haritada ara :   km  
Şirvan'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
İkizler köy - Şirvan - Siirt
1946 📖 Baytorun
1928 📖 Beyt Harun [ Ar "Harun yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 20. yy başında 4 hane Ermeni ve 6 hane Kürt nüfusu ile kilisesi vardı. SN
Kömürlü köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Sırs
Ayranlı mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Panser
Boylu köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Mudus / Mıdus
Kürt (Sünni) (Hevêdî) yerleşimi
Hörgüç mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Kânizozan [ Kr "yayla pınarı" ]
Kumlu mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 -
Bayındır köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kavmik [ Kr qewmik "kabile, oymakçık" ]
Yelken mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 -
Banahan mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Banahan / Banican?
Ormanbağı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 İskanbo
■ Cumhuriyet dönemine dek nahiye merkezi idi. SN
Kırtepe mah Şirvan - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Salus
Şirvan ilçe - Şirvan - Siirt
K1597 📖 Kifrê [ Sür kefrê "köy" ]
K1597 📖 Şêrwan (idari bölge) [ Kr "aş. (sütçüler?)" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şêrwan Şerefnamede (16. yy) aşiret adı olarak anılır. Osmanlı döneminde idari bölge adı Şirvan, kasaba adı Kefre/Küfrê'dir. 20 yy başında yarı yarıya Keldani (Nasturi) ve Kürt nüfusu vardı. SN
Karaca köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Tasil
Damlı köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Puli
E1912 📖 Pul փուլ [ Erm "harabe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çeltikyolu köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Haskü / Hesko [ Kr hesko? "kepçe" ]
Demirkapı köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Herçin
Gözlüce köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Ürek / Örek [ Erm urek "korucuk" ]
1917h 📖 Ölek / Olek
Özyurt köy - Şirvan - Siirt
1968 📖 Suludere
1917h 📖 Gundîdizan [ Kr gundê dizan "haramiköyü" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermenice konuşan 15 Keldani ailesi vardı. SN
Derinçay köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Kelmux
Ördekli mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Kuriskan
Suluyazı köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Merc / Mercî [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ormanlı köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Avsiyak
Tüylüce mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Dîrgen
İncekaya köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kurmas
Soğanlı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Miskin [ Kr mizgîn "müjde" ]
Taşlı köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Gundê Keyfir [ Kr "uğraşköy?" ]
1865h 📖 Keyver
Nallıkaya köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Hart [ Erm "saman" ]
Söbetaş mz - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kurişgân
Maden köy - Şirvan - Siirt
1665 📖 Maden
Tatlıpayam köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Nivin [ Kr nivîn "yatak" ]
E1912 📖 Nibin / Nabayn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bertürk mz - Şirvan - Siirt
1928 📖 Bertûk
Elmadalı köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Firyar
Otluk köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kalenz
Kirazlı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Hevkes / Hevkis
Taşyaka köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Pay
Durankaya köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Gelî [ Kr "boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde 8 hane Ermeni ve 2 hane Nasturi ailesi ile Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). SN
Pirinçli köy - Şirvan (Özpınar bucağı) - Siirt
1831y 1928 : Mavît
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bitlis-Norşin şeyhlerinin birincisi olan Şeyh Abdurrahman-ı Tağî aslen bu köylüdür. SN
Akyokuş köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Züzaxt
Yamaçlı köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1928 📖 Bervar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Akgeçit köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Kuvant
Kapılı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Mazoran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Meşecik köy - Şirvan - Siirt
K 📖 Maweka
1916hb 📖 Mavekan yk.
Kesmetaş köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Serğos
Bardacık mz - Şirvan - Siirt
1928 📖 Halenze
E1912 📖 Halındze
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
? mz - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Deyrhevrîl [ Kr/Sür "... kilisesi" ]
E1912 📖 Daravil
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akçayır köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Mezreşeyxan [ Kr mezrê şêxan "şeyhler mezrası" ]
Hürmüz köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Hürmiz / Hürmüz [ Kr "Hürmüz (öz.)" ]
YarımTepe köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Deştadeyri [ Kr "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Cevizlik köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1928 📖 Bımbat
Yaylacı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Mariyan
Kayahisar köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
E1912 📖 Derik
K1597 1928 İrun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şerefname'de Şêrwan beyliğinin bölündüğü üç alt beylikten biri olarak anılır. Yakın döneme dek nahiye idi. SN
Çınarlı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Havîl / Avîl [ Kr ]
Oya köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Zizık
E1912 📖 Siserk [ Erm "nohutlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 181 Ermeni nüfusu vardı. SN
Özpınar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Hasras
Yolbaşı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
K 📖 Kewûja
1928 📖 Kevîjan [ Kr gevîjan "alıçlı" ]
E1912 📖 Kavijan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Adıgüzel köy - Şirvan (Özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Punzor [ Erm "yuvadere" ]
Gümüş köy - Şirvan - Siirt
1941ha 📖 Comış
1928 📖 Cewmîş
Doğruca köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 And [ Erm ant "ekinlik" ]
Sarıdana köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Simxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 44 Ermeni ve bir miktar İslam nüfusu vardı. SN
Yedikapı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Salanzo
1916hb 📖 Sawanzi
? mz - Şirvan - Siirt
K 📖 Korsunç
1928 📖 Kursınc
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Yayladağ köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Sa'raz
E1912 📖 Sahrus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün Ermeni halkının 1895 olayları esnasında Müslümanlığı kabul ettiği kaydedilmiştir. SN
Derecik mz - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Zîve
Belençay köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Hezmîn / Hizmîn
İnecik mz - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Xındik
Dişlinar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Zivzik [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yalkaya köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Deyna / Dayina
Asmalıdere köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Asik
Yağcılar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
K 📖 Sisem
1916hb 📖 Sisam
Kalkancık köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Matlit
Soğuksu köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Avzind [ Kr "canlısu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 400 hane Ermeni ve 300 hane Sünni Kürt nüfusu vardı. SN
Daltepe köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Hertavus
1916hb 📖 Hertvîş
Sırçalı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Papur
■ Soğuksu/Ewzind köyüne bağlı mezra iken 2006'da köy statüsü verildi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.