İnegöl'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kıran mah - İnegöl - Bursa
1521t: Kıran
■ Manav yerleşimi Manav
  Merzukiye mah - İnegöl - Bursa
1928k: Merzukiye
1890hk: Çatalahlat
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Fevziye mah - İnegöl - Bursa
1928k: Feyziye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Elmaçayırı mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kayapınar mah - İnegöl - Bursa
1521t, 1928k: Gelene
■ Manav yerleşimi Manav
  Turgutalp mah - İnegöl - Bursa
1521t, 1928k: Genci
■ Manav yerleşimi Manav
  Çiftlik mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akıncılar mah - İnegöl - Bursa
1521t, 1928k: Kadimî
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Süle mah - İnegöl - Bursa
1521t: Süle
■ Manav yerleşimi Manav
  Çaylıca mah - İnegöl - Bursa
1928k: Mürüvvet
1897: Bataklık (mv)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün/mahallenin günümüzdeki adının Çaylıca olmasına karşın yerliler Bataklı derler Herhangibiri
  Paşaören mah - İnegöl - Bursa
1928k: Kirlez
1521t: Kirlas
■ Kürtler isminde sülale mevcuttur. Manav
  İnayet mah - İnegöl - Bursa
1928k: İnayet
1890hk: Tuzla
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Yerliler hala Tuzla derler Herhangibiri
  Şehitler mah - İnegöl - Bursa
1968k: Bekceviz
1521t, 1928k: Doma [ Yun (ágios) Thomás "Aziz Thomas" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köyün kurucusu olduğuna inanılan Hasan Dede, Hacı Muradı Veli'nin evlatlarındandır. Köyde 5 aile dede soyundan gelmektedir. Diğerleri Talip'tir. SN
  Yenice mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ En az 16. yy'dan 20. yy başına dek önemli bir Ermeni kasabası idi. 20. yy başında Surp Hagop kilisesi vardı. SN
  Halhalca mah - İnegöl - Bursa
1928k: Halhalca
Eski adı: Mecidiye
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Halhalca köyüne 1891 yılında Bosna mültecileri iskan edilerek Mecidiye adı verildi. SN
  Edebey mah - İnegöl - Bursa
1521t: Edebey
  Doğanyurdu mah - İnegöl - Bursa
1928k: Alayna/Alanya
■ Manav yerleşimi Manav
  Lütfiye mah - İnegöl - Bursa
1960-: Pelitli
1928k: Lütfiye
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
  Gülbahçe mah - İnegöl - Bursa
1911ht: Gülbahçe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Karagölet mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Cerrah mah - İnegöl - Bursa
1521t: Atoğlanı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Raymond Kevorkian The Armenian Genocide: A Complete History sayfa 563: Ermeni yerleşim yeri olarak 2500 nüfuslu köy "Ceran" adı ile bilgi verilmiş IraTzourou
■ Mübâdele ile Helen Makedonyasının Bizovo, Kapiyani vb. köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Sarıpınar mah - İnegöl - Bursa
1928k: Sirnaz
■ Sırnas, Sırnaz. 1960'larda türkçe olmadığı için idâre tarafından bugünkü isim uydurulmuştur. Manav yerleşimi. Manav
  Akhisar mah - İnegöl - Bursa
1521t: Akhisar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Çavuşköy mah - İnegöl - Bursa
1928k: Çavuş
1521t: Kızıl
  Çayyaka mah - İnegöl - Bursa
1521t, 1928k: Bedre [ Yun pétra "kaya" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Laz yerleşimi.
  Hoca mah - İnegöl - Bursa
1928k: Hoca
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  İclaliye mah - İnegöl - Bursa
1928k: İclaliye
1911ht: Erikli
■ 20. yy başında Boşnak/Gürcü yerleşimi.
