İzmir'de 846 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 9
sırala 
  Boğaz ada - Çeşme - İzmir
Y: Panagía [ Yun "Meryem Ana" ]
  Çiftlikköy mah - Çeşme - İzmir
1909h: Yeni Nahiye
1890hk y: Kato Panayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1922: Kríni Kρήνη [ Yun "çeşme" ]
1528t: Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviridir. SN
  Dalyanköy mah - Çeşme - İzmir
1909h: Kosta
1890hk y: Ayia Paraskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - İzmir
1890hk y: Ayios Georgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ovacık mah - Çeşme - İzmir
1528t: Ovacık
  Karaada ada - Karaburun - İzmir
1890hk y: Goni [ Yun ]
  Denizgiren mv - Karaburun - İzmir
1891s: Denizkıran
1890hk: Deniz Gereni
■ Karaburun yarımdasının tarihi coğrafyasını çalışan Joseph Keil'a göre burası antik çağda Erythrai/Ildırı'ya bağlı bir yerleşim olan Pteleon'dur. ahmet uhri
  Ilıca mah - Çeşme - İzmir
1528t: Ilıca
  Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928: Alaçatı
1890hk: Alátsata
1525: Alacat [ Tr alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde 'Alaca at' değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904'te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Toprakada ada - Karaburun - İzmir
1890hk y: Plakiá [ Yun ]
  Salman mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s: Salman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - İzmir
1890hk y: Agrília [ Yun "yabanlık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Agrilia (Αγριλιά) Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin ağacı hala bulunmaktadir. Utku Oziz
  Parlak mah - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891s: Boynak
1890hk: Voynati
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891s: Sazak
1890hk: Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1922'de terk edilen eski Rum köyü yeniden iskan edilmemiştir. Özgün adı Sancak iken Rumca telaffuzda Sazak biçimine dönüşmüş görünüyor. SN
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Sarpıncık mah - Karaburun - İzmir
1891s: Sarpıncık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hasseki mah - Karaburun - İzmir
1891s: Hasırseki?
1890hk: Hasseki
  Yeniliman mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Yeni Liman
■ Tepeboz köyünün iskele mevkii iken yakın dönemde büyümüştür. SN
  Tepeboz mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Tepeboz
■ Bozköy Tepe mahallesi anlamında. SN
  Mustafaçelebi ada - Çeşme - İzmir
Y: Onos [ Yun "eşek" ]
  Gerence mv - Çeşme - İzmir
1909h: Gerençe Burnu [ Tr geren "killi toprak" ]
  Karareisçiftliği mah - Karaburun - İzmir
1890hk: Meli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1821'de Sakızlı mülteci Rumlar yerleştirildi. SN
■ Sakız Adası Katliamı 1822 Mart-Nisan arasıda olduğundan ötürü Rumlar 1822'de gelmiş olmalılar. Utku Oziz
  Karaköy mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk: Karaköy
■ Büyük ölçüde terk edilmiş harabedir. SN
  Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk: Lithrí
1528t y: İldiri
Y-454: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai'nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN
  Çullu mah - Karaburun - İzmir
1891s: Çullu
  Karaburun ilçe - Karaburun - İzmir
Y-100~a: Mélaina Ákra [ Yun "kara burun" ]
■ Karaburun esasen merkezi Çeşme olan yarımadanın ve Osmanlı döneminde yarımadaya tekabül eden idari birimin adıdır. 19. yy sonlarında Çeşme ayrılınca arta kalan Karaburun kaza merkezi şimdi Karaburun adını alan Ahırlı kasabasına taşındı. SN
■ Yarımada üzerine tarihi coğrafya çalışması yapan Meritt'e göre Karaburun İskelesi antik çağın Sidoussa'sıdır. ahmet uhri
