haritada ara :   km  
Şırnak Merkezde 44 yerleşim bulundu.
sırala 
Güleşli köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Birimiri [ Kr bîrêmîrê "bey kuyusu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kayaboyun köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şerebî [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karageçit köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 İspiviyan [ Kr sipîbiyan "akçasöğütler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Seslice köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Médin Déreşo [ Ar/Kr meyadîn "meydanlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
İnceler köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Basret
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıdere x - Şırnak_m - Şırnak
■ Boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
Kapanlı köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 İri / Eri / Ayri
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kırkkuyu köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Deştelalan [ Kr deştê lalan "gelincik tarlası" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alkemer köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Deyrşev [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kasrik bld - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1968 📖 Meşeiçi
1916hb 📖 Kasri Geli (mv) [ Kr "boğaz konağı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şırnak bölgesini Dicle vadisine bağlayan stratejik boğazda 1983'te jandarma karakolu inşa edilmiş, 1993'te Kasrik adıyla belediye olmuştur. SN
Günedoğmuş köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Karni [ Erm kar'ni "kuzuluk" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1993 yılında kısmen, 1994 yılında ise tamamen askerler tarafından yakılarak boşaltılan 600 nüfuslu Qerneh köyü ve Küprüce mezrasından göç eden halk yıllarca Dergûl (Kumçatı) Beldesi'nde yaşamaya zorlandılar. Manav
Koçbeyi köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Koçbeyi
Eski adı: Benimehenda
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bağpınar köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1865h 📖 Cinnit / Cinit
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kızılsu köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şeyxreş [ Kr şêxreş "karaşeyh" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Atbaşı köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Firisan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Görmeç köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Biave [ Kr bêavê "susuz" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tekçınar köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Gundükimutrıb [ Kr gundikê mutrib "çingene köyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kızılsu neh - Şırnak_m - Şırnak
1865h 📖 Deyrgul Su [ Kr "gül kilise" ]
Koçağılı köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Bésüke
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Korucu olmayı kabul etmiyen köy 1994'de TC hava kuvvetlerince bombalandı. Halen metruktur. Manav
Kavuncu köy - Şırnak_m (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1865h 📖 Nanîb
Kürt (Sünni) yerleşimi
Güneyce köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖 Banibotyan [ Kr banêbotiyan "Botanlı damları?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kuşkonar köy - Şırnak_m - Şırnak
1916hb 📖 Gever [ Erm gabar? "kurşun" ]
1916hb 📖 Gever Botwan [ Kr botiyan "oluklar? Botan'lılar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gabar dağının zirvesine yakın geniş verimli araziye sahip bir köy idi. 1994'te TC hava kuvvetlerince bombalanan köyde çok sayıda sivil öldürüldü. Bu katliamdan ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TC'yi tazminata mahkum etti. Köy halen metruk olup yasak bölgedir. SN
Çadırlı köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Kendali / Kurdilan [ Kr kendalê "bayır" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kumçatı bld - Şırnak_m - Şırnak
1865h 📖 Deyrgul / Dergul [ Kr dêrgul "gül kilise?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asıl Kumçatı/Deyrgul köyünün 1 km kadar doğusunda kurulan yeni yerleşim tahrip edilen Şırnak kenti yerine yeni il merkezi olarak tasarlanmıştır. SN
■ Dergül Botan Mirliği'nin gayrı resmi miri ve en kudretli beyi olan Bedirhan Bey'in konut olarak seçtiği bir yerdir. Amerikalı ve İngiliz misyonerler kendisiyle Dergül'deki şatosunda görüştüklerini söylemişlerdir.Bu şatonun kalıntıları Dergül Çayı'nın ardındaki yükseltilerin hemen üstündedir. Bölgede kilise kalıntısı yoktur. LakedemonianZvingi
Çağlayan x - Şırnak_m - Şırnak
K1597 1928 Şax
Y17 📖 Satalka
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ MS 1. yy'da coğrafyacı Strabon'un, Gordyene krallığının üç kalesinden biri olarak andığı Satalka kalesi bu köydedir. 20. yy başında Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi idi. Köy 1993'te TC kuvvetlerince boşaltılarak tahrip edildi. SN
İkizce köy - Şırnak_m - Şırnak
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniaslanbaşar köy - Şırnak_m - Şırnak
1968 📖 Sandallı
1928 📖 İştivişkir
Kürt (Sünni) yerleşimi
Başağaç köy - Şırnak_m - Şırnak
2000g : Ecevit Köyü
1928 📖 Mendegiran
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1987'de güvenlik güçlerinde boşaltılan köy 1999'dan onra başbakan Bülent Ecevit'in girişimiyle yeniden iskan edildiği için halk arasında 'Ecevit Köyü' olarak anılır. SN
Toptepe köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖 Avkamasya [ Kr avgamasiyan "balıklısu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çakırsöğüt x - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Şiliyan [ Kr "bataklar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Cevizdüzü köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Ceffana
1916hb 📖 Cevana [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Güneyçam köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Navyan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yoğurtçular köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Heştan [ Kr "sekizler? seksen?" ]
A1220 📖 Thamânûn [ Ar "sekizler? seksen?" ]
Y579 📖 Thamanôn
E474 📖 Tmnis | Tmenin [ Sür "sekizler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gerek Horenli Movses gerek Bizanslı Agathias'ın aktardığı antik rivayete göre, Şırnak yakınındaki Kürt köyü Nuh'un gemisinden indirilen sekiz (veya seksen) kişinin kaldığı yerdi. SN
Boyunyaka köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 İspindaruk [ Kr spîndaruk "kavacık" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kemerli köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Gülündür / Gelendor
Kürt (Sünni) yerleşimi
Dağkonak köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Nerex
Kürt (Sünni) yerleşimi
Anılmış köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Gundiki Remo [ Kr gundikê Remo "Ramazan köyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Geçitboyu köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖 Bîryan [ Kr "kuyular" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Üçkiraz köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Nîvava [ Kr "yarımsu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Araköy köy - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Kerûn
Kürt (Sünni) yerleşimi
Balveren bld - Şırnak_m - Şırnak
1928 📖 Gundik Molla [ Kr gundikê mele "Molla köyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Dedeören mv - Şırnak_m - Şırnak
K 📖 Xirbê Besta [ Kr "dere ören" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Dereler köy - Şırnak_m - Şırnak
1946 📖 Aviyan [ Kr "sular" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.