İliç'de 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914: Çaylı
Alevi yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
E1902, 1928k: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150, Y200: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928k: Ağıldere
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
  Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968k: Sarıkavak
1928k: Tuğut
E1902: Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1522t: Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914: Abuşda
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928k: Zinekar
1912hk: Zinikâr [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: B. Tapur
E1914: Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t: TapıriSultan
Alevi yerleşimi
  Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914, 1928k: Gafur
Alevi yerleşimi
  Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Kerege [ Erm ]
1522t: Kerege
Alevi yerleşimi
  Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: K. Tapur [ Erm t'ap'ur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi yerleşimi
  Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1900~: MedzArmıdan [ Erm medz "büyük" ]
Asr: Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
  Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928k: Poşeyi [ Erm ]
  Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t, 1928k: Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
Alevi yerleşimi
  Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1900~: PokrArmıdan [ Erm p'okr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
  Kayacık köy - İliç - Erzincan
1928k: Nordın
1912hk: Lordin
E1914: Nordun [ Erm "yeniev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946k: Pağaştaş
1928k: Peğaştaş
1643ava: Bağışdaş
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Göske
E1914: Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t: Kuruçay (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
  Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902: Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
E1914: Dants [ Erm "armut" ]
1522t, 1928k: Danzi
  Dostal köy - İliç - Erzincan
EEr: Dastarag/Dastagerd [ Erm "kasaba, mamur yer" ]
E1591: Dostali
■ Appianus Tarih'ine göre Pompeius MÖ 67'de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
  Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928k: Gemxo
1912hk: Kamaxo
E1914: Gahmıx
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çilesiz köy - İliç - Erzincan
1928k: Tepte
E1914: Tepta
Sünni Türk yerleşimi
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1928k: Çöpler
1643ava: Cobiler
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Tinkâr
1522t: Tiğinkar
S1286: Tiğinkar [ Erm téğink'ar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
  Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928k: Çörencil
E1591: Çoragançer
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1912hk: İliç
E1878: Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643ava, 1928k: Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
1643ava, 1928k: Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şikaki) yerleşimi
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
1912hk: Moxut [ Erm "dumanlı?" ]
E1914: Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Bizgi [ Erm ]
1522t: Bizgi
  Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928k: Yakuplu
  Çaltı köy - İliç - Erzincan
E1878: Averag [ Erm averag "harabe" ]
1522t, 1928k: Avarik
Sünni Türk yerleşimi
  Sularbaşı köy - İliç - Erzincan
1928k: Kangurut [ Erm gangar'ud "kengerli" ]
1522t: Kangurud
  Atma köy - İliç - Erzincan
E1902: Atma [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Etmaneki) yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
  Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Kirzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1522t: Kirzu
  Doğanköy köy - İliç - Erzincan
1948rg: Tav
1912hk: Taug [ Erm "fundalık" ]
■ 17.02.1948'de Doğan köyü adı verildi. SN
  Yaylapınar köy - İliç - Erzincan
1960k: Yağcılar
1928k: Xanege
1522t: Xanege
■ Farsça "hane+gâh"ın bozulmuş hali olabilir mi? metonio
  Boyalık köy - İliç - Erzincan
1912hk: Boyalı
1522t: Boyalık
  Hasanova mz - İliç - Erzincan
E1914: Hasanova
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595'te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova'da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
  Büyükköy köy - İliç - Erzincan
1968k: Geyran
1928k: Geğran
  Uluyamaç köy - İliç - Erzincan
E1902: Sergevil/Sergevli [ Erm "ayva" ]
1522t, 1928k: Sergevil
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dolugün köy - İliç - Erzincan
1522t, 1928k: Hassa
  Bürüncek köy - İliç - Erzincan
1643ava, 1928k: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
  Kapıkaya köy - İliç - Erzincan
1522t, 1928k: Gömüşkan [ Kürd gomişkan "farekulağı (mercanköşk)" ]
  Akdoğu köy - İliç - Erzincan
E1878: Hoğtar [ Erm hoğt'ar ]
1522t, 1928k: Hağdar
Türkmen yerleşimi
  Kaymaklı köy - İliç - Erzincan
1522t, 1928k: Paşaği


Grafik harita göster     haritada ara : km