haritada ara :   km  
İğneada'da 5 yerleşim bulundu.
sırala 
Avcılar köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Korfa Kulübe [ Yun korfokalyva "koykulübe?" ]
1877hk 📖: Korfakuliba
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/rtr) yerleşimi
Sislioba köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Polaça
1877hk 📖: Plaça [ Yun plateía "meydan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
İğneada bld - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Pristan [ Bul ]
1877hk 📖: İniada (başka yer)
1665 📖: Eyine Adası (başka yer) [ Tr "cuma (camii) adası" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ İğneada esasen kasabanın güneyindeki kum dilinin adı iken kasabaya bu isim verilmiştir. SN
■ Belde halkında Bulgarca bilenlerin olma sebebi beldenin nispeten turistik bir merkez olması olabilir. metonio
Beğendik köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Ayastefanos [ Yun áyios Stéphanos "Aziz Stepan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (btr) yerleşimi
Liman köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Peştera Sveti İvan [ Bul "Aziz İvan mağarası" ]
1877hk 📖: Limnio (mv) [ Yun ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 1920'lerde Bulgaristan muhacirlerinin iskanı için kurulan köy günümüzde karışık nüfus yapısına SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.