haritada ara :   km  
İzmit'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
Kuruçeşme mahalle - İzmit - Kocaeli
■ Kocatepe ve Hatip köyleri ile Doğan ve Fatih mahalleleri mevcuttur. Manav
■ Koord: 40° 46' 11'' D, 29° 52' 2'' K
Akpınar mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Akpınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 47' 40'' D, 29° 52' 59'' K
Hatip mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Hatip
■ Koord: 40° 46' 31'' D, 29° 52' 48'' K
Kulfallı mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 1915h 📖 📖 : Kulfallı/Kurfallı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Arızlı köyüne tâbii iken 2003'te ayrılmıştır. Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan Kubaitenoi isminde bir çiftlik veya köy vardı (Ref. Andreas Külzer - Tabula İmperii Byzantini 12-13) Manav
■ Koord: 40° 47' 39'' D, 29° 53' 38'' K
Ağaköy mahalle - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 : Ağaköy
■ Koord: 40° 46' 48'' D, 29° 53' 51'' K
Serdar mahalle - İzmit - Kocaeli
■ Roman (Çingene) yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 46' 8'' D, 29° 53' 56'' K
Yenidoğan mahalle (İzmit bağ) - İzmit - Kocaeli
Y1900~ 📖 : Ayios Panteleimon
d1920 : Manastır (mah)
■ Hekim aziz Ay. Panteleimon’un türbesini barındıran ünlü Rum Ortodoks manastırı vardı. SN
■ Koord: 40° 45' 45'' D, 29° 54' 13'' K
Arızlı mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Arızlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üzüm ve kiraz yetiştiriciliği devam ettirilmektedir. Manav
■ Koord: 40° 48' 9'' D, 29° 54' 29'' K
Çakırlar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Çakırlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 56' 52'' D, 29° 55' 42'' K
Kabaoğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Kabaoğlu
■ Manav yerleşimi. Alt köy olan Sarıcalar ve Üçtepelerde çoğunluk Karadenizli Helen yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 48' 55'' D, 29° 55' 44'' K
Üçtepeler mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Lazlık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ordu ve Trabzonlular burada yer alıp ev kurmuşlardı 1970'lerde. Lahitler su yalağı ve de küvet olarak kullanılmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 47' 52'' D, 29° 55' 33'' K
Sarıcalar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Sarıcalar
■ Koord: 40° 47' 45'' D, 29° 56' 11'' K
Şentepe mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Şapşallar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Dik bayırda bulunan bu köyde 25-30 hâne bulunur. Horozum, Kuyulu ve Karamanlı köylerine de yakındır. Manav
■ Koord: 40° 53' 25'' D, 29° 56' 30'' K
Piroğlu mahalle (Bulduk bağ) - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 56' 51'' D, 29° 56' 39'' K
Süverler mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Seferler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Süveller diye söylenir. Manav
■ Koord: 40° 54' 18'' D, 29° 56' 49'' K
Ulupınar mahalle (Bulduk bağ) - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Ulupınar
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 29° 57' 4'' K
Sekbanlı mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Seymenli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Seymenli diye tanınır. Manav
■ Koord: 40° 48' 49'' D, 29° 57' 5'' K
Çağırgan mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Çağırkan
1915h 📖 : Kuyulu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Asıl adı Kuyulu olan köye yakındaki Çağırgan tepesinin adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 56' 3'' D, 29° 57' 6'' K
Çulcular mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Çulcular
■ Koord: 40° 53' 16'' D, 29° 57' 15'' K
Gündoğdu mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Mihaliç [ Yunanca Mixalitsa "Küçük Mikail" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1912'de 1300 nüfuslu köy tahminen 17. asırda kurulmuş. Helence ibâreli çeşme kitabesinde 1674 târihi tespit edilmiştir. Doğusunda ve batısında kalan vâdilerde paşasuyu su kemeri ile küçük bir kilisenin de olduğu Ayazma bulunur. 1921'de Rumlar kaçınca 5-6 Pomak muhâcir bâzı evlere yerleşmiş. 1924'te Drama ile İskeçe arasındaki Kimler, Arpacık, Bayramlı, Kızbük, Yeni Köy (Neochori), Hüseyin (İoniko), Hocalar (Stavrochori), Demirtaş (Sidiropetra), Mahmudlu (Dafnonas) köylerinden 150 hâne mübâdiller yerleştirilince sağlam evleri kullanan Pomakların elinden alınmış. Üzüm bağlarını kesip tütün ekmişler. Tatar İhsaniye köyüne tütün kırmaya giderken, devlet de ev yapmaları için kendilerine mali destek vermiştir. Manav
■ Koord: 40° 47' 32'' D, 29° 57' 19'' K
Bulduk mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Hocalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1951 tarihli kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 56' 44'' D, 29° 57' 25'' K
Üçgaziler mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Üçgaziler
■ Koord: 40° 50' 50'' D, 29° 57' 37'' K
Vezirçiftliği mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Vezir Çf.
