İzmit'de 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akpınar mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Akpınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hatip mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Hatip
  Kuruçeşme mah - İzmit - Kocaeli
■ Kocatepe ve Hatip köyleri ile Doğan ve Fatih mahalleleri mevcuttur. Manav
  Kulfallı mah - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 Kurfallı
1890hk 📖 Kulfallı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Arızlı köyüne tâbii iken 2003'te ayrılmıştır. Manav
  Yenidoğan mah İzmit - İzmit - Kocaeli
Y1900~ 📖 Ayios Panteleimon
1920 📖 Manastır (mah)
■ Hekim aziz Ay. Panteleimon'un türbesini barındıran ünlü Rum Ortodoks manastırı vardı. SN
  Ağaköy mah - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 Ağaköy
  Arızlı mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Arızlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üzüm ve kiraz yetiştiriciliği devam ettirilmektedir. Manav
  Çakırlar mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Çakırlar
  Kabaoğlu mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Kabaoğlu
■ Manav yerleşimi. Alt köy olan Sarıcalar ve Üçtepelerde çoğunluk Karadenizli Helen yerleşimi. Manav
  Üçtepeler mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Sarıcalar
■ Lazlarin kurdugu söylenen köye Ordulular da tasinmistir. Manav
  Şentepe mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Şapşallar
  Piroğlu mah Bulduk - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Piroğlu
  Süverler mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Severler / Seferler?
■ 1844 yılındaki adı Süvariler (?) Manav
  Ulupınar mah Bulduk - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Ulupınar
  Sekbanlı mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Sekbanlı
  Çağırgan mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çağırkan
1915h 📖 Kuyulu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Asıl adı Kuyulu olan köye yakındaki Çağırgan tepesinin adı verilmiştir. SN
  Çulcular mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Çulcular
  Gündoğdu mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Mihaliç [ Yun Mixalitsa "Küçük Mikail" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1300 nüfuslu köy tahminen 17. asırda kurulmuş. Helence ibâreli çeşme kitabesinde 1674 târihi tespit edilmiştir. Doğusunda ve batısında kalan vâdilerde paşasuyu su kemeri ile küçük bir kilisenin de olduğu Ayazma bulunur. 1921'de Rumlar kaçınca 5-6 Pomak muhâcir bâzı evlere yerleşmiş. 1924'te İskeçe'nin kuzeyindeki Yeni Köy (Neochori), Hüseyin (Ioniko), Hocalar (Stavrochori), Demirtaş (Sidiropetra), Mahmudlu (Dafnonas) köylerinden mübâdiller yerleştirilince evler Pomakların elinden alınmış. Manav
  Bulduk mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Hocalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Üçgaziler mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Üçgaziler
  Vezirçiftliği mah - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 Vezir Çiftliği
  Deretepe mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Deretepe
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sepetçi mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Sepetciler [ Tr "çingeneler" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Fethiye mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
Ab 📖 Aturabana
1915h 📖 Fethiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Ağaçlı nâhiyesi, Kandıra. 1885'de Bulgaristandan geldiklerinde İzmitteki Mihaliç (Gündoğdu) köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık şehirden uzak yer tercih etmişlerdir. Manav
  Kaynarca mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Kaynarca
■ Manav yerleşimi. Mahalleleri: Çulcular, Beşkeş (Şentepe) Manav
  Hakaniye mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Hakaniye
1915h 📖 Xorozum aş.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Bulgaristan'ın Razgrad ilinden gelen muhacirler tarafından kuruldu. SN
■ Bu göçmenlerin bir yarısı daha kuzeyde Dalca köyünü kurmuştur. İskân edildikleri Alipaşa (Alikâhya) çiftliğinde geçim şartları oluşmadığından kendilerini buraya iskân ettirip buna binâen de hakkâniyet diye bir isim bulunmuştur. Manav köyü olan Kaynarca'nın hemen yakınında olmasından ''Muhâcir Kaynarca'' olarak da bilinir. Manav
  Kulmahmut mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Xorozum yk.
1890hk 📖 Xarizm yk.
