Şarköy'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1909hb: Yeniköy
Y1900~tb: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kocaali mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922tb: Elpís [ Yun "umut" ]
1904s: Kocaali
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sofuköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1660eç: SofiyaKöyü
1519t: Sofî
  Şenköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1795h: Rhodion? [ Yun "güllük" ]
  Yayaağaç mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t, 1928k: Yayağaç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama Pomakları iskân edilmistir. Pomakça hâlen canlıdır. Manav
  Şarköy ilçe - Şarköy - Tekirdağ
1660eç: Şarköy
1519t: Şehrköy
Y1032tb, 1795h: Perístasis [ Yun "fırsat" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'ye göre 17. yy'da kasaba halkı `cümle Bulgar` idi. Buna karşılık 20. yy başında nüfus çoklukla Rum görünür. SN
  Bulgur mah - Şarköy - Tekirdağ
1928k: Bulgur
1909hb: Bulgar
  İğdebağları mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922tb: Loúpida
1455t, 1900ht: Araplı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 13. yy yapımı olduğu söylenen kilisesi 20. yy başında mevcuttu. SN
  Çengelli mah - Şarköy - Tekirdağ
1909hb, 1928k: Çengerli
1519t: Cenger/Cengârlû [ Tr "çingeneli" ]
  Palamut mah - Şarköy - Tekirdağ
1900ht: Palamut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yörgüç mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928k: Yörgüç
■ II. Murat devrinde Rumeli Beylerbeyi olan Yörgüç Paşa adından. SN
  Eriklice mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t: Ereğlice
1795h: Hêrakleítsa [ Yun "küçük Heraklia" ]
Y-350 Y150: Hêrákleia [ Yun "Herakles yeri" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Beyoğlu mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922tb: Ambi
1904s: Beyoğlu
■ Köyün 4 km güneyinde Bizans dönemine ait yerleşimin kalıntıları vardır. SN
  Tepeköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1795h: Sterna [ Yun stérna "sarnıç" ]
1519t, 1928k: İsterna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yayaköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1922tb: Filiári [ Yun ]
1909hb: Yayaköy
1519t: Marul
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  AşağıKalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928k: Kalamiç aş.
Y1922tb: Kalamítsi [ Yun kalamídi? "nadaslık" ]
1519t: Kalamiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) Vlah köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
  Mürefte mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1519t: Mürefte
Y1032tb, 1795h: Myriófiton [ Yun "binbağlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çınarlı mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1519t, 1909hb: Platana
Y1136tb: Plátanos [ Yun "çınar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kirazlı mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Lt1204 1909hb: Kerasia [ Yun "kirazlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güzelköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1946k: Melen
Y1922tb: Mêlión [ Yun "elmacık" ]
1519t, 1928k: Milan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Melen şaraplarına adını veren köydür. SN
  Hoşköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1900~: Ganoxôra [ Yun "Ganos kasabası" ]
1455t, 1928k: Xora
Y1356: Xôra [ Yun "kasaba" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum kilisesinin idari taksimatında Ganos (Gaziköy) ile birlikte Ganoxôra metropolitlik bölgesinin merkezi idi. SN
  Gaziköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1795h, 1890hk: Ganos
Y-399 Y535: Ganos/Gannos [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Uçmakdere mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1904s: Uçmakdere [ Tr uçmak "cennet" ]
1900ht: Avdím
Y1300~tb: Eudêmion [ Yun "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ E. Zêsês ve A. Gianakopulos'un Avdimion tarihine ilişkin kapsamlı makaleleri Thrakia dergisinin 5. (1934), 6. (1935), 7. (1936) ve 33. (1960) sayılarında yayımlanmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km