İhsangazi'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kayapınar köy - İhsangazi (Boyalı bucağı) - Kastamonu
1946: Süflü
1928: Süfrü
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı Kayapınar olarak değiştirildi.. SN
  Kalfat mah İhsangazi - İhsangazi - Kastamonu
1928: Kalfat
  Yukarıyeşil mah - İhsangazi - Kastamonu
1928: İhsangazi
■ Esasen bu yerleşimin adı olan İhsangazi 1968 yılında kurulan eski Mergüze yeni İhsangazi belediyesine aktarılmıştır. SN
  Çay mah - İhsangazi - Kastamonu
1928: Antarlı
■ Eski Mergüzer nahiyesi merkezi idi. 1940'lardan sonra yönetim birimleri yakındaki yeni yerleşim merkezine taşındı. SN
  İhsangazi ilçe - İhsangazi - Kastamonu
1928: Mergüze | Alaçam (idari bölge)
1892s: Mergüze (idari bölge)
■ 19. yy'dan beri Mergüze adını taşıyan idari birimin merkezi Antarlı köyü (şimdiki adı Çay Mahallesi) idi. 1928'de idari birim adı Alaçam olarak değiştirildi. Yeni yönetim merkezi 1940'tan itibaren bugünkü yerinde kuruldu. 1968'de burası İhsangazi adıyla belediye yapıldı. Eski İhsangazi köyüne Yeşiköy adı verildi. 1989'da ilçe oldu. SN
  Kızıleller köy - İhsangazi - Kastamonu
1928: Kızıleller [ Tr "kızıl Aliler" ]
  Belençal köy - İhsangazi - Kastamonu
1928: Belençal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalyazı köy - İhsangazi (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
■ Halen Arazya olarak bilinen merkez mahallesine ek olarak Kaya (Şeyhkaya), Büğdüz ve Köseler mahalleleri vardır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km