haritada ara :   km  
İdil'de 79 yerleşim bulundu.
sırala 
Mağara köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Kiwex
1941ha 📖: Kivah
Êzidi (Salihan) yerleşimi
Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Soranê
1928 📖: Soran [ Kr soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kekvan [ Kr "kekolar" ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Heskal/Haskal [ Kr hesk "kepçe" ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s 📖: Basibrin [ Sür bê Sbrino "? yurdu" ]
S1286 📖: Sbirina
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yokuşlu x - İdil - Şırnak
1928 📖: Nemerdan [ Kr "ölümsüzler (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xanahasso [ Kr "Hasan hanı" ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Daskan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K 📖: Ester [ Kr estêr "yıldız" ]
1928 📖: Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Bazgür
S1850 : Bêzikri [ Sür ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
HatemTai mv - İdil - Şırnak
S1190 📖: Tûr ˁAbdîn (idari bölge) [ Sür "kullar (müminler) dağı" ]
1865h 📖: Hatem Tai (kale)
Y553 📖: Rhabdion (kale)
■ 6. yy'da Justinianus savaşları esnasında anılan Rhabdion kalesi, Süryanice Tur Abdîn adının Yunanca uyarlamasıdır. Nusaybin-Midyat-İdil dağlık bölgesinin genel adı olan Tur Abdîn, Süryani kültürünün tarihi odağı kabul edilir. Eski kentin kalıntıları son derece ıssız bir yerde geniş alana yayılmıştır. SN
Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Xwarikê
1928 📖: Xavarik
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖: ˁAraban [ Kr ereban "Araplar" ]
S1881 📖: Arbâye [ Sür "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
Aksoy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Mamulan [ Kr mamûlan "Mehmetler/Mahmutlar" ]
Kürt-Sünni (Butıkan) yerleşimi
Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Bîzik
1928 📖: Bêzikri [ Sür bêth dhekre "teke yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ 1993 yılında TSK tarafından, komşu Işık (Xaltan), Uçarlı (Temerzê), Hendek (Xendek), Başak (Basaqê), Çukurlu (Xandûk), Oyalı (Delavê Qesrê), Öğündük (Midihê), Yarbaşı (Hespist), Kayı (Hêdil), Bereketli (Fîl), Ulak (Firfêl), Yalaz (Erzenix), Özen (Xerabê Tûyan), Yağmurca (Xêlanî) köyleri ile birlikte boşaltılıp yakılmıştır. SN
Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xaltan [ Kr ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kefsûr Domanan [ Sür kefr sûr ]
Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Tilseqan
1928 📖: Tell Sikan [ Ar/Kr/Sür tell "höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Butıkan) yerleşimi
Kurtuluş köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1942ha 📖: İsteyran [ Kr stêran "yıldızlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881 1928 📖Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin tek Keldani köyü idi. Köy üç eski köyün harabeleri üzerine kuruludur. Şêtika ve Xerabê Bilind bu üç köyden ikisidir. SN
Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Basak / Bashak
S1394 : Bêth Ishaq [ Sür "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Timur'un oğlu Miranşah'ın 1394'te Kartmin Manastırından sonra tahrip ettiği Beth Ishak manastırı burasıdır. (Socin s. 246.) ■ Devlet tarafından 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde bazı dönüşler yaşandı. SN
Gültepe köy - İdil - Şırnak
1941ha 📖: Karatepe [ Tr ]
Kırca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Abdikan [ Kr ˁevdîkan "Abdi'ler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Butıkan) yerleşimi
Çukurlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Handük [ Kr xandûk "kökü yenen bir bitki" ]
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde birkaç aile köylerine yeniden yerleşti. SN
Oyalı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Dalavakasır | Aliyan [ Kr delavê qesrê "konak yalağı" ]
1865h 📖: Delavi Qusri
Kürt-Sünni (Hemikan) yerleşimi
Çığır köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1933 📖: Serkani [ Kr "pınarbaşı" ]
Kürt-Sünni (Butıkan) yerleşimi
Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Midde
S1881 📖: Middo / Mîdin [ Sür ]
S1850 : Midda
