Adıyaman_M' 140 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yeniköy köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Yeniköy
■ Köyün eski ismi Ürgüç'tür. Köy halkı ve köyün kurucuları Kayı Boyu'ndan Karakeçili Türkmen Aşireti'dir. Berk Ulusoy
  Yaylakonak bld - Adıyaman_M - Adıyaman
1946k: Balyan [ Kürd "yukarılar" ]
1815: Balyanlu
■ Malatya Kazası'nın Şiro(Pötürge) Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı, Teştekanlu, Kotanlu aşireti halkından ... (Hicri 1231) deyar heyran
  Şerefli köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Şerefli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkının Balyan aşiretinden Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. metonio
  Büklüm köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Büklüm
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yayladamı köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Gom [ Kürd kom "mezra" ]
  Başpınar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Küllüm
Kürd yerleşimi
  Akhisar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1946k: Mağara
■ Börgenek köyünden ayrılmıştır. SN
  Uzunköy köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
Kr: Dilikan [ Kürd "aş." ]
1928k: Tilkiyan [ Kürd "tepecikliler? (aş.)" ]
  Çamyurdu köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928k: Gomikan [ Kürd "mezracıklar" ]
  Kuşakkaya köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928k: Şeyxler yk. [ Kürd/Tr ]
1928k: Aydıneli (idari bölge)
■ 1920'li yılların genel eğilimi doğrultusunda 'Şeyhler' adı 'Aydıneli' olarak değiştirilmiş ise de bu isim yaygınlık kazanmamıştır. SN
  Karagöl köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Ağdikan [ Erm ağdik "tuzlacık" ]
  Yazıbaşı köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928k: Azikan [ Kürd "Azolar (aş.)" ]
1560t: Azko
Kürd yerleşimi
  Tekpınar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Külükreş [ Kürd ]
1914hk: Çokpınar [ Tr "seslipınar" ]
■ Özel mülkiyette olan bir köydür. 1914 tarihli Kiepert haritasında Çokpınar adı görülür. SN
  Ulubaba köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1968k: Kütüklü
Eski adı: Cinarik
Kürd (Xisor) yerleşimi
  Elmacık köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Xorraf
■ Köyün eski adı Hurraf'tır. Köy bir kavşak noktasıdır. Besni'ye bağlı birçok köyün Adıyaman İl merkezine geçiş noktasında bulunur. Aynı şekilde tarihte birçok Oğuz Boyu'nun konakladığı bir yerdir. Köy halkı Adıyaman'ın yerlisi olan Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yarmakaya köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Çakal [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Üçdirek köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1560t, 1928k: Kikan [ Kürd "aş." ]
  Kayaönü köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Faxrikan [ Kürd "Fahriler" ]
  Durak köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1914hk: Gemrü
1560t, 1928k: Gemrik [ Erm gamarig? "kemercik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçalı köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928k: Akçalı
Kürd yerleşimi
■ Ben Adıyaman Axçeli (Akçali) koyundenim. Koyün ismi yıllardır resmi olarak Akçali olsada bizler hiç bir zaman bu ismi kullanmayıp Kürtçe ismini kullanmaktayız. Yaptıgım araştırmalarda koyün ismi Axçeli yani Kürtçe'de (Ax=Toprak, çel/çil=kırk yani 40 rakamı (Türkcesi Kırktoprak) aynı zamanda Axçe olarakta geçmekte. Buda bir altın birimini anlatan isim. Roni
  Bağdere köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Mezgitli [ Tr "camili?" ]
■ Köy halkı Sünni Türkmen'dir. Berk Ulusoy
  Atakent bld - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1560t: Karıcık [ Tr karıcık "küçük ihtiyar" ]
  Ahmethoca köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
Kr: Malibava [ Kürd malabavê "babaevi" ]
1928k: Ahmethoca
Kürd yerleşimi
  Toybelen mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Tümrüz
  Akpınar köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Ağpınar [ Tr ]
■ Eskiden belde yani kasaba statüsünde bulunan Akpınar, zaman içinde nüfusun kent merkezine göç etmesi ile belediyeliği kaldırılarak, köy statüsüne düşmüştür. Köy halkı Türkmen'dir. Berk Ulusoy
  Kuyulu köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1914hk: Truş
1560t, 1928k: Turuş
Lt180: Tharse [ Luw ]
Türkmen yerleşimi
  Oluklu köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Haciverd [ Ar hecîwerd "gülhacı" ]
  Güzelyurt köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Kilisik
■ Köy halkı ve köyün kurucuları Kayı Boyu'ndan Karakeçili Türkmen Aşireti'dir. Berk Ulusoy
  Esentepe mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Kerkişin
  İndere köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Zeğ/Zey
Sünni Türk yerleşimi
