haritada ara :   km  
İspir'de 102 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Vartinik + Hacılar
E1912 📖 Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy Vartinik ve Hacılar olarak iki mahalledir. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Karaseydi
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Yunus mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Yunus
Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 1928 ▸Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Cibali mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Cibali
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Değirmendere mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Değirmendere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Meydanlı mah Maden-Köprübaşı - İspir - Erzurum
1910h 📖 Kağans / Gağanis [ Erm ]
Kırık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kırık
E1912 📖 Grag [ Erm "yangınyeri" ]
1642 1642G.r.k/K.r.k
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Soğuksu mah - İspir - Erzurum
1642b 1928 ▸Vahnas [ Erm Vahnats? "Vahan'lar" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane yaşamaktadır. metonio
Gölyurt mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Varzanis
Leylek mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Le'lek
Türkmen yerleşimi
■ Oğuzların Bayındır boyuna mensûbtur. Ahıska Türkü asıllı olan bir aile de yaşamaktadır. ZeMahşer
Atürküten mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Atürküden
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Akgüney mah - İspir - Erzurum
1910h 📖 Poskor
1835b 📖 Pokısor [ Erm pokr-tsor "küçükdere" ]
Yenimahalle mah Madenköprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Kop [ Erm gop "taş ocağı" ]
Elmalı mah - İspir (Pazaryolu bucağı) - Erzurum
1960 📖 Çamlımağara
1910h 📖 Kilenis [ Erm ]
Başçeşme mah - İspir - Erzurum
1910h 📖 Dışanis
1642b 📖 Tışans [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Madenköprübaşı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Semehrek
1910h 📖 Samehrek + Maden
■ Maden mevkii ile Samehrek, Gağans, Kilens ve Yenimahalle yerleşimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Madenköprübaşı belediyesi 2010'lu yıllarda lağvedildi, ancak Madenköprübaşı adı korundu. SN
Çayırbaşı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 1928 ▸Girbeg
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
İyidere mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Karakafur
1642b 1910h 📖 📖 Karagâvur
Bozan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bozan
1910h 📖 Bağzan
■ 1642 tarihli Avarız defterinde adı geçmemektedir. Sonradan kurulan bir Müslüman köyü olsa gerek. metonio
Ulubel mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Dışasor
E1687 E1902 ▸Dışatsor Տշաձոր [ Erm "Dşants (Başçeşme) deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında 20. yy başında kısmen harap durumda olan S. Ohannes manastırı vardı. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Kirazlı mah - İspir - Erzurum
1642b 1928 ▸Mitens [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 5 Müslüman hane yaşamaktadır. metonio
Avcı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Avcı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Bademli mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Nişanut
1642b 📖 Nişanud [ Erm nışenud "bademli" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve bir Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Ulutaş mah - İspir - Erzurum
1642b 1928 ▸Vank [ Erm vank' "manastır" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 6 Müslüman hane, 8 Gayrimüslim hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Çayırözü mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Çapenis
1846 📖 Çabants [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve 5 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Özlüce mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Naxizer
1642b 📖 Naxir-zir
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 6 Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. Kayıtta "Nahirzir" olarak geçer, muhtemelen ya Ermenice bir sözcük ya da Türkçe "aşağı ahır, aşağı sürü" anlamına geliyor. metonio
Petekli mah - İspir - Erzurum
E1687 📖 Kartsor [ Erm "taş dere" ]
1642b 1928 ▸Karsor
■ Kartsor vadisinin Ermeni halkı 1828 harbinde Rusya'ya göçmüştü. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve 13 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Mülk mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Mülk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Güney mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1910h 1642 📖 Hoka
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Moryayla mah - İspir - Erzurum
1642b 1928 ▸Madur [ Erm մատուռ "küçük kilise" ]
Yukarıözbağ mah İspir - İspir - Erzurum
1910h 📖 Masanis
