haritada ara :   km  
Adaklı'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Kârmurun aş.
1901hb 📖: Kermanuk aş. [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hasbağlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Kârmurun yk.
1901hb 📖: Kermanuk yk. [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bağlarpınarı köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Temran
E1902 📖: Tarman / Terman
1550t 📖: Derman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 270 ila 300 hane Ermeni ve 30 hane kadar Müslim nüfusu vardı. Protestan cemaati de mevcuttu. SN
Gökçeli köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Horhor [ Erm xorhor "derinkuyu" ]
E1902 📖: Oror
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeldeğirmeni köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Zermak
E1902 📖: Cermag Ճերմակ [ Erm "akköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 100 hane Ermeni ve 15 hane Müslim ile Surp Kevork kilisesi vardı. SN
Kamışgölü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Tumik [ Kr "tümsek" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Cevizli x - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Sirnut [ Erm ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağbinik
E1912 📖: Aboğnak
1550t 📖: Ağb(n)ik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
Topağaçlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Dizmori
1901hb 📖: Tezmorik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Osmanuşağı x - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Osmanuşakları
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
■ Kürt - Zaza yerleşimi.Şimdi boş Mehmet Ali
Aysaklı x - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: İnak [ Erm inag? "dokuzpınar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Döşlüce mah - Adaklı - Bingöl
E1201y E1902 📖Seğank Սեղանք [ Erm "sunaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erm «seğan» çoğ. «seğank» `1. masa, 2. sunak, altar, adak yeri`. Köyün 1201 tarihli kilisesinin yazıtı 19. yy sonunda belgelenmiştir. 1872'de 23 hane Ermeni ve 8 hane Kürt nüfusu vardı. SN
Danatepe mah Adaklı - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Pulur [ Erm plur բլուր "höyük" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karaçubuk köy - Adaklı - Bingöl
1901hb 📖: Dimlek [ Kr dimilî "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Güngörsün köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Hosnek / Hosenk
E1902 📖: Xosnag [ Erm ]
1928 📖: Adaklı (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında bulunan Surp Giragos manastırı 1895 olaylarında tahrip edildi. Adaklı nahiye merkezi daha önce burada iken, şimdiki ilçe merkezi Azakpert kasabasıdır. SN
Maltepe köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Kâzîr [ Erm kazer գազեր "böğürtlenli" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖Asdğapert Աստղաբերդ [ Erm "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan'a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı'ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987'de ilçe oldu. SN
Kozlu köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Kozlu + Boç [ Erm boç "kuyruk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Boyalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Hollan (başka yer)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski köy boşaltılarak tahrip edilmiş, aynı isimle sefil bir yerleşke kurulmuştur. SN
Erbaşlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Çermei Karîr [ Erm/Kr "Karer (nahiyesi) ılıcası" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
Arıca köy - Adaklı - Bingöl
hl 📖: Karalyan
1928 📖: Karaaliyan [ Kr/Tr "karaaliler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Erler köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Kürdan [ Kr "Kürtler" ]
Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
Çatmaoluk köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Sîvkar
E1902 📖: Sévkar Սէւքար [ Erm "karataş" ]
1550t 📖: Sîvkârî (aş.)
■ 1550 tarihli tahrirde 'Ulus-ı Sîvkârî' adıyla cemaattir. Sevkar Deresi akarsu adı korunmuştur. SN
■ Ehl-i Beytʼin 5. imâmı İmam Muhammed Bakırʼın oğlu Seyyid Muhammed Kattalʼın soyundan gelen seyyidlerin yaşadığı bir köydür. Aşiretin ismi ise galiba Anadoluʼya göç etmeden önce yaşadıkları Irakʼın bir köyünün isminden gelmektedir. ZeMahşer
Ayvadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Alakilise
Doğankaya köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Aznafîr [ Erm ]
Çatma köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Çatma
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çamlıca köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Hirçik [ Kr xirçik "yabacık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Altınevler mah Kiğı - Adaklı - Bingöl
1968 📖: Tilkitaşı
1928 📖: Şirnan [ Zz şernon "aş." ]
1916h 📖: Şirniyan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağtaş
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek ) yerleşimi
Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Meskâni Karîr [ Tr "Karer (nahiyesi) evleri" ]
1916h 📖: Maşkân
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova'nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice «karayr» (`mağara`) kastedilmiştir. SN
Doluçay köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Sağyan [ Kr zaxyan "oyuklar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mercan köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Mercan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dolutekne köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Yekmal [ Kr "tek hane" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kabaçalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Pirican [ Kr pirîcan/pirîjman "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek ) yerleşimi
Çevreli köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Paluca
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sarıdibek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Kürikani Karîr [ Kr "Karer (nahiyesi) aşiretleri" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
Sütlüce köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Darabî [ Kr "söğüt" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Uzunpazar mah Çevreli - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Uzunpazar
1916h 📖: Tırşo
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karakoç mah Kaynakdüzü - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Karakoç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kaynakdüzü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Sımxaç
E1100~ 📖: Surp Xaç Սուրբ Խաչ [ Erm "Aziz Haç" ]
■ 11.yy başlarına ait Surp Xaç manastırı köyün üst mahallesinde yakın tarihe dek ayaktaydı. SN
Elmadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Faris
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kırkpınar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Xarik [ Kr "eğrice" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.