İzmir'de 834 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 9
sırala 
  Çiftlikköy mah - Çeşme - İzmir
1909ht: Y. Nahiye
1890hk: KatoPanayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1922tb: Kríni Kρήνη [ Yun "çeşme" ]
1660eç: Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviri olabilir. SN
  Dalyanköy mah - Çeşme - İzmir
1909ht: Kosta
1890hk: AyiaParaskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - İzmir
1890hk: AyiosGeorgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ovacık mah - Çeşme - İzmir
1890hk: Ovacık
  Karaada ada - Karaburun - İzmir
1890hk: Goni [ Yun ]
  Denizgiren mv - Karaburun - İzmir
1891s: Denizkıran
1890hk: DenizGereni
■ Karaburun yarımdasının tarihi coğrafyasını çalışan Joseph Keil'a göre burası antik çağda Erythrai/Ildırı'ya bağlı bir yerleşim olan Pteleon'dur. ahmet uhri
  Ilıca mah - Çeşme - İzmir
1890hk: Ilıca
  Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928k: Alaçatı
1890hk: Alátsata
1525p: Alacat [ Tr alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde 'Alaca at' değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904'te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Toprakada ada - Karaburun - İzmir
1890hk: Plakiá [ Yun ]
  Salman mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s: Salman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - İzmir
1890hk: Agrília [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Agrilia Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin agaci hala bulunmaktadir. Utku Oziz
  Parlak mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s: Boynak
1890hk: Voynati
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891s: Sazak
1890hk: Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1922'de terk edilen eski Rum köyü yeniden iskan edilmemiştir. Özgün adı Sancak iken Rumca telaffuzda Sazak biçimine dönüşmüş görünüyor. SN
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Sarpıncık mah - Karaburun - İzmir
1891s: Sarpıncık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hasseki mah - Karaburun - İzmir
1891s: Hasırseki?
1890hk: Hasseki
  Yeniliman mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Y. Liman
■ Tepeboz köyünün iskele mevkii iken yakın dönemde büyümüştür. SN
  Tepeboz mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Tepeboz
■ Bozköy Tepe mahallesi anlamında. SN
  Gerence mv - Karaburun - İzmir
1909ht: GerençeBurnu [ Tr geren "killi toprak" ]
  Karareisçiftliği mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Meli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1821'de Sakızlı mülteci Rumlar yerleştirildi. SN
  Karaköy mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk: Karaköy
■ Büyük ölçüde terk edilmiş harabedir. SN
  Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1909ht: İldiri
1890hk, 1915hb: Lithrí
Y-450 Y535: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai'nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN
  Çullu mah - Karaburun - İzmir
1891s: Çullu
  Karaburun ilçe - Karaburun - İzmir
EYu: Mélaina Ákra [ Yun "kara burun" ]
■ Karaburun mevki ve idari birim, Ahırlı kasaba adıdır. SN
■ Yarımada üzerine tarihi coğrafya çalışması yapan Meritt'e göre Karaburun İskelesi antik çağın Sidoussa'sıdır. ahmet uhri
  Saip mah - Karaburun - İzmir
1891s: Saib
  Esendere mah - Karaburun - İzmir
Eski adı: -
  Kösedere mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1909ht: KösedereSeki
1891s: Ağalarsekisi
1890hk: Seki
■ Kösedere daha önce Kaynarpınar köyünün diğer adı iken, Seki (Ağalar Sekisi) mahallesine bu ad verildi. SN
  Birgi mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928k: Birgi
