haritada ara :   km  
Şenkaya'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
Çardaklı x - Şenkaya - Erzurum
1914h 📖: Çardaklı
■ Terk edilmiştir. SN
Karataş mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Karataş [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Sarıyar mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 📖: Cakos
1928 📖: Cakosi
R1889 📖: Caxkos
■ Karş. Dokuzelma. SN
Turnalı mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 📖Kotik/Kızıl Kotik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Oyuktaş mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 📖: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]
Kireçli mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 📖: Akkilise [ Tr ]
1914h 📖: Avkisa
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Zümrüt mah - Şenkaya - Erzurum
E1902 📖: Pertıs [ Erm pertk, pertıs "kaleler" ]
R1889 1914h 📖Pertus
E630 📖: Pertats Por Բերդաց փոր (idari bölge) [ Erm "kaleler çukuru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Pertats Por adı verilen Şenkaya yöresinin merkezi olan Pertk/Pertig hisarıdır. Pertıs aynı ismin çoğul belirtme halidir. SN
Alıcık mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 📖: Alıcık
R1889 📖: Alacug | Kışla Alacug [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Yukarıbakraçlı mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 📖: Merinis yk.
R1889 📖: Merines [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Paşalı mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Aşağıbakraçlı mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 📖: Merinis aş.
R1889 📖: Merines [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Kilise mah - Şenkaya - Erzurum
1914h 📖: Kilise
Susuz mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Susuz [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Deliktaş mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Sosun [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kopdere mah - Şenkaya - Erzurum
1914h 📖: Kob [ Erm "taş ocağı" ]
Gözalan mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 📖: Hékesor
R1889 📖: Ekadzor [ Erm ayketsor "bağdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Balkaya mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Balkaya [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ilk kurucusu Muş'a bağlı bir Kürt köyünden yerleşmiş olan bir ağadır. Bu ağa ve eşrafı 93 Harbi sonrasında köyde kalmakta ısrar edince bizzat Rus hükümeti tarafından etkisini azaltmak amacıyla farklı çevrelerden Kürtler getirilip köye yerleştirilmişlerdir. Halen Kürt köyüdür. metonio
Bereketli mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Dölgâh
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Teketaş mah - Şenkaya - Erzurum
1928 📖: Katris [ k'at'ari კატარი "sarıçam" ]
R1889 📖: Kotris Kışla
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Şexbizin) yerleşimi
■ Köydeki üç sülalenin ikisi Türk, biri Kürttür. metonio
Beykaynak mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pertuvan
E1902 📖: Pertavank [ Erm "kalemanastır" ]
Esenyurt mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 📖: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
Timurkışla mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 📖: Timurkışla [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Uğurlu mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Hanımkom [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
Gezenek mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 📖Posik [ Erm posig "çukurca" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Penek mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Penek
E1000~ 📖: Panag Arkuni? [ Erm "kral ordugâhı" ]
G900~ 📖: Bana ბანა
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Son yıllarda taş yığınına dönen anıtsal kilise, Eçmiadzin'deki (Erm.) Zıvartnots katedralinin kopyasıdır. Bazı Ermeni tarihçileri bu yapının da, diğeri gibi, İşxan'lı Gatoğigos 3. Nerses zamanında (7. yy) inşa edildiğini savunurlar. Gürcü Vekayinamesi ise kilisenin II Adernase (881-921) devrinde Kwirike Baneli eliyle yaptırıldığını belirtir. SN
Yünören mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Kerkılox [ Erm kar klux "taş başı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Göllet mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1960 2000 📖Kömürlü
1928 📖: Göllet
■ Göllet adı yakın tarihte iade edildi. SN
Yanıkkaval mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kemis
R1889 📖: Kyamis | Kamxis
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
■ Şenkaya'da 15 Alevi köyünün tamamı Türkmendir ve Türkçe anadillidir. SN
İnceçay mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 📖: Pancırot
E1902 1928 📖Pançırud [ Erm < բանջար "sebzeli, pancarlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Söğütler mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Libi
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Babahan mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 📖: Babus
■ Terk edilmiştir. SN
Hoşköy mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Hoşköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Evbakan mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Soğomonkale [ Erm soğomon pert "Süleyman kalesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Yaymeşe mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tecirik [ Erm dacarig "kilisecik" ]
Tütenocak mah - Şenkaya - Erzurum
1928 📖: Erhiz / Ehriz
R1889 📖: Axris [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Yoğurtçular mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Zuvart [ Erm zıvart "sevinçli, şen" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
Çatalelma mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1914h 📖: Lüsünğ