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Tepecik köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Zevîk [ Kr "tarlacık (veya aşiret adı)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Toklu köy - İdil - Şırnak
K2011 📖: Agrit
1946 📖: Ağrıt
Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
Yazman köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Hacıkesan
Kürt-Sünni (Alyan) yerleşimi
Uğrak köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Xerabê Mişka [ Kr "fareli ören" ]
1946 📖: Harapmişki
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Bkz. Nusaybin Dağiçi (Xirabemişka) köyü. SN
Babet Tepecik mz - İdil - Şırnak
1928 📖: Babet
Bozburun köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Zinarix [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
Kayı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1865h 1946 📖Hidil/Hedil
S1286 📖: Hedlâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
Yaylaköy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Xerabê Kozan
1928 📖: Xarabe Goze / Koze [ Kr xirabê kozê "ağılören" ]
Kürt-Sünni (Alyan) yerleşimi
Alakamış köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Eleqemşê
1933 📖: Alakamış [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuyulu köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Serigir [ Kr serêgir "tepebaşı" ]
S1881 📖: Gerük [ Kr giruk "tepecik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
■ Tarihî Selekun köyünün merkezi Serêgir köyüne taşınmıştır. SN
■ Selekun isminin Selevkos'lardan geldiği söylenmektedir. Serdar NAS
Kayalı köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Kefşin
1865h 📖: Kefşinne [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
Peçenek köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Mîrkefşin [ Kr ]
1865h 📖: Elmîr
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ Bu köy ve komşu Kayı köyünün Oğuz kabileleriyle bir alakası yoktur. SN
Tepeli mz - İdil - Şırnak
S1850 S1881 : Selekûn
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Eski yerleşim boşaltılıp tahrip edilmiş, köyün alt kısmında birtakım Devlet konutları yapılmıştır. SN
Açma köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xarabe Susina
S1900~ 📖: Harbo Şuşâne [ Sür "at harabesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hemikan) yerleşimi
Ulak köy - İdil - Şırnak
K2011 📖: Fırfêl
1928 📖: Filfil
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Gedik köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1946 📖: Dibek/Dibik
Kürt-Sünni yerleşimi
Ortaca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Xerabê Darik
1941ha 📖: Dadik?
Kürt-Sünni (Alyan) yerleşimi
Bereketli köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Fîl
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ 1993'te devlet tarafından yakılıp boşaltılan köylerdendir. SN
Ocaklı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1941ha 📖: Alyan|Banih [ Kr ]
1865h 📖: Banisiyeh [ Kr "karadam?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tepeköy köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Xarabe Repin/Ripin
S1881 📖: Xarabê Rapün [ Sür Ḥarbo rapho? "kuş viran?" ]
Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
Varımlı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Karaxarab [ Tr ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alyan) yerleşimi
Yolaçan köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Narencî [ Kr nerincî "portakallı" ]
Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
Oymak köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Rîzük [ Kr rêzik? "bağcık" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
Yarbaşı köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Hesfist / Esfis
S1286 1865h 📖İsfis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ Eski Süryani kilisesi köyde halen mevcuttur. Köy yakınındaki Cehennem Deresi adlı yeri Ebulferec Vekayinamesi (13. yy) anar. SN
■ Cehennem deresi denen kırsal alana sahip ki, bu vadi cennetten bir parçadır. Hespist adının kürtçe olmadığını düşünüyorum. veysel
Dirsekli köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Xarabe şeref [ Kr xarabê şeref "şerefören" ]
Kürt-Sünni (Meman) yerleşimi