■ Koord: 40° 45' 6'' D, 29° 57' 52'' K
Sepetçi mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Sepetçibaşı
1890hk 📖 : Sepetciler [ Türkçe "çingeneler" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 49' 16'' D, 29° 58' 28'' K
Tepeköy mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Tepeköy
1890hk 📖 : Deretepe
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 47' 43'' D, 29° 58' 32'' K
Kulmahmut mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Xorozum yk.
1890hk 📖 : Xarizm yk.
■ 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Kulmahmut köyü Aşağı ve Yukarı Horzum olarak ikiye ayrılır. Kürtlerin Beydilli/Badıllı boyuna bağlı oldukları rivâyet edilen Yörük grubundan geldikleri muhtemelse de bugün manavlaşmışlardır. İlk geldikleri târihe ve ne kadar kalabalık geldikleri bakan biri olsa keşke. Bucak ekleyin lütfen. Manav
■ Koord: 40° 54' 38'' D, 29° 58' 35'' K
Fethiye mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Fethiye
Ab 📖 : Aturabana
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 1871'de bucaklara nâhiye denmeye başlanmıştı. 1885'de Bulgaristan'dan geldiklerinde İzmit'teki Mihaliç (Gündoğdu) Rum köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık bilhassa şehirden uzak yerleşim tercih edip buraya yerleşmişlerdir. Fethiyeden olduğu Veyisler köyüne giden imam takriben 1924'te dul bir Manavla evlenip orada kalmıştır. Kızı da Veyisler sülâlesine gelin gitmiştir. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 29° 58' 36'' K
Kaynarca mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Kaynarca
■ Manav yerleşimi. Mahalleleri: Çulcular, Beşkeş (Şentepe) Manav
■ Koord: 40° 53' 10'' D, 29° 58' 46'' K
Hakaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Hakaniye
1915h 📖 : Orhaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Bulgaristan’ın Razgrad ilinden gelen muhacirler tarafından kuruldu. SN
■ Bu göçmenlerin bir yarısı daha kuzeyde Dalca köyünü kurmuştur. İskân edildikleri Alipaşa (Alikâhya) çiftliğinde geçim şartları oluşmadığından kendilerini buraya iskân ettirip buna binâen de hakkâniyet diye bir isim bulunmuştur. Manav köyü olan Kaynarca'nın hemen yakınında olmasından ''Muhâcir Kaynarca'' olarak da bilinir. Manav
■ Koord: 40° 53' 47'' D, 29° 58' 45'' K
Aşağıhorzum mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Aş. Horusm
■ Koord: 40° 54' 13'' D, 29° 58' 51'' K
Topallar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Topallar
■ Koord: 40° 51' 21'' D, 29° 59' 27'' K
Sadıklar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Sadıklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 2'' D, 29° 59' 31'' K
Hacıoğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Hacıoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 49' 21'' D, 29° 59' 37'' K
Çayır mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Çayırköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 1'' D, 29° 59' 43'' K
Şahinler mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Şahinler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Mahalleleri: Çiftlik, Veyisler, Tongurlu ve Gırgırlar. Şahinler divan merkezi, yâni muhtarlığı takriben 1960'larda Çiftlik köyünde bulunurdu, her biri 28-30 hâne olan bu köylerde Çiftlik en büyük köydü. Ağaçlı kazası (1831): Sepetçi, Bulduk, Tatar İlyas, Eğercili, Küre, Kaynarca, Kapı Sepici, Üğümce, Gonca Yadın ve Çakırkan divanları; Şiranlar, Ulubekar, Hocalar, Çakırlar, Terziler, Ak Çakıl, Hacı Şeyh, Şerif Sungur, Şâhinler, Kul Mahmut ve Sarı Şeyh köyleri yer almaktaydı. Manav