  Saip mah - Karaburun - İzmir
1891s: Saib
  Esendere mah - Karaburun - İzmir
Eski adı: -
  Kösedere mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1528t: Seki
■ Kösedere daha önce Kaynarpınar köyünün diğer adı iken, Seki (Ağalar Sekisi) mahallesine bu ad verildi. SN
  Birgi mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928: Birgi
1890hk y: Pirgíon [ Yun "hisarcik" ]
1528t: Birgicek
  Uzunkuyu mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928: Uzunkuyu
■ Bir dönem Barbaros bucağı merkezi idi. SN
  İnecik mah - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891s: İğnecik [ Tr eyinecik? "küçük cami" ]
  Balıklıova mah - Urla - İzmir
1528t: Balıklau
Y-454: Polixna [ Yun "kentçik" ]
■ Barrington Atlas'ta 'Polichna' olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
  Gülbahçe mah - Urla - İzmir
Y1900~: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891s: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İçmeler mah - Urla - İzmir
1528t: Malkoç
■ Halen Malkoç'tan türeyen Malkaca adıyla da anılır... ahmet uhri
  Demircili mah - Urla - İzmir
1478t: Demircili
Y550: Airaí
■ Köyün iskelesinin bulunduğu yerde var olan antik kent Airai adıyla Thukidídes'te geçmekte. ahmet uhri
  Yağcılar mah - Urla - İzmir
1891s: Yağcılar
■ ■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Youtube'a Γιατζηλαριανή yazarsanız köyün hoş bir türküsünü dinlersiniz. Utku Oziz
  Özbek mah - Urla - İzmir
1915hb: Sebiki
1890hk: Zebeki
■ Adının erken Anadolu Türkçesinde yaygın olan bir erkek adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
  Torasan mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Orak ada - Foça - İzmir
Y: Drépanon [ Yun "orak" ]
  Uzunada ada - Urla - İzmir
1909h y: Köste / Kosta
Y1900~: Makronísi [ Yun "uzun ada" ]
Y-450: Drymoússa [ Yun ]
■ Drymoússa adası Thukydides'in Peoponnes Savaşları tarihinde anılır. SN
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Adanın güney ucundaki yerleşim biriminin ismi "Tholós" idi. Şimdi ise Askeri bölgedir. Utku Oziz
  İncir ada - Foça - İzmir
Y: Ayios Georgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
  Denizli mah - Urla - İzmir
1909h: Denizli
  Çeşmealtı mah - Urla - İzmir
1909h: Akçeşme
■ Şimdi Denizciler Kampı olan adacıktaki çeşmeden dolayı. SN
  Kızılca x - Urla - İzmir
1478t: Kızılca
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1891s y: Karaca Foça
1333: Foca
Y-454: Phôkaia [ Luw ]
1876a: Foçateyn (kaza) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da Herodot'un aktardığı rivayete göre daha eski bir tarihte Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Türkçeye Yunancadan alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn idari birim adı ve Karaca Foça kasaba adı görülür.* Yunanca adın `fok` anlamına geldiğine ilişkin yaygın rivayet muhtemelen dayanaksızdır. Bilge Umar Phokaa adının 'Luvice' olarak adlandırdığı yerli Anadolu dilinde `Sulak Yer` anlamına geldiğini savunur. SN
  Urla ilçe - Urla - İzmir
1788h: Vurlá
1665 y: Urla
Y17, Y535: Brioúla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Strabon ve Hierokles'te anılan Bríoula/Príoulla adlı yer burası olmalıdır. Karş. Zgusta §172-1. Yunanca Vurlá biçimi geç Bizans döneminden itibaren kaydedilmiştir. SN
  HekimAdası ada - Urla - İzmir
1909h: Kiliseli
1890hk y: Kiliseli | İatronisi [ Yun iatrónisi "hekim adası" ]
Y-450: Pêlê
  Urlaİskelesi mah - Urla - İzmir
1890hk: Urla İskelesi
Y-454: Klazomenaí
■ MÖ 1. binyıl başlarında kurulan 12 İyon kolonisinden biri idi. Klazomenai adını sürdüren Kilizman mahallesi komşu Güzelbahçe ilçesindedir. SN
  Sığacık mah - Seferihisar - İzmir
