Ağrı'da 599 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946 📖 Bölükbaş
1928 📖 Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağıcihanbey köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Cihanbey
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Xalyaz Cilikan [ Kr cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kaskan [ Kr qasikan "Kasımlar" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Karpalu [ Kr "keçiyamacı" ]
  Karabacak köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Karabıçak
  Hayrangöl köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Xayrangöl
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Tahir
E1901 📖 Xalyaz (idari bölge)
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Halyaz nahiyesinin merkezi olan Tahir köyüdür. SN
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Sarıköy köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 Sarıköy
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Elxiz
1912h 📖 Kavman [ Kr qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Çello [ Kr "kaya" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Adakend
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Geliyan [ Kr "boğazlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Kesûka
1912h 📖 Kesik
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
1828 📖 Seyid
  Dikme köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Dikilme / Digelme
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Noxtılı [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Sévik [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
Kürt (Sünni) (Heyderi) yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Karacan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yağmurlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Şincan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şêxa (Yağmurlu) köyünün Goma Eyibê Çepê isimli bir mezrası var. Qazi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Bişe [ Kr/Tr "meşelik" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Alacahan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Alacaxan
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Abdi
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Mezrea [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 📖 Dikendere
1928 📖 Kürdaliyan [ Kr "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Muşyan [ Kr mûşiyan "Muşlular" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Dotan
E1912 📖 Totoyi Keğ
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Ebuzeyt / Abuzeyit [ Kr/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Kesan
  Karaağaç köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Karaağaç
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Pîrabad
E1902 📖 Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çatkösedağ köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Çatkösedağ
1912h 📖 Çat yk.
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
E1902 1912h 📖 📖 Xéve / Xîve
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Aykan [ Kr ]
  Mollahüseyin köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Mollahüseyin
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Çerkes
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Hacibotî [ Kr hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1900z 1912h 📖 📖 Elho
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Kopal [ Erm gopal "tokmak, topuzlu değnek" ]
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Nadirşêx
1928 📖 Nadirşeyx
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Reşê [ Kr "karaca" ]
1928 📖 Reşi
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  İkizgöl köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Alakıç
1925h 📖 Alakılıç
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Hêbo
1912h 📖 Bağçe | Hivo
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Beydîr
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe Bêdir olarak telaffuz edilir. Sürmeli Mehmet Paşa, kendi divanında dengbejlik yapan ünlü Kürt halk ozanı Evdalê Zeynikê'ye bu köyü hediye eder. Fakat Evdal bu teklifi kabul etmez. Alan
  Hacıyusuf köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Haciyusuf
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Kalî
E1902 📖 Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Qerxeliqa Şêxremezin [ Kr/Tr "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 📖 Aşağı Kargalık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Gapır [ Kr gapir "öküz köprüsü" ]
  Salkımlı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Mollazade [ Kr/Tr ]
  YukarıKargalık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Kargalık yk.
  Ramazan köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Ramazan
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Şahnezar [ Kr şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Mızrak köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Mızrak
  Çelebaşı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Çalabaşı
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Remikan [ Kr "aş." ]
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Birîsko [ Kr birûsko "yıldırım" ]
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Çirê [ Kr "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mollahasan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Mollahasan
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Pozmüezzin
K1912 : Pozmezin [ Kr "koca burun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Topê
1912h 📖 Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Zêdkan / Zeydikan [ Kr "aş." ]
1665 📖 Eleşkird (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Mîrza [ Kr mîrze "bey oğlu" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Goran / Koran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Karahan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Karaxan
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 Seydoya
1928 📖 Kopuz yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
  Günbeli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925h 📖 Kesan [ Kr ]
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Asef
  Zincirkale köy - Patnos - Ağrı
1925h 📖 Avağan [ Kr avaxan "hansuyu?" ]
  Koçaklar köy - Patnos - Ağrı
1928 📖 Marmus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kızıltepe köy - Patnos - Ağrı
1925h 📖 Keresor Tepesi (dağ)
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Şadiyan [ Kr "Şadılar (aş.)" ]
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Ğubik [ Kr qubik "tümsek" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Bado [ Kr ]
  Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 Çaçan
1928 📖 Kopuz aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çaçan, bu köyde yaşayan Kurdki aşiretinden ailelerin dedelerinin ismidir. Sanatçı Burhan Çaçan'ın ailesi, dedelerinin ismini soy isim olarak almıştır. Eskiden köye Çaçan, günümüzde ise Qopıza Jêrin deniliyor. Mar(d)astan
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Qundîn
1960 📖 Kimdin
1912h 📖 Ğundîn
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Matar
1912h 📖 Meter
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Tetkan
1912h 📖 Dadikân [ Kr "dadılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
  Kızkapan köy - Patnos - Ağrı
1928 📖 Kızkapan
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Şemê
1912h 📖 Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 Gomika Biruka / Esed [ Kr ]
1928 📖 Esad Komu [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Xirbê Sorik [ Kr "kızılcaören" ]
1928 📖 Ahmedabad
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 Kevirgewka Redka
1928 📖 Gevirgevrik [ Kr kevir gewrik "boztaş" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Molla Şemdin [ Kr mile Şemdîn "Şemsettin kolu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Birço [ Kr birco "burç" ]
  Düzceli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928 📖 Pinanişan [ Kr "yayalar, yörükler" ]
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb 📖 Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. "Ahıska Türkü"/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Xanzir
E1902 📖 Xasdur / Xosdur
1901hb 📖 Xaçdur | Xomsur [ Erm xaçdur "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Doğansu köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925h 📖 Sultanmut
Kürt (Sünni) (Berjêri) yerleşimi
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
  Çavuşköy köy - Patnos - Ağrı
1928 📖 Çavuşköy
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Xaşyan [ Kr xaçiyan? ]
1901hb 📖 Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. "Ahıska Türkü"/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
  Çiçek köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1925h 📖 Taçarava | Şiveni
  Burnubulak köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Burnibulak
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖 Dêrika Hecîîso [ Kr "Hacı İsa kilisesi" ]
1928 📖 İsaabat
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Dalkılıç
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km