İhsangazi'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kapaklı köy - İhsangazi - Kastamonu
1530ta, 1928k: Kapaklı
  Kayapınar köy - İhsangazi (Boyalı bucağı) - Kastamonu
1946k: Süflü
1928k: Süfrü
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı Kayapınar olarak değiştirildi.. SN
  Kalfat mah İhsangazi - İhsangazi - Kastamonu
1928k: Kalfat
  Yukarıyeşil mah - İhsangazi - Kastamonu
1928k: İhsangazi
■ Esasen bu yerleşimin adı olan İhsangazi 1968 yılında kurulan eski Mergüze yeni İhsangazi belediyesine aktarılmıştır. SN
  Çay mah - İhsangazi - Kastamonu
1928k: Antarlı
■ Eski Mergüzer nahiyesi merkezi idi. 1940'lardan sonra yönetim birimleri yakındaki yeni yerleşim merkezine taşındı. SN
  Obruk köy - İhsangazi - Kastamonu
1530, 1928k: Obruk
  İhsangazi ilçe - İhsangazi - Kastamonu
1928k: Mergüze | Alaçam (idari bölge)
1836, 1903: Mergüze (idari bölge)
■ 19. yy'dan beri Mergüze adını taşıyan idari birimin merkezi Antarlı köyü (şimdiki adı Çay Mahallesi) idi. 1928'de idari birim adı Alaçam olarak değiştirildi. Yeni yönetim merkezi 1940'tan itibaren bugünkü yerinde kuruldu. 1968'de burası İhsangazi adıyla belediye yapıldı. Eski İhsangazi köyüne Yeşiköy adı verildi. 1989'da ilçe oldu. SN
  Avşar mah - İhsangazi - Kastamonu
1530ta, 1928k: Avşar
  Sevindik mah - İhsangazi - Kastamonu
1530ta, 1928k: Sevindik
  Belençal köy - İhsangazi - Kastamonu
1928k: Belençal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalyazı köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928k: Arazyaİmam
■ Halen Arazya olarak bilinen merkez mahallesine ek olarak Şeyhkaya, Büğdüz ve Köseler mahalleleri vardır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km