İmranlı'da 108 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Eski Keşlik
1916h 📖 Kürtkeşli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Keşlik eskiden beri Alevi köyü iken, 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirleri için komşu Türkkeşlik köyü kuruldu. SN
■ Köy Kürtçe Gundé Nahalé veya Pewriziyé Nahalé diye de adlandırılır. Mehmet Ali
  Ballıklar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Ballıklar
Alevi yerleşimi
  Celaldamı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Celaldamı
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.Koçgiri aşireti meskundur. Mehmet Ali
  Kabaktepeler köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Kabaktepeler
Alevi yerleşimi
■ Daha önce İmranlı'ya bağlı iken 2.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Zara'ya bağlandı. SN
  Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. metonio
  Çandır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çandır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyde İbolar kolu meskundur. Mehmet Ali
  Yazılı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kürt Kömüşlü [ Tr Görmüşlü "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kılıç mah - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kılıç
Alevi yerleşimi
  Kapıkaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Kapıkaya
Alevi yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
  Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Sandal
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.Koçgiri köyüdür. Mehmet Ali
  Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Pîrikan [ Kr "dedeler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Maden köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Maden
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
  Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Yazı Hacey
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Becek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Becek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenikent köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kılıçlar
Alevi yerleşimi
  Uzuntemur köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Uzun Demir
Alevi yerleşimi
  Kavalcık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Köndül
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Dereköy
Alevi yerleşimi
  Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
1902a 📖 Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
  Kızıltepe köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kızıltepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
  Topallar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Topallar
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Yazı Fidey
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kurmancca Yazıfat’t’é veya Yazıkoya Orté adlandırılır. Mehmet Ali
  Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Hindolar [ Kr "çingeneler?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaylacık köy - İmranlı - Sivas
Eski adı: Fidey Yaylası
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kurmançça:Yazıfidé,Yazıkaya Jurun Mehmet Ali
  YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Balolar [ Kr balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
  Yozyatağı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Yozyatağı
Alevi yerleşimi
  Borular köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Borular
Alevi yerleşimi
  Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Gebikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Körabbas
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Cerit
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
  Delice köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Delice
Alevi yerleşimi
  İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Umraniye [ Tr "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖 Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890'da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi/Muhacir Sünni Türk yerleşimi Mehmet Ali
  Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Karacaviran
Alevi yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
  Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Gelik
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
  YukarıÇulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çulha yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  AşağıÇulha köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çulha aş.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karlaş
  Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Xaliller
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.Köydeki Kürtler tarafından Xelilan diye anılır. Mehmet Ali
  Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Ağcakale
  Alanyurt mah - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Alanyurt
  Söğütlügelenli köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Rayber [ Kr "rehber" ]
1928 📖 Gelenli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yünören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖 Kaşlı
1522t 1928 📖 📖 Coki / Cogi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Cogi Baba Dergahı ve Cogi Baba Festivali Alevi kültürünün önemli tezahürlerindendir. SN
■ © 16.04.1863 Koçgiri Sancağı Beydağı Kazası Coki köyünde bulunan firarilerin yakalandığı ... deyar heyran
  Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Cafolar [ Kr Caferler "Caferler (aş.)" ]
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
  Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖 Alacahacı
1522t 📖 Alahaci
■ 1865'te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
  Koru köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Gencolar
  Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Çukuryurt
Sünni Türk yerleşimi
  BoğazÖren köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Boğazviran
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
  EskiKapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖 Kapımahmud
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
  Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Harami
  Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖 Sarıçubuk
1928 📖 Bahadun
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Süvariler köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Süvariler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
  Kapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kapımahmut
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  MerkezKılıçlar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kılıçlar
Alevi yerleşimi
  Koçgediği köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Gilicek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Yeniköy
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Kars muhaciri. metonio
  Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Piredede
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
  Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Girik aş. [ Kr girik "tepecik" ]
  İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖 Hasköyini
1916h 📖 İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
  Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Gökçebel
  Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kürd Şeyxli
  Türkyenice köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 📖 Akoluk
1928 📖 Yenice
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Türkyenice olan eski adı 1960'ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
  Aşağışeyhli köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Türk Şeyhli
Alevi yerleşimi
  Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Boğanak [ Erm poxanag? "takas" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Söğütlü köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t 📖 Söğüdlü
Alevi yerleşimi
  YukarıBoğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Girik yk. [ Kr girik "tepecik" ]
  Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Körhamo [ Kr/Tr ]
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında tutulan tahrir kaydında bile Koçgiri topluluğu Zara-İmranlı-Refahiye üçgeni arasında meskûn görünüyor. Kureyşanlar Koçgirilere bağlı bir alt kol değildir, bağımsız bir aşirettir ve Dersim coğrafyasında bulunmaktadırlar. metonio
  Ortakdaracık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Ortakdaracık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karaçayır
Alevi yerleşimi
  Kemreli köy - İmranlı - Sivas
K 📖 Mame [ Kr "amca" ]
1916h 📖 Kemreli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bahtiyar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 📖 Yağmuralan
1928 📖 Bahtiyar
1522t 📖 Bahtiyar
Sünni Türk yerleşimi
  Hasköy köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Hasköy
  Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Koçur
  Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Çalıyurt
  Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Tarbas + Araplar
1522t 📖 Tarbas [ Erm "saray, konak" ]
Alevi yerleşimi
  Çimen mz - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Ekrekçimeni
  Kevenli köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖 Kevanlı
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
  Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kerimoğlu
Alevi yerleşimi
  Karlık köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karlık
Alevi yerleşimi
  Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Mıstolar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ahalisi Mazgirt'ten göçmüştür. Mazgirt'ten aşireti ile gelen Mısto'dan almıştır bu isimi. Mehmet Ali
  Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karahüseyin
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Erzincan/Refahiye'li Alevi köyüdür. SN
  Toklucak köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Parci [ Kr ]
  Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ekrek
1530t 📖 Ağrekrek [ Erm ? akrag "çiftlik" ]
  Erdemşah köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖 Erdemşer
1522t 📖 Erdemşah
Sünni Türk yerleşimi
  Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Kusura [ Yun klisúra "derbent" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖 Koyunkayası
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
  Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karataş
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
  Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Kızılmezra
Alevi yerleşimi
  Refik köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Refik
Sünni Türk yerleşimi
  Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖 Babsu
Sünni Türk yerleşimi
  Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖 📖 Örenik
1522t 📖 Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.Koçgiri aşiretinden Alevi Kürt köyüdür. Mehmet Ali
  Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Gökdere
  Karapınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Karapınar
Sünni Türk yerleşimi
  Bağyazı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Bandıra
1522t 📖 Bandıra
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Görünmezkale
Alevi yerleşimi
  Darıseki köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Darıseki
Alevi (Türk) yerleşimi
  Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖 📖 Ağazgir / Ağızgir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
  Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928 📖 Xoymeyik
Sünni Türk yerleşimi
  Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Tuzözü
Sünni Türk yerleşimi
  Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1522t 📖 Göleris
Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km