Şırnak_M' 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güleşli köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Birimiri [ Kr bîrêmîrê "bey kuyusu" ]
  Kayaboyun köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şerebî [ Kr "aş." ]
  Karageçit köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 İspiviyan [ Kr sipîbiyan "akçasöğütler" ]
  Seslice köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Médin Déreşo [ Ar/Kr meyadîn "meydanlar" ]
  İnceler köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Basret
  Kapanlı köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 İri / Eri / Ayri
  Kırkkuyu köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Deştelalan [ Kr deştê lalan "gelincik tarlası" ]
  Alkemer köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Deyrşev [ Kr ]
  Kasrik bld - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1968 📖 Meşeiçi
1916hb 📖 Kasri Geli (mv) [ Kr "boğaz konağı" ]
■ Şırnak bölgesini Dicle vadisine bağlayan stratejik boğazda 1983'te jandarma karakolu inşa edilmiş, 1993'te Kasrik adıyla belediye olmuştur. SN
  Günedoğmuş köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Karni [ Erm kar'ni "kuzuluk" ]
■ 1993 yılında kısmen, 1994 yılında ise tamamen askerler tarafından yakılarak boşaltılan 600 nüfuslu Qerneh köyü ve Küprüce mezrasından göç eden halk yıllarca Dergûl (Kumçatı) Beldesi'nde yaşamaya zorlandılar. Manav
  Koçbeyi köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Koçbeyi
Eski adı: Benimehenda
  Bağpınar köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1865h 📖 Cinnit / Cinit
  Kızılsu köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Şeyxreş [ Kr şêxreş "karaşeyh" ]
  Atbaşı köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Firisan
  Görmeç köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Biave [ Kr bêavê "susuz" ]
  Tekçınar köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Gundükimutrıb [ Kr gundikê mutrib "çingene köyü" ]
  Kızılsu neh - Şırnak_M - Şırnak
1865h 📖 Deyrgul Su [ Kr "gül kilise" ]
  Koçağılı köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 Bésüke
■ Korucu olmayı kabul etmiyen köy 1994'de TC hava kuvvetlerince bombalandı. Halen metruktur. Manav
  Kavuncu köy - Şırnak_M (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1865h 📖 Nanîb
  Kuşkonar köy - Şırnak_M - Şırnak
1916hb 📖 Gever [ Erm gabar? "kurşun" ]
1916hb 📖 Gever Botwan [ Kr botiyan "oluklar? Botan'lılar" ]
■ Gabar dağının zirvesine yakın geniş verimli araziye sahip bir köy idi. 1994'te TC hava kuvvetlerince bombalanan köyde çok sayıda sivil öldürüldü. Bu katliamdan ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TC'yi tazminata mahkum etti. Köy halen metruk olup yasak bölgedir. SN
  Güneyce köy - Şırnak_M - Şırnak
1946 📖 Banibotyan [ Kr banêbotiyan "Botanlı damları?" ]
  Çadırlı köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Kendali / Kurdilan [ Kr kendalê "bayır" ]
  Kumçatı bld - Şırnak_M - Şırnak
1865h 📖 Deyrgul / Dergul [ Kr "gül kilise" ]
■ Asıl Kumçatı/Deyrgul köyünün 1 km kadar doğusunda kurulan yeni yerleşim tahrip edilen Şırnak kenti yerine yeni il merkezi olarak tasarlanmıştır. SN
  Yeniaslanbaşar köy - Şırnak_M - Şırnak
1968 📖 Sandallı
1928 📖 İştivişkir
  Başağaç köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Mendegiran
  Toptepe köy - Şırnak_M - Şırnak
1946 📖 Avkamasya [ Kr avgamasiyan "balıklısu" ]
  Çakırsöğüt x - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Şiliyan [ Kr "bataklar" ]
  Cevizdüzü köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Ceffana
1916hb 📖 Cevana [ Kr ]
  Güneyçam köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Navyan
  Yoğurtçular köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Heştan [ Kr "sekizler? seksen?" ]
A1220 📖 Thamânûn [ Ar "sekizler? seksen?" ]
Y579 📖 Thamanôn
E474 📖 Tmnis | Tmenin [ Sür "sekizler" ]
■ Gerek Horenli Movses gerek Bizanslı Agathias'ın aktardığı antik rivayete göre, Şırnak yakınındaki Kürt köyü Nuh'un gemisinden indirilen sekiz (veya seksen) kişinin kaldığı yerdi. SN
  Boyunyaka köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 İspindaruk [ Kr spîndaruk "kavacık" ]
  Kemerli köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Gülündür / Gelendor
  Dağkonak köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Nerex
  Anılmış köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Gundiki Remo [ Kr gundikê Remo "Ramazan köyü" ]
  Geçitboyu köy - Şırnak_M - Şırnak
1946 📖 Bîryan [ Kr "kuyular" ]
  Üçkiraz köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Nîvava [ Kr "yarımsu" ]
  Araköy köy - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Kerûn
  Balveren bld - Şırnak_M - Şırnak
1928 📖 Gundik Molla [ Kr gundikê mele "Molla köyü" ]
  Dedeören mv - Şırnak_M - Şırnak
K 📖 Xirbê Besta [ Kr "dere ören" ]
  Dereler köy - Şırnak_M - Şırnak
1946 📖 Aviyan [ Kr "sular" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km