haritada ara :   km  
Şırnak Merkezde 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Güleşli köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Birimiri [ Kr bîrêmîrê "bey kuyusu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kayaboyun köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şerebî [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karageçit köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: İspiviyan [ Kr sipîbiyan "akçasöğütler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akçay mz - Şırnak_m - Şırnak
Kürt-Sünni yerleşimi
Seslice köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Médin Déreşo [ Ar/Kr meyadîn "meydanlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İnceler köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Basret
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıdere x - Şırnak_m - Şırnak
■ Boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
Kırkkuyu köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Deştelalan [ Kr deştê lalan "gelincik tarlası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Alkemer köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Derşev [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Derşev köyünün ismi adıyla anılan aşiretten gelmektedir.Köy adı "Derşev" aşiretinden gelmektedir.Yine aynı köyün ve aşiretin adıyla anılan "Çiyaye Derşev" yani Derşev dağı Gabar dağlarının bir kısmını oluşturur.Ayrıca bu köyün bağcılık alanının adı olan Gabar bütün bir Gabar dağına adını vermiştir. LakedemonianZvingi
Kasrik bld - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1968 📖: Meşeiçi
1916hb 📖: Kasri Geli (mv) [ Kr "boğaz konağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şırnak bölgesini Dicle vadisine bağlayan stratejik boğazda 1983'te jandarma karakolu inşa edilmiş, 1993'te Kasrik adıyla belediye olmuştur. SN
Günedoğmuş köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Karni [ Erm kar'ni "kuzuluk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1993 yılında kısmen, 1994 yılında ise tamamen askerler tarafından yakılarak boşaltılan 600 nüfuslu Qerneh köyü ve Küprüce mezrasından göç eden halk yıllarca Dergûl (Kumçatı) Beldesi'nde yaşamaya zorlandılar. Manav
Koçbeyi köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Koçbeyi
Eski adı: Benimehenda
Kürt-Sünni yerleşimi
Gabar dağ - Şırnak_m - Şırnak
1916hb 📖: Gabar [ Erm "kurşun" ]
■ Gabar aslında Derşev adlı köyün bağ-bostan alanının ismidir.Zamanla bağın üstünde bulunduğu bütün alan olan Derşev dağı için kullanılmış daha sonra da bütün Gabar Dağı için kullanılmaya başlanmıştır.Zamanla Derşev dağı Gabar Dağı'nın bir parçası olarak anılmaya başlandı. LakedemonianZvingi
Kızılsu köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şeyxreş [ Kr şêxreş "karaşeyh" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Atbaşı köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Firisan
Kürt-Sünni yerleşimi
Görmeç köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Biave [ Kr bêavê "susuz" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tekçınar köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Gundükimutrıb [ Kr gundikê mutrib "çingene köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kızılsu neh - Şırnak_m - Şırnak
1865h 📖: Deyrgul Su [ Kr "gül kilise" ]
Koçağılı köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖: Bésüke
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Korucu olmayı kabul etmiyen köy 1994'de TC hava kuvvetlerince bombalandı. Halen metruktur. Manav
Kavuncu köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1865h 📖: Nanîb
Kürt-Sünni yerleşimi
Güneyce köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖: Banibotyan [ Kr banêbotiyan "Botanlı damları?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuşkonar köy - Şırnak_m - Şırnak
1916hb 📖: Gever [ Erm gabar? "kurşun" ]
1916hb 📖: Gever Botwan [ Kr botiyan "oluklar? Botan'lılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gabar dağının zirvesine yakın geniş verimli araziye sahip bir köy idi. 1994'te TC hava kuvvetlerince bombalanan köyde çok sayıda sivil öldürüldü. Bu katliamdan ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TC'yi tazminata mahkum etti. Köy halen metruk olup yasak bölgedir. SN
Çadırlı köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Kendali / Kurdilan [ Kr kendalê "bayır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kumçatı bld - Şırnak_m - Şırnak
1865h 📖: Deyrgul / Dergul [ Kr dêrgul "gül kilise?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asıl Kumçatı/Deyrgul köyünün 1 km kadar doğusunda kurulan yeni yerleşim tahrip edilen Şırnak kenti yerine yeni il merkezi olarak tasarlanmıştır. SN