1890hk: Pirgíon [ Yun "hisarcik" ]
1528t: Birgicek
  Uzunkuyu mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928k: Uzunkuyu
■ Bir dönem Barbaros bucağı merkezi idi. SN
  İnecik mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891s: İğnecik [ Tr eyinecik? "küçük cami" ]
  Balıklıova mah - Urla - İzmir
1891s: Balıklava
Y-450 Y535: Polixna [ Luw ]
■ Barrington Atlas'ta 'Polichna' olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
  Gülbahçe mah - Urla - İzmir
Y1900~: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891s: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İçmeler mah - Urla - İzmir
1909ht: İçmeler
1528t: Malkoç
■ Halen Malkoç'tan türeyen Malkaca adıyla da anılır... ahmet uhri
  Demircili mah - Urla - İzmir
1478t: Demircili
Y550: Airaí
■ Köyün iskelesinin bulunduğu yerde var olan antik kent Airai adıyla Thukidídes'te geçmekte. ahmet uhri
  Özbek mah - Urla - İzmir
1915hb: Sebiki
1890hk: Zebeki
1528t: Uzbeg/Özbeg
■ Adının erken Anadolu Türkçesinde yaygın olan bir erkek adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
  Torasan mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Uzunada ada - Urla - İzmir
1909ht: Köste/Kosta
Y1900~: Makronísi [ Yun "uzun ada" ]
Y-411: Drymoússa [ Yun ]
■ Drymoússa adası Thukydides'in Peoponnes Savaşları tarihinde anılır. SN
  Denizli mah - Urla - İzmir
1909ht: Denizli
  Çeşmealtı mah - Urla - İzmir
1909ht: Akçeşme
■ Şimdi Denizciler Kampı olan adacıktaki çeşmeden dolayı. SN
  Kızılca x - Urla - İzmir
1478t: Kızılca
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1333b: Foca
Y-450: Phôkaia
1891s: Foçateyn (idari bölge) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da kaydedilen rivayete göre daha eski bir tarihte, belki MÖ 1000 dolayında Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Yunanca alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski Foça ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn kaza adı görülür. SN
  Urla ilçe - Urla - İzmir
1788h: Vurlá
1660eç: Urla
Y17, Y451: Brioúla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Strabon ve Hierokles'te anılan Bríoula/Príoulla adlı yer burası olmalıdır. Karş. Zgusta §172-1. Yunanca Vurlá biçimi geç Bizans döneminden itibaren kaydedilmiştir. SN
  HekimAdası ada - Urla - İzmir
1909ht: Kiliseli
1890hk: Kiliseli | İatronisi [ Yun iatrónisi "hekim adası" ]
Y-411: Pêlê
  Urlaİskelesi mah - Urla - İzmir
1890hk: Urlaİskelesi
Y-450: Klazoménai
■ MÖ 1. binyıl başlarında kurulan 12 İyon kolonisinden biri idi. Klazomenai adını sürdüren Kilizman mahallesi komşu Güzelbahçe ilçesindedir. SN
  Sığacık mah - Seferihisar - İzmir
1525p: Sığacık [ Yun sigalaíos? "sakin liman" ]
Y-350: Gérai
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Yakın yıllarda Yavaşkent (Città Slow) belgesiyle gündeme gelen Sığacık kasabasının halen korunan suru İzmir'deki Ceneviz kolonisi (1344-1402) döneminde inşa edilmiştir. SN
  Karantina ada - Urla - İzmir
1764: Karantina
■ İngiliz gezgin Chandler'in 1764 tarihli eserinde bu adla anılır. Adayı sahile bağlayan kumsalı Piri Reis 1512'de zikretmiştir. SN
  Akarca mv - Seferihisar - İzmir
Y-450: Teôs
■ Tatil siteleri cennetidir. İyonya'nın 12 kentinden biri olup tiyatro okuluyla ünlü olan antik Teos öreni koyun kuzey ucundadır. SN
  Denizköy mah - Dikili - İzmir
■ 1980 dolayında iskân edilmiş ve (halen metruk olan) Hasanağa köyü ahalisi yerleşmiştir. SN
  Yücesahil mah - Urla - İzmir
1909ht: Kalabak
■ Eski İzmir-Çeşme yolu üzerindeki bu mahallenin adı Kalabak'tı. Sanırım 1980'lerde yoldaki tabela "Yücesahil" olarak değişti. Levent Çağatay
  Düzce mah - Seferihisar - İzmir
1890hk, 1928k: Hereke
  Bahçeli mah - Dikili - İzmir
