haritada ara :   km  
��ahin'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Bayramtepe mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Teberük [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 403 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 41° 2' 53'' D, 26° 43' 3'' K
Davuteli mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905: Davuteli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi mevcuttu. SN
■ Koord: 41° 3' 28'' D, 26° 44' 6'' K
Yılanlı mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖 : Yılanlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 156 Rum nüfus ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 45' 0'' K
Demircili mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Demircili
■ Koord: 40° 59' 44'' D, 26° 45' 49'' K
Dolu mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 📖 : Dolu [ Bulgarca dol "dere" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu mezhep açısından ’Rum’ sayılan Patrikhane yandaşı Bulgarlardan oluşmaktaydı. 1870’te inşa edilmiş olan Ayios Yeorgios kilisesi mevcuttu. SN
■ Koord: 41° 2' 32'' D, 26° 47' 13'' K
Hemit mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Hemit
■ Koord: 40° 59' 48'' D, 26° 47' 43'' K
Kürtüllü mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905: Kürtüllü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 450 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 58' 32'' D, 26° 49' 14'' K
Doğanköy mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖 : Sidiní Σιδηνή
1901h 📖 : Doğancı/Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. 1913’te boşalan köye 1920’de Rum muhacirler iskan edildi ise de 1922’de yeniden boşaltıldı. Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 41° 4' 33'' D, 26° 50' 12'' K
Şahin mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Şahin
■ Koord: 41° 1' 18'' D, 26° 50' 33'' K
Mestanlar mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Mestanlar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1909 tarihli İngiliz haritasında 1 km kadar kuzeybatısında terk edilmiş bir Çerkesköy harabesi görülür. SN
■ Rum Ortodoks halkı mübadelede ekseriya İskeçe/Pórpi köyünde göçmüştür. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi. Halkı mübadele ile Langaza kazâsından gelmiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 41° 5' 59'' D, 26° 50' 35'' K
Pirinççeşme mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Pirinççeşme
■ Koord: 40° 59' 44'' D, 26° 50' 51'' K
Bağpınar mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Tatar Cedit [ Türkçe "yeni Tatar" ]
1901h 📖 : Tatarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 33'' D, 26° 52' 1'' K
Tekkeköy mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖 : Tekke
■ Koord: 41° 2' 34'' D, 26° 52' 4'' K
İbrice mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : İbrice
■ Koord: 40° 58' 1'' D, 26° 52' 20'' K
Sarıyar mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1665 📖 : Sarıyar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy’da Kazan göçmeni Tatarlar iskan edildi. Ancak 1878 Rus işgalinde dağılan köye Bulgaristan muhacirleri yerleştirildi. SN
■ Koord: 41° 0' 1'' D, 26° 53' 14'' K
Batkın mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Batkın
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 53' 59'' K
Kiremitlik mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Kiremitlik
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 59'' D, 26° 53' 59'' K
Yörücek mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Yörücek
■ Koord: 41° 0' 12'' D, 26° 54' 13'' K
Güneşli mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Güneşli
■ Koord: 41° 1' 41'' D, 26° 54' 27'' K
Çınaraltı mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Prafça [ Bulgarca pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
■ Koord: 41° 4' 0'' D, 26° 55' 59'' K
Sarnıç mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Sarnıç
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 55' 59'' K
Kozyörük mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Kozyörük
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 5'' D, 26° 56' 39'' K
Karacagür mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 : Karacagür
■ Koord: 41° 2' 59'' D, 26° 58' 0'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.