haritada ara :   km  
Şemdinli'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Umurlu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 📖 Gırana [ Kr giran "tepeler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ayranlı köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Bêdaw
1916hb 📖 Bedawa [ Sür ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Meşelik köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Herki
1887z 📖 Heriki (aş.) [ Kr herkî "göçebe, yörük (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Herki) yerleşimi
■ © 06.07.1887 Musul Vilayeti aşairinden olup Gevar sancağına Yaylak kastıyla gelen ikibin haneye yakın Hereki Aşireti'nin iskanıyla göçerlikden çıkarılmalarının istendiği. deyar heyran
Ormancık mz - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Bégalte
1916hb 📖 Begalto [ Sür "kurak yer" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aktütün mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Bêzele [ Sür ]
Dereyanı mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Gulkan
Çevre köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Bay [ Kr bayê "yelli" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Konur köy - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Nuxawila
1916hb 📖 Nogeylan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeşilbayır mz - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Bêzeno [ Sür Beth Zeno? ]
1916hb 📖 Barzan
■ Şemdinan kökenli olan Barzani ailesinin yurdu olması ihtimal dahilindedir. SN
Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Betkar
1916hb 📖 Beitkara
S1840 📖 Bêkare [ Sür beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 📖 Bedevi
S1877 📖 Bêdibe / Bêdaiwê
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
Bozyamaç köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Bêmbo [ Sür "mbo (?) yurdu" ]
Kürt (Sünni) (begzade) yerleşimi
Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Salaran
1928 📖 Salara
S1840 📖 Sararu
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
Boğazköy köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Bêguzan [ Sür ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kolita mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Kolita
Güleç mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Ruyan
1916hb 📖 Ruan
Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Bentur
1928 📖 Bemtur
S1877 📖 Bawtur [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts'ın 1877'de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Sürünüs
1928 📖 Sirûnis
S1840 📖 Sarunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Balova mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Balekan
1916hb 📖 Golan [ Kr "göller" ]
Zorgeçit mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Kerketi
Güzelkonak mz - Şemdinli - Hakkari
1946 📖 Haruna
S1877 📖 Harûnan [ Kr "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
Harmanlı mz - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Derbani
1916hb 📖 Derabaniya [ Kr ]
Korgan köy - Şemdinli - Hakkari
1946 📖 Gülenk [ Kr gulanik "kuşburnu, yaban gülü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tuğlu mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Tûyi
Tütünlü köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Evliyan [ Kr "evliyalar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çamlıca mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Beşemsi [ Kr "güneşli" ]
Meşeli mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Bemlate
1916hb 📖 Bimlotta
Güzelkaya mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Begirdi
S1877 📖 Begardi
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Binahere mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Binahere
Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖 Derian
S1877 📖 Dâra / Dariyan
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
Tatlıca mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Talê
Bağlar köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Nehri [ Sür "dereler" ]
S1877 📖 Neri
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ MÖ 1250 dolayında Hititler ile Asur arasında savaşa sahne olan Nihriya kenti olması uzak olasılıktır. 1925'e dek Şemdinan beyliğinin başkenti ve Seyyid Taha soyundan gelen seyyidlerin makamı idi. Cuinet'ye göre 1891'de 2200 Kürt, 500 Türk ve 200 Yahudi nüfusu vardı. Şimdi büyük ölçüde metruk ve harabedir. SN
Yufkalı köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Nerduşê
S1840 📖 Nêrdûşâ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Rüzgârlı mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Rubunus
Çem mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Navrezan [ Kr "bağlar ortası" ]
Altınsu köy - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Şebetan
S1877 📖 Şapatan [ Sür şabathâ "aşiret" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çatalca köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖 Diman [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Nûşar [ Kr "yenikent" ]
1928 📖 Şemdînan (idari bölge) [ Kr "Şemseddinler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN
Yaylak mv - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Dêrareş [ Kr "kara kilise" ]
S1840 📖 Mar İşo [ Sür "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN
Yeniceli mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Şêxan
Güvenli mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Helank
Soğuksu mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Tisê
S1877 📖 Tis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
Günyazı köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Kaleşk [ Kr kelaşik ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Olgunlar mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Bêbab
1916hb 📖 Beybob
Veliköy mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Çemisofivelî [ Kr "Sofuveli çeşmesi" ]
Erdemli mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Melyan
■ Nasturi/Süryani köyleri haritasında bu yer yanlışlıkla Halânâ ve bugünkü Alan (Helânê) köyü Talânâ olarak işaretlenmiştir. Eski adı Talânâ olabilir. SN
Yeşilöz mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Feqiyan
1916hb 📖 Faxian [ Kr "hocalar" ]
Üçgöze mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Girkê
1916hb 📖 Gewrik [ Kr "bozca" ]
Kepenek mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Kepenekyan
Çalışkanlar mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Kadana
Üstünağaç mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Şavute
1916hb 📖 Şawutha [ Sür şawitha ]
Seçkin mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Zevkan
Balıklı mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Mezre
1916hb 📖 Masira
Sarıca mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Zerik [ Kr "sarıca" ]
Tekeli köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Gare
1946 📖 Gara
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kayalar köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Katuna
1916hb 📖 Katuna aş. + yk.
S1877 📖 Kâtuna [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
Tanyolu mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖 Geleşin [ Kr gelêşin "yeşil vadi" ]
Erikli mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖 Bali
Mağaraönü mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖 Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
Alan köy - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Helane
S1840 📖 Halana [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şemdinan'ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.