İnegöl'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kıran mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Kıran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Merzukiye mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Merzukiye
1890hk 📖 Çatalahlat
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Fevziye mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Feyziye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çiftlik mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy 93 harbi öncesi Gürcistan Acara bölgesinden gemişlerdir. Gürcü dili konuşulur.
  Esenköy mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Ruşen Tahtaköprü
Boşnak yerleşimi
  Elmaçayırı mah - İnegöl - Bursa
1911h 📖 Elmaçayırı | Feyziye
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Kayapınar mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Gelene [ Yun kalamiá "sazlık" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Turgutalp mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Genci
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akıncılar mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Kadimî
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Süle mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Süle
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çaylıca mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Mürüvvet
1897a 📖 Bataklık (mv)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün/mahallenin günümüzdeki adının Çaylıca olmasına karşın yerliler Bataklı derler Herhangibiri
  Paşaören mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Kirlez
1521t 📖 Kirlas
■ Kürtler isminde sülale mevcuttur. Manav
  İnayet mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 İnayet
1890hk 📖 Tuzla
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Şehitler mah - İnegöl - Bursa
1968 📖 Bekceviz
1521t 📖 Doma [ Yun (ágios) Thomás "Aziz Thomas" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köyün kurucusu olduğuna inanılan Hasan Dede, Hacı Muradı Veli'nin evlatlarındandır. Köyde 5 aile dede soyundan gelmektedir. Diğerleri Talip'tir. SN
  Yenice mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Yenice Gayrimüslim
1521t 📖 Ahıköyü | Yenice Hıristiyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ En az 16. yy'dan 20. yy başına dek önemli bir Ermeni kasabası idi. 20. yy başında Surp Hagop kilisesi vardı. SN
  Halhalca mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Halhalca
1891 1891Mecidiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900)/Boşnak yerleşimi.
■ 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan Türklerin kurduğu Halhalca köyüne 1891 yılında Bosna mültecileri iskan edilerek Mecidiye adı verildi. SN
  Edebey mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Edebey
  Doğanyurdu mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Alayna / Alanya
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Lütfiye mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Pelitli
1928 📖 Lütfiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Gülbahçe mah - İnegöl - Bursa
1911h 📖 Gülbahçe
Y200~a 📖 Tataula [ Yun "at ahırları" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+)/Gürcü yerleşimi.
  Karagölet mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Cerrah mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Atoğlanı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Raymond Kevorkian The Armenian Genocide: A Complete History sayfa 563: Ermeni yerleşim yeri olarak 2500 nüfuslu köy "Ceran" adı ile bilgi verilmiş IraTzourou
■ Mübâdele ile Helen Makedonyasının Bizovo, Kapiyani vb. köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Sarıpınar mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Sirnaz [ Yun ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akhisar mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Akhisar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Çavuşköy mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Çavuş
1521t 📖 Kızıl
  Çeltikçi mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Ulu Çeltükçi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çayyaka mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Bedre [ Yun pétra "kaya" ]
■ Manav halkıdır. Köye Cumhuriyetten önce Ahıska ve Laz halkları da yerleşmiştir. Türk
  Hoca mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Hoca
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  İclaliye mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 İclaliye
1911h 📖 Erikli
■ 20. yy başında Gürcü/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Daha önce Acaralı Gürcüler iskan edilmişken 1894'te Bosnalı muhaciler yerleştirildi. SN
  Sungurpaşa mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Koçu / Koçiköy
■ I. Mehmed ve II. Murad devrinde Hadım Sungur Paşa tarafından vakfedilen zaviye, kervansaray ve mescidi varmış. (Barkan 243.) SN
  Kestanealan mah - İnegöl - Bursa
Ab 📖 Kemsekuay
1928 📖 Kestanealanı
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Karakadı mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Muratpınarı
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü"/Gürcü yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Acara ve Ahıska muhaciri yerleşimi
  İsaören mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 İsaviranı
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Eskiköy mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Eskiköy
  Karalar mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Karalar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Dipsizgöl mah - İnegöl - Bursa
1911h 📖 Dipsizgöl
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Hamidiye mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Gazelli
1928 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Alanyurt mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Adibini
  İnegöl ilçe - İnegöl - Bursa
1484 📖 Înegöl
Y1308 📖 Angelokomê [ Yun "ulakköy? melekköy?" ]
■ Evliya Çelebi'ye göre, `Halâ burada camilere eyne damı yani Cuma Camii derler. Başlangıçta Cuma namazı göl kıyısında kılındığı için Eyine Gölü derler.` Lakin İnegöl'de göl yoktur ve isim şüphesiz Yun Angelokomi adının ilk iki hecesinden uyarlanmıştır. SN
■ 14. asırda eski tekfurlardan biri burada vâli olarak görevlendirilmiş, gene tekfur olarak zikrediliyordu. Manav
  Soğukdere mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Soğukdere
1604 📖 Kazıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
  Hamzabey mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Hamzabey
■ Barkan'a göre eski adı Adaöyüğü olabilir. (Bursa 102). SN
  Boğazköy mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Deydinler mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Diyedinler aş. + yk. [ Tr "Ziyaeddin'ler" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Maden mah - İnegöl - Bursa
1530t 📖 Lipodoma | Maden [ Yun ]
  Tokuş mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Tokuş
  Hayriye mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Hayriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Şipali mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Şibali
  Kozluca mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Kozluca
1521t 📖 Alici
