haritada ara :   km  
Üsküdar'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Kızkulesi ada - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: Kız Kulesi
Y1207 📖: Árkla [ Lat arcula "hisarcık" ]
■ Tarihçi Honazlı Nikitas imp. Manuel Komnenos'un bu adacık üzerinde inşa ettirdiği hisardan söz eder. Orhan Bey'in Bizanslılar elinde rehin olan oğlu Halil'in serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmeler (1356?) de bu hisarda gerçekleşmiştir. Şimdiki kule Osmanlı eserinin röprodüksiyonudur. SN
Selimiye mah - Üsküdar - İstanbul
1866h 📖: Selimiye
Üsküdar ilçe - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: Üsküdar
Y1200~ 📖: Skutári(on) [ Lat scutarii "kalkancılar" ]
Y-146 Y961 📖Xrysópolis [ Yun "altınkent" ]
■ Polybius'a göre kenti ilk kez MÖ 410'da Atinalı general Alkibiadês tahkim ederek Xrysópolis adını vermiştir. Bizans imp. I. Manuel Komnenos'un (1143-1180) bu yerde Skutárion adlı bir yazlık saray inşa ettirdiği bilinmektedir; kasaba adı bu saraydan türetilmiş olmalıdır. Villahardouin'in 4. Haçlı Seferi kroniğinde bu yerden Scutaire/Escutaire olarak söz edilir. Scutarii/skoutaroi Roma/Bizans ordusunda bir sınıf adıdır. SN
■ Arnavutluk sınırları içerisindeki İşkodra kentiyle adaştır. metonio
Kuzguncuk mah - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: Kuzkuncık
Y1561 📖: Xrysokéramos [ Yun "altın kiremit" ]
Selamsız mah - Üsküdar - İstanbul
1866h 📖: Selamsız
■ Roman azınlık bulunuyor. Bu nüfusun önemli bir kısmı Selanik üzerinden, geri kalanı ise Adapazarı, Balıkesir ve Bilecik üzerinden gelmiştir. metonio
■ Kısmen Roman (Çingene) yerleşimi. Anadolu yakasının en meşhur Roman mahallesidir. Cihad Gümüs
İcadiye mah - Üsküdar - İstanbul
1866h 📖: İcadiye
■ Semtin bu adı almasının nedeni Kayserili Serkis Kalfa'nın kendi icat ettiği basma makinelerini buradaki imalathanelerde üretmesidir. soner
Beylerbeyi mah - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: İstavroz [ Yun stávros "haç" ]
Altunizade mah - Üsküdar - İstanbul
1909h 📖: Altunizade
■ Sultan Abdülaziz devrinde (1861-1876) zenginlerden Altunizade İsmail Zühtü Paşa tarafından kurulan semttir. SN
Çengelköy mah - Üsküdar - İstanbul
1665 📖: Çengelli
■ Muhtemelen `Çingene köyü` anlamında. SN
■ Çingene nüfusun günümüzde olmadığı bir yere verilmiş isim gariptir. metonio
Kısıklı mah - Üsküdar - İstanbul
1897h : Kısıklı [ Tr Kızık/Kısık "aş." ]
Bulgurlu mah - Üsküdar - İstanbul
1917h 📖: Bulgurlu


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.