haritada ara :   km  
Şile'de 79 yerleşim bulundu.
sırala 
Karakiraz mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Karakiraz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kurna mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Kurna
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Esenceli mah - Şile (Mahmutşevketpaşa bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Esenceli
■ Manav ve Gürcü köyüdür. M. Hakan
Sahilköy mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Domalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Avcıkoru mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Avcıkoru | Hamidiye
1909hb 📖: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Kömürlük mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Kömürlük
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
Doğancılı mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Doğancılar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Üvezli mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Üvezli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
Kervansaray mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Kervansaray
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
Alacalı mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Alacalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Bıçkıdere mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Bıçkıdere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
Yeşilvadi mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Heciz/Hecizli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Oruçoğlu mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Yılanyatağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
Sofular mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Sofiler | Karıköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kalealtı mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Heciz Kalesi (mv)
Ulupelit mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Ulupelid
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Kızılca mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Kızılca
Manav yerleşimi
Satmazlı mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Satmazlı
Erenler mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Erenler Mezarlığı
Ahıska Türkü yerleşimi
Korucu mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Korucu
Darlık mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Darlık (başka yer)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1878 harbinden sonra Batum muhacirleri iskan edildi. Darlık Barajının yapımından sonra köy Kaşbaşı mevkiindeki yeni yerine taşındı. SN
Ahmetli mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Ahmedli
Karamandere mah - Şile - İstanbul
1928 📖: Karamandere
■ Köyü İç Anadolu'dan buraya sürgün edilen Avşar Türkmenleri kurmuştur. M. Hakan
İmrendere mah - Şile - İstanbul
1928 📖: İmrendere
1915h 📖: Umrandere
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Şile ilçe - Şile - İstanbul
1484 1665 📖Şili
İt1296 📖: Şilli
Y130 📖: Xêlai | Xêlaita [ Yun "kıskaç, mendirek" ]
■ Yunanca xêlê Χηλη esasen `yengecin kıskacı` ve mecazen (şeklinden ötürü) `mendirek` anlamındadır. `Küçük mendirek` anlamına gelen Xêlaita belki aynı adı taşıyan Kefken limanına oranla kullanılan isim olabilir.. SN
■ Manavlar, Gürcüler ile Kafkasya'dan gelen diğer halklar, Boşnaklar ve 1950'den sonra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen insanların yaşadığı bir ilçedir. M. Hakan
■ Şile çevresinde 7 tâne Rum Ortodoks Helen köy yerleşimi vardı. Manav
Ovacık mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Ovacık
Demircili mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Deveciler
Çayırbaşı mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Çayırbaşı
■ Köy halkı Arnavutlar, Manavlar, Gürcüler'den oluşuyor. M. Hakan
Yeniköy mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Yeniköy aş. + yk.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kilisesi hâla ayaktadır. 1925 senesinde Karadağlı Boşnaklar iskân edildi. Dillerini korumuşlardır. Aqua su şişeleme tesisleri bulunur. Rivâyete göre köyü kuranlar 1770 Orlov isyânından sonra Taşköprü köylerinde hâli hazırda oturan veya Moradan sürgün olan Rumların bir müddet oturduğu Taşköprüden sonra kurduğu köydür. Helence biliyor olmaları ikinci rivâyeti güçlendirir. Yukarı ve Aşağı mahallesi bulunan köyde konuşulan helence kaba geldiği için Şiledeki Rum cemaâti Yeniköylülere ''kenaya'' (dağlı) gibi dışlayıcı tâbirde bulunurmuş. 1914-1918 arası 7000 Rum Şileden Eskişehre sürülmüştü. Tarih: 19/M /1335 (Hicrî)Dosya No:16Gömlek No:44Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Kandıra’nın Yeniköy karyesinden oldukları anlaşılan Praskoh ile Sotiri nam şahısların Kandıra’dan alıp götürdükleri un ve arpa yükleriyle ele geçirildikleri. Manav
Yaka mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1928 📖: Yaka
Azizli mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Azizli
Teke mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Tekke
Hasanlı mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Hasanlı
Manav yerleşimi
■ Köyü Hasanoğulları isminde bir Türkmen sülalesi kurmuştur. M. Hakan
Sinekli mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Sinekli
Çengilli mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Çengilli [ Tr "çanlı? çingeneli" ]
Manav yerleşimi
■ Köyü Çengiloğulları isminde bir Türkmen sülalesinin kurduğu anlatılır. M. Hakan
Yazımanayır mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Yassı Manhayır
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy adı yakındaki Manhayır tepesinden gelir. Adın kökenine dair bilgi bulunamadı. SN
Kabakoz mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Kabakos
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Ağaçdere mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Ağaçköy?
Akçakese mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Akçakise
1902hk 📖: Akçakilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy ile Karadeniz arasında bulunan ''Gevur harmanları'' mevkiinde beyaz taşlardan inşa edilmiş helence ibâreli kalıntılar bulunur. Manav
■ Köye Konya, Karaman, Kırşehir'den getirtilen Türkmenler yerleştirilmiştir. M. Hakan
Karabeyli mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Karabelli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Manav yerleşimi
Sortullu mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Sortullu
İmrenli mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: İmranlı [ Tr emiran? "emirler" ]
Manav yerleşimi
■ İmren/İmran adı genellikle a) umran (bayındırlık, yapılanma) veya b) emiran (beyler) anlamını taşır. SN
Söğütlü mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Manşar
1902hk 📖: Söğüdlü
Evrenli mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Evranlı
Karaca mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Karaca
Manav yerleşimi
Bozkoca mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Bozakçe
Manav yerleşimi
Göksu mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Göksu
■ Genç Pliny'nin bahsettiği Geudos veya daha az ihtimalle Psili Potamos isimli nehrin güncel isminden. Manav
Ubeyli mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Obeyli
Denizli mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Denizli
Davutlu mah - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Davutlu
Soğullar mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Sofiler
Çataklı mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Çataklı
Manav yerleşimi
■ Köyü Çıtakoğulları veya Çatakoğulları isminde bir Türkmen aşireti kurmuştur. M. Hakan
Hamitli mah - Şile - İstanbul
A1910 📖: Hamidiye
Gökmaslı mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Göğmezli
1902hk 📖: Gökmaslı
Manav yerleşimi
İhsanoğlu mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: İhsanoğlu
İsaköy mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: İsaköy
Manav yerleşimi
Kurfallı mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Kurfallı
Manav yerleşimi
Koltu mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Koltuk
1902hk 📖: Koltu
Yakuplu mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Yakublu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Manav yerleşimi
■ Köyü Yakupoğulları isminde bir Türkmen aşireti kurmuştur. M. Hakan
Kalem mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Kalem
Haliloğlu mah - Şile - İstanbul
1915h 📖: Haliloğlu
Ağva mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968 📖: Yeşilçay
1902hk 📖: Ağva
İt1296 📖: Dipotamos [ Yun "ikidere" ]
Y130 📖: Melainos Ákrê (burun) [ Yun "kara burun? Melen burnu?" ]
■ Türkçe adı belki Akra > Ağra biçiminden evrilmiş olabilir. Türkçe Akova > Ağva mümkündür. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları iskân edilmiştir. Bugünkü Ağvalılar da onların torunlarıdır. M. Hakan
Sungurlu mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Sungurlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Bucaklı mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Bucak
1909hb 📖: Bunuk Bucak
Çelebi mah - Şile - İstanbul
1909hb 📖: Çingâne


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.