haritada ara :   km  
İvrindi'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
Gümeli mah - İvrindi (Korucu bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Gümeli [ Tr gümele? "bağ evi, ahır" ]
Yürekli mah - İvrindi (Korucu bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Yürekli [ Tr "yörüklü?" ]
Korucu mah - İvrindi (Korucu bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Korucu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Geçmiş mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Geçmiş
Kocaoba mah - İvrindi - Balıkesir
1911h 📖: Kocaoba
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Çarkacı mah - İvrindi (Korucu bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Çarkacı
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
Bozören mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Bozviran
Mallıca mah - İvrindi (Korucu bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Mallıca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Topuzlar mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Topuzlar
Karaçebiş mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Karaçebiş [ Tr çepiş "keçi yavrusu" ]
Manav/Yörük yerleşimi
Osmanlar mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Osmanlar
Okçular mah - İvrindi - Balıkesir
Eski adı: Araplı
1928 📖: Okçular
■ 20. yy başlarında Araplı aşireti/ailesi tarafından iskan edildiği anlatılır. Araplı adı halen kullanılır. SN
Kayapa mah - İvrindi (Kayapa bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Kayapa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Evciler mah - İvrindi - Balıkesir
1911h 📖: Evciler
Yeşilköy mah - İvrindi - Balıkesir
1968 📖: Çaparlıpatlak
1928 📖: Patlak
1911h 📖: Çaparlar [ Tr "çapulcular" ]
Yağlılar mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Yağlılar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
İvrindi ilçe - İvrindi - Balıkesir
1530t 📖: İvrindi
Y17 📖: Abrettênê (idari bölge) [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Abrettênê Antik Çağ'da Mysia'nın bu bölgesine verilen addır. İvrindi adının metatez yoluyla «Evritini» biçiminden türemiş olması gerekir. SN
■ 20+ hane Çerkes yerleşimi (Şapsığ), 20 + hane Pomak yerleşimi (Nevrekop-Goltse Detsev). Eski adı Rumca Avrandi qartof
■ Rumlar 1914 nisanında Balya'ya sürgün edildi. Madra dağı eteklerinde Yörük yerleşimleri yaygındır. Ovadaki büyük köylerin Manav olduğu rivâyet edilir. Manav
Sarıca mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Sarıca
Kocaeli mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Kocaeli
1911h 📖: Koçlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yukarıkaleoba mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Kaleobası
Yörük yerleşimi
Aşağıkaleoba mah - İvrindi - Balıkesir
1911h 📖: Kaleobası
Yörük yerleşimi
Küçükyenice mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Kç. Yenice
Eski adı: Umurlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sonradan Yörükler de eklenmiştir. Manav
Kınık mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Kınık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Gözlüçayır mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Gözlüçayır
■ Kültür olarak Savaştepe'ye yakındır. Mehmet Ali
Akçal mah - İvrindi - Balıkesir
1911h 📖: Akçal
Küçükfındık mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Kç. Fındık
■ 8.09.1944'te Büyükfındık köyünden ayrılarak müstakil köy statüsüne kavuştu. SN
Soğanbükü mah - İvrindi (Gökçeyazı bucağı) - Balıkesir
1915hb 📖: Soğanbükü | Çepni [ Tr Çepni "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Nüfusun büyük kısmı Dersim sürgünü Alevilerdir. SN
Gömeniç mah - İvrindi (Gökçeyazı bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Gömeniç
■ Pionia, Pioniai, Pionia Mysias, Hierokles Pionia Manav
Erdel mah - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Erdel
Gökçeyazı mah - İvrindi (Gökçeyazı bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Ergama
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.