1525 y: Sığacık [ Yun sigalaíos? "sakin liman" ]
Y-350: Gérai
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Yakın yıllarda Yavaşkent (Città Slow) belgesiyle gündeme gelen Sığacık kasabasının halen korunan suru İzmir'deki Ceneviz kolonisi (1344-1402) döneminde inşa edilmiştir. SN
  Karantina ada - Urla - İzmir
1764: Karantina
■ İngiliz gezgin Chandler'in 1764 tarihli eserinde bu adla anılır. Adayı sahile bağlayan kumsalı Piri Reis 1512'de zikretmiştir. SN
  Kalem ada - Dikili - İzmir
Y: Nikolós [ Yun ]
  Akarca mv - Seferihisar - İzmir
Y-450: Teôs
■ Tatil siteleri cennetidir. İyonya'nın 12 kentinden biri olup tiyatro okuluyla ünlü olan antik Teos öreni koyun kuzey ucundadır. SN
  Turgut mah - Seferihisar - İzmir
1528t: Durgutlar [ Tr "aş." ]
  Denizköy mah - Dikili - İzmir
■ 1980 dolayında iskân edilmiş ve (halen metruk olan) Hasanağa köyü ahalisi yerleşmiştir. SN
  Yücesahil mah - Urla - İzmir
1909h: Kalabak
■ Eski İzmir-Çeşme yolu üzerindeki bu mahallenin adı Kalabak'tı. Sanırım 1980'lerde yoldaki tabela "Yücesahil" olarak değişti. Levent Çağatay
  Mardaliç ada - Çandarlı - İzmir
Y: Elaioússa [ Yun "merhametli (Meryem ana)" ]
  Düzce mah - Seferihisar - İzmir
1528t, 1890hk: Hereke
  Bahçeli mah - Dikili - İzmir
1891s: Kansız
  Bademli mah - Dikili - İzmir
1928: Bademli
1891s y: Ancanos [ Yun anxíalos "yalıköy" ]
■ `Ancanos adlı bir Rum` tarafından kurulduğuna ilişkin yaygın inanış mitolojiktir. SN
  Zeytinalanı mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Bademler mah - Urla - İzmir
1891s: Bademler
Alevi yerleşimi
  Tepecik mah - Seferihisar - İzmir
1890hk: Tepecik
■ Seferihisar ilçesinde Tepecik adlı iki yerleşim vardır. SN
  Seferihisar ilçe - Seferihisar - İzmir
1467t: Sivrihisar (idari bölge)
■ Eski adı Sivrihisar iken Eskişehir Sivrihisar'la karıştırılmaması için 1890'larda posta idaresi tarafından vav üstüne nokta ile yazılmasına karar verilmiş ve bunun sonucu olarak yanlışlıkla Sifrihisar/Seferihisar olarak anılmıştır. Cuinet'ye göre 19. yy sonlarında nüfusu 2000 İslam ve 1500 Rum olmak üzere 3640 idi. SN
  Boklukaya mv - Dikili - İzmir
1902hk: Boklukaya
■ Terk edilmiş büyük bir köy harabesi mevcuttur. SN
  Yenifoça mah - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
1968: Yenice
1928 y: Yeni Foça
Y1462: Néa Phôkaia [ Yun "yeni Foça" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Kalesi 1290 yılı civarında Cenevizli Benedetto Zaccaria tarafından «Nea Focea» adıyla inşa edildiğini tarihçi Doukas anlatır. Eski Foça'nın 1329'da yeniden Bizans hakimiyetine geçmesinden sonra da Yeni Foça'da Cenevizli A. Cattaneo egemendi. SN
  Yenibağarası mah - Foça - İzmir
Eski adı: -
  Ulamış mah - Seferihisar - İzmir
1467t y: Ulamış [ Yun ]
Y-454: Hylemês [ Luw ]
■ İsmin Yunancadan uyarlanmış olduğu açıktır. SN
  Merdivenli mah - Dikili - İzmir
1891s: Nerdübanlı [ Tr "merdivenli" ]
  ÇıfıtAdası ada - Seferihisar - İzmir
hl: Karaköse [ Tr kara kilise ]
1890hk y: Ovriokastron [ Yun "yahudi kalesi" ]
Y-500: Myonêssos [ Yun "yarımada" ]
■ 'Çıfıt Adası' ve 'Ovriokastron' adları II. Selim devrinde Ege Adaları hakimi olan Musevi Josef Nasi'yi (1524 - 1579) çağrıştırır. SN
  Bölükburun burun - Seferihisar - İzmir
1890hk y: Makria Akra [ Yun "uzak burun" ]
  Doğanbey mah - Seferihisar - İzmir
1928: Doğanbey
1890hk: İpsili
1528t y: İpsili Burnu [ Yun ypsili υψιλη "yüksek" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Esasen küçük bir köy olan Doğanbey'in adı 1999'da Ürkmez'i de içeren geniş kıyı yağması şeridinde kurulan belediyeye verilmiş, ancak daha sonra belediye lağvedilerek Seferihisar'a bağlanmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km