Adaklı'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Kârmurun aş.
1901hb 📖 Kermanuk aş. [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hasbağlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Kârmurun yk.
1901hb 📖 Kermanuk yk. [ Erm ]
  Bağlarpınarı köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Temran
E1902 📖 Tarman / Terman
1550t 📖 Derman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 270 ila 300 hane Ermeni ve 30 hane kadar Müslim nüfusu vardı. Protestan cemaati de mevcuttu. SN
  Gökçeli köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Horhor [ Erm xorhor "derinkuyu" ]
E1902 📖 Oror
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeldeğirmeni köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Zermak
E1902 📖 Cermag Ճերմակ [ Erm "akköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 100 hane Ermeni ve 15 hane Müslim ile Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Kamışgölü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Tumik [ Kürd "tümsek" ]
  Cevizli x - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Sirnut [ Erm ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Ağbinik
E1912 📖 Aboğnak
1550t 📖 Ağb(n)ik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
  Topağaçlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Dizmori
1901hb 📖 Tezmorik
  Osmanuşağı x - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Osmanuşakları
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
  Aysaklı x - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 İnak [ Erm inag? "dokuzpınar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Karaçubuk köy - Adaklı - Bingöl
1901hb 📖 Dimlek [ Kürd dimilî "aş." ]
  Danatepe mah Adaklı - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Pulur [ Erm plur բլուր "höyük" ]
  Döşlüce mah - Adaklı - Bingöl
E1201y E1902 📖 📖 Seğank սեղանք [ Erm "sunaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erm «seğan» çoğ. «seğank» `1. masa, 2. sunak, altar, adak yeri`. Köyün 1201 tarihli kilisesinin yazıtı 19. yy sonunda belgelenmiştir. 1872'de 23 hane Ermeni ve 8 hane Kürt nüfusu vardı. SN
  Güngörsün köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Hosnek / Hosenk
E1902 📖 Xosnag [ Erm ]
1928 📖 Adaklı (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy yakınında bulunan Surp Giragos Manastırı 1895 olaylarında tahrip edildi. Adaklı nahiye/ilçe merkezi daha önce burada iken, şimdiki kasaba merkezi olan Azakpert köyüne taşındı. SN
  Maltepe köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Kâzîr [ Erm kazer գազեր "böğürtlenli" ]
  Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖 Asdğapert Աստղաբերդ [ Erm "Astğik kalesi" ]
Y553 📖 Artalésôn? (kale) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan'a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı'ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987'de ilçe oldu. SN
  Kozlu köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Kozlu + Boç [ Erm boç "kuyruk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boyalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Hollan (başka yer)
■ Eski köy boşaltılarak tahrip edilmiş, aynı isimle sefil bir yerleşke kurulmuştur. SN
  Arıca köy - Adaklı - Bingöl
hl 📖 Karalyan
1928 📖 Karaaliyan [ Kürd/Tr "karaaliler" ]
  Erler köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Kürdan [ Kürd "Kürtler" ]
  Erbaşlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Çermei Karîr [ Erm/Kürd "Karer (nahiyesi) ılıcası" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
  Çatmaoluk köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Sîvkar
E1902 📖 Sévkar [ Erm սէւքար "karataş" ]
1550t 📖 Sîvkârî (aş.)
■ 1550 tarihli tahrirde 'Ulus-ı Sîvkârî' adıyla cemaattir. Sevkar Deresi akarsu adı korunmuştur. SN
  Ayvadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Alakilise
  Doğankaya köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Aznafîr [ Erm ]
  Çatma köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Çatma
  Çamlıca köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Hirçik [ Kürd xirçik "yabacık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınevler mah Kiğı - Adaklı - Bingöl
1968 📖 Tilkitaşı
1928 📖 Şirnan [ Zaza şernon "aş." ]
1916h 📖 Şirniyan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Ağtaş
  Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Meskâni Karîr [ Tr "Karer (nahiyesi) evleri" ]
1916h 📖 Maşkân
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova'nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice «karayr» (`mağara`) kastedilmiştir. SN
  Doluçay köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Sağyan [ Kürd zaxyan "oyuklar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mercan köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Mercan
  Dolutekne köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kabaçalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Pirican [ Kürd pirîcan/pirîjman "aş." ]
  Çevreli köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Paluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıdibek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Kürikani Karîr [ Kürd "Karer (nahiyesi) aşiretleri" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
  Sütlüce köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Darabî [ Kürd "söğüt" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzunpazar mah Çevreli - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Uzunpazar
1916h 📖 Tırşo
  Karakoç mah Kaynakdüzü - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Karakoç
  Kaynakdüzü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Simxaç
E1100~ 📖 Surp Xaç Սուրբ Խաչ [ Erm "Aziz Haç" ]
■ 11.yy başlarına ait Surp Xaç manastırı köyün üst mahallesinde yakın tarihe dek ayaktaydı. SN
  Elmadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Faris
  Kırkpınar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Xarik [ Kürd "eğrice" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km