haritada ara :   km  
Şalpazarı'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Fidanbaşı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Çetrik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Düzköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gâvurkıran [ Tr kıran "kenar, yan mahalle" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ `Gavur kırma` eylemi sözkonusu değildir. SN
Pelitçik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 📖 Görenli
1928 📖 Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
Geyikli mah - Şalpazarı - Trabzon
1830 📖 Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Kabasakal mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Tepeağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Güdün mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Gökçeköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Üzümözü mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖 Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖 Kireç | Şarlıpazarı [ Tr "Şarlı (Beşikdüzü) pazarı" ]
1902hk 📖 Şarpazarı [ Tr şar "şehir?" ]
1800~ 📖 Ağasar (idari bölge) [ Tr akhisar ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Aslı Şar Pazarı veya Şarlı Pazarı olup, bu yerde şal yapıldığı için bu adı aldığı rivayeti halk etimolojisidir. ■ Ağasar esasen ilçe merkezi içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. İlçe merkezi eski Kireç köyüdür. SN
Simenli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
Akçiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 ÇarlaklıÇamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Kasımağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1968 📖 Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Dorukkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Çarlaklı mah - Şalpazarı - Trabzon
1830 📖 Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Gölkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Sütpınar mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Kıranmahalle [ Tr kıran "kenar" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Turalıuşağı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Karakaya mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖 Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Sayvançatak mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.