■ Kulmahmut köyü Aşağı ve Yukarı Horzum olarak ikiye ayrılır. Manav
  Topallar mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Topallar
  Sadıklar mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Sadıklar
  Hacıoğlu mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Hacıoğlu
  Çayır mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Çayırköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Şahinler mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Şahinler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1951'de çevresindeki Bulduk, Bağırgan, Kul Mahmut, Sarı Şeyh köyleriyle birlikte Kandıra'nın Akçaova bucağından ayrılmış ve merkez ilçe İzmit'e bağlanmıştır. Mahalleleri: Çiftlik, Veyisler, Tongurlu ve Gırgırlar. Manav
  Böğürgen mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Börgen
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy isminin bir pehlivandan geldiği rivâyet edilir 2 adet türbe bulunur. 20. asrın başında Çerkes pehlivanlar ile Manav pehlivanlar buradaki meralarda bahisli güreş müsâbakaları yaparlardı. Manav pehlivanlardan Çakıcı İzzet bölgede rakipsizdi. Alt köyler: Seferler ve Şahbazlar Manav
  Alikâhya mah - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 Alipaşa
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Kuzeyinde Körüktepe, doğusunda Uzunçiftlik ile Yirim Deresi bulunur. Rumeli muhâcirleri iskân edilmiş, yakında akan dere âilelerde panik yaratmış, zirâat imkânları da sıkışık olduğundan fırsatını bulan sağa sola kaçışmış. Kimi Kandıra istikâmetinde Manav köylülerin dağlarında yer açma yoluyla Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca), Mesudiye (Dalca) vb. köyler kurmuş, kimi de Armaş (Akmeşe) istikâmetinde Xaskal (Mecîdiye) Ermeni köyünün tarla ve değirmenlerinde çadır kurmuş. Ermenilerin muhâcirleri işe aldığını duyan Adapazar şeker fabrikası bahçesinde kalan muhâcirler de Xaskalın dışındaki tepeye gelmişler ve orada Kadriye (Gülbahçe) kurulmuş. Beldede Boşnaklar isimli küçük 3-5 evi geçmeyen iki mıntıka-mahalle bulunur. Manav
  Yassıbağ mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Yassıbağ
■ Eskiden beri divan merkezi idi. Alt köyleri: Karga, Mandıra, Murat, Tekke. Murat köyüne bir târihte küçük bir Kürt grubunun çobanlık yaptığı, çadırda kalırken zamanla buraya yerleştiği torunları tarafından 1990larda Bekirdere mahallesinde aktarılmıştır. Mandıra da küçük bir Manav mevkii idi. Balkan harbinden gelen Razgradlı Çingene muhâcirler buraya sığındı. Komşu Çubuklu Bâla köylü Gürcülerden 1950 itibâriyle buraya eklenen âileler olmuştur. Manav
  Gökçeören mah - İzmit - Kocaeli
1946 📖 Gökçeviran
1915h 📖 Çobanköy
■ Alt köyleri: Üçgaziler, Topallar, Sadıklar, Çeribaşılar ve Çobanoğlu. Üçgazilerde türbe bulunur. Manav
  Çiftlik mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çeribaşılar mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Çeribaşılar
  Şahbaz mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Şahbaz
■ Muhtemelen Kürd asıllı Şıhbızın Yörükleri ile alâkalı. Manav
  Veyisler mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Veyisler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Seferler mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Safer
  Tekke mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Tekke
  Nebihoca mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Benlihoca | Nebihoca
■ Mahalleleri: Gökçeler, Kalemcioğlu. Bir rivâyete göre Nebi Hoca, Osmanlı geldiğinde Rum idi. Türbesi buradadır. Manav
  Gırgırlar mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Gırgırlar
  Tongurlu mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Tongurlu
  ÇubukluBala mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Çubuklu Bala [ Tr "yukarı Çubuklu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy Halkının tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Köy Halkı 1885 Yılında gemi ile Batum-Maradit''ten İzmit'e geldi. Köy Halkı Gürcücenin (Kartuli) Acharuli Lehçesini konuşur. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Khalvashi-Halvaşi-(Nonioğlu) Cüneyt Malçok
■ Çubuklu balâ [ "Yukarı Çubuklu" ] Osmanlı-Rus savaşından sonra Çubuklu Ahlat Tarla mevkiine yerleşen halk tarafından kurulmuştur. Manav
  Kalemcioğlu mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Kalemci
  Toygarlar mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Toygar
  Solaklar mah İzmit - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 Solaklar [ Tr "aş." ]