1642b 📖 Matosans [ Erm "Mateos'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 14 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Köprüköy mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Xortik
1642b 📖 Xortix [ Erm "kaba, yaban" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane, 2 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Gaziler mah İspir - İspir - Erzurum
1928 📖 Kızılimaret
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aşağıözbağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928 📖 Kan
Yedigöl mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1910h 📖 -
■ 1642 tarihli Avarız defterinde adı geçmemektedir. Sonradan kurulan bir Müslüman köyü olsa gerek. metonio
Kaynakbaşı mah - İspir - Erzurum
1642b 1928 ▸Xantek
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane, bir Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Alacabük mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Koşmuşat
1642b 📖 Koç-meşhed [ Tr "koç mezarı" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 8 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Başköy mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Tapsor
E1912 📖 Daptsor [ Erm "yassıdere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterinde yer adı (Tabsor) belirtilir ancak yerleşim yoktur. Müslüman nüfus sonradan yerleşmiştir. metonio
Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Ağpınar
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Ağapınar" olarak geçer. metonio
Zeyrek mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Zeğrek
Aşağıfındıklı mah - İspir - Erzurum
1642b 📖 Tarpuni aş. [ Erm tarpıni "demirci" ]
Akseki mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1896 📖 Akseki
Karahan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karahan
İspir ilçe - İspir - Erzurum
1665 📖 İspir
E630 📖 Sber [Sper] Սպեր (idari bölge)
Y17 📖 Hyspirátis (idari bölge) [ Yun "Speir/Hyspir diyarı" ]
Y-399 📖 Saspeiroi akk. Saspeiritês (idari bölge) [ Yun "Speir halkı" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kavim ve bölge adı olarak Antik Çağ'dan itibaren kaydedilmiştir. Van Başkale'deki İspiriz Dağının da aynı kavimden adlandırılmış olması mümkündür. *Sa-spir-eti sözcük yapısı Gürcüce veya onunla akraba dili düşündürür. SN
■ İspir ilçesini Erzurum geneline göre yorumlamak için etno-kültürel ve genetik olarak ikiye bölmek gerekir. Güney yarısı Anadolu-Azerbaycan hattının devamı olan Türkmen ağırlığına sahipken kuzey yarısı nispeten daha yerlidir ve Rize-Hemşin hattına yakınlık gösterir. Ayrıca yine bu ilçenin güney kısmında Türkçe yer adları yoğunken kuzey kısmında Ermenice yer adları yoğundur. metonio
■ © 02.04.1802 İspir derebeyi Memi oğlu şaki Hüseyin ile Bayburd'da yapılan çarpışmalarda alınan esirlerin ve kesilen sergerde başlarının gönderildiğine dair. © »»» 21.05.1805 Bir kaç defa Erzurum'u basan eşkiyadan eski İspir voyvodası Memo oğlu Hüseyin'i Of kazasından Hozooğlu Hüseyin para ile kandırarak başı kesildiğine bu işde yararlılığı görülen Bayburd voyvodası Paşazade Sadullah Bey'in kapıcıbaşılık rütbesiyle taltifine dair. deyar heyran
Yukarıfındıklı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Tarpuni yk. [ Erm tarpni "demirci" ]
Düzköy mah - İspir - Erzurum
1642b 1928 ▸Cenker
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1642 tarihli avârız defterinde 11 Müslüman hane ve bir Gayrimüslim hane bulunmaktadır. metonio
Cankurtaran mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kayser
Demirkaya mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kaçikonis [ Erm ]
Taşbaşı mah - İspir - Erzurum
1946 📖 Danzuduşehirdere
1928 📖 Danzud Şehirdere [ Erm dantsud "armutlu" ]
Çatakkaya mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Çinaçur
E1902 1928 📖 📖 Tsıgnaçur [ Erm "balıklıdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Güllübağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928 📖 Varkor
E1912 📖 Varkur [ Erm var "aşağı" ]
Başpınar mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Sithank
E1912 📖 Sitahank [ Erm tsitavank "zeytinli manastır?" ]
Kavaklı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kanis
E1912 📖 Kants [ Erm "define" ]
Kümetaş mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Karonis [ Erm ]
Karakaya mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karakaya
İncesu mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 İncesu
E1902 📖 Porig [ Erm "çukurca" ]
■ 19. yy'a dek Ermeni köyü iken 1828 Rus Harbi zamanında Ermeniler Rusya'ya göçünce bir süre boş kalmıştır. 20.yy başlarında köye Hemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Müslüman Rumlar yerleşmiştir. SN
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
Çiçekli mah İspir - İspir - Erzurum
1928 📖 Şikınos [ Erm ]
Yeşilyurt mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Axpürik
1642b 📖 Ağpırik [ Erm "pınarcık" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 27 Müslüman hane ve 15 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Halilpaşa mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Abcirenis [ Erm ]
