haritada ara :   km  
Üsküp'de 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Yundalan köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Yundalan [ Tr "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Bayramdere köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Kızılcıkdere
Üsküpdere köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Üskübdere
1877hk 📖 Sadiye Tatarköy
Üsküp bld - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 Skopo | Üsküb
Y1877 📖 Skópos / Skópia [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
■ Üsküp çoğunluğu pomaklardan oluşan bir beldedir. Balkan savaşı ve mübadelede Yunanistan Drama ilinin kayınçalı dışında Poçan, uştitsa, glum, karadere, naipli (Buynova) köylerinden pomaklar vardır. Ayrıca Doyran göçmenleri de vardır. orhan biricik
Çukurpınar köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Sazera / Sazara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Beypınar köy - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Elafiá [ Yun "geyikli" ]
1901h 📖 Beypınar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.