İliç'de 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914 📖 Çaylı
Alevi yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150 Y180 📖 📖 Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Ağıldere
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
  Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖 Sarıkavak
E1902 📖 Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖 📖 Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sütlüce köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 Esirkiğ
  Sarıkonak köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Gedenek
  ? mz - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Apuşda
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Zinekar
1912hk 📖 Zinikâr [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 B. Tapur
E1914 📖 Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t 📖 Tapıri Sultan
Alevi yerleşimi
  Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Ğafur
Alevi yerleşimi
  Karakaya köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Karakaya
  Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Xardiş
1522t 📖 Xardişi
  Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Kerege
Alevi yerleşimi
  Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖 Kozluca
  Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 K. Tapur [ Erm tapur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi yerleşimi
  Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Medz Armıdan [ Erm medz "büyük" ]
U 📖 Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
  Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Poşeyi [ Erm ]
  Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Bağcuğaz köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Bağcuğaz
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kuran
Alevi yerleşimi
  Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Küçük Armudan
E1900~a 📖 Pokr Armıdan [ Erm pokr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
  Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Nordin [ Erm nordun "yeniev" ]
1912hk 📖 Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 📖 Pağaştaş
1928 📖 Peğaştaş
1643a 📖 Bağışdaş
Alevi (Türk) yerleşimi
  Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Göske [ Erm ]
E1914 📖 Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kuruçay
1522t 📖 Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
  Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
1522t 1916h 📖 📖 Danzi / Tanzi
  Dostal köy - İliç - Erzincan
E1591 📖 Dostali
Y17 📖 Dasteira / Dastrakos [ Erm dastarag "mamur yer" ]
■ Appianus Tarih'ine göre Pompeius MÖ 67'de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
  Çörekli köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Penbesor
  Bahçecik köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Bağçe
  Çiftlik köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çiftlik
  Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Gemxo
E1914 📖 Gahmıx
1912hk 📖 Kamaxo
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çobanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kundus / Kondos
1522t 📖 Kondusu
  Çilesiz köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Tepte
E1914 📖 Tepta
Sünni Türk yerleşimi
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Çöpler
1643a 📖 Cobiler
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1912hk 📖 Sima
1522t 📖 Sime
  Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tinkâr
1522t 📖 Tiğinkar
S1149 📖 Tiğinkar [ Erm téğinkar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
  Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Çörencil
E1591 📖 Çoragançer
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
  İslamköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1968 📖 İslamkendi
1916h 📖 İslamköyü
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖 İliç
E1878 📖 Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643a 📖 Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t 📖 Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 Urek [ Erm "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖 Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şikaki) yerleşimi
  Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Basdana
1522t 📖 Bastana
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
E1914 📖 Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
1912hk 📖 Moxut [ Erm mıxud "dumanlı?" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Bizgi
  Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Yakuplu
  Hasanova mz - İliç - Erzincan
1902a 📖 Hasanova
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595'te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova'da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
  Bozçalı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Sokova
  Çaltı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 Averag [ Erm "harabe" ]
1522t 1916h 📖 📖 Avarik
Sünni Türk yerleşimi
  Kuzkışla köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kuzkışla
  Uğur köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Enbiya
  Leventpınar köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Erhami
1522t 📖 Erhamiye
  Sularbaşı köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Kangurut [ Erm gangarud "kengerli" ]
1522t 📖 Kangurud
  Atma köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Atma [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Atma) yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
  Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kirzi [ Erm ]
1522t 📖 Kirzu
  Doğan köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Taug / Tavuk [ Erm "fundalık" ]
■ 17.02.1948'de Doğan köyü adı verildi. SN
  Yaylapınar köy - İliç - Erzincan
1960 📖 Yağcılar
1522t 1916h 📖 📖 Xanege [ Tr xanegâh "yurtluk" ]
  Boyalık köy - İliç - Erzincan
1522t 📖 Boyalık
  Büyükköy köy - İliç - Erzincan
1968 📖 Geyran
1928 📖 Geğran
  Taşkonak köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
  Uluyamaç köy - İliç - Erzincan
E1902 📖 Sergevil / Sergevli [ Erm "ayva" ]
1522t 📖 Sergevil
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dolugün köy - İliç - Erzincan
1522t 📖 Hassa
  Bürüncek köy - İliç - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖 Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
  Kapıkaya köy - İliç - Erzincan
1522t 📖 Gömişkan [ Kr "fare kulağı (mercanköşk)" ]
  Akdoğu köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 Hoğtar [ Erm hoğtar ]
1522t 📖 Hağdar
Türkmen yerleşimi
■ 1642 yılı Şiran kazası kayıtlarında doğrudan Haydar olarak geçer. Yalnızca 6 Müslüman hane bulunur. metonio
  Kaymaklı köy - İliç - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Paşaği


Grafik harita göster     haritada ara : km