haritada ara :   km  
Adaklı'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Kârmurun aş.
1901hb 📖 : Kermanuk aş. [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 38'' D, 40° 20' 47'' K
Hasbağlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Kârmurun yk.
1901hb 📖 : Kermanuk yk. [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 21'' D, 40° 22' 19'' K
Çanakçı mezra - Adaklı - Bingöl
1926rh 📖 : Çanakçı
■ Koord: 39° 12' 50'' D, 40° 22' 32'' K
Bağlarpınarı köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Temran
E1902 📖 : Tarman / Terman
1550t 📖 : Derman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 270 ila 300 hane Ermeni ve 30 hane kadar Müslim nüfusu vardı. Protestan cemaati de mevcuttu. SN
■ Koord: 39° 14' 47'' D, 40° 23' 39'' K
Gökçeli köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Horhor [ Ermenice xorhor "derinkuyu" ]
E1902 📖 : Oror
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 46'' D, 40° 24' 32'' K
Yeldeğirmeni köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Zermak
E1902 📖 : Cermag Ճերմակ [ Ermenice "akköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 100 hane Ermeni ve 15 hane Müslim ile Surp Kevork kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 16' 33'' D, 40° 25' 32'' K
Kamışgölü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Tumik [ Kürtçe "tümsek" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 44'' D, 40° 25' 58'' K
Cevizli ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Sirnut [ Ermenice ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 19' 2'' D, 40° 26' 30'' K
Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Ağbinik
E1912 📖 : Aboğnak
1550t 📖 : Ağb(n)ik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 40° 26' 40'' K
Topağaçlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Dizmori
1901hb 📖 : Tezmorik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 30'' D, 40° 26' 54'' K
Osmanuşağı ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Osmanuşakları
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
■ Kürt - Zaza yerleşimi.Şimdi boş Mehmet Ali
■ Koord: 39° 16' 13'' D, 40° 26' 58'' K
Aysaklı ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : İnak [ Ermenice inag? "dokuzpınar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 18' 38'' D, 40° 27' 20'' K
Döşlüce mezra - Adaklı - Bingöl
E1201y E1902 📖 📖 : Seğank Սեղանք [ Ermenice "sunaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm «seğan» çoğ. «seğank» `1. masa, 2. sunak, altar, adak yeri`. Köyün 1201 tarihli kilisesinin yazıtı 19. yy sonunda belgelenmiştir. 1872’de 23 hane Ermeni ve 8 hane Kürt nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 13' 37'' D, 40° 27' 31'' K
Danatepe mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Pulur [ Ermenice plur բլուր "höyük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 49'' D, 40° 27' 38'' K
Karaçubuk köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Dimlek/Dilmek [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 42'' D, 40° 27' 45'' K
Venk mezra - Adaklı - Bingöl
1926rh 📖 : Surp Giragos (manast) [ Ermenice "aziz Kyriakos" ]
■ Koord: 39° 14' 51'' D, 40° 27' 52'' K
Güngörsün köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Hosnek
E1902 📖 : Xosnag [ Ermenice ]
1928 📖 : Adaklı (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında bulunan Surp Giragos manastırı 1895 olaylarında tahrip edildi. Adaklı nahiye merkezi daha önce burada iken, şimdiki ilçe merkezi Azakpert kasabasıdır. SN
■ Koord: 39° 16' 14'' D, 40° 28' 18'' K
Maltepe köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Kâzîr [ Ermenice kazer գազեր "böğürtlenli" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 35'' D, 40° 28' 42'' K
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖 : Asdğapert Աստղաբերդ [ Ermenice "Astğik kalesi" ]
Y553 📖 : Artalésôn? (kale) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan’a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı’ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Kozlu köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Boç [ Ermenice "kuyruk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 15'' D, 40° 31' 5'' K
Boyalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Hollan (başka yer)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski köy boşaltılarak tahrip edilmiş, aynı isimle sefil bir yerleşke kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 9' 11'' D, 40° 31' 37'' K
Arıca köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Karaaliyan [ Kürtçe/Türkçe "karaaliler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sekiz kadar komun birleştirilmesiyle kurulmuş yeni köydür. Karaaliyan mahallelerden birinin adıdır. SN
■ Koord: 39° 14' 51'' D, 40° 31' 50'' K
Erbaşlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Çerme-i Karîr [ Türkçe "Karer (nahiyesi) ılıcası" ]
1916h 📖 : Çerme/Çirme [ Ermenice "ılıca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 11' 30'' D, 40° 32' 34'' K
Erler köy - Adaklı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖 : Kûrdan [ Kürtçe ]
■ Koord: 39° 10' 0'' D, 40° 32' 59'' K
Çiçekli mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Sefkar Mezrası
■ Koord: 39° 17' 41'' D, 40° 34' 31'' K
Çatmaoluk köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Sefkar
E1902 📖 : Sévkar Սէւքար [ Ermenice "karataş" ]
1550t 📖 : Sîvkârî (aş.)