■ Koord: 40° 55' 31'' D, 29° 59' 46'' K
Böğürgen mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Börgen
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy isminin bir pehlivandan geldiği rivâyet edilir 2 adet türbe bulunur. 20. asrın başında Çerkes pehlivanlar ile Manav pehlivanlar buradaki meralarda bahisli güreş müsâbakaları yaparlardı. Manav pehlivanlardan Sarışıklı Çakıcı İzzet bölgede rakipsizdi. Alt köyler: Seferler ve Şahbazlar Manav
■ Koord: 40° 53' 39'' D, 29° 59' 47'' K
Alikâhya mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Alikahya Çf.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kuzeyinde Körüktepe, doğusunda Uzunçiftlik ile Yirim Deresi bulunur. Rumeli muhâcirleri iskân edilmiş, yakında akan dere âilelerde panik yaratmış, zirâat imkânları da sıkışık olduğundan fırsatını bulan sağa sola kaçışmış. Kimi Kandıra istikâmetinde Manav köylülerin dağlarında yer açma yoluyla Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca), Mesudiye (Dalca) vb. köyler kurmuş, kimi de Armaş (Akmeşe) istikâmetinde Xaskal (Mecîdiye) Ermeni köyünün tarla ve değirmenlerinde çadır kurmuş. Ermenilerin muhâcirleri işe aldığını duyan Adapazar şeker fabrikası bahçesinde kalan muhâcirler de Xaskalın dışındaki tepeye gelmişler ve orada Kadriye (Gülbahçe) kurulmuş. Beldede Boşnaklar isimli küçük 3-5 evi geçmeyen iki mıntıka-mahalle bulunur. ''Kocaeli ili merkez ilçeye bağlı Alikâhya köyünde aynı isimle belediye kurulması, 30.12.1986'' Kuzeydeki Dumlupınar caddesi ile batıdaki Elma Tepe caddesinde oturan Boşnaklar inek otlatırlardı. Toplu konutlarla birlikte görünmez oldular. Manav
■ Koord: 40° 46' 29'' D, 30° 0' 10'' K
Yassıbağ mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Karga
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Eskiden beri divan merkezi idi. Alt köyleri: Karga, Mandıra (Toygaroğlu), Murat (Muratoğlu), Tekke. Murat köyüne bir târihte küçük bir Kürt grubunun çobanlık yaptığı, çadırda kalırken zamanla buraya yerleştiği torunları tarafından 1990larda Bekirdere mahallesinde aktarılmıştır. Mandıra da küçük bir Manav mevkii idi. Balkan harbinden gelen Razgradlı Çingene muhâcirler buraya sığındı. Komşu Çubuklu Bâla köylü Gürcülerden 1950 itibâriyle buraya eklenen âileler olmuştur. Haritanın gösterdiği yer Karga köyüdür. ''İzmid kazası Yatsıbağ (Yassıbağ) divânı temettuat defteri H. 29.12.1261'' Manav
■ Koord: 40° 49' 50'' D, 30° 0' 29'' K
Gökçeören mahalle - İzmit - Kocaeli
1946 📖 : Gökçeviran
1915h 📖 : Çobanköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Alt köyleri: Üçgaziler, Topallar, Sadıklar, Çeribaşılar ve Çobanoğlu. Üçgazilerde türbe bulunur, hepsi Manavdır. Manav
■ Koord: 40° 52' 21'' D, 30° 0' 33'' K
Çiftlik mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 55'' D, 30° 0' 34'' K
Çeribaşılar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Çeribaşı
■ Koord: 40° 51' 18'' D, 30° 0' 36'' K
Şahbaz mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Şahbaz
■ Muhtemelen Kürd asıllı Şıhbızın Yörükleri ile alâkalı. Manav
■ Koord: 40° 54' 21'' D, 30° 0' 42'' K
Murat mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Murad
■ Koord: 40° 49' 27'' D, 30° 0' 43'' K
Veyisler mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Veyisler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan bir çiftlik veya köy kalıntısı vardı. Manav