Şekerköy Köycğiz mz - İdil - Şırnak
1941ha 📖: Razi
Köyceğiz köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Tupiçê
1946 📖: Düpiç [ Kr dûpîc "iki büklüm" ]
Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
Pınarbaşı köy - İdil - Şırnak
K2011 📖: Aynserê
S1836 1928 : ˁAyn Ser [ Sür ˁayno d'seryo "çürüksu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
İdil ilçe - İdil - Şırnak
K2011 📖: Hezex
1935 : Hazak
1928 📖: Hezek [ Sür hzeq ]
1865h 📖: Azex
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Meman) yerleşimi
■ Adı Hazek olan Süryani/Kürt kasabasına 1937 yılında çıkarılan bir kararname ile Volga ırmağının Türkçe/Tatarca adı olan İdil uygun görülmüştür. SN
■ Şükrü Tutuş'un ölümünün ardından yerli halk olan Süryanilerin tamamına yakını ülke dışına göçmüştür. metonio
■ İlk ilçe olduğunda 1937 yılında Türkçe Hazak dediler. Daha sonra İdil oldu. Kürtler Hezex adını kullanmaktadırlar. veysel
Üçok köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Babek / Babeqqa
1856h : Babükka [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
Duruköy köy - İdil - Şırnak
K2011 📖: Danêrê
1928 📖: Danîr
Kürt-Sünni (Hesinan) yerleşimi
Çayırlı mz - İdil - Şırnak
1941ha 📖: Mergamer
Yüksekköy köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Barım
1865h 📖: Barumma [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süryanilerin eskiden en büyük köylerinden biriydi BARIM. Süryani ve müslüman ahalinin köy sorunlarının en çok yaşandığı yerlerden biri olduğu söylenmektedir. veysel
Ortaköy köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Şeyxhasan [ Kr şêxhesen "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sulak köy - İdil - Şırnak
K2011 📖: Bafê
1928 📖: Bafi
Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
Teke köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Xarabnéryan [ Kr xarabê nêryan "teke viran" ]
1865h 📖: Xarabe Nêriya
Kürt-Sünni yerleşimi
? köy - İdil - Şırnak
1941ha 📖: Küfa
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürt-Sünni yerleşimi
Ozan köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Mijmijok [ Kr "yüksük otu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Özen köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Xarabe Tuyan
1865h 📖: Xirabtûn [ Sür Ḥarbo ṭıyno "çamurören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yavşan köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Zergüz aş. + yk. [ Kr "sarıceviz" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
? Sırt mz - İdil - Şırnak
1941ha 📖: Garisağa [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Yalaz köy - İdil - Şırnak
K2011 📖: Erzanex
1946 📖: Erzanki [ Kr "ucuzca?" ]
Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
Yağmurca köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Xîlani [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Fırat mah - İdil - Şırnak
1941ha 📖: Deşterad
Okçu köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Siftik
Kürt-Sünni yerleşimi
Yörük köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Dîkî
1865h 📖: Dikiye
Kürt-Sünni yerleşimi
Kayaköy köy - İdil (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖: Pelisi / Pellisi [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sırtköy bld - İdil - Şırnak
1928 📖: Tilila / Tilela [ Sür têllo eloyo "yüksek tepe" ]
Kürt-Sünni (Meman) yerleşimi
Akdağ köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Zengilok [ Kr "çıngırak" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Türkçe ve Kürtçe biçimleriyle çan, çıngıl, çıngır vb. (çan kulesi bulunan kiliselerden ötürü) Hıristiyan köylerine sıkça verilen adlardandır. SN
Hendek köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Xendek
Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
■ Roma dönemine ait Bezabde ören yeri bu köy sınırları içindeki Eski Hendek mevkiindedir. MS 363 yılına dek Roma imparatorluğunun sınır garnizonu olan kent, Dicle nehrinin karşı yapasında İran'a ait Finik hisarının karşısındaydı. SN
Yuvalı köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Cerrahi / Cerahiya
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
■ Kısmen Ermenileşmiş Keldani köyü idi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.