haritada ara :   km  
İliç'de 64 yerleşim bulundu.
sırala 
Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914 📖 : Çaylı
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 14'' D, 38° 20' 6'' K
Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Zımara [ Ermenice tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150 Y180 📖 📖 : Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 18'' D, 38° 20' 40'' K
Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Ağıldere
■ Eski ve yeni haritalarda Ağıldere köyü iki ayrı yerde gösterilir. Diğer 4 km kadar güneybatıda Divriği ilçe sınırına yakın noktadadır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
■ Koord: 39° 33' 39'' D, 38° 20' 44'' K
Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖 : Sarıkavak
E1902 📖 : Teğud [ Ermenice "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖 📖 : Tığut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. Yüzyılda Kuruçay'a bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 6 hane Müslüman ve 21 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
■ Koord: 39° 36' 22'' D, 38° 20' 52'' K
Sütlüce köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Esirkiğ
■ Koord: 39° 42' 21'' D, 38° 21' 29'' K
Sarıkonak köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Gedenek
■ Koord: 39° 29' 59'' D, 38° 21' 46'' K
Apuşta ölü yerleşim - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Apuşda
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 23' 10'' K
Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Zineker
1912hk 📖 : Zinikâr [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 28' 22'' D, 38° 23' 17'' K
Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 : BüyükTapur
E1914 📖 : Tapur [ Ermenice/Türkçe "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t 📖 : Tapıri Sultan
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 27'' D, 38° 23' 38'' K
Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Ğafur
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 20'' D, 38° 23' 45'' K
Karakaya köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Karakaya
■ Koord: 39° 32' 32'' D, 38° 23' 55'' K
Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Xardişi/Xardiş [ Ermenice xardeaş gen. xardeşi "kızıl" ]
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 38° 24' 9'' K
Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Kerege
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 38'' D, 38° 24' 57'' K
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Kozluca
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 45' 46'' D, 38° 25' 9'' K
Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 : KüçükTapur [ Ermenice/Türkçe tapur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 12'' D, 38° 25' 9'' K
Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Medz Armıdan [ Ermenice medz "büyük" ]
U 📖 : Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Armıdan-ı Kebir köyünde 10 Müslüman, 61 Gayrimüslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 33'' D, 38° 25' 42'' K
Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Poşeyi [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 24' 40'' D, 38° 25' 46'' K
Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Koord: 39° 37' 22'' D, 38° 25' 53'' K
Bağcuğaz köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Bağcuğaz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 31'' D, 38° 26' 14'' K
Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kuran
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 53'' D, 38° 26' 29'' K
Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Küçük Armudan
E1902 📖 : Pokr Armıdan [ Ermenice pokr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 4 Müslüman, 14 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 38° 26' 43'' K
Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 : Nordin [ Ermenice nordun "yeniev" ]
1912hk 📖 : Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 26' 19'' D, 38° 27' 2'' K
Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 📖 : Pağaştaş
1928 📖 : Peğaştaş
1643a 📖 : Bağışdaş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 3'' D, 38° 27' 12'' K
Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1914 📖 : Gosdıga [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖 : Göski/Göske
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 36' 24'' D, 38° 27' 57'' K
Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kuruçay
1522t 📖 : Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat’a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938’e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç’e taşındı. SN
■ Koord: 39° 38' 24'' D, 38° 28' 27'' K
Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖 : Dandzig [ Ermenice "armutçuk" ]
1522t 1916h 📖 📖 : Danzi / Tanzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 41' 17'' D, 38° 29' 13'' K
Dostal köy - İliç - Erzincan
E1600 📖 : Dostali
Y17 📖 : Dasteira / Dastrakos [ Ermenice dastarag "mamur yer" ]
■ Appianus Tarih’ine göre Pompeius MÖ 67’de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
■ Koord: 39° 27' 50'' D, 38° 29' 51'' K
Çörekli köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Penbesor
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 38° 30' 9'' K
Bahçecik köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 : Bağçe
■ Koord: 39° 26' 42'' D, 38° 30' 11'' K
Çiftlik köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Çiftlik
■ Koord: 39° 36' 39'' D, 38° 30' 37'' K
Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Gemxo
E1914 📖 : Gahmıx
1912hk 📖 : Kamaxo
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 30' 56'' K
Çobanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Kundus / Kondos
1522t 📖 : Kondusu
■ Koord: 39° 41' 2'' D, 38° 30' 58'' K
Çilesiz köy - İliç - Erzincan
E1914 📖 : Tepta
1522t 1928 📖 📖 : Tepte/Depte
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 20'' D, 38° 31' 19'' K
Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 : Çöpler
1643a 📖 : Cobiler
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 31' 36'' K
Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1912hk 📖 📖 : Sima
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 38° 32' 32'' K
Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Tinkâr
1522t 📖 : Tiğinkar
S1149 📖 : Tiğinkar [ Ermenice téğinkar "sarıtaş" ]
■ 1148’de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin’den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 38° 32' 39'' K
Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Çörencil
E1600 📖 : Çoragançer [ Ermenice "katır kulaklı" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
■ Koord: 39° 35' 8'' D, 38° 33' 46'' K
İslamköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1968 📖 : İslamkendi
1916h 📖 : İslamköyü
1522t 📖 : İslamşeyh
■ 17. yüzyılda köyün var olduğu bilinse de tarihinin daha eski olduğu tahmin edilmektedir. İslamşeyh adıyla bilinir, daha sonra İslamkendi olmuş ve son olarak İslamköy adını almıştır. Adından da anlaşılacağı gibi Sünni Türk köyüdür. Engin
■ Koord: 39° 41' 44'' D, 38° 33' 46'' K
İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖 : İliç [ Türkçe "il-iç?" ]
E1878 📖 : Lick/Lıcik Լիճք/լճիկ [ Ermenice "göller/gölcük" ]
1522t 📖 : Pışadi (idari bölge) [ Ermenice pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın adı Pışadi’dir. Osmanlı döneminde ilçenin bir bölümünün Aşağı-il ve Orta-il olarak adlandırılmasından ve kasaba yakınında Fırat üzerinde şimdi baraj gölüne batmış olan İliçi köprüsünden hareketle İliç adı Türkçe İl-içi olarak yorumlanabilir. Kasaba önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu öyküsü eğer doğruysa, Erm Lic (`göl`) yorumu da düşünülebilir. SN
■ Koord: 39° 27' 21'' D, 38° 33' 52'' K
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 : Urek [ Ermenice "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖 : Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şikaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 11'' D, 38° 33' 53'' K
Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Basdana
1522t 📖 : Bastana
■ Koord: 39° 40' 41'' D, 38° 34' 36'' K
Elmacık mezra - İliç - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : M.şut/Moşut [ Ermenice moşud "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 47'' D, 38° 34' 46'' K
Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Bizgi
■ Koord: 39° 43' 12'' D, 38° 35' 4'' K
Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Yakuplu
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 35' 31'' K
Hasanova mezra - İliç - Erzincan
E1914 📖 : Hasanova
1522t 📖 : Hasanabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595’te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova’da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Hasanabad köyünde 16 hane Gayri Müslim halk yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 33' 0'' D, 38° 35' 35'' K
Bozçalı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Sokova
■ Koord: 39° 44' 26'' D, 38° 35' 51'' K
Çaltı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 : Averag [ Ermenice "harabe" ]
1522t 1916h 📖 📖 : Avarik
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 22'' D, 38° 35' 53'' K
Kuzkışla köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Kuzkışlak
■ Koord: 39° 41' 54'' D, 38° 36' 36'' K
Uğur köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Enbiya
■ Koord: 39° 39' 34'' D, 38° 36' 40'' K
Leventpınar köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Erhami
1522t 📖 : Erhamiye|Vank
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 38° 36' 46'' K
Sularbaşı köy - İliç - Erzincan
1928 📖 : Kangurut
1522t 📖 : Gangurud [ Ermenice gangarud "kengerli" ]
■ Koord: 39° 35' 34'' D, 38° 37' 8'' K
Atma köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 : Atma [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
■ Koord: 39° 30' 0'' D, 38° 37' 34'' K
Yaylapınar köy - İliç - Erzincan
1960 📖 : Yağcılar
1522t 1916h 📖 📖 : Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
■ Koord: 39° 36' 17'' D, 38° 37' 51'' K
Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Kirzi [ Ermenice ]
1522t 📖 : Kirzu
■ Koord: 39° 42' 5'' D, 38° 38' 4'' K
Doğan köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 : Taug / Tavuk [ Ermenice "fundalık" ]
■ 17.02.1948’de Doğan köyü adı verildi. SN
■ Koord: 39° 27' 11'' D, 38° 38' 8'' K
Boyalık köy - İliç - Erzincan
1522t 📖 : Boyalık
■ Koord: 39° 33' 52'' D, 38° 38' 21'' K
Büyükköy köy - İliç - Erzincan
1968 📖 : Geyran
1928 📖 : Geğran
■ Koord: 39° 28' 25'' D, 38° 39' 56'' K
Taşkonak köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 : Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ Koord: 39° 29' 0'' D, 38° 41' 10'' K
Uluyamaç köy - İliç - Erzincan
E1902 📖 : Sergevil / Sergevli [ Ermenice "ayva" ]
1522t 📖 : Sergevil
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522/20 tahririnin çeviriyazımda Sıragevaç olarak okunan yer burası olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 25' 5'' D, 38° 42' 10'' K
Dolugün köy - İliç - Erzincan
1522t 📖 : Hassa
■ Koord: 39° 27' 29'' D, 38° 43' 55'' K
Bürüncek köy - İliç - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖 : Ardos [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
■ Koord: 39° 26' 4'' D, 38° 44' 12'' K
Kapıkaya köy - İliç - Erzincan
1522t 📖 : Gömişkan [ Kürtçe "fare kulağı (mercanköşk)" ]
■ Koord: 39° 23' 32'' D, 38° 45' 35'' K
Akdoğu köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 : Hoğtar [ Ermenice hoğtar ]
1522t 📖 : Hağdar
Türkmen yerleşimi
■ 1642 yılı Şiran kazası kayıtlarında doğrudan Haydar olarak geçer. Yalnızca 6 Müslüman hane bulunur. metonio
■ Koord: 39° 24' 44'' D, 38° 46' 16'' K
Kaymaklı köy - İliç - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Paşaği
■ Koord: 39° 24' 3'' D, 38° 46' 30'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.