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ortaköy mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Ortaköy
  Muratbey mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Dereçatı
1928 📖 Muratbey
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kulaca mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Kulaca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün Rum târihi hâlen halkın hâfızasındadır. Manav
  Alibey mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Alibey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Saadet mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Saadet
1890hk 📖 Pazaralanı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bahariye mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Bahariye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bilalköy mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Bilalköy
1521t 📖 Bilaloğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Yerli Manav halkı dışında, 1972 yılından sonra Ardahan-Posoflular bu köye yerleşmiştir. SN
  Konurlar mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Konurlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Oylat mv - İnegöl - Bursa
1916h 📖 Oylat Hamamı
  Akbaşlar mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Akbaşlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Yeniyörük mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Yeniyörük
Eski adı: Hacıhasanyörük
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Aydinin Yeni Pazar ve Nazilli kazalarindan 19. asrin sonunda pek cok Yörük Bursa yöresine iskan edilmistir, günümüzde 50 kadar Yörük yerlesimi bulunan Bursa havalisinde Kirmastide 15 Keleste 12 Yörük köyü mevcuttur. Manav
  Hilmiye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Hilmiye
1890hk 📖 Oylat Deresi (neh)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1890 ylında Batum muhacirleri iskan edildi. SN
  Hasanpaşa mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Hasanpaşa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Gündüzlü mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Muzal
1521t 📖 Mîzal
  Hamamlı mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Hamamlı
1890hk 📖 Evliyahamamı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yiğit mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Yiğitbaba
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1895 senesinde 32 hâneydi. Lazlar ve Pomaklar isminde sülâleler mevcuttur. Manav
  Fındıklı mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Fındıkçukur
Ç1920~ 📖 Dejayelhe
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Mesruriye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1895a 📖 Mesruriye
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Batum vilayetinden göçmen olarak gelen `dil bilmez Gürcüler` olarak tanımlanan zümredir. Bahçekaya (Çürüksu) adlı mahallesi vardır. SN
  Dömez mah - İnegöl - Bursa
1665 📖 Dömbez / Dömböz
1521t 📖 Dömez
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Aşağıballık mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Ballık aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1877-78 savaşında Bulgaristan'ın Şumnu iline bağlı Bekçi köyünden gelen muhacirlerce kurulmuştur. SN
  Süpürtü mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Süpürdü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacıkara mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Hacıkara
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çitli mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Çit
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yukarıballık mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Ballık yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Tahtaköprü mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Tahtaköprü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Olukman mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Olukman
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Küçükyenice mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Yenice Müslim
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Eymir mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Eymir [ Tr "aş." ]
  Kınık mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Kınık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Rüştiye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
Ab 📖 Kavarı
1928 📖 Rüştiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Bayramşah mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Bayramşah
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Yenikaracakaya mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Karacakaya Yeni
  Özlüce mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Özlüce
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kurşunlu mah - İnegöl - Bursa
Eski adı: Güde
1521t 📖 Kurşunlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  İhsaniye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 İhsaniye
1890hk 📖 Karadikenlik
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Tüfekçikonak mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Tüfekçikonak
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Eskikaracakaya mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Karacakaya İskân
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900)/Gürcü yerleşimi.
  Tekke mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Tekke
Eski adı: Akbıyık Tekkesi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  İskaniye mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Cemiyet
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Kocakonak mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Kocakonak
  Sülüklü mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Sülüklügöl
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Osmaniye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928 📖 Osmaniye
Ç1920~ 📖 Kuarakuay
1890hk 📖 Kanlıkonak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Sulhiye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
Eski adı: Sulhiye
1880a 📖 Uzunbarış
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Mezit köyünün `Gürcü Mahallesi` iken Sulhiye adıyla ayrı köy oldu. SN
  Babaoğlu mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Babaoğlu Çeşmesi
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Mezit mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1889a 📖 Mezit
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi
■ Daha önce Abaza ve Gürcü muhacirler yerleştirilmişken 1898'de Rumeli muhacirleri iskan edildi. Mezit adının Abhazca `orman` anlamına geldiği söylenir. SN
  Sultaniye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
Ab 📖 Kuazer
1928 📖 Sultaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Karahasanlar mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Gökdağ
  Güzelyurt mah - İnegöl - Bursa
1928 📖 Mamure [ Tr "kasaba" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Güneykestane mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1487a 📖 Kesdaneçuukuru
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gedikpınar mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
<1960 📖 Güvemci Karagöl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Hamitabat mah - İnegöl - Bursa
<1960 📖 Tuzaklıgöl
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km