■ Adapazarı dolaylarından göçenler olmuş. Köyün büyük aileleri: Karaaliler, Karagözler, Karaibrahimler, Bekirağalar, Hüseyinbeyler, Kürtler, Ali Paşalar, Gemiciler. Manav
  Durhasan mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Durhasan
■ Manav yerleşimi. En az 3 asırlık olduğu iddia edilmektedir. Köy camiiinin bahçe duvarında Bizanstan kalma yazılı taş devşirme malzeme olarak kullanılmıştır, alt köy olan Solaklarda da bu uygulama görülmektedir. Alt köy olmasına rağmen Solaklar 110, Durhasan ise sâdece 60 hâneden teşkildir. Bekirağalar, Kürtler, Alipaşalar ve Gemiciler sülâleleri oturur. Sene sonları kazlardan yağ hazırlanır. Manav
  Çubukluosmaniye mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Çubuklu Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1885'te Batum'a Bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden Yalova'ya bağlı Safran Köye gelmişlerdir. Safran Köyden her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gelmiştir. Yalova Safran Köyü ile Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885'te Köyde kalanların torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köyün tamamı Laz'dır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilmekte ve konuşmaktadır. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Cüneyt Malçok
  Recep mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Recepoğlu
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 93 harbinden sonra, takriben 1910-1914 arası kurulan köyde Çingene muhâcirlerle kalmak istemeyen diğer muhâcirlerin başka yerlere taşındıkları anlatılır. SN
■ Aşağı mahallede Bulgaristanın Gorsko Ablanovo köyünden gelen muhâcirler sâkindir. Yukarı mahallede Çingene ve Arnavut ile 1950'lerde arazi satın alıp yerleşmiş bir kaç hâne de Yörük bulunur. Manav
  Sarışeyh mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Sarışık
■ Alt köyler: Alacalar, Davul Manav
  Hasanoğlu mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Hasanoğlu
  Eseler mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Hacımahmud Çiftliği
■ Takriben 350 senelik bir geçmişi olduğu tahmin edilir, Osmanli döneminden kalma mezar taşları muhâfaza edilmiş olup Hacı Mahmut ve Eseler sülâlerinden teşkildir. İzmitin doğu kısmındaki köylü pazarlarında perâkende ve kısmen toplu sebze ticâretinde Durhasan ve Solaklar ile güçlü bir payı ellerinde tutarlar. Manav
  Emirhan mah - İzmit - Kocaeli
Eski adı: Demirhan
■ 16. yy'da kurulmuş olan köyün mahalleleri: Hasanoğlu, Recepköy, Sofular. Paşalı isminde bir türbesi bulunur. SN
  Kuloğlu mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Kuloğlu
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Sarıhocalar mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sarıkocalar
1890hk 📖 Sarıcalar
  Orhaniye mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Orhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı Rus savaşından sonra Bulgaristan’dan gelen göçmenler kurdu. Alt köyleri: Kuloğlu, Kışla. Kırma böreği, dızmanası, çöreği, pidesi lezzetlidir. Manav
  Kısalar mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 Kısalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sofuoğlu mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Sofuoğlu
  Biberoğlu mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Büberoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Bayraktar mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 Eminbayraktar
Alevi yerleşimi
■ 18. asırda Tokat Dinar köyünden; Tokat Niksar’dan, Eskişehir’den, Sivas’tan, Çorum ve Amasya’dan gelenlerden teşkildir. Hıdrelleze çok ehemmiyet verilir köye hâkim bir tepede mezarlığın ve Elif Ana türbesinin yanyana olduğu çayırda tertiplenir. Tavşan eti yenmez çünkü Alinin kedisi yerine koyarlar. Manav
  Dağköy mah - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 Dağköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 20. yy başında 300 üzeri Ermeni nüfus ve iki kilise vardı. SN
■ 1939'da yapılan nüfus değişimi antlaşmasıyla Romanya’ya bağlı Silistrenin Ahmatlar (Bugün Bulgaristan Stefan Karaca) köyünden getirilen muhâcirler aşağı ve yukarı olmak üzere köye iskân edilmiştir. 1942'de Dağköy ismiyle muhtarlık kurulmuştur. 1940'larda Recep köyünden gelen çocuk çobanlardan Dağköydeki muhâcir çocukların kendi aralarında başka bir dil konuştuğunu hatırlayan vardır. Manav
  Kozluca mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Kozluca
■ Kozlu da denir. 1995'de Emirhan köyünden ayrıldı. Manav