■ Daha önce Acaralı Gürcüler iskan edilmişken 1894'te Bosnalı muhaciler yerleştirildi. SN
  Sungurpaşa mah - İnegöl - Bursa
■ I. Mehmed ve II. Murad devrinde Hadım Sungur Paşa tarafından vakfedilen zaviye, kervansaray ve mescidi varmış. Bk. Barkan 243. SN
  Kestanealan mah - İnegöl - Bursa
Çr: Kemsekuay
1928k: Kestanealanı
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karakadı mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Gürcü yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Acara ve Ahıska muhaciri yerleşimi Türk
  Karalar mah - İnegöl - Bursa
1521t: Karalar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Dipsizgöl mah - İnegöl - Bursa
1911ht: Dipsizgöl
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hamidiye mah - İnegöl - Bursa
1960-: Gazelli
1928k: Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Alanyurt mah - İnegöl - Bursa
1521t, 1928k: Adibini
  İnegöl ilçe - İnegöl - Bursa
1521t, 1660eç: Eyinegöl [ Tr "Cuma (camii) gölü" ]
Y1308: Angelokomê
■ Eyine veya ezine, cuma gününün Farsça adıdır. Erken Türkiye Türkçesinde sıklıkla kullanılır. Evliya Çelebi'ye göre, `Halâ burada camilere eyne damı yani Cuma Camii derler. Başlangıçta Cuma namazı göl kıyısında kılındığı için Eyine Gölü derler.` SN
  Soğukdere mah - İnegöl - Bursa
1960-: Kazıklı
1928k: Soğukdere
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hamzabey mah - İnegöl - Bursa
1928k: Hamzabey
■ Barkan'a göre eski adı Adaöyüğü olabilir. (Bursa 102). SN
  Boğazköy mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Tokuş mah - İnegöl - Bursa
1521t: Tokuş
  Hayriye mah - İnegöl - Bursa
1928k: Hayriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Şipali mah - İnegöl - Bursa
1521t: Şibali
  Kozluca mah - İnegöl - Bursa
1928k: Kozluca
1521t: Alici
■ Yerelde kozulca denir. Târihi bir köprü mevcuttur. Manav yerleşimi. Manav
  Muratbey mah - İnegöl - Bursa
1960-: Dereçatı
1928k: Muratbey
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kulaca mah - İnegöl - Bursa
1521t: Kulaca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün Rum târihi hâlen halkın hâfızasındadır. Manav yerleşimi. Manav
  Alibey mah - İnegöl - Bursa
1521t: Alibey
■ Manav yerleşimi. Hasat sonrası mezarlıkta ziyafet verilir. Manav
  Saadet mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: Saadet
1890hk: Pazaralanı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bahariye mah - İnegöl - Bursa
1928k: Bahariye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Konurlar mah - İnegöl - Bursa
1521t: Konurlar
■ Manav yerleşimi Manav
  Akbaşlar mah - İnegöl - Bursa
1928k: Akbaşlar
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yeniyörük mah - İnegöl - Bursa
1928k: Yeniyörük
Eski adı: Hacıhasanyörük
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Aydinin Yeni Pazar ve Nazilli kazalarindan 19. asrin sonunda pek cok Yörük Bursa yöresine iskan edilmistir, günümüzde 50 kadar Yörük yerlesimi bulunan Bursa havalisinde Kirmastide 15 Keleste 12 Yörük köyü mevcuttur. Manav
  Hilmiye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: Hilmiye
1890hk: OylatDeresi (neh)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1890 ylında Batum muhacirleri iskan edildi. SN
  Hasanpaşa mah - İnegöl - Bursa
1928k: Hasanpaşa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Hamamlı mah - İnegöl - Bursa
1928k: Hamamlı
1890hk: Evliyahamamı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yiğit mah - İnegöl - Bursa
1521t: Yiğitbaba
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1895 senesinde 32 hâneydi. Lazlar ve Pomaklar isminde sülâleler mevcuttur. Manav
  Fındıklı mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Dömez mah - İnegöl - Bursa
1660eç: Dömbez/Dömböz
1521t: Dömez
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Aşağıballık mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: Ballık aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 savaşında Bulgaristan'ın Şumnu iline bağlı Bekçi köyünden gelen muhacirlerce kurulmuştur. SN
  Mesruriye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1895: Mesruriye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Batum vilayetinden göçmen olarak gelen `dil bilmez Gürcüler` olarak tanımlanan zümredir. Bahçekaya (Çürüksu) adlı mahallesi vardır. SN
  Süpürtü mah - İnegöl - Bursa
1521t: Süpürdü
■ Manav yerleşimi Manav
  Hacıkara mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: Hacıkara
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çitli mah - İnegöl - Bursa
1521t: Çit
■ Manav yerleşimi Manav
  Yukarıballık mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: Ballık yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Tahtaköprü mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: Tahtaköprü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Olukman mah - İnegöl - Bursa
1928k: Olukman
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Küçükyenice mah - İnegöl - Bursa
1928k: YeniceMüslim
■ Manav yerleşimi Manav
  Eymir mah - İnegöl - Bursa
1521t: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Kınık mah - İnegöl - Bursa
1521t: Kınık
■ Manav yerleşimi Manav
  Rüştiye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
Çr: Kavarı
1928k: Rüştiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bayramşah mah - İnegöl - Bursa
1928k: Bayramşah
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kurşunlu mah - İnegöl - Bursa
1521t: Kurşunlu
■ Güde ismi de geçmektedir. Bu isimle yaylası mevcut. Manav yerleşimi. Manav
  İhsaniye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1928k: İhsaniye
1890hk: Karadikenlik
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Eskikaracakaya mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Özlüce mah - İnegöl - Bursa
1521t: Özlüce
■ Manav yerleşimi Manav
  Tekke mah - İnegöl - Bursa
1928k: Tekke
Eski adı: AkbıyıkTekkesi
■ Manav yerleşimi Manav
  İskaniye mah - İnegöl - Bursa
1960-: Cemiyet
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sülüklü mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Kısmen Manav yerleşimi Manav
  Osmaniye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
Çr: Kuarakuay
1928k: Osmaniye
1890hk: Kanlıkonak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sulhiye mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
Eski adı: Sulhiye
1880: Uzunbarış
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Mezit köyünün `Gürcü Mahallesi` iken Sulhiye adıyla ayrı köy oldu. SN
  Babaoğlu mah - İnegöl - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Mezit mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
1889: Mezit
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Daha önce Abaza ve Gürcü muhacirler yerleştirilmişken 1898'de Rumeli muhacirleri iskan edildi. Mezit adının Abhazca `orman` anlamına geldiği söylenir. SN
  Güzelyurt mah - İnegöl - Bursa
1928k: Mamure [ Tr "kasaba" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Gedikpınar mah - İnegöl (Tahtaköprü bucağı) - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamitabat mah - İnegöl - Bursa
1960-: Tuzaklıgöl
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km