İznik'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Müşküle mah - İznik - Bursa
1968 📖 Demirışık
1910h 📖 Müşküre
■ Ünlü Müşküle üzümüne adını veren köydür. SN
■ Manav yerleşimi. Köse Mihal vaktinde dâhi kurulu olduğu iddia edilir. Manav
  Bayındır mah - İznik - Bursa
1960 📖 ( Kokarca)
1907s 📖 Mamuriye [ Tr "imarlı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Bulgaristan göçmenlerince Mahmuriye veya Mamure adıyla kuruldu. 1922'de 1 km uzaklıktaki Kokarca mevkiinde yeniden kuruldu. 1980'de Bayındır adı verildi. SN
  Boyalıca mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Boyalıca
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Manav/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Mustafalı mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Mustafalı
  Göllüce mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Balarum
  İznik göl - İznik - Bursa
1665 📖 İznik Gölü
Y17 📖 Askánios [ AnaD ]
  Mahmudiye mah - İznik - Bursa
1960 📖 Akçalan
1907s 📖 Mahmudiye
■ 1891-1893 Osmanli arşivlerinde Yeni şehir kazasının İznik nahiyesinde Karateke aşireti Mahmudiye karyesinde... Manav
  Yörükler mah - İznik - Bursa
1907s 📖 Yörükler
Yörük yerleşimi
  Aydınlar mah - İznik - Bursa
1928 📖 Atiye
1890hk 📖 Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
  Orhaniye mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Orhaniye | Akköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Çandarlı Halil Paşa vakfına ait Akköy mevkiine Batum muhacirleri yerleştirilerek 1888'de Orhaniye adı verildi. Daha sonra Bulgaristan muhacirleri yerleşti. SN
  Çakırca mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Çakırca
  Sarıağıl mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Sarıağıl | Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1891 yılında Sarıağıl köyüne Bulgaristan muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. SN
  Derbent mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Pamucak | Derbend
1890hk 📖 Pambucak
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyün Ortodoks halkı 19. yy sonundaki mezhep ihtilafında Bulgar kilisesini benimsedi; 1914'te topluca Bulgaristan'a göçtüler. SN
  Süleymaniye mah - İznik - Bursa
1907s 📖 Çanak Süleymaniye
  Mecidiye mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Mecidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Osmaniye mah - İznik - Bursa
1907s 📖 Osmaniye | Mercimek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dırazali mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Hamidiye
  Ömerli mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Ömerli
  İznik ilçe - İznik - Bursa
1333 📖 İznik
Y17 📖 Nikaía [ Yun "Nikê (öz.) yeri" ]
■ `Nikaia ilk defa Philippos'un oğlu Antigonos (Monophthalmos, MÖ 382-301) tarafından kuruldu ve Antigoneia adı verildi. Sonradan Lysimaxos'un karısı ve (İskender'in komutanlarından) Antipatros'un kızı olan Nikaia ismine izafeten buraya Nikaia dendi.` (Str 12.4.7) Tarihçi Paxymeres (1308) Arapların kente -- Yunanca yer adları yapan s+ öntakısı ile -- İznik adını verdiğini belirtir. SN
  Elbeyli mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Elbeyli
  İnikli mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 İnekli
  Sultaniye mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Sultaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tacir mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Tacir
  Nüzhetiye mah - İznik - Bursa
1907s 📖 Nüzhetiye
1890hk 1910h 📖 📖 Çampınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1895 yılında Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri yerleştirildi. SN
  Çamdibi mah - İznik - Bursa
1928 📖 Çamdibi
1910h 📖 Hotoz
  Şerefiye mah - İznik - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Kırkhamam mah - İznik - Bursa
1910h 📖 İskaniye
  Gürmüzlü mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Kırmızlı?
  Hocaköy mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Hocaköy
  Hisardere mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Hisardere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sarısu mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Sarısu
  Kutluca mah - İznik - Bursa
1960 📖 Çamurluboğaz
1928 📖 Mesudiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çiçekli mah - İznik - Bursa
1960 📖 Gülistan
1910h 📖 Köristan / Gûristan [ Tr gâvuristan ]
■ 5.01.1954'te Gülistan adı verildi. SN
  Çamoluk mah - İznik - Bursa
1928 📖 Lütfiye
1890hk 📖 Köristan Yaylası
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1894'te Bulgaristan Osmanpazarı muhacirleri iskan edildi. SN
  Dereköy mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Dereköy
  YeniŞerefiye mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Kızılköy
  Hacıosman mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Hacıosman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1922'de boşalan köye 20lerin sonunda Bulgaristan Burgastaki Skalak ve Ljuljakovo köylerinden getirilen çok sayıda muhâcir, komşu köylerdeki Batumlu Gürcülerin köye girişiyle İznikin Elbeyli ve Orhâniye köylerine 1940'da iltica etmişlerdir. Manav
  Kaynarca mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Kaynarca
  Sansarak mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Sansarak
  Çandarlı mah - İznik - Bursa
1960 📖 (Uzunçayır)
1910h 📖 Çandarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Çandarlı Hayrettin Paşa Vakfı arazisinde 19. yy sonlarında kurulmuş Bulgaristan muhaciri köyüdür. Daha sonra Gürcüler egemen olmuştur. SN
  İhsaniye mah - İznik - Bursa
1960 📖 (Aykıroluk)
1910h 📖 Yürük İhsaniye
Eski adı: Bilfiriz
■ 1691 ve 1862 senelerinde Yörükler için çıkartılan fermanlardan sonraki Yörük iskânları tespit edilmeye muhtaçtır. Manav
  Kırıntı mah - İznik - Bursa
1910h 📖 Kırıntı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+)/Gürcü yerleşimi.
  Karatekin mah - İznik - Bursa
1928 📖 Karadin
1530t 📖 Kara-tigin [ Tr tigin "bey, prens" ]
  Elmalı mah - İznik - Bursa
1890hk 📖 Elmalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Özekdere mah - İznik - Bursa
Eski adı: -
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km