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 0' 51'' K
Seferler mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Safer
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 57'' D, 30° 1' 0'' K
Tekke mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Tekke
■ Koord: 40° 50' 10'' D, 30° 1' 5'' K
Nebihoca mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Benlihoca | Nebihoca
■ Mahalleleri: Gökçeler, Kalemcioğlu. Bir rivâyete göre Nebi Hoca, Osmanlı geldiğinde Rum idi. Türbesi bulunur. Bir tecrübeye göre, köyde bulunan türbedar çocuk dileyen bir yeni evli kadına yumurtayı kabrin yanına bırakıp uyuması için yorgan vermiş, en sonunda yumurtada kan görülürse kurban kesileceği, yazı görülürse muska yazılması gerektiğine inanılırdı. 20. yy başında Manav yerleşimi. Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan bir çiftlik veya köy vardı (Ref. Andreas Külzer - Tabula İmperii Byzantini 12-13) Manav
■ Koord: 40° 52' 54'' D, 30° 1' 9'' K
Gırgırlar mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Gırgırlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1940'larda bu köyün kadınları boyalı yumurtaları komşu köy çocuklarına dağıtırdı. Manav
■ Koord: 40° 56' 35'' D, 30° 1' 17'' K
Tongurlu mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Tongurlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 10'' D, 30° 1' 18'' K
Gökçeler mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Gökçeler
■ Koord: 40° 53' 47'' D, 30° 1' 33'' K
ÇubukluBala mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Çubuklu Bala [ Türkçe "yukarı Çubuklu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy Halkının tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Köy Halkı 1885 Yılında gemi ile Batum-Maradit''ten İzmit'e geldi. Köy Halkı Gürcücenin (Kartuli) Acharuli Lehçesini konuşur. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Khalvashi-Halvaşi-(Nonioğlu) Cüneyt Malçok
■ Çubuklu balâ [ "Yukarı Çubuklu" ] Osmanlı-Rus savaşından sonra Çubuklu Ahlat Tarla mevkiine yerleşen halk tarafından kurulmuştur. Manav
■ Koord: 40° 51' 50'' D, 30° 1' 41'' K
Kalemcioğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Kalemci
■ Koord: 40° 52' 55'' D, 30° 1' 43'' K
Sarışeyh mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Sarışık
■ Manav yerleşimi. Baş pehlivanlardan Çakıcı İzzet buralıdır. Aydın DemirHalkı 1920'lerde civâr köylere iç güveyi giderek azalmıştır. Alt köyler: Alacalar, Davul. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 30° 2' 9'' K
Toygarlar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Mandıra
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Yassıbağ'a bağlı Mandıra mevkiinde bulunan tek tük Manav hânelerinin yanına Razgradlı Çingene muhâcirler iskân edilmiş, Toygaroğlu ismiyle tescil edilmiş olmalıdır çünkü Osmanlı nüfus kütüklerinde köy ismi bir diğer komşu muhâcir köyü Receoğlu (Recep) gibi -oğlu ekiyle tescillenmiştir. Buna karşın Mandıra isminden başka bir isimle tanınıp bilinmez. İzmit'e varan muhâcirlere iskân için ekseriyetle Kullar, Alipaşa (Alikâhya) gösteriliyordu. ... İzmid'in Mandıra Karyesi ahalisinden Toygaroğlu Mehmed Ağa'nın, serbest bırakılması talebi. H-26-05-1288 Manav
■ Koord: 40° 50' 21'' D, 30° 2' 18'' K
Solaklar mahalle (İzmit bağ) - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Solaklar [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan Kalasyrta isminde bir çiftlik veya köy vardı. Manav
