İnebolu'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Fidimse mah Akgüney - İnebolu - Kastamonu
1946 📖 Fidimse [ Yun ]
  Akgüney köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1943ha 📖 Akgüney
  Belence köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Erze
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde şu an Kırım Tatar, Çepni ve az sayıda 18.yy'da Acem bölgesinden gelenler yaşamaktadır. ahs
  Çoraklı mah - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Çorak
  Atabeyli köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hocanoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Hürmetli köy - İnebolu (Doğanyurt bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hürmetli
Eski adı: Moldoz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Köroğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Köroğlu
  Örtülü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Anday [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köyde Müslümanlığa geçen Rumlarla Çepni Türkleri yaşamaktadır ahs
  Belen köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Belan
  Özbaşı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Gemere [ Yun kamária "odalar" ]
  Güneşli köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Ziğana / Zağna [ Yun ]
  Özlüce köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Zarbana aş.
E1819 📖 Zarbana / Zerbana [ Yun ]
  Yunusköy köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Yunusköy
  Çaykıyı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Umba [ Yun ]
  Çaydüzü köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Çaydüzü (ova)
  Alaca köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karazağana
  Kayaelmas köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kayaelması
  Akçay köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Girendos / Girindos [ Yun krínita ]
  Köseköy köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Köseköy
  Eyrik mah - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Eğrük
  Şamalı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Şamalı
  Gökçevre köy - İnebolu - Kastamonu
Eski adı: Ağrit [ Yun agrídi "yabanlık" ]
  Yaztepe köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Yastepe
  İkiyaka köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Ziğari / Zağri [ Yun zevğári "çiftlik" ]
  Hamit köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Hamid
  Taşburun köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kilirye [ Yun ]
  Kuzluk köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kuzluk
  Sakalar köy - İnebolu - Kastamonu
Eski adı: -
  Erenyolu köy - İnebolu - Kastamonu
1530t 📖 Manastır
  Hacımehmet köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Hacımehmet
  Kabalar köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kabalar
  Yukarıköy köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Hodi
1928 📖 Yukarıköy
  Erkekarpa köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Erkekarpa
  Kabalarsökü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kabalarsökü
  Toklukaya köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Zerme [ Yun ]
  Uluköy köy - İnebolu - Kastamonu
1530t 📖 Uluköy
  Göçkün köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Göçgün
  Uğrak köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Orza [ Yun ]
  Şeyhömer köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Şeyxömer
  Korupınar köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Carafa [ Yun ]
■ Yunanca Diórofo `iki katlı` sözcüğü Türkçeden usulen Carafa verir. Ancak böyle bir yer adı mantıklı görünmüyor. SN
  Kızılkara mah - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Kızılkara
  Dikili köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Yerna [ Yun ]
  Yolüstü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Arfi [ Yun ]
  Cünürye mah İnebolu - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Cünüriye [ Yun ]
■ Eski kayıtlarda Aydın vilayetinde bir başka Cünüriye görülür. Yeri ve sözcüğün aslı anlaşılamadı. SN
  Musaköy köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Musaköy
  Yukarıçaylı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Germi yk. [ Yun ]
  Çiçekyazı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Dağrusta [ Yun ]
  Karabey köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karabey
  Yenimahalle mah İnebolu - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Acitonoz
1530t 📖 Acidnos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Taşoluk köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Digos / Dikoz [ Yun ]
  Aşağıçaylı köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Germi aş. [ Yun ]
  İnebolu ilçe - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 İneboli
Y610 📖 İnnoúpolis
Y161y 📖 İônópolis [ Yun "İon kenti" ]
Y17 Y130 📖 📖 Abonouteixos [ Yun "Abonos hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1. yy başında Abónos (Abana) kentine ait bir hisar iken imp. Lucius Verus (161-169) devrinde İonopolis adıyla kendi sikkelerini basan şehir statüsü kazandı. İnebolu adı İonopolis'ten uyarlanmıştır. SN
  Yeşilöz köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 İpras [ Yun ]
  Bayıralan köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Adar
  Salcıoğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Salcıoğlu
  Beyler köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Beyler
  Karaca köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Ablados [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Soğukpınar köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Soğukpınar
  Çamlıca köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Erkistos
1487c 📖 Erkistan / Erkiston [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karadeniz mah İnebolu - İnebolu - Kastamonu
1902hk 📖 Patriyoz [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ayvaköy köy - İnebolu - Kastamonu
1946 📖 Ayva
  Belören köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Nedidye / Neditye [ Yun ]
  Akkonak köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Telye [ Yun ]
  Başköy mah - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Başköy
  Sökü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Sökü
  Yakaboyu köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 İskele / Eskille [ Yun ]
  Aktaş köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Büğülye [ Yun ]
  Durupınar köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Vozu [ Yun ]
  Karşıyaka köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karşıgibori
  Uluyol köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Uluyol
  Esenyurt köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Fikre / Fekre [ Yun ]
  Keloğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Keloğlu
  Üçevler köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Arvilya / Arilya [ Yun arğaliá "dokuma tezgahları" ]
  İkizler köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Yılga / Yille
  Yamaç köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Varya [ Yun ]
■ Köyün deniz tarafında şimdi manastır denilen kalıntıyı 1819'da Pjişkyan Ceneviz kalesi olarak tanımlar, köyün adını Boyran olarak kaydeder. SN
  Yuvacık köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Zerveli [ Yun ]
  Adıyaman mv - İnebolu - Kastamonu
1914hk 📖 Manastır
■ 1914 Kiepert haritasında `Manastır Suyu` ve kıyıdan yaklaşık 1 km içeride aktif bir manastır görülür. Derenin denize kavuştuğu yerdeki Adıyaman Köprüsü halen yerel dilde `Manastır Köprüsü` olarak anılmaktadır. Adıyaman sözcüğü `adı kötü` anlamında. SN
  Şamaoğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Şamaoğlu
  Üçlüce köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Gedefil [ Yun ]
  Gökbel köy - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖 Çerçilye / Çerçille [ Yun ]
  Çamdalı köy - İnebolu - Kastamonu
1530t 📖 Keti
  Çubuk köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Kazla
  Deresökü köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Dereseki
  Gemiciler köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Evrenye [ Yun ]
1844 📖 Evraniye
  Hayrioğlu köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Hayrioğlu
  Ayvat köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Ayvat
  Dibek köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Dibek
  Güde köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Güde [ Yun ]
  Deliktaş köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Deliktaş
  Hacıibrahim köy - İnebolu - Kastamonu
1943ha 📖 Hacıibrahim


Grafik harita göster     haritada ara : km