Yedigöze mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kerab
E1912 📖 Karap [ Erm ]
Ortaköy mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kıranis
E1912 📖 Kırants [ Erm ]
Bostancı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Zirenis [ Erm ]
Ortaören mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ortaviran
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Öztoprak mah - İspir - Erzurum
E1912 📖 Moğaşen
1910h 📖 Muxşîn [ muxşeni "meşeköy" ]
Bahçeli mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Çırkini [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Pınarlı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Akındos [ Erm ]
Yıldıztepe mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1912 📖 Xıjtar [ Erm "sel aldı?" ]
1910h 📖 Xotar
Aktaş mah - İspir - Erzurum
1642b 1910h 📖 📖 Xapışkenis [ Erm xapışgents "Habeşler" ]
Sandıklı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Şehirdere Dap [ Erm dap' "düzlük" ]
Yağlı mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yağlı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Değirmenli mah - İspir - Erzurum
1910h 📖 Kâlgonis [ Erm ]
Kuşluca mah - İspir - Erzurum
1919hb 📖 Kağents
Armutlu mah - İspir - Erzurum
1835b 📖 Koblat [ koplati კოპლატი ]
Gündoğdu mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Dangisi
E1912 📖 Dangés [ Erm gés "yarım" ]
Tekpınar mah - İspir - Erzurum
1910h 📖 Dizanis [ Erm ]
Aksu mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Salaçor
1642b 📖 Salaçur [ Erm "kayraksuyu" ]
Koçköy mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kenasor
E1912 📖 Keğnatsor [ Erm "güzeldere" ]
Numanpaşa mah - İspir - Erzurum
E1912 📖 Hişénts [ Erm ]
1854h 📖 Hişen
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yaylacık mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1912 📖 Baxçevank
Irmak mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Koşkisor
E1902 📖 Gocgıtsor [ Erm gocğitsor "tomrukdere" ]
Tepecik mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Kurdikanis [ Erm/Kr kurdikants "Kurdikanlar (aş.)" ]
Duruköy mah - İspir - Erzurum
1910h 📖 Kompor [ Erm "ağıl çukuru" ]
Çakmaklı mah - İspir - Erzurum
1928 📖 Koğunis / Koğonis
E1912 📖 Koğonts [ Erm "koğ'lar (?)" ]
Taşlıca mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Lakbar [ Erm ]
Çamlıkaya mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1828 📖 Hunud [ Erm "kızılcıklı" ]
1910h 📖 Hunut (neh)
■ Erm «huyn» `kızılcık` sözcüğünden «hunud» `kızılcıklı`. Daha önce bütünüyle Ermeni olan nüfusu 1828'de aslen Hunutlu olan Erzurum Piskoposu Der Garabed önderliğinde Rusya'ya göçtü. SN
Göçköy mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Göçköy
1919hb 📖 Keç
Düztepe mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1946 📖 Dap [ Erm dap' "düz" ]
Cücebağı mz - İspir - Erzurum
E1776 📖 Çiçabağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cücebağı mahallesinde 10 veya 11. yy'da inşa edildiği sanılan bir kilise bulunur. Taner A.
Demirbilek mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Momkanıs [ Erm "Momik'ler (?)" ]
Sırakonaklar mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946 📖 Hodiçor
1928 📖 Xodiçur [ Erm "otlaksuyu?" ]
E1776 📖 Xoderçur / Xodorçur [ Erm xodorçur "büklümsu? " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Şenköy mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Semehrek Fısırık aş.
Ardıçlı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Zakos
E1900~a 📖 Dzağgots Hovid [ Erm "çiçekli yayla" ]
1846 📖 Zagos
Yavuzlar mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1928 📖 Garmırik
E1776 📖 Garmirk [ Erm "kızılca? Kayserili?" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Katolik) yerleşimi.
■ 19. yy sonunda İspir yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Surp Hovsep ve Meryemana adında iki kilisesi ve 580 Ermeni nüfusu vardı. SN
Araköy mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kalei Fısırık
E1912 📖 Visrek / Fisrek
Karakale mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Moxurgud aş. + yk.
E1776 📖 Moxraguyd [ Erm "kültepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş'lu Boğos Vartabed Meheryan'ın 1776 tarihine ait anılarında Moxraguyd köyünün Ermeni kilisesinde yapılan bir ayin anlatılır. 19. yy sonunda 350 civarında Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
Devedağı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mezrei Fısırık
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Ahlatlı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946 📖 Danzudifisirik
1928 📖 Danzut Fısırık [ Erm dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Geçitağzı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kodreşén
1854h 📖 Godraşén [ godraşeni გოდრაშენი "sepetçiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.