■ Koord: 40° 47' 44'' D, 30° 2' 21'' K
Durhasan mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Durasan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy camiiinin bahçe duvarında Bizanstan kalma yazılı taş devşirme malzeme olarak kullanılmıştır, alt köy olan Solaklarda da bu uygulama görülmektedir. Alt köy olmasına rağmen Solaklar 110, Durhasan ise sâdece 60 hâneden teşkildir. Bekirağalar, Kürtler, Alipaşalar ve Gemiciler sülâleleri oturur. Sene sonları kazlardan yağ hazırlanır. Evrak: İzmid sancağında Cevher Ağa'dan mahlul olup muhacirin iskan edilecek olan Mustafapaşa Çiftliği'ne bu husustan sarf-ı nazarla mezkur çiftlik arazisinin Solaklar ve Durhasan karyeleriyle Hacımahmud Çiftliği ahalisine tefvizi. (Maliye, Defter-i Hakani, Dahiliye; 284237) H-25-01-1329 Manav
■ Koord: 40° 48' 7'' D, 30° 2' 22'' K
Çubukluosmaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Çubuklu Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1885'te Batum'a Bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden Yalova'ya bağlı Safran Köye gelmişlerdir. Safran Köyden her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gelmiştir. Yalova Safran Köyü ile Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885'te Köyde kalanların torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köyün tamamı Laz'dır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilmekte ve konuşmaktadır. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Cüneyt Malçok
■ Karahisar-ı Şarki'nin Sabancaova nam mahallinde iskan edilmiş olduğu halde arazilerinin ziraate elverişsizliği sebebiyle İzmid'in Kaymas kazası yakınında, Çubuklu Divanı'nda yerleşen muhacirinin, zahire ve sair ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili İsmail Ağa'nın arzuhali. (İstida 3) H-12-11-1289 Manav kızlarından Lazlara kaçanlar oluyor. Manav
■ Koord: 40° 51' 54'' D, 30° 2' 55'' K
Davulcu mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Davulcu
■ Koord: 40° 53' 32'' D, 30° 3' 0'' K
Recep mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Recepoğlu
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbinden sonra, takriben 1910-1914 arası kurulan köyde Çingene muhâcirlerle kalmak istemeyen diğer muhâcirlerin başka yerlere taşındıkları anlatılır. SN
■ Aşağı mahallede Bulgaristanın Gorsko Ablanovo köyünden gelen muhâcirler sâkindir. Yukarı mahallede Çingene ve Arnavut bulunur. 1930'larda aşağı mahalleye yerleşen yörükler bir zaman sonra Emirhan yoluna yakın bir yere taşındılar, onlardan bir kaç hâne kaldı. Muhâcirlere arazi gösteren kadının lakâbı deli kadı imiş. Dersaadet'in tahrir-i cedidinde İzmid sancağı Receboğlu karyesinde bulundukları için oraca kaydedilerek tezkire-i osmaniye verilen Feriköy'de sakin Silistre muhacirlerinden Salim ve ailesinin atik kaydı vechile tahrir-i cedide geçirilerek tezkire-i osmaniye verilebilmesi için künyelerinin İzmid Mutasarrıflığı'ndan istenmesi. H-24-05-1326. Aşağı yukarı 1920 senesinde Recep köyden olduğu tahmin edilen Çingene Halis, çevre köylerde tacizde bulunur, Kozluca köyünde kadınlara yaptıkları bugüne dek unutulmamıştır. Manav
■ Koord: 40° 49' 33'' D, 30° 3' 6'' K
Hasanoğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Hasanoğlu
■ Koord: 40° 48' 38'' D, 30° 3' 33'' K
Eseler mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Hacımahmud Çf.