1891s, 1946k: Kansız
  Bademli mah - Dikili - İzmir
1928k: Bademli
1891s: Ancanos [ Yun anxíalos "yalıköy" ]
■ `Ancanos adlı bir Rum` tarafından kurulduğuna ilişkin yaygın inanış mitolojiktir. SN
  Zeytinalanı mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Bademler mah - Urla - İzmir
1891s: Bademler
Alevi yerleşimi
  Tepecik mah - Seferihisar - İzmir
1890hk: Tepecik
■ Seferihisar ilçesinde Tepecik adlı iki yerleşim vardır. SN
  Seferihisar ilçe - Seferihisar - İzmir
1467t, 1660eç: Sivrihisar (idari bölge)
■ Eski adı Sivrihisar iken Eskişehir Sivrihisar'la karıştırılmaması için 1890'larda posta idaresi tarafından vav üstüne nokta ile yazılmasına karar verilmiş ve bunun sonucu olarak yanlışlıkla Sifrihisar/Seferihisar olarak anılmıştır. Cuinet'ye göre 19. yy sonlarında nüfusu 2000 İslam ve 1500 Rum olmak üzere 3640 idi. SN
  Boklukaya mv - Dikili - İzmir
1906hk: Boklukaya
■ Terk edilmiş büyük bir köy harabesi mevcuttur. SN
  Yenifoça mah - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
1968k: Yenice
1928k: YeniFoça
Y1462: NéaPhôkaia [ Yun "yeni Foça" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Kalesi 1290 yılı civarında Cenevizli Benedetto Zaccaria tarafından <> adıyla inşa edildiğini tarihçi Doukas anlatır. Eski Foça'nın 1329'da yeniden Bizans hakimiyetine geçmesinden sonra da Yeni Foça'da Cenevizli A. Cattaneo egemendi. SN
  Yenibağarası mah - Foça - İzmir
Eski adı: -
  Ulamış mah - Seferihisar - İzmir
1467t, 1890hk: Ulamış
  Merdivenli mah - Dikili - İzmir
1891s: Nerdübanlı [ Tr "merdivenli" ]
  ÇıfıtAdası ada - Seferihisar - İzmir
hl: Karaköse [ Tr kara kilise ]
1890hk: Ovriokastron [ Yun "yahudi kalesi" ]
Y-500: Myonêssos [ Yun "yarımada" ]
■ 'Çıfıt Adası' ve 'Ovriokastron' adları II. Selim devrinde Ege Adaları hakimi olan Musevi Josef Nasi'yi (1524 - 1579) çağrıştırır. SN
  Bölükburun burun - Seferihisar - İzmir
1890hk: MakriaAkra [ Yun "uzak burun" ]
  Doğanbey mah - Seferihisar - İzmir
1928k: Doğanbey
1890hk: İpsili [ Yun hypsilê υψιλη "yüksek" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Esasen küçük bir köy olan Doğanbey'in adı 1999'da Ürkmez'i de içeren geniş kıyı yağması şeridinde kurulan belediyeye verilmiş, ancak daha sonra belediye lağvedilerek Seferihisar'a bağlanmıştır. SN
  Hasanağa x - Dikili - İzmir
1891s: Hasanağa
■ Köy 20. yy'da terkedilmiş ve halkın bir kısmı sonradan kurulan Denizköy'e yerleşmiştir. SN
  Kanlı ada - Seferihisar - İzmir
1890hk: Polemonisi [ Yun "savaş adası" ]
■ Hangi olaydan ötürü `Kanlı` ve `Savaş adası` adını edindiği belirlenemedi. SN
  Kabakum mah - Dikili - İzmir
1891s: Kabakum
  Güzelbahçe ilçe - Güzelbahçe - İzmir
1992: Narlıbahçe
1891s: Kilizman
Y-450: Klazomenaí (başka yer) [ Yun klazomenaí "çığırganlar?" ]
■ Antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Klazomenai esasen Urla İskelesi mevkiinde olduğu halde, daha sonra idari nedenlerle Klazomenai/Kilizman adı buraya verilmiştir. 1992-1993'te kısa bir süre Narlıdere ile birleştirilerek Narlıbahçe adını aldı. SN
■ Kuşkusuz Klazomenai (sözcük anlamı bilinmiyor) Urla-İskele mahallesindedir ve Kilizman Klazomenai khorasının (topraklarının) sınırı olması nedeniyle bu adı almıştır. Körfezin kuzey yakasında (günümüz Kuşcenneti-Üçtepeler arası) gene Klazomanai'ye ait topraklar vardı ve bu alan haritalarda "Kil Azmanı" şeklinde geçmektedir. Nezih AytaçlarHaritada yeri belli olmayanlar.
  Atarneus mv - Dikili - İzmir
Eski adı: Ağılkale
Y-350: Atarneús [ Luw ]
■ Filozof Aristo'nun dostu, hamisi ve kaynı olan aslen buralı Assos tiranı Hermias sayesinde adı duyulan antik kenttir. Arkeolojik çalışma yapılmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km