■ 300 yıllık tarihi olan Abdurrahman Erzincani türbesinin bulunduğu, Türk dilini kullanan Türkmen köyüdür. [Rivayete göre] Aşkale, Erzurum'dan gelen Akkoyunlu ve Beydilli aşiretlerinden Türkmenlerin yerleşmesiyle oluşmuş tarihi bir köydür. Ömer KIRMIZI
  Hacıhalil köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Hacıhalil
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkının ataları 14. yüzyılda yani 450 sene önce Kilis yöresinden gelmiştir. Köy halkı tamamen Türkmenler'den oluşur ve artık Adıyaman'ın yerlisi sayılmaktadır. Kaynak: Oğuzlar kitabıdır. Berk Ulusoy
  Bağlıca köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928k: Bubikan [ Kürd "gelincikler" ]
Kürd yerleşimi
  Kayatepe köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928k: Rezib
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Kürtleşen Alevi Türkmenler'e dayanmaktadır. Köy halkı Kavi/Kawu Aşireti'ne mensuptur. Ayrıca Kavi kelimesi Kayı kelimesinden türemiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde mezheplerinden dolayı yoğun baskı altında kalan Alevi Kavi aşireti, İran Coğrafyasın'dan Anadolu'ya getirtilen Kürdler'in de etkisiyle zaman için Kürdleşmiştir. Kaynak: Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri-Kayıp Türkler kitabıdır. Berk Ulusoy
  Koru köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Koru
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Vartana mz - Adıyaman_M - Adıyaman
E1900~: Vartanakeğ [ Erm "Vartan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökçay köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928k: Kerikan [ Kürd ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre Xoşikan soyunun kurucusu olan Şeyxo Mîr'in oğlu Kerivo'dan dolayı Kerikan adı verilmiştir. SN
  Taşpınar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Xosirge
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bozhüyük köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Bozhüyük
■ Köyün adı eskiden Bozhöyük olarak geçmekteydi. İlerleyen yıllarda Bozhüyük yapıldı. Köy halkı tamamen Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Örenli mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Pirun/Piran
1543t: Pirin
Lt180 Y451: Pérrê
■ Bugünkü Adıyaman'ın (Hısnımansur) kuruluşundan önce yörenin başlıca kenti idi. SN
  Taşgedik köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928k: Haydaran [ Kürd "Haydarlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akyazı köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Xolxolik [ Kürd xolxolik "seslipınar" ]
1914hk: Holholk
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 2000 yılında Akdere köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Köyün Turuş (Kuyulu) isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Karakoyun mz - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928k: Ağikan [ Kürd "ağacıklar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bağpınar köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Çalkan [ Kürd çalxan "kuyular" ]
Kürd yerleşimi
  Akçik mz - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Ağçik [ Erm "kızköyü?" ]
■ Belki aslı Ermenice <> `küçük şorak` (tuzlu su birikintisi). SN
  Yazlık köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Kerdiz
■ Muhtemelen Süry <<*kferdîz>> veya benzeri bir isimden. Kürtçe <> `eşekçalan` halk etimolojisidir. SN
  Yenigüven köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Müsürkan [ Kürd misurkî/misuran "aş." ]
  Ağaçkonak köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928k: Kürümilli [ Kürd kurêmilî "Milli (aş.) uşağı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çamlıca köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928k: Dol [ Kürd dol "vadi, geçit" ]
  Çobandede köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: İzdik [ Kürd îzdik "yezidili" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kurucuları Ermeniler'dir. 1915-1916 yıllarında Ermeniler tehcir edilip Suriye ve Lübnan bölgelerine gönderildi. Köy'e de Türkmen Sülaleler yerleştirildi. Berk Ulusoy
  Ziyaretpayamlı köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Ziyaret
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çemberlitaş köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Heştiran [ Kürd hêştiran "katırcı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Kürtleşen Alevi Türkmenler'e dayanmaktadır. Köy halkı Kavi/Kawu Aşireti'ne mensuptur. Ayrıca Kavi kelimesi Kayı kelimesinden türemiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde mezheplerinden dolayı yoğun baskı altında kalan Alevi Kavi aşireti, İran Coğrafyasın'dan Anadolu'ya getirtilen Kürdler'in de etkisiyle zaman için Kürdleşmiştir. Kaynak: Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri-Kayıp Türkler kitabıdır. Berk Ulusoy
  Dişbudak köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Dişbudak
■ Köy halkı tamamen Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km