R1889 1928 📖Nüsünk [ Erm lusvank? "ışık manastır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Yeşilkaya mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 📖Mitinder/Matender [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Taht mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 📖: Taht [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
İkizpınar mah - Şenkaya - Erzurum
1928 📖: Kalkos / Kalxos
■ Karş. Dokuzelma. SN
Şenkaya ilçe - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 📖Örtülü [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Önceleri Örtülü adında önemsiz bir köy iken Ruslara karşı direniş hareketimin öncülerinden ve Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti kurucularından Hüseyin Sırrı Köycü önderliğinde kalkındı, 1946'da Şenkaya adıyla ilçe oldu. SN
Özyurt mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Barik [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Gaziler mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bardız
R1889 📖: Bardus
E630 📖: Bardéz | Bardizats Por Պարտիզաց փոր [ Erm "bahçe, bahçeler çukuru" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Bardizats Por (`Bahçeler çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabası idi. SN
■ Kars ili Sarıkamış ilçesine bağlı bucakken 1946 yılında Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlanmıştır. emjan
Akşar mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Kosor
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
İğdeli mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 📖: İğdeli [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Sındıran mah - Şenkaya - Erzurum
1928 📖: Ekrek
R1889 📖: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gülveren mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: İznos/Eznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 📖: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün bilinen sakinleri Malatya kökenli Türkmenlerdir. Alevi köyleriyle birlikte yerleşmelerine rağmen Sünnidirler. Ayrıca bu köy Rus kaydında Eznos olarak geçer ve 11 hanede 88 Türk yaşamaktadır. metonio
Çatalkom x - Şenkaya - Erzurum
■ Terk edilmiştir. SN
Yelkıran mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Morxél
R1889 📖: Moxrel [ ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Göreşken mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Güreşken
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Cevizli mah - Şenkaya - Erzurum
Eski adı: Ekrek Yaylası
■ Terk edilmiştir. SN
Dokuzelma mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Şamkos
■ Karş. İkizpınar (Kalkos), Sarıyar (Cakos). Üç köyün adında görülen +kos bileşeni anlaşılamadı. Komşu köylerin hepsi gibi Ermenice bir ad olduğu varsayılabilir. SN
Nişantaşı mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Keyvank [ Erm keğvank "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Köyün tarihi yerleşimi 1 km kadar güneybatıda, karayolunun güney kıyısındadır. Burada bulunan tarihi Keğvank manastırının harabesi sefil haldedir. SN
Şenpınar mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Zakim
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Doğanköy mah - Şenkaya - Erzurum
1928 📖: Egidkom
R1889 📖: Agitkom
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Kayalısu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Çaksor
R1889 📖: Çaxtsor [ Erm "değirmendere" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
Atyolu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Kod / Koğud [ Erm koğud ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
Yeşildemet mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: İğnaki [ Erm ]
Alevi yerleşimi
■ Zahuranlı Alevileridir. SN
Ormanlı mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ersinek
R1889 📖: Arsenik [ Erm "Arsen'cik (öz.)" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi.
Kaynak mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
hl 📖: Çornik
1928 📖: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kürkçü mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 📖: Kürkçü [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
Aktaş mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Veya «Vartanud» `Vartanlı (öz.)`. SN
Sarıkayalar mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Muşeğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
Çamlıalan mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 📖Armaşen [ Erm armaşén/armenaşén "Arim/Armen (?) köyü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
Yazılı mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1960 📖: Ildır
1928 📖: Nazırvans
R1889 📖: Nazirvank [ Erm "nezir manastır" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Yazılı, Yeşildemet ve Beşpınarlar köylerinin Alevi halkı Zahuranlı olarak tanımlanır. SN
Aydoğdu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Muşéğ
R1889 📖: Mşex [ Erm mşeğ "dumanlı" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Sünni-Türk 4 hane bulunmakta. Ağuçan
Esence mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1946 📖: Pegir
R1889 📖: Pager [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Yürekli mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zadgerek [ Erm zad akrag "yalın çiftlik" ]
Köşk mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1914h 📖: Köşk [ Tr ]
Köroğlu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Dignaskor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Değirmenlidere mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 📖: Avındir
R1889 📖: Ağundir [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Beşpınarlar mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1914h 📖: Vağvur
Y1900~ 📖: Vafiá βαφειά [ Yun "boyacılar" ]
R1889 📖: Vağaver [ Erm "eski ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Trabzonlu rum muhacirler yerleştirildi. Yunan iç savaşının ünlü liderlerinden Kapetan Markos Vafiadis bu köylüdür. ■ Köyün şimdiki halkı Zahuranlı Alevileridir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.