1915h 📖 : İseler
■ Takriben 350 senelik bir geçmişi olduğu tahmin edilir, Osmanli döneminden kalma mezar taşları muhâfaza edilmiş olup Hacı Mahmut ve Eseler sülâlerinden teşkildir. İzmitin doğu kısmındaki köylü pazarlarında perâkende ve kısmen toplu sebze ticâretinde Durhasan ve Solaklar ile güçlü bir payı ellerinde tutarlar. Manav
■ Koord: 40° 47' 42'' D, 30° 3' 36'' K
Emirhan mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Emirhan
1915h 📖 : Sofuoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 16. yy’da kurulmuş olan köyün merkez mahallesi Sofuoğlu adını taşır. Diğer mahalleleri: Hasanoğlu, Recep. Paşalı isminde bir türbesi bulunur. SN
■ Derbend nâhiyesinin Emirhan divânının İzmit kasabasına bağlandığı, 16.09.1923. Manav
■ Koord: 40° 49' 13'' D, 30° 3' 46'' K
Kuloğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Kuloğlu Değirmeni
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ ''İzmid'in Koloğlu Çiftliği civarındaki Orhaniye köyü ahalisine ihtiyaçlarından dolayı Gazi Süleyman Paşa Vakfı'na bağlı ormanlardan ağaç verilmesi 19 nisan 1914'' Manav
■ Koord: 40° 50' 39'' D, 30° 3' 50'' K
Sarıhocalar mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Sarıkocalar
1890hk 📖 : Sarıcalar
■ Koord: 40° 54' 6'' D, 30° 3' 21'' K
Orhaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Orhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı Rus savaşından sonra Bulgaristan’dan gelen göçmenler kurdu. Nüfusu 7 hâneye kadar düşmüştü 2000'lere kadar, sonra köye dönüşler başladı. Alt köyleri: Kuloğlu, Kışla. Kırma böreği, dızmanası, çöreği, pidesi lezzetlidir. ''İzmid'in Orhaniye karyesinde iskan edilen Silistre muhacirlerinden Cemile Hanım'ın taşralı olduğu ve kendisine arazi tahsis edildiği için Darülaceze'ye kabul edilmesinin mümkün olmadığı.1 ocak 1908'' Manav
■ Koord: 40° 51' 21'' D, 30° 4' 5'' K
Kısalar mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Kısalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 5'' D, 30° 4' 25'' K
Kışla mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Kışlak Çf.
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 58'' D, 30° 4' 32'' K
Dağköy mahalle - İzmit - Kocaeli
1910h 📖 : Dağköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 300 üzeri Ermeni nüfus ve iki kilise vardı. SN
■ Surp Nişan kilisesi ile Sahakyan mektebi bulunuyordu. 1939'da yapılan nüfus değişimi antlaşmasıyla Romanya’ya bağlı Silistrenin Ahmatlar (Bugün Bulgaristan Stefan Karaca) köyünden getirilen muhâcirler aşağı ve yukarı olmak üzere köye iskân edilmiştir. 1942'de Dağköy ismiyle muhtarlık kurulmuştur. 1940'larda Recep köyünden gelen çocuk çobanlardan Dağköydeki muhâcir çocukların kendi aralarında başka bir dil konuştuğunu hatırlayan vardır. Manav
■ Koord: 40° 49' 22'' D, 30° 4' 54'' K
Biberoğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Büberoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 31'' D, 30° 5' 1'' K
Bayraktar mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖 : Eminbayrakdar
1915h 📖 : Bayrakdar Çf.
