haritada ara :   km  
İliç'de 64 yerleşim bulundu.
sırala 
Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914 📖: Çaylı
Alevi yerleşimi
Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150 Y180 📖Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Ağıldere
■ Eski ve yeni haritalarda Ağıldere köyü iki ayrı yerde gösterilir. Diğer 4 km kadar güneybatıda Divriği ilçe sınırına yakın noktadadır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖: Sarıkavak
E1902 📖: Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖Tığut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. Yüzyılda Kuruçay'a bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 6 hane Müslüman ve 21 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
Sütlüce köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Esirkiğ
Sarıkonak köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Gedenek
Apuşta x - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Apuşda
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zineker
1912hk 📖: Zinikâr [ Erm ]
Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: BüyükTapur
E1914 📖: Tapur [ Erm/Tr "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t 📖: Tapıri Sultan
Alevi yerleşimi
Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Ğafur
Alevi yerleşimi
Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Xardişi/Xardiş [ Erm xardeaş gen. xardeşi "kızıl" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Kerege
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kozluca
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: KüçükTapur [ Erm/Tr tapur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Medz Armıdan [ Erm medz "büyük" ]
U 📖: Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Armıdan-ı Kebir köyünde10 Müslüman, 61 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Poşeyi [ Erm ]
Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
Bağcuğaz köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Bağcuğaz
Alevi-Türk yerleşimi
Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kuran
Alevi yerleşimi
Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Küçük Armudan
E1902 📖: Pokr Armıdan [ Erm pokr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 4 Müslüman, 14 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Nordin [ Erm nordun "yeniev" ]
1912hk 📖: Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 📖: Pağaştaş
1928 📖: Peğaştaş
1643a 📖: Bağışdaş
Alevi-Türk yerleşimi
Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1914 📖: Gosdıga [ Erm ]
1522t 1928 📖Göski/Göske
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kuruçay
1522t 📖: Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
1522t 1916h 📖Danzi / Tanzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dostal köy - İliç - Erzincan
E1600 📖: Dostali
Y17 📖: Dasteira / Dastrakos [ Erm dastarag "mamur yer" ]
■ Appianus Tarih'ine göre Pompeius MÖ 67'de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
Bahçecik köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Bağçe
Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Gemxo
E1914 📖: Gahmıx
1912hk 📖: Kamaxo
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çilesiz köy - İliç - Erzincan
E1914 📖: Tepta
1522t 1928 📖Tepte/Depte
Sünni Türk yerleşimi
Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Çöpler
1643a 📖: Cobiler
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1912hk 📖Sima
Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Tinkâr
1522t 📖: Tiğinkar
S1149 📖: Tiğinkar [ Erm téğinkar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Çörencil
E1600 📖: Çoragançer [ Erm "katır kulaklı" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
İslamköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1968 📖: İslamkendi
1916h 📖: İslamköyü
1522t 📖: İslamşeyh
■ 17. yüzyılda köyün var olduğu bilinse de tarihinin daha eski olduğu tahmin edilmektedir. İslamşeyh adıyla bilinir, daha sonra İslamkendi olmuş ve son olarak İslamköy adını almıştır. Adından da anlaşılacağı gibi Sünni Türk köyüdür. Engin
İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖: İliç [ Tr "il-iç?" ]
E1878 📖: Lick/Lıcik Լիճք/լճիկ [ Erm "göller/gölcük" ]
1522t 📖: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın adı Pışadi'dir. Osmanlı döneminde ilçenin bir bölümünün Aşağı-il ve Orta-il olarak adlandırılmasından ve kasaba yakınında Fırat üzerinde şimdi baraj gölüne batmış olan İliçi köprüsünden hareketle İliç adı Türkçe İl-içi olarak yorumlanabilir. Kasaba önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu öyküsü eğer doğruysa, Erm Lic (`göl`) yorumu da düşünülebilir. SN
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Urek [ Erm "korucuk" ]
1643a 1916h 📖Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şikaki) yerleşimi
Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Basdana
1522t 📖: Bastana
Elmacık mz - İliç - Erzincan
1522t 1916h 📖M.şut/Moşut [ Erm moşud "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Bizgi
Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Yakuplu
Hasanova mz - İliç - Erzincan
E1914 📖: Hasanova
1522t 📖: Hasanabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595'te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova'da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Hasanabad köyünde 16 hane Gayri Müslim halk yaşamaktadır.
Çaltı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Averag [ Erm "harabe" ]
1522t 1916h 📖Avarik
Sünni Türk yerleşimi
Sularbaşı köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Kangurut
1522t 📖: Gangurud [ Erm gangarud "kengerli" ]
Atma köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Atma [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
Yaylapınar köy - İliç - Erzincan
1960 📖: Yağcılar
1522t 1916h 📖Xanege [ Tr xanegâh "tekke, konak" ]
Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kirzi [ Erm ]
1522t 📖: Kirzu
Doğan köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Taug / Tavuk [ Erm "fundalık" ]
■ 17.02.1948'de Doğan köyü adı verildi. SN
Boyalık köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Boyalık
Büyükköy köy - İliç - Erzincan
1968 📖: Geyran
1928 📖: Geğran
Taşkonak köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Rabat [ Erm/Tr "harabat, viran" ]
Uluyamaç köy - İliç - Erzincan
E1902 📖: Sergevil / Sergevli [ Erm "ayva" ]
1522t 📖: Sergevil
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522/20 tahririnin çeviriyazımda Sıragevaç olarak okunan yer burası olmalıdır. SN
Dolugün köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Hassa
Bürüncek köy - İliç - Erzincan
1643a 1916h 📖Ardos [ Erm ardots "ekinlik" ]
Kapıkaya köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Gömişkan [ Kr "fare kulağı (mercanköşk)" ]
Akdoğu köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Hoğtar [ Erm hoğtar ]
1522t 📖: Hağdar
Türkmen yerleşimi
■ 1642 yılı Şiran kazası kayıtlarında doğrudan Haydar olarak geçer. Yalnızca 6 Müslüman hane bulunur. metonio
Kaymaklı köy - İliç - Erzincan
1522t 1928 📖Paşaği


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.