■ Dergül Botan Mirliği'nin gayrı resmi miri ve en kudretli beyi olan Bedirhan Bey'in konut olarak seçtiği bir yerdir. Amerikalı ve İngiliz misyonerler kendisiyle Dergül'deki şatosunda görüştüklerini söylemişlerdir.Bu şatonun kalıntıları Dergül Çayı'nın ardındaki yükseltilerin hemen üstündedir. Bölgede kilise kalıntısı yoktur. LakedemonianZvingi
Çağlayan x - Şırnak_m - Şırnak
K1597 1928 192: Şax
Y17 📖: Satalka
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ MS 1. yy'da coğrafyacı Strabon'un, Gordyene krallığının üç kalesinden biri olarak andığı Satalka kalesi bu köydedir. 20. yy başında Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi idi. Köy 1993'te TC kuvvetlerince boşaltılarak tahrip edildi. SN
İkizce köy - Şırnak_m - Şırnak
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniaslanbaşar köy - Şırnak_m - Şırnak
1968 📖: Sandallı
1928 📖: İştivişkir
Kürt-Sünni yerleşimi
Başağaç köy - Şırnak_m - Şırnak
2000g : Ecevit Köyü
1928 📖: Mendegiran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1987'de güvenlik güçlerinde boşaltılan köy 1999'dan onra başbakan Bülent Ecevit'in girişimiyle yeniden iskan edildiği için halk arasında 'Ecevit Köyü' olarak anılır. SN
Toptepe köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖: Avkamasya [ Kr avgamasiyan "balıklısu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Cudi dağ - Şırnak_m - Şırnak
A632 📖: El-Cûdî
S200~ 📖: Qardû ܩܪܕܘ‎ [ Sür "Kürt dağı" ]
Y17 📖: Másios
■ Talmud'da ve erken Süryani metinlerinde Qardû/Gordû (`Kürt Dağı`) olarak adlandırılan dağ Nuh'un gemisinin karaya çıktığı yer olarak kabul edilir. Kuran'da Nuh Tufanı ile ilgili olarak anılan el-Cûdî adı Aramice isimden uyarlanmıştır. ■ Strabon ve Ptolemaisos `Nusaybin yakınındaki` dağın adını Másios Dağı olarak bildirirler. Oysa Ermenice kaynaklarda Masis Dağı Ağrı Dağı'dır. SN
Çakırsöğüt x - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Şiliyan [ Kr "bataklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Cevizdüzü köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Ceffana
1916hb 📖: Cevana [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Şırnak il - Şırnak_m - Şırnak
1916hb 📖: Şırnax [ Sür şahr-nâx "Nuh kenti" ]
Y17 📖: Sareisa
As-1100 📖: Şarişa / Şereşa
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Asur kralı I Tiglath-Pileser'in (MÖ 1100) yazıtında Şarişa/Şerişa, Strabon'da (MS 17) Sareisa adıyla anılan yer olmalıdır. Süryani geleneğinde, Tufan'dan sonra Cudi Dağı'na inen Nuh'un yerleştiği kent kabul edilir. ■ Büyükçe bir köy iken 1990'da il merkezi yapıldı. Kent merkezi 1993'te TC kuvvetlerince yakılıp tahrip edildi. 2016'da havadan bombalanan kentte Gazipaşa, Yeşilyurt, İsmetpaşa, Dicle, Cumhuriyet ve Bahçelievler mahalleleri tamamen yıkıldı. SN
Güneyçam köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Navyan
Kürt-Sünni yerleşimi
Yoğurtçular köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Heştan [ Kr "sekizler? seksen?" ]
A1220 📖: Thamânûn [ Ar "sekizler? seksen?" ]
Y579 📖: Thamanôn
E474 📖: Tmnis | Tmenin [ Sür "sekizler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gerek Horenli Movses gerek Bizanslı Agathias'ın aktardığı antik rivayete göre, Şırnak yakınındaki Kürt köyü Nuh'un gemisinden indirilen sekiz (veya seksen) kişinin kaldığı yerdi. SN
Boyunyaka köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: İspindaruk [ Kr spîndaruk "kavacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kemerli köy - Şırnak_m - Şırnak
Kürt-Sünni yerleşimi
Dağkonak köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Nerex
Kürt-Sünni yerleşimi
Anılmış köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Gundiki Remo [ Kr gundikê Remo "Ramazan köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Geçitboyu köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖: Bîryan [ Kr "kuyular" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Üçkiraz köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Nîvava [ Kr "yarımsu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Araköy köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Kerûn
Kürt-Sünni yerleşimi
Balveren bld - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖: Gundik Molla [ Kr gundikê mele "Molla köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dedeören mv - Şırnak_m - Şırnak
K 📖: Xirbê Besta [ Kr "dere ören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dereler köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖: Aviyan [ Kr "sular" ]
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.