■ 1550 tarihli tahrirde ’Ulus-ı Sîvkârî’ adıyla cemaattir. Sevkar Deresi akarsu adı korunmuştur. SN
■ Silindi zdm
■ Koord: 39° 16' 26'' D, 40° 34' 36'' K
Ayvadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Alakilise
■ Koord: 39° 14' 45'' D, 40° 35' 7'' K
Doğankaya köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Aznafîr (!)
1916h 📖 : Avzapert [ Ermenice "kumkale" ]
■ Koord: 39° 12' 11'' D, 40° 35' 32'' K
Çatma köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Çatma
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 8'' D, 40° 35' 57'' K
Çamlıca köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Hirçik [ Kürtçe xirçik "yabacık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 49'' D, 40° 36' 12'' K
Arzu mezra - Adaklı - Bingöl
■ Koord: 39° 15' 24'' D, 40° 36' 53'' K
Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Ağtaş
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek ) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 15'' D, 40° 37' 24'' K
Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Maskân-i Karîr [ Türkçe ]
1916h 📖 : Maskân
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova’nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice «karayr» (`mağara`) kastedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 27'' D, 40° 37' 25'' K
Altınevler mezra - Adaklı - Bingöl
1968 📖 : Tilkitaşı
1916h 1928 📖 📖 : Şirniyan/Şirnan
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 40° 37' 42'' K
Doluçay köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Sağiyan [ Kürtçe zaxyan "oyuklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 22'' D, 40° 38' 0'' K
Mercan köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Mercan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 34'' D, 40° 38' 6'' K
Dolutekne köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 24'' D, 40° 38' 20'' K
Kabaçalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Pircan [ Kürtçe pirîcan/pirîjman "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek ) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 31'' D, 40° 38' 40'' K
Yoncalık mezra - Adaklı - Bingöl
■ Koord: 39° 17' 51'' D, 40° 38' 40'' K
Çevreli köy - Adaklı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖 : Bilecan/Baluca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 49'' D, 40° 39' 15'' K
Sarıdibek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Kürikani Karîr [ Kürtçe "Karer (nahiyesi) aşiretleri" ]
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 8' 19'' D, 40° 39' 21'' K
Kantar mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Kantar
■ Koord: 39° 12' 51'' D, 40° 39' 31'' K
Ayranlı mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Egin
■ Koord: 39° 13' 58'' D, 40° 39' 32'' K
Sütlüce köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Darabî [ Kürtçe "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 21'' D, 40° 39' 39'' K
? mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Keraşan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 14' 24'' D, 40° 39' 43'' K
Kale mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Kale
■ Koord: 39° 13' 48'' D, 40° 39' 58'' K
Uzunpazar mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Tırşo
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 40'' D, 40° 40' 18'' K
? mezra - Adaklı - Bingöl
Eski adı: Fisegür?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 17' 56'' D, 40° 40' 25'' K
Karakoç mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Karakoç
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 2'' D, 40° 40' 41'' K
Kaynakdüzü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Simxaç
E1100~ 📖 : Surp Xaç Սուրբ Խաչ [ Ermenice "Aziz Haç" ]
■ 11.yy başlarına ait Surp Xaç manastırı köyün üst mahallesinde yakın tarihe dek ayaktaydı. SN
■ Koord: 39° 12' 31'' D, 40° 41' 36'' K
Çomak mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Sabık
■ Koord: 39° 17' 2'' D, 40° 42' 49'' K
Elmadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 1977rh 📖 : Faris/Feruz
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 5'' D, 40° 42' 52'' K
Kırkpınar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 : Xarik [ Kürtçe "eğrice" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 13'' D, 40° 43' 44'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.