haritada ara :   km  
Şehitkamil'de 88 yerleşim bulundu.
sırala 
Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi
Bayatlı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖 Bayatlı [ Tr "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Sünni Amâr
Yamaçoba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Yamaçtepe mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Semavin yk.
1928 📖 Semavin yk.
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Sarılar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Eski adı: Kale obası Amâr
Sofalıcı mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Eskişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Acaroba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Yenişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Diğer Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Dımışkılı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dımışklı
1911hk 📖 Dımışki [ Ar "Şam'lı" ]
Türkmen (Dımışkılı) yerleşimi
■ Buradaki Dımışkılı, Şam'ın Arapçası olan Dımaşk'tan gelmektedir. Köy halkı Şam Türklerinden olduğundan köyün adı Dımaşklı anlamına gelmektedir. Niziplican
Karadede mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Zülfikar mah - Şehitkamil (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zülfikar
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Durnalık mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Durnalık
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Işıklı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Çarpın
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Serintepe mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Kirlialıcı
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Üçgöze mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Şöhme
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Yeşilce mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Eski Adı: Arabdar Amâr
Karpuzkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Tilhüyük [ Kr/Tr "höyüktepe" ]
Türkmen yerleşimi
■ Köyün eski adı Arapça kökenli bir isimdir ve köy halkı Arap kökenliyiz diyor Amâr
Köksalan mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Mertmenge
1543t 📖 Merdemengi
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Boyno mah - Şehitkamil - Gaziantep
1960 📖 Ağaçlı
1928 📖 Boyno Obası
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Ülkerli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Arabdar yk.
1928 📖 K. Arabdar
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Karakesek mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Yığınlı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 B. Arabdar
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Sülüklü mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Bağbaşı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Cibekir
1543t 📖 Cubakir
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Oyumsöğüt mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Oyumsögüd
Türkmen yerleşimi
■ Eski Adı: Rumsöğüt Amâr
Aktoprak mah - Şehitkamil - Gaziantep
1980 📖 Cumhuriyet
1543t 📖 Gücüge
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Erikli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Ceyde
1543t 📖 Cegde
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
İncesu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 İncesu
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Samköy mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Sam
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Köy kısmen Türkmen kısmen 19.yy'da Doğu Türkistandan gelen Yagnobi, Karluk (Özbek ve Tacik) ve Uygurlardır. Sami
■ Sünni Amâr
Büyükpınar mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 B. Pınar
Türkmen yerleşimi
■ Eski Adı: Sam mezrası Amâr
Akçagöze mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Cuba
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Akçaburç mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Ağcaburç
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Karacaburç mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karacaburç
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Seğmenli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dulisa / Duleyse
1543t 📖 Dul-'isa
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köyün eski adı Dülese Köyü'dür. Köy halkı Türkmen'dir. Sadece köye bağlı bir mezra da Kürtler yaşamaktadır. Burak Atay
■ Sünni Amâr
Şehitkamil ilçe - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: -
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Merkez-Şehitkamil ilçesinde yerli olarak Beyreli, Boyluca, Kabasakız, Seğmenli-İmolar, Koçlu (mezralar), Suboğazı ve Karayusuflu köylerinde Kürt nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Sünni Amâr
Budak mah - Şehitkamil (Burç bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Gartıl
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Dülük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dülük
A892 📖 Dulûk
Y150 📖 Dolíxê [ Yun "uzun?" ]
Türkmen yerleşimi
■ Helenistik devirde kuruldu; muhtemelen Tesalya'daki Dolixê kentinin adı verildi. Zeus Dolixênos mabedi ünlü idi. 4. ila 11. yy'larda piskoposluk makamı oldu; 12. yy'a doğru önemini yitirdi. ■ Yer adının 'Dülük Baba' adlı bir sahabiden alındığına dair yerel inanış mesnetsizdir. SN
■ Sünni Amâr
Göksüncük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Göksüncük
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Tekirsin mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Tekirsin
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Eski adı: Terkesin Amâr
Yukarıbeylerbeyi mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Beylerbeyi
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Karacaören mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karacaviran
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Çıksorut mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: - [ Tr "çık dikil" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 'Sorutmak' halk ağızlarında `ayakta durmak, dikilmek` anlamında kullanılır. Aydın ilinde üç, Yozgat'ta bir Çıksorut mahallesi veya mevkii bulunur. SN
Karahöyük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karaöyük
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Yalankoz mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Yalangoz / Yalankoz
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Atabek mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Atabeg
Türkmen yerleşimi
■ Eski adı: Etebek Amâr
Medegöz mah - Şehitkamil - Gaziantep
1980 📖 Altınova
1543t 📖 Medegöz
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Bir ara Altınova adı verildiyse de Medegöz adı iade edildi. SN
Yayıktaş mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Üçkilise
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Koçlu mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Mahkanlı) yerleşimi
■ Çoğunluk Kürtlerden azınlık olarak Türklerden oluşmaktadır. Köydeki Kürtler Mahkanlı asiretine, Türklerde Mihmadlı Yörük Türkmen asiretine mensuptur. Mert Çakmak
■ Sünni Amâr
Övündük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 KızıkKaradineği [ Tr Kızık "aş." ]
1543t 📖 Karadinğek
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Bedir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Beder
Türkmen yerleşimi
■ Eski Adı: Bedirkent Amâr
Karayusuflu mah - Şehitkamil - Gaziantep
Kürt (Sünni) (Mahkanlı) yerleşimi
■ Köye bağlı Ilıca Obasi (Zevrek) Mahkanlı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Taşlıca mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Rumevlek
1917h 📖 Urumevlek
1543t 📖 Taşlıca?
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şehrin içinde kalmadan önce Taşlıca köyü bir Türkmen köyü idi. Şu anda Türk/Kürt ve Arap Yerleşimi. Niziplican
Karasakal mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karasakal
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Kızık Karasakal köyü olarak da bilinmektedir. Mert Çakmak
Çaykuyu mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Uğurca mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Uğrıca [ Tr uğrı "haydut" ]
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Güngürge mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Güngürge
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Suboğazı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Suboğazı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kabasakız ve Beyreli köylerinden gelen Kürtler yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Sünni Amâr
Kozluyazı mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Tuğlu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Mavzid
1543t 📖 Mavzud
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Sünni Amâr
Bilek mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Güreniz
1915hb 📖 Girenis
Türkmen yerleşimi
■ Bu köy ve devamındaki Türkmen köylerinin, Abbasiler zamanında yerleştikleri rivayet edilir. Cagitli
■ Sünni Amâr
Sinan köy - Şehitkamil - Gaziantep
■ Sünni Amâr
Küllü mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Beyreli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Romanlı
Kürt (Sünni) (Rumiyanlı) yerleşimi
■ Sünni Amâr
Tokdemir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Toxtemür
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Bozobası mah - Şehitkamil - Gaziantep
K 📖 Gûnde Bozê
Kürt (Sünni) (Rumiyanlı) yerleşimi
■ Sünni Amâr
Arıl mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arul
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Kabasakız mah - Şehitkamil - Gaziantep
Kürt (Sünni) (Rumiyanlı) yerleşimi
■ Sünni Amâr
Günbulur mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Kefere Bostan
1915hb 📖 Kafiroda
Kürt (Sünni) (Rumiyanlı) yerleşimi
■ Sünni Amâr
İbrahimşehir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arim Köy
Türk yerleşimi
Türkyurdu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Gâvur Köy
1543t 📖 Kâfirkendi
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr
Battal mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Battal
1915hb 📖 Battal Öyüklü
Türkmen yerleşimi
■ Sünni Amâr


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.