Alevi yerleşimi
■ 18. asırda Tokat Dinar köyünden; Tokat Niksar’dan, Eskişehir’den, Sivas’tan, Çorum ve Amasya’dan gelenlerden teşkildir. Hıdrelleze çok ehemmiyet verilir köye hâkim bir tepede mezarlığın ve Elif Ana türbesinin yanyana olduğu çayırda tertiplenir. Tavşan eti yenmez çünkü Alinin kedisi yerine koyarlar. Manav
■ Koord: 40° 47' 13'' D, 30° 5' 30'' K
Kozluca mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Kozluca
■ Kozlu da denir. 1995'de Emirhan köyünden ayrıldı. Manav
■ Koord: 40° 50' 35'' D, 30° 5' 37'' K
Arpalıkihsaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : İhsaniye | Arpalık
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ İlk ismi olan Arpalık vaktinde Ermenilerindi. Halkı ve çevre köyler hâlen bu isml kullanır. Kısmen Kürt yerleşimi. Ağrı ve Vanlı Kürtler son 30 senede göçmüştür. Manav
■ Koord: 40° 51' 44'' D, 30° 6' 5'' K
Mancarcı mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Mancarcı|Ördek
■ Koord: 40° 48' 2'' D, 30° 6' 36'' K
Balören mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Belenören
Alevi yerleşimi
■ 16. yüzyılda Amasya Karapınar’dan göç eden Karabıyıkoğullarından Mustafa ve Tokat’lı Seyid Ahmet tarafından kuruldu; Seyit Ahmet türbesi var. Daha sonra köy Adana, Muş, Bingöl, Dersim ve Eskişehir'den göçler eklenmiştir. Söylemez ve Mehdili Ocaklarına bağlıdırlar. Manav
■ Koord: 40° 50' 36'' D, 30° 7' 15'' K
Gedikli mahalle - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Şeytandere|Kabakçı
■ Alt köyleri: Elmacı, Mancarcı, Boduroğlu ve Kabakçı. Manav
■ Koord: 40° 47' 55'' D, 30° 7' 19'' K
Zeytinburnu mahalle - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ Kocaeli sancağının İznikmid kazasında Zeytinborlu divanı'nda vaki Alandos karyesi ile Kaymas kazası arazi ve tarlaları karışık olup ekser tarlaları Kaymas kazasında bulunan ahali üzerlerine düşen iştira ve salyanelerini verdikleri halde tekrar İznikmid için talepde bulunulması üzerine İznikmid kazasına tabi Zeytinborlu-i Müslümanan maa-Ayazma-i Emirli ve Zeytinborlu-i zimmiyan divanları tabiri ile tahrir olunup mevkufat defterlerinde Alandos adlı bir karye olmadığından ahalisinin hangi kazaya vergilerini hangi kazaya verdiklerinin anlaşılması ve mahallinde marifet-i şerle görülmesi için emir tezkiresi ısdarı. H-29-12-1171 Manav
■ Koord: 40° 48' 33'' D, 30° 7' 37'' K
Kadriye mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Kadriye | Gülbahçe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Gülbahçe ismi hâlen çok yaygındır. İskân için Adapazarda şeker fabrikasının bahçesinde bekleyen muhâcirler burayı duyup geldiler. Kıtlık içindedeki halka Ermeni köyü Haskal (Mecidiye) kol kanat gerdi. Evrak: Ardahan ve Ahıska (Ahısha)'dan İzmid'in Armişe nahiyesi Kadriye karyesine yerleştirilen muhacirlerin istedikleri yemeklik ve tohumluk zahire ile birer çift hayvanın Ziraat Bankası'ndan kefalet-i müteselsile yoluyla karşılanması. H-03-09-1326 Manav
■ Koord: 40° 52' 13'' D, 30° 7' 41'' K
Civcivoğlu mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖 : Civcivoğlu
■ Koord: 40° 48' 28'' D, 30° 8' 11'' K
Sultaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
hl 📖 : Gelenkondu
1915h 📖 : Sultaniye-Kervansaray
1890hk 📖 : Kervansaray
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy’da Armaş Ermeni köyünü çevreleyecek şekilde oluşturulan muhacir yerleşimlerinden biridir. Karş. Mecidiye, Süleymaniye. SN
■ Koord: 40° 50' 7'' D, 30° 8' 41'' K
Mecidiye mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Yukarı Mecidiye
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermeni köyü olan Eski Mecidiye yakınında 19. yy’da kurulmuş muhacir yerleşimidir. Nüfusu şimdi çoğunlukla Alevidir. SN
■ M. Ormanian'ın şahitliğine göre, Armaş'ın karşısında bulunan Xaskal köyü resmiyette Piramat/Pirahmet idi. 8 evin olduğu köyün isminin ihtiyar Ahmet'ten kalma olduğu belirtilmiş. İpek böcekciliği ile şarapçılık gelişkindi, mesleki mektep vardı, 117 hâneli gelişkin bir Ermeni köyüydü. 1890'da 27 hâne Rum Ortodoks otururdu. Manav
■ Koord: 40° 52' 15'' D, 30° 9' 1'' K
