Şile'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avcıkoru mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1909hb: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kömürlük mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1928k: Kömürlük
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Üvezli mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1909hb: Hamidiye
1893: Üvezli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Kervansaray mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1928k: Kervansaray
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Bıçkıdere mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1928k: Bıçkıdere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Yeşilvadi mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1946k: Heciz
1909hb: Kaşbaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Oruçoğlu mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1928k: Oruçoğlu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Ulupelit mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1928k: Ulupelit
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Korucu mah - Şile - İstanbul
1902hk: Korucu
  Darlık mah - Şile - İstanbul
1902hk: Darlık (başka yer)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1878 harbinden sonra Batum muhacirleri iskan edildi. Darlık Barajının yapımından sonra köy Kaşbaşı mevkiindeki yeni yerine taşındı. SN
  Ahmetli mah - Şile - İstanbul
1912ht: Ahmetli
  Şile ilçe - Şile - İstanbul
1530t: Şile [ Yun ]
Y130: Xêlê/Xêlaita [ Yun Χηλη "kıskaç, mendirek" ]
■ Yunanca xêlê Χηλη esasen `yengecin kıskacı` ve mecazen (şeklinden ötürü) `mendirek` anlamındadır. `Küçük mendirek` anlamına gelen Xêlaita belki aynı adı taşıyan Kefken limanına oranla kullanılan isim olabilir.. SN
  Yeniköy mah - Şile - İstanbul
1902hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kilisesi hâla ayaktadır. Karadağlı yerleşimi. Aqua su şişeleme tesisleri bulunur. Rivâyete göre köyü kuranlar 1770 Orlov isyânından sonra Taşköprü köylerinde hâli hazırda oturan veya Moradan sürgün olan Rumların bir müddet oturduğu Taşköprüden sonra kurduğu köydür. Helence biliyor olmaları ikinci rivâyeti güçlendirir. Yukarı ve Aşağı mahallesi bulunan köyde konuşulan helence kaba geldiği için Şiledeki Rum cemaâti Yeniköylülere ''kenaya'' (dağlı) gibi dışlayıcı tâbirde bulunurmuş. 1914-1918 arası 7000 Rum Şileden Eskişehre sürülmüştü. Manav
  Yazımanayır mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy adı yakındaki Manhayır tepesinden gelir. Adın kökenine dair bilgi bulunamadı. SN
  Kabakoz mah - Şile - İstanbul
1902hk: Kabakos
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akçakese mah - Şile - İstanbul
1928k: Akçakise
1902hk: Akçakilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy ile Karadeniz arasında bulunan ''Gevur harmanları'' mevkiinde beyaz taşlardan inşa edilmiş kilise kalıntıları hâlen bulunur. Manav
  İmrenli mah - Şile - İstanbul
1902hk: İmranlı
■ Türkçe yer adlarında İmren/İmran sözcüğü genellikle a) umran (bayındırlık, yapılanma) veya b) emiran (beyler) anlamını taşır. SN
  Evrenli mah - Şile - İstanbul
1902hk: Evrenli
  Davutlu mah - Şile - İstanbul
1902hk: Davutlu
  Ubeyli mah - Şile - İstanbul
1902hk: Obeyli
  Ağva mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968k: Yeşilçay
1902hk: Ağva
Y130: MelainosÁkrê (burun) [ Yun "kara?burun" ]
■ Türkçe adı muhtemelen Akra > Ağra biçiminden evrilmiştir. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km