haritada ara :   km  
Aşkale'de 80 yerleşim bulundu.
sırala 
Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960 📖: Delihacılar
1928 📖: Tecer [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Bekolar
1928 📖: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖: Ağveyishanı
Alevi-Türk yerleşimi
Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Altıntaş
■ Eskiden kısmen Alevi (Türk) yerleşimi. ZeMahşer
Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kurtmahmut
Alevi-Türk yerleşimi
Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Şoyik
E1902 📖: Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Şoğayn/Şoğayin nahiye ve kazası olarak gösterilen yer şimdiki Şoğik köyü olmalıdır. Şoğayin Erm `özler, bataklar`, Şoğik ise `özlüce` demektir. SN
■ Köy yakınlarında bir mıntıkaya halen Şoğayn Deresi deniyor... İbrahim Ahıskalı
Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Sosı
E1902 📖: Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Liç
E1902 📖: Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h 📖: Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
Taşlıçayır mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Taşlıçayır
Alevi-Türk yerleşimi
Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Saptıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Saptıran
Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Çırmıt
E1902 📖: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
Koçbaba mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kabunduruk
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ silindi ZeMahşer
Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Bırnakaban
E1900~ E1900~Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553 📖: Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Penek
1514 📖: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
1902a 📖: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ova kazâsının 1896 târihli nüfûs defterine göre 327 Müslüman, 74 Hristiyan nüfûs bulunmaktadır. ZeMahşer
Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sos
E1902 📖: Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Dinçik / Dencik
E1902 📖: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kükürtlü
Alevi-Türk yerleşimi
Ovacık mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ovacık
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde Karye-i Ovacık olarak geçmektedir ve 52 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. ZeMahşer
Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Persor
E1902 📖: Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Taşağıl mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Taşağıl
Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Hacıhamza
Alevi-Türk yerleşimi
■ “Hacıhamza” ismi 16. asır sonlarında bölgede meskûn görünen Bozulus Türkmenleri tayfasından olan Hacıhamzalı aşîretinden gelmektedir. ZeMahşer
Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Sarıbaba
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tozluca
Alevi-Kürt/Zaza (Kureyşan) yerleşimi
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
Gümüşseren mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Şıxviran
Alevi-Türk yerleşimi
Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Danzut
E1902 📖: Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
Çatören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. ZeMahşer
Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Haydarhacı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865 📖: Aşkale [ Tr ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Yeniköy mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Yeniköy
Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Hatuncuk
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Köyde yerli aileler halen var mıdır bilmiyorum lâkin köye sonradan Kars muhacirleri de yerleşmiştir. Bu Kars muhacirleri ise Ahıska Türkü olduklarını söylerler. ZeMahşer
Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Yumruviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kâror
E1902 📖: Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
Güllüdere mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pırtın
E1902 📖: Pertgunk
1854h 📖: Pertonk [ Erm pertvank "kalecik manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Küçükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Kağdariç yk.
E1075 E1902 📖Xağdoyaric [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Alibey mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Gılénın Komu
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
Dereköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Dereköy
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde “Karye-i Dere Kendi” olarak geçmektedir. 44 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. ZeMahşer
Koşapınar mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Koşapınar
Büyükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Kağdariç aş.
E1662 📖: Xağdaric
E1075 📖: Xağdoyaric Խաղտոյառիճ [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir ve Artvin bölgelerini Fırat havzasına bağlayan başlıca rotanın başıdır. Xald ( > Erm Xağd ) Gümüşhane bölgesinin halkına verilen isimdir. SN
Abdalcık mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
Mezra mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Mezra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çay mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ergemansur
E1902 📖: Erganmsur [ Erm "uzun Msur (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aşkale ilçesindeki Ergan Mısur/Mansur (Çay) köyü ile Aziziye ilçesi sınırları içindeki Medz Mısur/Mansur köyü komşudur. Mısur/Mansur sözcüğü anlaşılamadı. Ermenice `kuşburnu` anlamına gelen Masur düşünülebilir. SN
Merdiven mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Merdivan / Nerdüvan [ Tr "merdiven" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gökçebük mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şegav
E1902 📖: Şéggav [ Erm "kırmızıkil" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Karabıyık mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyık
Gölören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖: Gölveren
1928 📖: Gölviran
Kandilli mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938'de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960'lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
■ Kandilli ismi yörede Kandil Baba (Şeyh Mehmed Efendi) olarak bilinen türbesi ve tekkesi olan bir evliyadan gelmektedir. İbrahim Ahıskalı
Dağyurdu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şıxbizinyurdu [ Kr şêxbizin "aş." ]
■ 1878 Rus Savaşından sonra Sarıkamış’ın Ilica Köyünden gelen Türk aileler yerleşmiştir. SN
Ortabahçe mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1665 📖: Cînis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. SN
■ Aşkaleʼnin en büyük ve en köklü köylerinden biridir. 18. yy başlarında köye Hacışamlugil (aşiretinden) olarak da bilinen Hacıömeroğulları (Meşhur Cinis Beyleri) yerleşmiştir. İbrahim Ahıskalı
Tazegül mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tazegül
■ Köy halkının mühim kısmının kökeni köye Derviş Paşa zamanında yerleştirilen Bayat boyunun Canbeyli aşireti ile Avşar boyunun Kızıllu aşiretine dayanmaktadır. İbrahim Ahıskalı
Tepsicik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tepsicik
Ahıska Türkü yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.