Karaabdülbaki mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
hl 📖 : Karabat
1928 📖 : Karaabdülbaki
■ 20. yy başında Manav/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Karabat isimli sülaleden. Manav
■ Koord: 40° 47' 49'' D, 30° 9' 17'' K
EskiMecidiye ölü yerleşim - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş olan köyden bugün eser kalmamıştır. Nusaybinli Aziz Yakub’a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı. Yukarı mahalle nüfusu şimdi çoğunlukla Alevidir. SN
■ Koord: 40° 51' 35'' D, 30° 9' 33'' K
Sapakpınar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Sapakpınar
1909hb 📖 : Pazarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 42'' D, 30° 9' 47'' K
Güvercinlik mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h : Güvercinlik
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 38'' D, 30° 10' 35'' K
Kurtdere mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Tevfikiye Rumeli muhâcirlerinden teşkil olup harman sonunda saya şenliği tertiplenir. Ayı, deve, keçi, hayalet kılığına giren gençler ''Sayacı geldi duydunuz mu, Selam verdi aldınız mı, sayacının sayası, Hz. Ali'nin sayası" diyerek bir sopaya bağladıkları 40 âdet çanı da büyük bir gürültüyle çalan gençler, hâne sahiplerinden çobanın hakkını isterler. Manav
■ Koord: 40° 47' 28'' D, 30° 10' 56'' K
Bağlıca mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Roçkan
1908h : Orcğan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir süreliğine Çerkes yerleşimi. Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
■ Koord: 40° 54' 46'' D, 30° 11' 21'' K
Uzanlar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h : Uzunlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 50'' D, 30° 11' 34'' K
Ambarcı mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 : Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar. Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 53' 27'' D, 30° 11' 43'' K
Akmeşe mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Akmeşe
1921h 📖 : Ermeşe
1890hk 📖 : Armaş [ Türkçe Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy’da kurulmuş ve Batı Anadolu’daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921’de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. 220 talebeli Neregian okulu bulunuyordu. Charles Aznavour'un anası buralıdır. Manav
■ 20. yy başlarında Ermenilerin en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden birisiydi. Buraya göçen Muhacirlar kiliseyi ve matbaayı yıktı. Aynı zamanda bugünkü Jandarma Karakolu'nun olduğu yerde okul olduğu ama bu okulun aynı şekilde köylüler tarafından yıkıldığı söylenmektedir. Cepni41
■ Koord: 40° 50' 54'' D, 30° 11' 55'' K
Ortaburun mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Ortaburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan’in Razgrad ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 47' 28'' D, 30° 11' 56'' K
Toramanlar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h : Toramanlar
■ Koord: 40° 54' 35'' D, 30° 11' 42'' K
Budaklar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h : Budaklar
■ Koord: 40° 52' 49'' D, 30° 12' 3'' K
Süleymaniye mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 : Süleymaniye
Eski adı: Kobaklı
■ Koord: 40° 49' 26'' D, 30° 12' 6'' K
Kalaycılar mahalle - İzmit - Kocaeli
1908h : Kalaycılar [ Türkçe "çingeneler" ]
■ Koord: 40° 53' 43'' D, 30° 12' 7'' K
Hasancıklar mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖 : Hasancıklar
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 18'' D, 30° 12' 9'' K
Ortaköy mahalle - İzmit - Kocaeli
1908h : Ortaköy
■ Koord: 40° 54' 45'' D, 30° 12' 18'' K
Çavuşoğlu mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 : Çavuşoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 25'' D, 30° 13' 1'' K
Düğmeciler mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 55'' D, 30° 13' 9'' K
Yenice mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h : Yeniköy|Cedid [ Türkçe "yeni" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 1'' D, 30° 14' 50'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.