "Karer (nahiyesi) ılıcası" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
  Çatmaoluk köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Sivkar
E1900~: Sévkar [ Erm սէւքար "karataş" ]
■ Sevkar Deresi akarsu adı korunmuştur. SN
  Ayvadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Alakilise [ Tr ]
  Doğankaya köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Aznafer [ Erm ]
  Çatma köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Çatma [ Tr ]
  Çamlıca köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Hirçik [ Kürd xirçik "yabacık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınevler mah Kiğı - Adaklı - Bingöl
1960k: Tilkitaşı
1928k: Şirnan [ Kürd şîrnan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Ağtaş [ Tr ]
  Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928k: MeskâniKarîr [ Tr "Karer (nahiyesi) evleri" ]
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova'nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice <> (`mağara`) kastedilmiştir. SN
  Doluçay köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Sağyan [ Kürd zaxyan "oyuklar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mercan köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Mercan
  Dolutekne köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kabaçalı köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Pirican [ Kürd pirîcan/pirîjman "aş." ]
  Çevreli köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Paluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıdibek köy - Adaklı - Bingöl
1928k: KürikaniKarîr [ Kürd "Karer (nahiyesi) aşiretleri" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
  Sütlüce köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Darabi [ Kürd darabî "söğüt" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzunpazar mah Çevreli - Adaklı - Bingöl
1928k: Uzunpazar
  Kaynakdüzü köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Simxaç
E1100-: SurpXaç [ Erm Սուրբ Խաչ "Aziz Haç" ]
■ 11.yy başlarına ait Surp Xaç manastırı köyün üst mahallesinde yakın tarihe dek ayaktaydı. SN
  Kırkpınar köy - Adaklı - Bingöl
1928k: Xarik [ Kürd xarik "eğrice" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km