haritada ara :   km  
İnebolu'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
Doğanören köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hayzar
Fidimse mah Akgüney - İnebolu - Kastamonu
1946 📖 Fidimse [ Yun ]
Akgüney köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1943ha 📖 Akgüney
Belence köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Erze
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde şu an Kırım Tatar, Çepni ve az sayıda 18.yy'da Acem bölgesinden gelenler yaşamaktadır. ahs
Çoraklı mah - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Çorak
Atabeyli köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hocanoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Hürmetli köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hürmetli
Eski adı: Moldoz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Köroğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Köroğlu
Örtülü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Anday [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köyde Müslümanlığa geçen Rumlarla Çepni Türkleri yaşamaktadır ahs
Belen köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Belan
Özbaşı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Gemere [ Yun kamária "odalar" ]
Güneşli köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Ziğana / Zağna [ Yun ]
Özlüce köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Zarbana aş.
E1819 📖 Zarbana / Zerbana [ Yun ]
Yunusköy köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Yunusköy
Çaykıyı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Umba [ Yun ]
Çaydüzü köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Çaydüzü (ova)
Alaca köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karazağana
Kayaelmas köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kayaelması
Akçay köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Girendos / Girindos [ Yun krínita ]
Köseköy köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Köseköy
Eyrik mah - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Eğrük
Şamalı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Şamalı
Gökçevre köy - İnebolu - Kastamonu
Eski adı: Ağrit [ Yun agrídi "yabanlık" ]
Yaztepe köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Yastepe
İkiyaka köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Ziğari / Zağri [ Yun zevğári "çiftlik" ]
Hamit köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Hamid
Taşburun köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kilirye [ Yun ]
Kuzluk köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kuzluk
Sakalar köy - İnebolu - Kastamonu
Eski adı: -
Erenyolu köy - İnebolu - Kastamonu
1530t 📖 Manastır
Hacımehmet köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Hacımehmet
Kabalar köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kabalar
Yukarıköy köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Hodi
1928 📖 Yukarıköy
Erkekarpa köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Erkekarpa
Kabalarsökü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kabalarsökü
Toklukaya köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Zerme [ Yun ]
Uluköy köy - İnebolu - Kastamonu
1530t 📖 Uluköy
Göçkün köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Göçgün
Uğrak köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Orza [ Yun ]
Şeyhömer köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Şeyxömer
Korupınar köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Carafa [ Yun ]
■ Yunanca Diórofo `iki katlı` sözcüğü Türkçeden usulen Carafa verir. Ancak böyle bir yer adı mantıklı görünmüyor. SN
Kızılkara mah - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Kızılkara
Dikili köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Yerna [ Yun ]
Yolüstü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Arfi [ Yun ]
Cünürye mah İnebolu - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Cünüriye [ Yun ]
■ Eski kayıtlarda Aydın vilayetinde bir başka Cünüriye görülür. Yeri ve sözcüğün aslı anlaşılamadı. SN
Musaköy köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Musaköy
Yukarıçaylı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Germi yk. [ Yun ]
Çiçekyazı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Dağrusta [ Yun ]
Karabey köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karabey
Yenimahalle mah İnebolu - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Acitonoz
1530t 📖 Acidnos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Taşoluk köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Digos / Dikoz [ Yun ]
Aşağıçaylı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Germi aş. [ Yun ]
İnebolu ilçe - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 İneboli
Y610 📖 İnnoúpolis
Y161y 📖 İônópolis [ Yun "İon kenti" ]
Y17 Y130 📖 📖 Abonouteixos [ Yun "Abonos hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1. yy başında Abónos (Abana) kentine ait bir hisar iken imp. Lucius Verus (161-169) devrinde İonopolis adıyla kendi sikkelerini basan şehir statüsü kazandı. İnebolu adı İonopolis'ten uyarlanmıştır. SN
Yeşilöz köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 İpras [ Yun ]
Bayıralan köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Adar
Salcıoğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Salcıoğlu
Beyler köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Beyler
Karaca köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Ablados [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Soğukpınar köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Soğukpınar
Çamlıca köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Erkistos
1487c 📖 Erkistan / Erkiston [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Karadeniz mah İnebolu - İnebolu - Kastamonu
1902hk 📖 Patriyoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Ayvaköy köy - İnebolu - Kastamonu
1946 📖 Ayva
Belören köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Nedidye / Neditye [ Yun ]
Akkonak köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Telye [ Yun ]
Başköy mah - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Başköy
Sökü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Sökü
Yakaboyu köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 İskele / Eskille [ Yun ]
Aktaş köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Büğülye [ Yun ]
Durupınar köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Vozu [ Yun ]
Karşıyaka köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karşıgibori
Uluyol köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Uluyol
Esenyurt köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Fikre / Fekre [ Yun ]
Keloğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Keloğlu
Üçevler köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Arvilya / Arilya [ Yun arğaliá "dokuma tezgahları" ]
İkizler köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Yılga / Yille
Yamaç köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Varya [ Yun ]
■ Köyün deniz tarafında şimdi manastır denilen kalıntıyı 1819'da Pjişkyan Ceneviz kalesi olarak tanımlar, köyün adını Boyran olarak kaydeder. SN
Yuvacık köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Zerveli [ Yun ]
Adıyaman mv - İnebolu - Kastamonu
1914hk 📖 Manastır
■ 1914 Kiepert haritasında `Manastır Suyu` ve kıyıdan yaklaşık 1 km içeride aktif bir manastır görülür. Derenin denize kavuştuğu yerdeki Adıyaman Köprüsü halen yerel dilde `Manastır Köprüsü` olarak anılmaktadır. Adıyaman sözcüğü `adı kötü` anlamında. SN
Şamaoğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Şamaoğlu
Üçlüce köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Gedefil [ Yun ]
Gökbel köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Çerçilye / Çerçille [ Yun ]
Çamdalı köy - İnebolu - Kastamonu
1530t 📖 Keti
Çubuk köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kazla
Deresökü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Dereseki
Gemiciler köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Evrenye [ Yun ]
1844 📖 Evraniye
Hayrioğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Hayrioğlu
Ayvat köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Ayvat
Dibek köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Dibek
Güde köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Güde [ Yun ]
Deliktaş köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Deliktaş
Hacıibrahim köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Hacıibrahim


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.