  Arpalıkihsaniye mah - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 İhsaniye | Arpalık
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Asıl ismi Arpalık hâlen yaygındır. Manav
  Balören mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Belenören
Alevi yerleşimi
■ 16. yüzyılda Amasya Karapınar’dan göç eden Karabıyıkoğullarından Mustafa ve Tokat’lı Seyid Ahmet tarafından kuruldu; Seyit Ahmet türbesi var. Daha sonra köy Adana, Muş, Bingöl, Dersim ve Eskişehir'den göçler eklenmiştir. Söylemez ve Mehdili Ocaklarına bağlıdırlar. Manav
  Gedikli mah - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Gedikli
■ Alt köyleri: Elmacı, Mancarcı, Boduroğlu ve Kabakçı. Manav
  Kadriye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kadriye | Gülbahçe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Asil ismi Gülbahçe hâlen yaygindir. 1893'de Adapazarda iskân edilemiyen aileler buraya yönlendirildi. Kitlik zamani komsu Ermeni köyü Haskal (Mecidiye) kol kanat gerdi. Manav
  Zeytinburnu mah - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Şeytandere
■ Mahalleleri: Civcivoğlu, Donbaycı, Mollaoğlu. Manav
  Sultaniye mah - İzmit - Kocaeli
hl 📖 Gelenkondu
1928 📖 Sultaniye Akmeşe
1890hk 📖 Kervansaray
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
  Mecidiye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Yukarı Mecidiye + Domuzkışla | Gayrimüslim Mecid
E1902 📖 Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Eski Mecidiye ve Yukarı Mecidiye (Muhacir Mecidiye) adlı iki mahalle idi. 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş olan eski köyden bugün eser kalmamıştır. Nusaybinli Aziz Yakub'a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı.Yukarı mahalle Alevi yerleşimidir. SN
  Karaabdülbaki mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Karabat
1928 📖 Karaabdülbaki
■ 20. yy başında Manav/Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Eski ismi Karabat isimli sülaleden. Manav yerlesimi iken Rumeli muhâcirleri eklenmistir. Manav
  Sapakpınar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sapakpınar
1909hb 📖 Pazarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Güvercinlik mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Güvercinlik
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
  Kurtdere mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Tevfikiye Rumeli muhâcirlerinden teşkil olup harman sonunda saya şenliği tertiplenir. Ayı, deve, keçi, hayalet kılığına giren gençler ''Sayacı geldi duydunuz mu, Selam verdi aldınız mı, sayacının sayası, Hz. Ali'nin sayası" diyerek bir sopaya bağladıkları 40 âdet çanı da büyük bir gürültüyle çalan gençler, hâne sahiplerinden çobanın hakkını isterler. Manav
  Bağlıca mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Roçkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir süreliğine Çerkes yerleşimi. Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
  Uzanlar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Uzunlar
  Ambarcı mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar Manav
  Akmeşe mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Akmeşe
1921h 📖 Ermeşe
1909hb 📖 Armaşa
1890hk 📖 Armaş [ Tr Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy'da kurulmuş ve Batı Anadolu'daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921'de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. İlk gelen Ermeniler bir süre Piramatlarda kaldı. Spit tepesinde Rumlar oturmaktaydı. Muhtemelen oraya Armaş kuruldu. Manav
  Ortaburun mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ortaburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Bulgaristan'in Razgrad ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
  Toramanlar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Toramanlar
  Budaklar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Budaklar
  Süleymaniye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Süleymaniye
  Kalaycılar mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Kalaycılar [ Tr "çingeneler" ]
  Hasancıklar mah - İzmit - Kocaeli
1928 📖 Hasancıklar
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Çavuşoğlu mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Çavuşoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Düğmeciler mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Dökmeciler / Düğmeciler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yenice mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km